Straipsnio ID : 00192368 / Pastarąjį kartą koreguota : 12/07/2018

Kaip nustatyti arba nustatyti iš naujo televiziją „Sony“ LCD televizoriuje (palydovinės televizijos vadovas, viena antena)?

  PASTABOS.

  • Toliau pateikiami veiksmai taikomi visiems „Sony“ LCD televizoriams (išskyrus „Sony“ televizorius su „Android“). Vis dėlto atsižvelgiant į turimą televizoriaus modelį nuotolinio valdymo pulto mygtukų išdėstymas ir meniu sąsaja gali šiek tiek skirtis.
  • Jei kažkuriuo metu jums reikia papildomos pagalbos, daugiau informacijos rasite televizoriuje integruotame pagalbos žinyne arba apsilankę jūsų televizoriaus modeliui skirtame palaikymo puslapyje.
  • Naršymui naudokite toliau nurodytus nuotolinio valdiklio mygtukus.
    
   Nuotolinio valdymo pulto nurodymaiNuotolinio valdymo pulto nurodymai
   Norėdami pereiti iš vieno televizoriaus meniu elemento į kitą, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukus.Parinktis pasirinkite paspausdami pliuso mygtuką. Tai yra apvalus mygtukas nuotolinio valdymo pulto apvalios meniu srities viduryje.

   

  1. Įsitikinkite, kad palydovinės televizijos antenos laidas yra tinkamai prijungtas prie televizoriaus.
   Toliau pateikiamoje schemoje parodytas palydovinės televizijos jungčių pavyzdys.
   Dėl išsamesnės informacijos arba kitos informacijos apie antenos prijungimą žr. su televizoriumi gautą naudotojo vadovą.

   Vaizdas
   * SUB lizdą prijungdami naudokite, tik kai įjungiamas dviejų imtuvų režimas.
    
  2. Įjunkite televizorių.
  3. Pereikite prie kito veiksmo paspausdami MENU arba HOME – tai priklauso nuo jūsų nuotolinio valdymo pulto mygtukų išdėstymo.
   Vaizdas
    
  4. Pasirinkite Settings (nustatymai).
  5. PasirinkiteDigital Set-up (skaitmeninės televizijos nustatymas).

   Vaizdas

    
  6. Pasirinkite Satellite Auto Tuning (automatinis palydovinės televizijos nustatymas) arba Auto Tuning (automatinis nustatymas).
   Tada patvirtinkite mygtuku Vaizdas.
  7. Kai jūsų bus paklausta „Do you want to start Auto Tuning?“ (ar norite pradėti automatinį nustatymą), pasirinkite Yes (taip) ir patvirtinkite paspausdami mygtuką Vaizdas.

   Vaizdas

    
  8. Pasirinkite Next (toliau) ir patvirtinkite mygtuku Vaizdas.
  9. Atlikdami šį veiksmą būsite paprašyti pasirinkti vieną iš dviejų palydovinės televizijos programų sąrašų. „Preferred Satellite“ (pageidaujama palydovinė televizija) – programų sąrašas, kurį sudaro jūsų pasirinkto palydovinės televizijos operatoriaus programų sąrašas, o „General Satellite“ (bendroji palydovinė televizija) – rodomas visų palydovinių televizijų programų sąrašas.
   Pasirinkite Preferred Satellite (pageidaujama palydovinė televizija) ir patvirtinkite mygtuku Vaizdas.

   PASTABA. „Preferred Satellite“ (pageidaujama palydovinė televizija) parodo prieinamų paslaugų teikėjų sąrašą pagal šalies ir kalbos nustatymus.

    
    Vaizdas  Vaizdas
  10. Kitame veiksme bus parodytas operatorių sąrašas. Pasirinkite pageidaujamą operatorių.
   PASTABA. Jei sąraše nerandate pageidaujamo operatoriaus, grįžkite į ankstesnį puslapį ir pasirinkite General Satellite (bendroji palydovinė televizija), kaip nurodoma 9 veiksme.
  11. Pasirinkite Next (toliau) ir patvirtinkite mygtuku Vaizdas.
  12. Dabar galėsite nustatyti tinklo parametrus. Jei norite atlikti bendrąją sąranką, palikite numatytuosius nustatymus.

   Scan Type (nuskaitymo tipas): Full (išsamus), Network (tinklas) arba Manual Scan (rankinis nuskaitymas)
   Service Type (paslaugų tipas): All services (visos paslaugos) (nemokamos ir šifruotos)
   Channel Type (kanalų tipas): All services (visos paslaugos) (televizija ir (arba) radijas)

   Vaizdas


   Jei iš operatoriaus gavote konkrečius tinklo parametrus, rankiniu būdu galite pataisyti Scan Type (nuskaitymo tipas), Service Type (paslaugų tipas) ir Channel Type (kanalų tipas) nustatymus.
  13. Pasirinkite Next (toliau) ir patvirtinkite mygtuku Vaizdas.
  14. Bus pradėtas automatins nustatymas. Šis procesas gali šiek tiek užtrukti.