Straipsnio ID : 00192303 / Pastarąjį kartą koreguota : 07/12/2020

Kaip nustatyti arba nustatyti iš naujo televiziją „Sony“ televizoriuje su „Android“ (analoginės / kabelinės / antžeminės televizijos vadovas)?

  Toliau pateikiama procedūra taikoma visiems „Sony“ televizoriams su „Android“. Vis dėlto atsižvelgiant į turimą televizoriaus modelį nuotolinio valdymo pulto mygtukų išdėstymas ir meniu sąsaja gali šiek tiek skirtis.
  Jei kažkuriuo metu jums reikia papildomos pagalbos, daugiau informacijos rasite televizoriuje integruotame pagalbos žinyne arba apsilankę jūsų televizoriaus modeliui skirtame palaikymo puslapyje.

   Nuotolinio valdymo pulto nurodymai  Nuotolinio valdymo pulto nurodymai
  Norėdami pereiti iš vieno televizoriaus meniu elemento į kitą, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukus. Parinktis pasirinkite paspausdami pliuso mygtuką. Tai yra apvalus mygtukas nuotolinio valdymo pulto apvalios meniu srities viduryje.

  Analoginės televizijos nustatymas

  1. Nuotoliniame valdiklyje paspauskite mygtuką [HOME].

  2. Eikite į meniu Settings (nustatymai), esantį pradžios ekrano apačioje.
   Nuotolinio valdymo pulto nurodymai

  3. Pasirinkite Channel Setup (kanalų sąranka) → Analogue Setup (analoginės televizijos sąranka) → Analogue Auto Tuning (analoginės televizijos automatinis nustatymas).

  4. Kai paklausiama „Do you want to start Auto Tuning?“ (ar norite pradėti automatinį nustatymą), pasirinkite Yes (taip).

  Dabar televizoriuje bus pradėtas nustatymas. Baigus pasirodys patvirtinimo pranešimas.

   

  Skaitmeninės televizijos nustatymas

  1. Nuotoliniame valdiklyje paspauskite mygtuką [HOME].

  2. Eikite į meniu Settings (nustatymai), esantį pradžios ekrano apačioje.
   Nuotolinio valdymo pulto nurodymai

  3. Pasirinkite Channel Setup (kanalų sąranka) → Digital Setup (skaitmeninės televizijos sąranka) → Digital Tuning (skaitmeninės televizijos nustatymas) → Digital Auto Tuning (automatinis skaitmeninės televizijos nustatymas).

  4. Kai paklausiama „Do you want to start Auto Tuning?“ (ar norite pradėti automatinį nustatymą), pasirinkite Yes (taip).

  5. Pasirinkite Antenna (antena) arba Cable (kabelinė televizija).
   Pasirinkus Antenna (antena) bus pradėtas automatinis antenos nustatymas.

  6. Jei ankstesniame veiksme pasirinkote Cable (kabelinė televizija), bus parodytas kabelinės televizijos nustatymo meniu.
   Pagal konkrečius tinklo parametrus, kuriuos gavote iš transliavimo paslaugų teikėjo, rankiniu būdu galite pasirinkti Scan Type (nuskaitymo tipą), Frequency (dažnį) arba Network ID (tinklo ID).

   Jei nieko nesate gavę, rekomenduojame naudoti numatytuosius nustatymus:

   Scan type (nuskaitymo tipas): spartusis nuskaitymas
   Frequency (dažnis): automatinis
   Network ID (tinklo ID): automatinis
   Operator (operatorius): sąraše pasirinkite savo transliavimo paslaugų teikėjo pavadinimą

   Jei nuskaičius neranda jokių arba randami ne visi kanalai, galite pabandyti pakeisti Scan Type (nuskaitymo tipas) nustatymą į Full scan (išsamus nustatymas).
   SVARBU. Jei nustatant televiziją pasirinksite išsamų nuskaitymą, jis gali trukti valandą arba ilgiau.

   PASTABA. Jei nustatant kabelinę televiziją kyla problemų, kreipkitės į savo paslaugų teikėją, nes jis gali naudoti kitokius nustatymus.

  7. Tęskite pasirinkdami Start (pradėti).

  Dabar televizoriuje bus pradėtas nustatymas. Baigus pasirodys patvirtinimo pranešimas.