Fotoaparatai su keičiamaisiais objektyvais

Fotoaparatai su keičiamaisiais objektyvais

Fotoaparatai su keičiamaisiais objektyvais

Pristatome „Alpha 7R V“ | „Sony“ | α

„Alpha“ logotipas

Užrašas „Naujas DI procesorius“ virš spausdintinės plokštės su sumontuotu integriniu grandynu, pažymėtu užrašais SONY ir „DI procesorius“, vaizdo

 

 

Užrašas „61.0MP & BIONZ XR“ virš lėtai priartinamo vaizdo jutiklio kadro per objektyvo laikiklį

Užrašas „8 žingsnių, 5 ašių vaizdo stabilizavimas“ virš fotoaparato korpuso nuotraukų stambiu planu perskirtame ekrane

Užrašas „8K / 4K filmavimas“ virš ant fotoaparato korpuso esančio režimo parinkiklio perskirtame ekrane stambiu planu

Užrašas „Naujas 4 ašių daugiakryptis LCD monitorius“ virš LCD ekrano, besisukančio apie įvairias ašis, nuotraukų stambiu planu

 

Užrašas „Evoliucionavęs vaizdavimo intelektas“

Užrašas „α7R V“ virš „α7R V“ korpuso su pritvirtintu objektyvu vaizdo iš viršaus, sukamo į priekinį kampą

 

Užrašas „Evoliucija, paremta DI procesoriumi“ virš mažai kontrastingo fotosesijos vaizdo su fotografuojamu subjektu ir fotografu

Užrašas „35 mm viso kadro CMOS jutiklis su galiniu apšvietimu ir 61,0 MP* skiriamąja geba“ ir „Exmor R CMOS Sensor“ logotipas virš vaizdo jutiklio kadro per objektyvo laikiklį

Užrašas „Naujausias vaizdo apdorojimo variklis BIONZ XR“ virš spausdintinės plokštės, ant kurios sumontuoti du integriniai grandynai su užrašais BIONZ XR ir SONY

Užrašas „Specialus DI procesorius“ virš grafiškai pagerinto spausdintinės plokštės su sumontuotu integriniu grandynu, pažymėtu užrašais SONY ir „DI procesorius“, vaizdo

 

Užrašas „AF atpažinimas realiuoju laiku“ virš einančios moters pėdos stambiu planu; paskui nufotografuota moteris iš pradžių profiliu, pasisukusi į fotoaparatą

 

Užrašas „Fotoaparatas naudoja subjekto formos duomenis tiksliam atpažinimui“ virš keleto nuotraukų, kuriose uždaro lauko kieme vaikšto ir sėdi subjektas, o ant viršaus uždėtas grafinis vaizdas, iliustruojantis skeleto sekimą
Užrašo išnaša: „Tik žmonėms“

Užrašas „Fotoaparatas naudoja subjekto formos duomenis tiksliam atpažinimui“ virš perskirto ekrano, kuriame matyti fotoaparato LCD ekrane rodomi tos pačios scenos, kurioje moteris eina mišku, kadrai; kairėje: užrašas „Dabartinis modelis (α7R IV)“, ties kuriuo matyti, kad automatinį fokusavimą išblaško arčiau fotoaparato esanti lapija, todėl subjektas nesufokusuojamas; dešinėje: užrašas „α7R V“, ties kuriuo vaizduojamas subjektas ir uždėtas žalias stačiakampis, rodantis, kad subjektas aptiktas teisingai ir yra sufokusuotas
Užrašo išnaša: „Tik žmonėms“

Užrašas „Fotoaparatas naudoja subjekto formos duomenis tiksliam atpažinimui“ virš išplėstinės fokusuojamo subjekto nuotraukos, kurios neblaško pirmame plane esanti lapija.
Užrašo išnaša: „Tik žmonėms“

Užrašas „Fotoaparatas naudoja subjekto formos duomenis tiksliam atpažinimui“ virš miškelyje vaikštančio subjekto vaizdo su uždėtu baltu stačiakampiu, iliustruojančiu subjekto sekimą
Užrašo išnaša: „Tik žmonėms“

Užrašas „Fotoaparatas naudoja subjekto formos duomenis tiksliam atpažinimui“ virš miškingoje vietovėje vaikštančio subjekto vaizdo su ant liemens uždėtu baltu stačiakampiu, iliustruojančiu subjekto sekimą; tada subjekto vaizdas iš galo su uždėtu baltu stačiakampiu ant galvos ir kepurės, iliustruojančiu sekimą; tada to paties subjekto siluetas iš profilio miško ir dangaus fone
Užrašo išnaša: „Tik žmonėms“

Užrašas „Fotoaparatas naudoja subjekto formos duomenis tiksliam atpažinimui“ virš subjekto, einančio pieva, kadro, kuriame iš pradžių uždėtas baltas stačiakampis aplink subjekto galvą, paskui – mažesnis baltas stačiakampis virš jo akies, kai ji pasuka galvą į fotoaparatą, iliustruojantis atpažinimo veikimą; tada to paties subjekto profilio siluetas dangaus fone
Užrašo išnaša: „Tik žmonėms“

Užrašas „Fotoaparatas naudoja subjekto formos duomenis tiksliam atpažinimui“ virš perskirto ekrano, kuriame parodyti tos pačios scenos kadrai fotoaparato LCD ekrane – iš galo matomas iš dešinės į sceną įeinantis lenktynininkas su šalmu, kuris eina tolyn nuo fotoaparato kaimo keliu link kelių pastatytų automobilių; kairėje: užrašas „Dabartinis modelis (α7R IV)“ , rodantis, kad automatinį fokusavimą išblaško artimiausias stovintis automobilis, todėl subjektas nesufokusuojamas; dešinėje: užrašas „α7R V“ , kuriame matomas subjektas, ant kurio uždėtas žalias stačiakampis ant galinės šalmo dalies, rodantis, kad subjektas aptiktas teisingai ir sufokusuotas; tada seka kartojama padidinant centrines kiekvieno kadro sritis; tada vis dar rodomas sufokusuotas subjektas „bokeh“ fone
Užrašo išnaša: „Tik žmonėms“

 

 

Užrašas „60 proc.* patobulintas žmogaus akių atpažinimas“ virš perskirto ekrano, kuriame rodomi tos pačios scenos kadrai fotoaparato LCD ekrane, kuriuose per sceną iš kairės į dešinę eina moteriškos lyties asmuo, o antrasis asmuo eina viduryje kadro iš dešinės į kairę pirmame plane ir trumpam užstoja pirmąjį asmenį; abiejuose kadruose žalias stačiakampis supa vieną iš pirmojo asmens akių, iliustruodamas realaus laiko akių AF veikimą, kol pasirodo antrasis asmuo; kairėje: užrašas „Dabartinis modelis (α7R IV)“ reiškiantis, kad automatinis fokusavimas užfiksuoja trumpam pirmame plane pasirodžiusią antrojo asmens akį, o pirmasis asmuo paskui iki kadro pabaigos nesufokusuojamas; dešinėje: užrašas „α7R V“ reiškiantis, kad automatinis fokusavimas neperjungiamas į antrąjį asmenį, bet atsigauna po užstojimo ir vėl užfiksuoja pirmojo asmens akį iki kadro pabaigos;
tada seka kartojama padidinant centrines kiekvieno kadro sritis; tada kadras, kuriame fokusuojamas pirmasis asmuo, o antrasis asmuo yra pirmame plane su „bokeh“ efektu
Užrašo išnaša: „Sony“ vidaus bandymai, palyginti su „α7R IV“

 

Užrašas „40 proc.* geresnis gyvūnų atpažinimas“ virš kačių nuotraukos, kurioje baltas stačiakampis supa vienos katės galvą iš profilio; tada, kai katė pasuka galvą į fotoaparatą, baltą stačiakampį pakeičia mažesnis žalias stačiakampis virš artimiausios akies, iliustruojantis gyvūnų akių atpažinimo veikimą; tada rodomos dar dvi katės, iš kurių artimesnė yra ryškiai sufokusuota, o kita – fone su „bokeh“ efektu; tada dalmatinų veislės šuns priekinis kadras stambiu planu; tada balto arklio priekinis kadras; tada priartintas sėdinčio dalmatinų veislės šuns užpakalinis kadras su uždėtu baltu stačiakampiu, iliustruojančiu gyvūnų atpažinimo operaciją; tada mažesnis baltas stačiakampis ant galvos; tada sėdinčio dalmatinų veislės šuns profilinis kadras su vidutiniu fono „bokeh“ efektu
Užrašo išnaša: „Sony“ vidaus bandymai, palyginti su „α7 IV“

 

Užrašas „Gyvūnas“ virš stambiu planu nufotografuotos voverės su pirmo plano ir fono „bokeh“ efektu; tada nufotografuoti keli elniai aukštoje žolėje, dėmesys sutelktas į artimiausią gyvūną ir fono „bokeh“ efektą
Užrašo išnaša: „Fotoaparatas ne visomis sąlygomis tiksliai atpažįsta objektus. Galimi šie objekto nustatymai: žmogus, gyvūnas / paukštis, gyvūnas, paukštis, vabzdys, automobilis / traukinys ir lėktuvas. Kai kuriais atvejais gali būti klaidingai atpažįstami nenurodyti tipai.“

 

 

Užrašas „Paukštis“ virš ant vandens besileidžiančios gulbės nuotraukos su pirmo plano ir fono „bokeh“ efektu; tada stambiu planu užfiksuotas plėšrusis paukštis su ryškiu fono „bokeh“ efektu
Užrašo išnaša: „Fotoaparatas ne visomis sąlygomis tiksliai atpažįsta objektus. Galimi šie objekto nustatymai: žmogus, gyvūnas / paukštis, gyvūnas, paukštis, vabzdys, automobilis / traukinys ir lėktuvas. Kai kuriais atvejais gali būti klaidingai atpažįstami nenurodyti tipai.“

Užrašas „Automobilis“ virš iš aukštai nufotografuotų dviejų kaimo keliu važiuojančių automobilių su baltu stačiakampiu, uždėtu ant pirmaujančio automobilio priekinės dalies; tada iš automobilio lygio nufotografuoti du automobiliai, sutelkiant dėmesį į pirmaujantį automobilį ir vidutinio ryškumo „bokeh“ efektą
Užrašo išnaša: „Fotoaparatas ne visomis sąlygomis tiksliai atpažįsta objektus. Galimi šie objekto nustatymai: žmogus, gyvūnas / paukštis, gyvūnas, paukštis, vabzdys, automobilis / traukinys ir lėktuvas. Kai kuriais atvejais gali būti klaidingai atpažįstami nenurodyti tipai.“

Užrašas „Traukinys“ virš plačiu kampu nufotografuoto vieno vagono traukinio, važiuojančio bėgiais šalia upės, su baltu stačiakampiu priekyje, iliustruojančiu atpažinimą; tada teleobjektyvu nufotografuotas tas pats traukinys, važiuojantis per mišką, traukinys sufokusuotas, o pirmame plane yra ryškus „bokeh“ efektas
Užrašo išnaša: „Fotoaparatas ne visomis sąlygomis tiksliai atpažįsta objektus. Galimi šie objekto nustatymai: žmogus, gyvūnas / paukštis, gyvūnas, paukštis, vabzdys, automobilis / traukinys ir lėktuvas. Kai kuriais atvejais gali būti klaidingai atpažįstami nenurodyti tipai.“

Užrašas „Lėktuvas“ virš pakilusio lėktuvo apačios virš fotoaparato pozicijos, ant sparnų ir centrinės lėktuvo liemens dalies uždėtas baltas stačiakampis, iliustruojantis atpažinimą; tada užfiksuotas lėktuvas iš apačios kairėje pusėje, fokusuotas dangaus fone, su vidutiniu „bokeh“ efektu, taikomu debesims
Užrašo išnaša: „Fotoaparatas ne visomis sąlygomis tiksliai atpažįsta objektus. Galimi šie objekto nustatymai: žmogus, gyvūnas / paukštis, gyvūnas, paukštis, vabzdys, automobilis / traukinys ir lėktuvas. Kai kuriais atvejais gali būti klaidingai atpažįstami nenurodyti tipai.“

Užrašas „Vabzdys“ virš stambiu planu nufilmuoto ant stiebo tupinčio drugelio, kurio galva ir kūnas uždengti baltu stačiakampiu, iliustruojančiu atpažinimą, su ryškiu fono „bokeh“ efektu; tada panašaus vabzdžio nuotrauka, sufokusuota, su ryškiu fono „bokeh“ efektu; tada panašus drugelio klipas su baltu stačiakampiu, iliustruojančiu atpažinimą, paskui nuotrauka – abu su ryškiu fono „bokeh“ efektu
Užrašo išnaša: „Fotoaparatas ne visomis sąlygomis tiksliai atpažįsta objektus. Galimi šie objekto nustatymai: žmogus, gyvūnas / paukštis, gyvūnas, paukštis, vabzdys, automobilis / traukinys ir lėktuvas. Kai kuriais atvejais gali būti klaidingai atpažįstami nenurodyti tipai.“

 

 

 

Užrašas „Iki 10 kadrų per sekundę* su AF/AE sekimu“ virš 10 kadrų iš nepertraukiamos automobilio fotografavimo sekos, galiausiai paryškintas vienas kadras
Užrašo išnaša: „* Iki 8 kadrų per sekundę su AF/AE sekimu fotografuojant tiesioginiu režimu. Didžiausias nepertraukiamo fotografavimo greitis priklausys nuo kameros nuostatų. Su mechaniniu užraktu.“

Užrašas „Glaudintas RAW: iki 583*“ virš ankstesnėje sekoje pažymėto automobilio kadro
Užrašo išnaša: „* Reikalinga „Sony CEA-G160T CFexpress Type A“ atminties kortelė. Nuolatinis „Hi+“ režimas. Faktinis vaizdų skaičius priklausys nuo fotografavimo sąlygų.“

Užrašas „693 taškų fazės aptikimo AF su apytiksliai 79 % aprėptimi“ virš orlaivio nuotraukos, ant kurios uždėtas 33 x 21 = 693 mažų žalių kvadratėlių masyvas, rodantis, kad AF jutikliai aprėpia didžiąją dalį vaizdo ploto

Užrašas „Matomos šviesos ir IR jutiklis“ virš perskirto ekrano; kairėje: fotoaparato korpuso kadras stambiu planu, kuriame parodytas jutiklis prie objektyvo laikiklio su išryškinančiu grafiniu vaizdu; dešinėje: spausdintinės plokštės nuotrauka su sumontuotu integriniu grandynu, pažymėtu užrašais SONY ir „DI procesorius“, vaizdo

Užrašas „Patobulinta AWB kontrolė“ virš krioklio su medžių šakomis pirmame plane

 

Užrašas „Funkcijos, kurios maksimaliai padidina skiriamąją gebą“ virš fotografo, besiruošiančio fotografuoti naudojant vaizdo ieškiklį, nuotraukos

Užrašas „5 ašių optinio vaizdo stabilizavimo funkcija korpuse, užtikrinanti 8,0 žingsnių* pranašumą“ virš vaizdo stabilizavimo įrenginio grafinio vaizdo, kuriame parodyta, kad vaizdo jutiklio padėtis stabilizuojama nepaisant fotoaparato korpuso virpesių
Užrašo išnaša: „* CIPA standartai. Tik sujudimai į viršų ir į apačią / į kairę ir į dešinę. FE 50 mm F1.2 GM. Išjungta ilgo išlaikymo NR funkcija.“

Užrašas „Smulkusis suliejimas ištaisytas vieno pikselio lygmeniu“ virš perskirto ekrano, kuriame parodyti tos pačios scenos, kurioje vaizduojama moteris miško fone, kadrai, priartinant vaizdą, kad būtų matoma padidinta centrinė sritis, įskaitant asmens veidą; kairėje: užrašas „Dabartinis modelis („α7R IV“)“ , kuriame matomas tam tikras suliejimas; dešinėje: užrašas „α7R V“ , kuriame matomas didesnės raiškos vaizdas

Užrašai „Kadravimo stabilumas pagerintas naudojant korpuso ir suderinamų objektyvų sinchronizacijos valdymą“ virš grafinio vaizdo, kuriame iliustruojamas vaizdo stabilizavimo įrenginys fotoaparato korpuse ir objektyvo grupė objektyvo cilindre, sinchroniškai judanti su korpuse esančiu vaizdo stabilizavimo mechanizmu, kuris išlaiko vaizdo jutiklio ir objektyvo grupės padėtį jo atžvilgiu, nepaisant aplinkinių fotoaparato korpuso ir objektyvo virpesių
Užrašo išnaša: „Naudojant kai kuriuos objektyvus gali reikėti atnaujinti programinę įrangą. Informacijos apie suderinamus objektyvus ieškokite „Sony“ palaikymo tinklalapyje: https://www.sony.net/dics/7rm5-s/ ”

 

Užrašas „Pixel Shift Multi Shooting“ reaguoja į besikeičiančias sąlygas“ virš kelių kalnų scenos vaizdų, naudojamų „Pixel Shift Multi Shooting“ kompozicijai, iliustracijos; tada užrašas „240MP*“ virš vieno kompozicinio vaizdo iliustracijos; tada vaizdas padidinamas, kad matytųsi didelė raiška; tada nedidelė vaizdo dalis dar labiau padidinama, kad matytųsi transporto priemonė
Užrašo išnaša: „Kompozicijai reikalingos naujausios „Imaging Edge Desktop™“ „Viewer“ ir „Edit“ programų versijos. Vaizdo kompozicija gali būti nekokybiška, jei fotoaparatas ar asmens judėjimas liejasi.“

Užrašas „8K 24p* (25p) filmavimas“ virš smarkiai samanomis padengtos miško paklotės; tada miško kadras; tada ant lapo tupinčios varlės kadras; tada bitės, ropojančios per gėlės žiedkočius, kadras; tada išsiskleidusio balto žiedo kadras stambiu planu
Užrašo išnaša: „* 24p = 23,98 kadr./s. Lėto ir greito judėjimo funkcija negalima filmuojant XAVC HS 8K raiška. [APS-C/S35 filmavimas] yra [Išjungtas] ir yra užfiksuotas. Matymo kampas yra maždaug 1,2x.“

Užrašas „Lankstus RAW dydžio pasirinkimas priklausomai nuo programos“ virš LCD ekrano vaizdo, kuriame parodytas [RAW failo tipas] meniu su 5 galimais pasirinkimais: [Neglaudintas], [Glaudintas nesuprastėjusios kokybės (L)], [Glaudintas nesuprastėjusios kokybės (M)], [Glaudintas nesuprastėjusios kokybės (S)] ir [Glaudintas]; tada virš trijų panašių kalnuotų pakrančių vaizdų su užrašais „L: 60 mln.“, „M: 26 mln.“ ir „S: 15 mln.“

Užrašas „Greitas perjungimas* į didelės raiškos APS-C“ virš perskirto ekrano; kairėje: užrašas „Visas kadras“ virš voverės nuotraukos su dydžiais „L: 60 mln.“, „M: 26 mln.“ ir „S: 15 mln.“; dešinėje:  padidinta centrinė kairiojo kadro sritis su užrašu „APS-C“ ir dydžiais „M: 26 mln.“ ir „S: 15 mln.“
Užrašo išnaša: „* Reikalingas priskyrimas pasirinktiniam mygtukui.“

 

Užrašas „Įspūdingas filmo detalumas ir tikroviškumas“ virš fotografo, fotografuojančio miške, kadro

Užrašas „4K įrašas, perdiskretizuotas iš 6,2 K be pikselių suskirstymo“ virš stambaus plano portreto, kuriame nufotografuota moteris miško vietovėje su ryškiu fono „bokeh“ efektu, iš pradžių žiūrinti į kairę, paskui pasukanti galvą link fotoaparato ir už jo, kad pažvelgtų į dešinę; tada kitos moters portretas, kurioje ji artėja prie fotoaparato, sustoja ir žiūri į viršų ir į dešinę, su ryškiu fono „bokeh“ efektu
Užrašo išnaša: „Fotografuojant „Super 35mm“ režimu, pasirinkus 30p (NTSC 29,97 k./sek.) / 25p (PAL) / 24p (23,98 k./sek.). Atsižvelgiant į nustatymus, fotografavimui gali būti taikomi apribojimai.“

Užrašas „Naujas DI paremtas AF atpažinimas realiuoju laiku filmuojant“ virš moters portreto stambiu planu su užmerktomis akimis ir kepure, sufokusuotas, su pirmo plano ir fono „bokeh“ efektu, su baltu stačiakampiu aplink galvą, rodančiu AF atpažinimo realiuoju laiku veikimo principą; tada nufotografuotas artėjantis prie aerodromo lėktuvas, su baltu stačiakampiu, apimančiu didžiąją lėktuvo dalį, rodančiu AF atpažinimo realiuoju laiku veikimo principą

 

Užrašas „Operatyvumas, palaikantis aukščiausią raišką“ virš fotoaparato korpuso vaizdo stambiu planu, kuriame matoma naudotojo ranka ant režimo pasirinkimo ratuko

Užrašas „Naujas 3.2 tipo, 4 ašių daugiakampis LCD monitorius“ virš perskirto ekrano, kuriame matyti kadrai, rodantys, kaip LCD ekranas sukamas apie įvairias ašis ir valdomas įvairiais kampais

Užrašai „Naujas 3.2 tipo, 4 ašių daugiakampis LCD monitorius“ ir „2,1 mln. taškų* raiška“ virš fotoaparato korpuso vaizdo, kuriame ekranas sukasi apie įvairias ašis

Užrašo išnaša: „Apytiksl.“

Užrašai „Naujas 3.2 tipo, 4 ašių daugiakampis LCD monitorius“ ir „Aukštyn 98°, žemyn 40°, į šonus 180°, pasukimas 270°*“ virš fotoaparato korpuso vaizdo, kuriame ekranas sukasi apie įvairias ašis
Užrašo išnaša: „Apytiksl.“

 

Užrašas „Naujas 9,44 mln. taškų* „Quad XGA“ vaizdo ieškiklis“ virš fotoaparato korpuso grafinio vaizdo, kuriame iliustruojama vaizdo ieškiklio konstrukcija
Užrašo išnaša: „Apytiksl.“

Užrašas „Du lizdai, skirti „CFexpress Type A“ ir SD atminties kortelėms“ virš fotoaparato korpuso vaizdo su atidarytu laikmenos dangteliu ir matomais laikmenos lizdais, į kuriuos įstumiamos dvi kiekvieno tipo kortelės

Užrašas „Naujas pagrindinis meniu greitajai prieigai“ virš LCD ekrano vaizdo, kuriame pavaizduotas pagrindinis meniu

Užrašas „Fotografavimo / filmavimo / S&Q valdiklis“ virš fotoaparato galinės dalies kadro stambiu planu, kuriame matomas fotografavimo / filmavimo / S&Q valdiklis

Užrašas „Valdymas lietimu filmuojant ir atkuriant“ virš stambaus plano nuotraukos, kurioje naudotojas braukia ir spaudžia LCD ekraną, kad nuskaitytų ir padidintų vaizdus

Užrašas „2x2 MIMO greitai „Wi-Fi“ duomenims perduoti“ virš fotoaparato korpuso su „Wi-Fi“ grafiniu vaizdu, kuriame parodytas iš fotoaparato sklindantis „Wi-Fi“ signalas
Užrašo išnaša: „Kai kuriose šalyse ir regionuose gali būti ribojamas 5 GHz ryšys.“

Užrašas „Nuotolinis (susietas) fotografavimas“ virš fotoaparato korpuso nuotraukos su grafiniu kompiuterio ir USB laido vaizdu

Užrašas „Efektyvus FTP failų perdavimas“ virš fotoaparato korpuso su uždėtu dideliu teleobjektyvu ir naudotoju, kuris laikydamas šalia išmanųjį telefoną, perduoda vaizdus

Užrašas „Patvarus magnio lydinio pagrindas“ virš fotoaparato korpuso be pritvirtinto objektyvo nuotraukos, pereinantis į grafinį vaizdą, kuriame matomas magnio lydinio pagrindo komponentų išardytasis vaizdas

Užrašas „Dulkėms ir drėgmei atspari konstrukcija“ virš grafinio vaizdo, kuriame pavaizduotos fotoaparato korpuso sandariklių, apsaugančių nuo dulkių ir drėgmės patekimo, vietos
Užrašo išnaša: „Neužtikrinama 100 proc. apsauga nuo dulkių ir drėgmės.“

Užrašas „Dulkėms ir drėgmei atspari konstrukcija“ virš fotoaparato, naudojamo lietingomis sąlygomis, nuotraukos
Užrašo išnaša: „Neužtikrinama 100 proc. apsauga nuo dulkių ir drėgmės. Siekiant maksimalios apsaugos nuo dulkių ir drėgmės, akumuliatoriaus dangtelis, atminties lizdo dangtelis ir gnybtų dangteliai turi būti uždaryti, o priedų dangtelis – uždėtas. Jei kamera sušlapo, kuo greičiau ją nusausinkite. Nuvalykite drėgmę po priedų dangteliu ir (arba) gnybtų dangteliais. Fotografuota naudojant FE 24–70 mm F2.8 GM II objektyvą lyjant vidutiniam lietui, kuris nepažeidžia kameros atsparumo drėgmei.“

Užrašas „Efektyvus šilumos išsklaidymas ilgalaikiam nepertraukiamam įrašymui“ virš rodyklių grafinio vaizdo, rodančio vidinius šilumos išsklaidymo kelius

 

Užrašas „Kitos funkcijos“ virš sąrašo:

„AF prieblandoje iki EV-4*
Nuolatinis DMF
Fokusavimo kadravimas
Daugiau nei 1 000 JPEG vaizdų nepertraukiamai fotografuojant**

„Creative Look“ su 10 išankstinių nustatymų ir 8 parametrais
10 bitų HEIF nuotraukos formatas – sklandi gradacija
Fotografavimas su apsauga nuo mirgėjimo
Aukšto dažnio fotografavimas be mirgėjimo

Išmaniojo telefono ir priedų jungtis
UVC/UAC standartai aukštos kokybės internetinės kameros programoms

Nauja apsaugos sistema našiam dulkių šalinimui
Ilgaamžis užraktas, kurio ciklų skaičius viršija 500 000“

Užrašo išnašos:
„* AF-S, esant ISO 100, objektyvas F2.0“
„** Reikalinga „Sony CEA-G160T CFexpress Type A“ atminties kortelė. Nuolatinis „Hi+“ režimas. Faktinis vaizdų skaičius priklausys nuo fotografavimo sąlygų.“

 

Užrašas „Kitos filmavimo funkcijos“ virš sąrašo:
„10 bitų 4:2:2 All-I XAVC S-I iki 600 Mbps
„S-Log3“ gama ir „S-Gamut3.Cine“ spalvų erdvė
14+ platumos žingsnių*
„S-Cinetone™“ kinematografiškam vaizdui
16 bitų RAW HDMI išvestis**
Vaizdo stabilizavimas naudojant aktyvųjį režimą
Fokusavimo kintamumo kompensavimas
„AF Assist“
Fokusavimo žemėlapis“

Užrašo išnašos:
„* „S-Log3“, „Sony“ bandymai“
„** 2022 m. spalį paskelbus apie gaminį, planuojamas ATOMOS NINJA V HDR ir NINJA V+ HDR monitorių / įrašymo įrenginių palaikymas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su ATOMOS.“

 

„α7R V“ korpuso su pritvirtintu objektyvu vaizdas iš priekio

 

Užrašas „α7R V“

 

SONY logotipas

Prekių ženklai ir atsakomybės atsisakymas