Straipsnio ID : 00192352 / Pastarąjį kartą koreguota : 26/04/2022Spausdinti

Kaip nustatyti arba nustatyti iš naujo televiziją (kabelinę / antžeminę) „Sony“ LCD televizoriuje, kuriame nenaudojama „Android“?

  Prieš pradedant


  Skaitmeninės televizijos nustatymas (ne „Android“ LCD TV)

  1. Įsitikinkite, kad antenos laidas yra teisingai prijungtas prie televizoriaus.
   Toliau pateikiamoje schemoje parodytas kabelinės / antžeminės televizijos jungčių pavyzdys. Dėl išsamesnės informacijos arba kitos informacijos apie antenos prijungimą žr. su televizoriumi gautą naudotojo vadovą. Vadovai yra skelbiami pagalbos puslapyje.
   Antžeminės / kabelinės televizijos jungčių pavyzdys.

  2. Įjunkite televizorių.
  3. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką MENU (meniu) arba HOME (pradžia).
   Dvi iliustracijos viena šalia kitos. Kairė: „Menu“ mygtuko vieta nuotolinio valdymo pulte. Dešinė: „Home“ mygtuko vieta nuotolinio valdymo pulte.
  4. Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių, kuri tiksliausiai atitinka jūsų televizoriaus meniu. Atkreipkite dėmesį, kad toliau pateiktos ekrano kopijos gali skirtis nuo to, ką matote ekrane.
   • A parinktis. Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais pasirinkite Settings (nustatymai) → Digital set-up (skaitmeninė sąranka) → Digital Auto Tuning (automatinis skaitmeninės televizijos nustatymas) arba Auto Tuning (automatinis televizijos nustatymas), kaip parodyta toliau pateiktoje ekrano kopijoje.
    Vaizdas
   • B parinktis. Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais pasirinkite Settings (nustatymai) → System Settings (sistemos nustatymai) arba Set-up (sąranka) → Channel set-up (kanalų sąranka) → Digital set-up (skaitmeninė sąranka) → Digital Auto Tuning (automatinis skaitmeninės televizijos nustatymas) arba Auto Tuning (automatinis televizijos nustatymas), kaip parodyta toliau pateiktoje ekrano kopijoje.
    Vaizdas
  5. Kai jūsų bus paklausta Do you want to start Auto Tuning? (Ar norite pradėti automatinį nustatymą), pasirinkite Yes (taip) arba OK (gerai), tada patvirtinkite paspausdami mygtuką Vaizdas (Plus).
   TV ekrano kopija. „Do you want to start Auto Tuning?“ (Ar norite pradėti automatinį nustatymą?) Taip / ne
  6. Pasirinkite Antenna (antena) arba Cable (kabelinė televizija).
  7. Pasirinkus Antenna (antena) bus pradėtas automatinis antenos nustatymas.
  8. Jei ankstesniame veiksme pasirinkote Cable (kabelinė televizija), bus parodytas kabelinės televizijos nustatymo meniu.
  9. Pagal konkrečius tinklo parametrus, kuriuos gavote iš transliavimo paslaugų teikėjo, rankiniu būdu galite pasirinkti Scan Type (nuskaitymo tipą), Frequency (dažnį) arba Network ID (tinklo ID).
  10. Jei nieko nesate gavę, rekomenduojame naudoti numatytuosius nustatymus.
   • Scan type (nuskaitymo tipas) = Quick scan (spartusis nuskaitymas)
   • Frequency (dažnis) = Auto (automatinis)
   • Network ID (tinklo ID) = Auto (automatinis)
   • Operator (operatorius): sąraše pasirinkite savo transliavimo paslaugų teikėjo pavadinimą
  11. Jei nuskaičius neranda jokių arba randami ne visi kanalai, galite pabandyti pakeisti Scan Type (nuskaitymo tipas) nustatymą į Full scan (išsamus nustatymas).
   • SVARBU. Jei nustatant televiziją pasirinksite išsamų nuskaitymą, jis gali trukti valandą arba ilgiau. Jei nustatant kabelinę televiziją kyla problemų, kreipkitės į savo paslaugų teikėją, nes jis gali naudoti kitokius nustatymus.
  12. Tęskite pasirinkdami Start (pradėti).
  13. Dabar televizoriuje bus pradėtas nustatymas. Baigus pasirodys patvirtinimo pranešimas.

  Analoginės televizijos nustatymas (ne „Android“ LCD TV)

  Kaip atlikti analoginės televizijos nustatymą