Fotoaparatai su keičiamaisiais objektyvais

Fotoaparatai su keičiamaisiais objektyvais

Fotoaparatai su keičiamaisiais objektyvais

DI pagrįstas našumas | Alpha 7R V | Sony | α

„Alpha“ logotipas

 

Užrašas „DI apdorojimo įrenginio skatinama evoliucija“

 

Kadras, priartinantis vaizdą per objektyvo laikiklį; tada – grafiškai patobulintas spausdintinės plokštės su sumontuotu integriniu grandynu, pažymėtu užrašais SONY ir „DI apdorojimo įrenginys“, vaizdas; tada – užrašas „Specialus DI apdorojimo įrenginys“.

 

Stambiu planu nufotografuota einančios moters pėda; tada nufotografuota moteris – iš pradžių profiliu, šiek tiek besisukanti į fotoaparatą

Užrašas „Žmogaus pozos įvertinimas“ virš keleto kadrų, kuriuose pavaizduotas uždarame kieme vaikštantis ir sėdintis objektas, virš kadrų – grafinis vaizdas, iliustruojantis skeleto sekimą; tada papildomas užrašas „DI analizuoja jūsų objekto skeleto padėtį ir judesius“; tada skeleto sekimo grafiką pakeičia originalus vaizdas su užrakto atleidimo garsu

Portretinė moters nuotrauka stambiu planu, iš pradžių profiliu, vėliau sukantis į fotoaparatą

 

Užrašai „Žmogaus pozos įvertinimas“ ir „Atpažįsta net mažus objektus“ virš miške vaikštančio objekto vaizdo, ant liemens matyti balti ir žali stačiakampiai, rodantys realaus laiko atpažinimo AF veikimą; užrakto atleidimo garsas rodo momentą, kai objektas buvo užfiksuotas sufokusuotas, nepaisant to, kad buvo gana mažas, palyginti su vaizdo dydžiu

 

 

Užrašai „Žmogaus pozos įvertinimas“ ir „Atpažįsta objektus, kai jie yra apšviesti iš galo“ virš pieva einančio objekto kadro su rodomu skeleto sekimo grafiku; tada – baltas stačiakampis aplink objekto pakaušį; tada – mažesnis baltas stačiakampis virš objekto akių, kai moteris pasuka galvą į fotoaparatą, siluetas dangaus fone; tada – užrakto atleidimo garsas ir objekto silueto dangaus fone nuotrauka.

Užrašai „Žmogaus pozos įvertinimas“ ir „Atpažįsta objektus, kai jie nusisukę“ virš miške vaikštančio objekto vaizdo iš nugaros, su baltu stačiakampiu aplink pakaušį ir skrybėlę, iliustruojančiu atpažinimą

 

Užrašai „Žmogaus pozos įvertinimas“ ir „Atpažįsta objektus iš profilio“ virš koridoriuje stovinčio objekto vaizdo iš profilio, su baltu stačiakampiu ant liemens, iliustruojančiu atpažinimą; priartėjus fotoaparatui stačiakampis perkeliamas ant galvos, paskui ant akies

 

Užrašai „Žmogaus pozos įvertinimas“ ir „Atpažįsta objektus, kai veidai uždengti“ virš lenktynininko su apsauginiu šalmu vaizdo, šalmas apvestas baltu stačiakampiu, iliustruojančiu aktyvią atpažinimo funkciją, priekiniame plane – nusisukęs sveikinantis kolega

 

 

Užrašai „Žmogaus pozos įvertinimas“ ir „Atpažįsta jūsų pagrindinį objektą tarp kitų žmonių“ virš kadro, kuriame sekamas pagrindinis objektas, tada jį laikinai užstoja kitas objektas, einantis per kadrą pirmame plane; tada sekimas atkuriamas atpažįstant pradinį (pagrindinį) objektą ir nefiksuojant užstojančio objekto; tada – užrakto atleidimo garsas, kai pagrindinis objektas vis dar sufokusuotas, o kitas objektas pirmame plane su „bokeh“ efektu.

 

 

Užrašas „Atpažinimo taikinio išplėtimas“ virš grafinio vaizdo, kuriame rodomi atpažinimo taikinių, įskaitant gyvūnus, traukinius, lėktuvus, žmones, automobilius, vabzdžius ir paukščius, vaizdai.

Užrašas „Gyvūnai“ virš miške esančio elnio vaizdo su baltu stačiakampiu ant vienos akies, rodančiu aktyvią gyvūnų akių atpažinimo funkciją
Užrašo išnaša: „Fotoaparatas ne visomis sąlygomis tiksliai atpažįsta objektus. Galimi šie objekto nustatymai: žmogus, gyvūnas / paukštis, gyvūnas, paukštis, vabzdys, automobilis / traukinys ir lėktuvas. Kai kuriais atvejais gali būti klaidingai atpažįstami nenurodyti tipai.“

Užrašas „Paukščiai“ virš miške esančio povo vaizdo stambiu planu, su baltu stačiakampiu ant vienos akies, rodančiu aktyvią gyvūnų akių atpažinimo funkciją, fone – ryškus „bokeh“ efektas
Užrašo išnaša: „Fotoaparatas ne visomis sąlygomis tiksliai atpažįsta objektus. Galimi šie objekto nustatymai: žmogus, gyvūnas / paukštis, gyvūnas, paukštis, vabzdys, automobilis / traukinys ir lėktuvas. Kai kuriais atvejais gali būti klaidingai atpažįstami nenurodyti tipai.“

 

 

Užrašas „Atpažįsta nusisukusius gyvūnus“ virš priartinto tupinčio dalmatino vaizdo iš nugaros, su baltu stačiakampiu aplink galvą, rodančiu aktyvią gyvūnų atpažinimo funkciją; tada užrakto atleidimo garsas ir tupinčio dalmatino šoninis kadras iš nugaros, fone vidutinis „bokeh“ efektas
Užrašo išnaša: „Fotoaparatas ne visomis sąlygomis tiksliai atpažįsta objektus. Galimi šie objekto nustatymai: žmogus, gyvūnas / paukštis, gyvūnas, paukštis, vabzdys, automobilis / traukinys ir lėktuvas. Kai kuriais atvejais gali būti klaidingai atpažįstami nenurodyti tipai.“

Užrašas „Dabar atpažįstami ir kiti objektai, įskaitant automobilius“ virš dviejų automobilių, važiuojančių kaimo keliu, vaizdo, su baltu stačiakampiu ant pirmaujančio automobilio priekinės dalies
Užrašo išnaša: „Fotoaparatas ne visomis sąlygomis tiksliai atpažįsta objektus. Galimi šie objekto nustatymai: žmogus, gyvūnas / paukštis, gyvūnas, paukštis, vabzdys, automobilis / traukinys ir lėktuvas. Kai kuriais atvejais gali būti klaidingai atpažįstami nenurodyti tipai.“

Užrašas „Traukiniai“ virš vieno vagono traukinio, važiuojančio vienų bėgių keliu netoli kaimo stoties, ant traukinio galo matyti baltas stačiakampis, iliustruojantis atpažinimą.
Užrašo išnaša: „Fotoaparatas ne visomis sąlygomis tiksliai atpažįsta objektus. Galimi šie objekto nustatymai: žmogus, gyvūnas / paukštis, gyvūnas, paukštis, vabzdys, automobilis / traukinys ir lėktuvas. Kai kuriais atvejais gali būti klaidingai atpažįstami nenurodyti tipai.“

 

 

Užrašas „Lėktuvai“ virš kylančio orlaivio apačios vaizdo, ant sparnų ir centrinės fiuzeliažo dalies matomi baltos ir žalios spalvos stačiakampiai, iliustruojantys atpažinimą
Užrašo išnaša: „Fotoaparatas ne visomis sąlygomis tiksliai atpažįsta objektus. Galimi šie objekto nustatymai: žmogus, gyvūnas / paukštis, gyvūnas, paukštis, vabzdys, automobilis / traukinys ir lėktuvas. Kai kuriais atvejais gali būti klaidingai atpažįstami nenurodyti tipai.“

Užrašas „Vabzdžiai“ virš prie lapo prigludusio laumžirgio su baltu stačiakampiu ant galvos ir kūno, iliustruojančiu atpažinimą; tada nufotografuotas drugelis, apsuptas baltu stačiakampiu, iliustruojančiu atpažinimą, fone – ryškus „bokeh“ efektas
Užrašo išnaša: „Fotoaparatas ne visomis sąlygomis tiksliai atpažįsta objektus. Galimi šie objekto nustatymai: žmogus, gyvūnas / paukštis, gyvūnas, paukštis, vabzdys, automobilis / traukinys ir lėktuvas. Kai kuriais atvejais gali būti klaidingai atpažįstami nenurodyti tipai.“

 

 

 

Užrašas „Patobulintas AWB valdymas“ virš perskirto ekrano; kairėje: užrašas „Matoma šviesa + IR jutiklis“ virš fotoaparato korpuso kadro stambiu planu, kuriame parodytas jutiklis prie objektyvo laikiklio su išryškinančiu grafiniu vaizdu; dešinėje: spausdintinės plokštės nuotrauka su sumontuotu integriniu grandynu, pažymėtu užrašais SONY ir „DI apdorojimo įrenginys“

Užrašas „Patobulintas AWB valdymas“ virš miško vaizdo; tada – krioklio vaizdas

Užrakto atleidimo garsas virš moters nuotraukos saulėtoje vietoje stikliniame pastate

Užrakto atleidimo garsas virš į fotoaparatą žiūrinčios katės nuotraukos stambiu planu, fone „bokeh“ efektas

Užrakto atleidimo garsas virš drugelio ant gėlės nuotraukos stambiu planu, fone „bokeh“ efektas

 

Pakartotos dviejų moterų nuotraukos, sufokusuota ta, kuri atsisukusi į fotoaparatą

Pakartotos dviejų automobilių, važiuojančių kaimo keliu, nuotraukos, sufokusuotas priekinis automobilis

Lėktuvo, artėjančio prie aerodromo, apatinės dalies kadras, fokusuotas

 

Anksčiau darytų kadrų seka su užrakto atleidimo garsais

 

Pakartotas spausdintinės grandynų plokštės su sumontuotu integriniu grandynu, pažymėtu užrašais SONY ir „DI apdorojimo įrenginys“, vaizdas su grafikos elementais

 

„α7R V“ korpuso su pritvirtintu objektyvu vaizdas iš priekio

 

Užrašas „α7R V“

 

SONY logotipas