Straipsnio ID : 00192352 / Pastarąjį kartą koreguota : 23/09/2021

Kaip nustatyti arba nustatyti iš naujo televiziją „Sony“ LCD televizoriuje (analoginės / kabelinės / antžeminės televizijos vadovas)?

  PASTABOS.

  • Toliau pateikiami veiksmai taikomi visiems „Sony“ LCD televizoriams (išskyrus „Sony“ televizorius su „Android“). Vis dėlto atsižvelgiant į turimą televizoriaus modelį nuotolinio valdymo pulto mygtukų išdėstymas ir meniu sąsaja gali šiek tiek skirtis.
  • Jei kažkuriuo metu jums reikia papildomos pagalbos, daugiau informacijos rasite televizoriuje integruotame pagalbos žinyne, apsilankę jūsų televizoriaus modeliui skirtame palaikymo puslapyje.
  • Naršymui naudokite toliau nurodytus nuotolinio valdiklio mygtukus.

   Nuotolinio valdymo pulto nurodymai Nuotolinio valdymo pulto nurodymai
   Norėdami pereiti iš vieno televizoriaus meniu elemento į kitą, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukus. Parinktis pasirinkite paspausdami pliuso mygtuką. Tai yra apvalus mygtukas nuotolinio valdymo pulto apvalios meniu srities viduryje.

  Analoginės televizijos nustatymas

  1. Nuotoliniame valdiklyje paspauskite mygtuką MENU arba HOME.

   Vaizdas

  2. Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių, kuri tiksliausiai atitinka jūsų televizoriaus meniu struktūrą:

   A parinktis
   Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais pasirinkite Settings (nustatymai) → Analogue Setup (analoginės televizijos sąranka) → Analogue Auto Tuning (analoginės televizijos nustatymas) arba Auto Tuning (automatinis nustatymas).  

   Vaizdas


   B parinktis
   Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais pasirinkite Settings (nustatymai) → System Settings (sistemos nustatymai) arba Set-up (sąranka) → Channel set-up (kanalų sąranka) → Analogue Setup (analoginių kanalų sąranka) → Analogue Auto Tuning (analoginės televizijos nustatymas) arba Auto Tuning (automatinis nustatymas).

  3. Kai jūsų bus paklausta Do you want to start Auto Tuning? (ar norite pradėti automatinį nustatymą), pasirinkite Yes (taip) ir patvirtinkite paspausdami mygtuką Vaizdas.
  4. Dabar televizoriuje bus pradėtas nustatymas. Baigus pasirodys patvirtinimo pranešimas.

   

  Skaitmeninės televizijos nustatymas

  1. Įsitikinkite, kad antenos laidas yra tinkamai prijungtas prie televizoriaus.
   Toliau pateikiamoje schemoje parodytas antžeminės / kabelinės televizijos jungčių pavyzdys. Dėl išsamesnės informacijos arba kitos informacijos apie antenos prijungimą žr. su televizoriumi gautą naudotojo vadovą.

   Vaizdas

  2. Įjunkite televizorių.

  3. Nuotoliniame valdiklyje paspauskite mygtuką MENU arba HOME.
   Vaizdas

  4. Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių, kuri tiksliausiai atitinka jūsų televizoriaus meniu struktūrą:

   A parinktis
   Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais pasirinkite Settings (nustatymai) → Digital set-up (skaitmeninės televizijos sąranka) → Digital Auto Tuning (skaitmeninės televizijos nustatymas) arba Auto Tuning (automatinis nustatymas).

   Vaizdas

   B parinktis
   Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais pasirinkite Settings (nustatymai) → System Settings (sistemos nustatymai) arba Set-up (sąranka) → Channel set-up (kanalų sąranka) → Digital set-up (skaitmeninių kanalų sąranka) → Digital Auto Tuning (skaitmeninės televizijos nustatymas) arba Auto Tuning (automatinis nustatymas).

   Vaizdas

  5. Kai jūsų bus paklausta Do you want to start Auto Tuning? (ar norite pradėti automatinį nustatymą), pasirinkite Yes (taip) arba OK ir patvirtinkite paspausdami mygtuką Vaizdas.

   Vaizdas

  6. Pasirinkite Antenna (antena) arba Cable (kabelinė televizija).
   Pasirinkus Antenna (antena) bus pradėtas automatinis antenos nustatymas.

  7. Jei ankstesniame veiksme pasirinkote Cable (kabelinė televizija), bus parodytas kabelinės televizijos nustatymo meniu.
   Pagal konkrečius tinklo parametrus, kuriuos gavote iš transliavimo paslaugų teikėjo, rankiniu būdu galite pasirinkti Scan Type (nuskaitymo tipą), Frequency (dažnį) arba Network ID (tinklo ID).

   Jei nieko nesate gavę, rekomenduojame naudoti numatytuosius nustatymus:

   Scan type (nuskaitymo tipas): spartusis nuskaitymas
   Frequency (dažnis): automatinis
   Network ID (tinklo ID): automatinis
   Operator (operatorius): sąraše pasirinkite savo transliavimo paslaugų teikėjo pavadinimą

   Jei nuskaičius neranda jokių arba randami ne visi kanalai, galite pabandyti pakeisti Scan Type (nuskaitymo tipą) į Full scan (išsamus nustatymas).
   SVARBU. Jei nustatant televiziją pasirinksite išsamų nuskaitymą, jis gali trukti valandą arba ilgiau.

   PASTABA. Jei nustatant kabelinę televiziją kyla problemų, kreipkitės į savo paslaugų teikėją, nes jis gali naudoti kitokius nustatymus.

  8. Tęskite pasirinkdami Start (pradėti).

  9. Dabar televizoriuje bus pradėtas nustatymas. Baigus pasirodys patvirtinimo pranešimas.