Straipsnio ID : 00192387 / Pastarąjį kartą koreguota : 28/06/2021

Kas yra ARC (angl. „Audio Return Channel“) funkcija?

  Naudojant ARC funkciją nereikia naudoti papildomo kompozitinio garso laido arba optinio laido, kai garso / vaizdo (A/V) imtuvas arba erdvinio garso sistema jungiama prie televizoriaus. HDMI laidą prijungus prie ARC palaikančio A/V imtuvo ir ARC palaikančio televizoriaus galima:

  • Siųsti garso signalą į A/V imtuvą iš televizoriaus.
  • Žiūrėti filmus ir kitą turinį bei klausyti jo garso iš šaltinio įrenginių siunčiant juos per A/V imtuvą į televizorių.

  Toliau pateikiamame paveikslėlyje parodytos jungtys, kurių reikia, kad ARC palaikančio televizoriaus garsas būtų nusiųstas į garso įrenginį, kuris taip pat palaiko ARC:

  Vaizdas
  [A]: Televizorius
  [B]: Garso sistema
  [C]: HDMI ARC įvestis televizoriuje
  [D]: HDMI ARC išvestis garso sistemoje
  [E]: HDMI laidas (aukštos kokybės, didelės spartos HDMI laidas)

  PASTABA. Žemos kokybės HDMI laidai, kurie nėra pažymėti kaip didelės spartos, nesuteikia ARC funkcijos.

  Toliau pateikiamame paveikslėlyje parodytos jungtys, kurių reikia garsui iš televizoriaus per namų garso įrenginį paleisti, kai abu įrenginiai nepalaiko ARC:


  Vaizdas