Straipsnio ID : 00254255 / Pastarąjį kartą koreguota : 25/05/2021Spausdinti

Kaip atlikti „Sony Android TV“ gamyklinių nustatymų atkūrimą?

  ĮSPĖJIMAS. Atlikus Gamyklinių duomenų atkūrimą ištrinami visi tinkinti nustatymai, įskaitant kanalus, paskyros informaciją (pvz., „Google“ paskyros), sistemos ir programų duomenis, atsisiųstas programas, laidinio ir belaidžio tinklo nustatymus , užrakto nuo vaikų nustatymus.   Svarbu žinoti prieš pradedant gamyklinių nustatymų atkūrimą

  Jūsų televizorius nereaguoja / užstrigo paleidžiant iš naujo?

  SVARBU. Jei jūsų televizorius nereaguoja ar užstrigo paleidžiant iš naujo ir jūs negalite (švelniai) išjungti ir vėl įjungt įrenginio ar atkurti gamyklinių nustatymų, skaitykite straipsnį:
  Priverstinis gamyklinių nustatymų atkūrimas „Android“ televizoriuje (rankiniu būdu panaudojant tris mygtukus televizoriaus šone)

  Kaip sinchronizuoti programas, kad po gamyklinių nustatymų atkūrimo būtų galima atkurti programų duomenis

  Galite sinchronizuoti programas su „Google“ paskyra, kad atlikę gamyklinių nustatymų atkūrimą galėtumėte atkurti kai kuriuos programų duomenis. Atsižvelgdami į televizoriaus meniu atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  „Android™ 9“

  Paspauskite HOME (PRADŽIA) →Settings (Nustatymai) →Device Preferences (Įrenginio nuostatos) arbaAccounts & Sign in (Paskyros ir prisijungimas) → Google →Choose synced apps (Rinktis sinchronizuojamas programas) → pasirinkite sinchronizuojamus elementus → Sync now (Sinchronizuoti dabar).

  „Android 7.0“, „Android 8.0“

  Paspauskite HOME (PRADŽIA) → Settings (Nustatymai) → Google → Choose synced apps (Rinktis sinchronizuojamas programas) skiltyje Sync (Sinchronizavimas) → pasirinkite sinchronizuojamus elementus → Sync now (Sinchronizuoti dabar).

  „Android 6.0“

  Paspauskite HOME (PRADŽIA) → Settings (Nustatymai) → Personal (Asmeniniai) → Google → Choose synced apps (Rinktis sinchronizuojamas programas) skiltyje Sync (Sinchronizavimas) →pasirinkite sinchronizuojamus elementus → Sync now (Sinchronizuoti dabar).


  Kaip televizoriuje atlikti gamyklinių nustatymų atkūrimą

  Atminkite šiuos kelis dalykus.

  • Gamyklinių nustatymų atkūrimas gali trukti kelias minutes. Palaukite, kol bus pranešta, kad procesas baigtas.
  • Turėsite įvesti PIN kodą (jei jis buvo nustatytas televizoriuje), kai pasirinksite parinktį Erase everything (Trinti viską).
  • Sėkmingai užbaigus gamyklinių nustatymų atkūrimą televizoriuje parodomas pradinės sąrankos vedlys. Turėsite sutikti su „Google“ paslaugų teikimo sąlygomis ir „Google“ privatumo politika.
  • Atkūrus gamyklinius nustatymus reikės vėl suaktyvinti jutiklinio kilimėlio siejimo procesą.

  Kokia yra dabartinė televizoriaus būsena?

  Televizoriaus būseną pasirinkite iš dviejų toliau pateikiamų parinkčių ir eikite į atitinkamą skyrių:

  1. Pradžios ekraną galima parodyti
  2. Pradžios ekrano negalima parodyti (nuotolinio valdymo pulto HOME mygtukas neveikia)

  Jei gali būti parodytas Pradžios ekranas
   

  PASTABOS. 

  • X74xxH_X75xxH serija: praleiskite 5 ir 6 veiksmus.
  • Rodomas ekranas gali skirtis atsižvelgiant į modelį arba OS versiją.
  1. Įjunkite TV.
  2. Pridedamame nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką HOME.
  3. Pasirinkite  Settings (Nustatymai).
  4. Kiti žingsniai priklauso nuo televizoriaus meniu parinkčių.
   • Pasirinkite Device Preferences (Įrenginio nuostatos) → Reset (Atkurti)
   • Pasirinkite Device Preferences (Įrenginio nuostatos)  About (Apie) → Reset (Atkurti).
   • Pasirinkite Storage & Reset (Atmintis ir atkūrimas). 
  5. Pasirinkite Factory data reset (Gamyklinių duomenų atkūrimas), kaip pavaizduota toliau pateiktame paveikslėlyje.

  1. Pasirinkite Erase Everything (Trinti viską).
  • Jei būsite paraginti įvesti slaptažodį, įveskite užrakto nuo vaikų (transliacijos) slaptažodį.
  1. Pasirinkite Yes (Taip).

  Jei Pradžios ekrano negalima parodyti (nuotolinio valdymo pulto HOME mygtukas neveikia)

  Veiksmai naudojant X74xxH_X75xxH seriją

  Jei yra atsakas, kai paspaudžiate nuotolinio valdymo pulto mygtuką  ACTION , atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  ACTION.
  2. Pasirinkite Settings (Nustatymai).
  3. Pasirinkite Device Preferences (Įrenginio nuostatos).
  4. Kiti žingsniai priklauso nuo televizoriaus meniu parinkčių.
   • Pasirinkite Reset (Atkūrimas).
   • Pasirinkite About (Apie)  Reset (Atkūrimas).

  Veiksmai naudojant ne X74xxH_H75xxH serijos televizorius

  Jei paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką HELP atsakas yra, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  PASTABA. Rodomas ekranas gali skirtis atsižvelgiant į modelį arba OS versiją.

  1. Įjunkite TV.
  2. Pridedamame nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką HELP.
  3. Būdami How to use your TV (Kaip naudoti televizorių), pasirinkite Help Guide (Pagalbos vadovas).
  4. Pasirinkite Settings (Nustatymai), kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.
  5. Pasirinkite Configuring the TV (Televizoriaus konfigūravimas).
  6. Pasirinkite TV (Televizorius).
  7. Pasirinkite  Settings (Nustatymai), kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.
  8. Kiti veiksmai priklauso nuo televizoriaus. Atlikite veiksmus vadovaudamiesi televizoriaus meniu parinktimis.
   • Pasirinkite Device Preferences (Įrenginio nuostatos)  Reset (Atkūrimas).
   • Pasirinkite Storage & Reset (Atmintis ir atkūrimas). 
  9. Pasirinkite Factory data reset (Gamyklinių duomenų atkūrimas).
  10. Pasirinkite Erase Everything (Trinti viską).
  • Jei būsite paraginti įvesti slaptažodį, įveskite užrakto nuo vaikų (transliacijos) slaptažodį.
  1. Pasirinkite Yes (Taip).