Straipsnio ID : 00172987 / Pastarąjį kartą koreguota : 30/03/2017

DV arba "Digital8" vaizdo įrašų perdavimas į jūsų kompiuterį

  Gali būti naudinga perduoti vaizdo medžiagą iš "Sony Handycam" į kompiuterį, kad galėtumėte redaguoti, saugoti ir bendrinti. Tačiau "Microsoft Windows Vista", "Windows 7" ir "Windows 8" nepalaiko "Sony" USB srautinio duomenų siuntimo funkcijos, todėl yra du alternatyvūs būdai perkelti DV arba "Digital8" vaizdo įrašus į kompiuterį.


  1-as variantas: "PlayMemories Home" naudojimas

  2-as variantas: "Windows Live" fotogalerijos naudojimas

   

  1-as variantas: "PlayMemories Home" naudojimas

  Galite importuoti vaizdo įrašus su "Sony" programa "PlayMemories Home", kompiuterine programa, kuri leidžia lengvai importuoti, tvarkyti ir redaguoti nuotraukas ir vaizdo įrašus. Juos galima peržiūrėti dideliame televizoriaus ekrane ar kitame įrenginyje, dalintis internetu ir įrašyti į diską. Jei dar jos neturite, galite ją atsisiųsti čia: atsisiųsti "PlayMemories Home"

  1. Prijunkite savo fotoaparatą prie maitinimo šaltinio - būtinai naudokite kintamosios srovės adapterį.
  2. Pasirinkite leidimo / redagavimo režimą perjungdami maitinimo jungiklį (daugiau informacijos ieškokite naudotojo vadove)
  3. Pasirinkite HD arba standartinė raišką, jei jūsų fotoaparatas pasižymi HD (didelės raiškos) vaizdo kokybe. Meniu nustatymai priklauso nuo vaizdo įrašų formato ir formato, kurį norite naudoti vaizdo įrašams importuoti. Jei nesate tikri, kaip pakeisti nustatymus, žr. savo naudotojo vadovą. Importuojant vaizdo įrašus HDV formatu, vaizdo įrašai bus importuojami HD (didelės raiškos) vaizdo kokybe, o importuojant DV formatu - STD (standartinės raiškos) vaizdo kokybe. Štai patogi lentelė:

   record import table


  4. Įstatykite įrašytą kasetę į savo fotoaparatą
  5. Savo kompiuteryje atidarykite "PlayMemories Home" programinę įrangą
  6. Prijunkite savo fotoaparatą prie kompiuterio tinkamu laidu sujungdami savo fotoaparato HDV / DV lizdą arba DV lizdą su kompiuterio "i.LINK" įvestimi. Siekdami išvengti statinių šokų, kurie gali pažeisti jūsų fotoaparatą, pirmiausia prijunkite laidą prie kompiuterio. (Pastaba: "i.LINK" taip pat žinoma kaip "Firewire" arba IEEE 1394; jei jūsų kompiuteryje nėra vienos iš šių įvesčių, galima įsigyti adapterį arba papildomų kortelių.)


   i.Link cable
   "i.LINK" laidas

   i.LINK port
   "i.LINK" prievadas

  7. Pradėti importuoti. Jūsų kompiuterio ekrane turėtų būti rodomas langas Import from Tape (Importuoti iš juostos).

   Norėdami importuoti automatiškai:
   Patikrinkite, ar pažymėtas mygtukas Import from the beginning of the tape (Importuoti nuo juostos pradžios), tuomet spustelėkite Import (Importuoti).

   Norėdami importuoti rankiniu būdu:
   1. Naudodami įrenginio valdymo mygtukus, monitoriaus lange įjunkite sceną, kurią norite importuoti.
   2. Įsitikinkite, kad pažymėtas mygtukas Import from the current tape position (Importuoti nuo esamos padėties juostoje), tuomet spustelėkite Import (Importuoti).

  8. Norėdami sustabdyti importavimo procesą, spustelėkite mygtuką Stop Import (Sustabdyti importavimą). Jei juostoje yra daugiau nei 10 minučių be įrašo, importavimas sustabdomas automatiškai.


  TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

  Jei importuojant kompiuteris staiga sustoja arba neatpažįsta jūsų fotoaparato, atjunkite fotoaparatą, paleiskite kompiuterį iš naujo ir pakartokite prieš tai nurodytą procedūrą nuo 5 veiksmo. Problemą gali sukelti šie dalykai:

  • Nustatymų VCR HDV/DV ir i.LINK CONV pakeitimas "i.LINK" laidu prijungto fotoaparato meniu STANDARD SET (Standartinis nustatymas)
  • Nustatymo REC FORMAT (Įrašo formatas) pakeitimas "i.LINK" laidu prijungto fotoaparato meniu STANDARD SET (Standartinis nustatymas), kai maitinimo jungiklis nustatytas padėtyje CAMERA-TAPE (Fotoaparato juosta)
  • Jūsų fotoaparato, prijungto "i.LINK" laidu, maitinimo jungiklio padėties reguliavimas
  • Kompiuterio, kuris nepalaiko vaizdo signalo formatų jūsų fotoaparato LCD ekrane (HDV arba DV), naudojimas

  2-as variantas: "Windows Live" fotogalerijos naudojimas

  Galite importuoti vaizdo įrašus naudodami "Windows Live" fotogaleriją. Tuomet galite juos redaguoti, įrašyti ir bendrinti su Windows Live Movie Maker.


  Pastaba: naudojant "Windows Live" fotogaleriją, vaizdo įrašų negalima tiesiogiai importuoti iš analoginio fotoaparato (pavyzdžiui, "Video8" arba "Hi8") į savo kompiuterį. Norint tai padaryti, kompiuteryje jums reikės analogiško užfiksavimo įrenginio. Jis konvertuoja analoginius garso ir vaizdo signalus į skaitmeninį formatą, kurį gali importuoti kompiuteris. Juos galima įsigyti atskirai.

  1. Prijunkite savo fotoaparatą prie maitinimo šaltinio - būtinai naudokite kintamosios srovės adapterį.
  2. Prijunkite savo fotoaparatą prie kompiuterio tinkamu laidu sujungdami savo fotoaparato HDV / DV lizdą arba DV lizdą su kompiuterio "i.LINK" įvestimi. Siekdami išvengti statinių šokų, kurie gali pažeisti jūsų fotoaparatą, pirmiausia prijunkite laidą prie kompiuterio.
   (Pastaba: "i.LINK" taip pat žinoma kaip "Firewire" arba IEEE 1394; jei jūsų kompiuteryje nėra vienos iš šių įvesčių, galima įsigyti adapterį arba papildomų kortelių.)

   i.Link cable
   "i.LINK" laidas

   i.LINK port
   "i.LINK" prievadas

  3. Jei naudojate "Windows 7", įdiekite tinkamą tvarkyklę . Jei jūsų kompiuteryje naudojama "Windows Vista" arba "Windows 8", eikite prie kito veiksmo
  4. Įjunkite fotoaparatą ir įstatykite vaizdo juostą, kurios vaizdo įrašą norite perduoti.
  5. Pasirinkite leidimo / redagavimo režimą perjungdami maitinimo jungiklį (daugiau informacijos ieškokite naudotojo vadove)
  6. Jei įjungus fotoaparatą pasirodo dialogo langas "Autoplay" (Automatinis leidimas), pasirinkite Import video using Windows Live Photo Gallery (Importuoti vaizdo įrašus naudojant "Windows Live" fotogaleriją). Jei atsidaro langas Import Video (Importuoti vaizdo įrašą), eikite prie kito veiksmo.
  7. Puslapyje "Import Video" (Importuoti vaizdo įrašą) laukelyje Name (Pavadinimas) įrašykite naujo vaizdo įrašo failo pavadinimą. Pasirinkite Choose the parts of the video to import (Pasirinkti vaizdo įrašo dalis importuoti), tuomet pasirinkite Next (Toliau)
  8. Naudokite savo fotoaparato valdiklius (arba jo nuotolinio valdymo pultelį) juostai sustabdyti ten, kur norite pradėti importuoti vaizdo įrašą, tuomet nuspauskite leidimo mygtuką ir pradėkite leisti juostą.
  9. Puslapyje, pažymėtame užrašu Use the camcorder controls to find the scene you want, and click Import (Naudokite fotoaparato valdiklius pageidaujamai scenai surasti ir spustelėkite "Import" (Importuoti)), spustelėkite Import (Importuoti).
  10. Norėdami sustabdyti vaizdo įrašų importavimą, spustelėkite mygtuką Stop (Sustabdyti)
  11. Kiekvienai vaizdo įrašo juostos daliai, kurią norite importuoti pakartokite 5-7 veiksmus
  12. Baigę importuoti vaizdo įrašus, spustelėkite mygtuką Finish (Baigti) Importuotas vaizdo įrašas jūsų kompiuteryje įrašomas kaip vienas vaizdo failas ir rodomas "Windows Live" fotogalerijoje
  13. Norėdami įtraukti vaizdo įrašą į programą "Windows Live Movie Maker", kad galėtumėte jį redaguoti, "Windows Live" fotogalerijoje spustelėkite vaizdo įrašą, tuomet spustelėkite Make (Kurti) ir Make a movie (Kurti filmą)

  Pastaba: taip pat galite importuoti vaizdo įrašą tiesiogiai į "Windows Live Movie Maker" nenaudodami "Windows Live" fotogalerijos. Prijungę savo fotoaparatą atidarykite "Windows Live Movie Maker", spustelėkite "Movie Maker" mygtuką, tuomet Import from device (Importuoti iš įrenginio)

  Tinkamos tvarkyklės importavimas (tik "Windows 7")

  Pastaba: jei jūsų kompiuteryje naudojama "Windows Vista" arba "Windows 8", jums to daryti nereikia.
  Kai jūsų fotoaparatas yra prijungtas, jums reikia patikrinti, ar "Windows 7" pasirinko tinkamą tvarkyklę.

  "Windows 7" pateikiama su dviem "i.LINK" / IEEE 1394 tvarkyklėmis; viena jų yra nauja, o kita sena. Vaizdo įrašui užfiksuoti jums reikės naudoti senąją tvarkyklę. Norėdami įsitikinti, ar įdiegta tinkama tvarkyklė, paprasčiausiai vadovaukitės nuosekliais nurodymais.

  • Spustelėkite Start (Pradėti)
  • Spustelėkite Control Panel (Valdymo skydas).
  • Spustelėkite mygtuką Device Manager (Įrenginių tvarkyklė).
   (Pastaba: jei sąraše nematote įrenginių tvarkyklės, spustelėkite "View By" (Žiūrėti pagal): Category (Kategorija) viršutiniame dešiniajame valdymo skydo lango kampe. Tuomet spustelėkite Large Icons (Didelės piktogramos). Dabar valdymo skydelyje turėtų būti pateiktas elementų sąrašas. Spustelėkite Device Manager (Įrenginių tvarkyklė).)


  device manager


  • Įrenginių tvarkyklėje ieškokite sąrašo IEEE 1394 Bus Host Controllers (IEEE 1394 pagrindinės magistralės valdikliai) ir du kartus jį spustelėkite. Turėtumėte matyti kažką panašaus į 1394 OHCI Compliant Host Controller (1394 OHCI suderinamas pagrindinis valdiklis) Jei po jo eina žodis (Legacy), jūsų sąranka yra tinkama; tiesiog išeikite ir eikite prie 2 varianto 4 veiksmo: "Windows Live" fotogalerijos naudojimas
  • Po to du kartus spustelėkite 1394 OHCI Compliant Host Controller (1394 OHCI suderinamas pagrindinis valdiklis). Iškils langas su tekstu 1394 OHCI Compliant Host Controller (1394 OHCI suderinamas pagrindinis valdiklis).
  • Skirtuke Driver (Tvarkyklė) spustelėkite Update Driver (Atnaujinti tvarkyklę)
  • Pasirinkite Browse my computer for driver software (Kompiuteryje ieškoti programos tvarkyklės) ir tuomet pasirinkite Let me pick from a list of device drivers on my computer (Leisti pasirinkti iš mano kompiuteryje esančių įrenginių tvarkyklių sąrašo). Bus įjungtas tvarkyklių sąrašas
  • Spustelėkite 1394 OHCI Compliant Host Controller (1394 OHCI suderinamas pagrindinis valdiklis), tuomet Next (Toliau). Būtinai pasirinkite valdiklį, kurio pavadinimo gale yra žodis (Legacy).
  • Įdiegiama tvarkyklė 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) (1394 OHCI suderinamas pagrindinis valdiklis (senas)), tuomet pateikiamas pranešimas Windows has successfully updated your driver software ("Windows" sėkmingai atnaujino jūsų tvarkyklės programinę įrangą).
  • Spustelėkite mygtuką Close (Uždaryti) ir uždarykite visus atidarytus langus.
   Paleiskite savo kompiuterį iš naujo. Dabar galėsite importuoti vaizdo įrašą per "i.LINK" / "FireWire" / IEEE 1394 prievadą. Tęskite atlikdami 2 varianto 4 veiksmą: "Windows Live" fotogalerijos naudojimas

  TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

  • Kartais (pavyzdžiui, įdiegus atnaujinimus) "Windows 7" gali vėl įjungti 1394 OHCI suderinamą pagrindinio valdiklio tvarkyklę. Pastebėję, kad IEEE 1394 įrenginys duomenis perduoda lėtai ir (arba) yra nebeatpažįstamas, pakartokite prieš tai nurodytus veiksmus ir iš naujo įdiekite tvarkyklę ("Legacy").
  • Jei perjungus tvarkyklę į ("Legacy") jums vis tiek nepavyksta importuoti vaizdo įrašų, problema gali būti susijusi su aparatine įranga. Problema gali būti susijusi su pačiu fotoaparato arba kompiuterio prievadu arba sugedusiu laidu. Pabandykite sukeisti laidus arba naudoti kitą prievadą (jei įmanoma).