Fotoaparatai su keičiamaisiais objektyvais

Fotoaparatai su keičiamaisiais objektyvais

Fotoaparatai su keičiamaisiais objektyvais

4K Sample Video | Alpha 7R V | Sony | α

„Alpha“ logotipas

 

Užrašai „Pavyzdinis vaizdo įrašas“ ir „Nufilmuota fotoaparatu „α7R V“
Užrašo išnaša: „Filmuota „S-Log3“ / „S-Gamut3.Cine“ ir koreguota.“

 

Užrašas „Evoliucionavęs vaizdavimo intelektas“ virš sulėtinto kadro, kuriame moteris eina pro stiklinę piramidę

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 24-70mm F2.8 GM II“ apačioje kairėje virš itin stambiu planu nufotografuoto moters portreto iš profilio; tada nufotografuotas koridoriuje stovintis subjektas iš profilio, kai kiti praeina pro šalį, o fotoaparatas priartėja prie subjekto, kuris išlieka sufokusuotas, tada nueina

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 16-35mm F2.8 GM“ apačioje kairėje
Užrašai „Naujos kartos automatinis fokusavimas su pažangiu subjekto atpažinimu“ virš plataus subjekto, einančio šalia metalinio / stiklinio rėmo, kadro

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 50mm F1.2 GM“ apačioje kairėje virš kadro, kuriame iš aukštai nufotografuota šalia metalinio / stiklinio rėmo einanti moteris

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 85mm F1.4 GM“ apačioje kairėje virš moters, einančios link fotoaparato šalia metalinio / stiklinio rėmo, portreto

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 16-35mm F2.8 GM“ apačioje kairėje virš subjekto, einančio šalia metalinio / stiklinio rėmo, platau profilio kadro

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 85mm F1.4 GM“ apačioje kairėje virš moters portreto iš profiliui artimos pozicijos stambiu planu, žiūrinčios į viršų ir į dešinę, sufokusuotos, su ryškiu fono „bokeh“ efektu; tada stambaus plano kitos moters portretas iš priekio, žiūrinčios į viršų, sufokusuotos, su ryškiu fono „bokeh“ efektu

 

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Lėktuvas“ ir „FE 24-70mm F2.8 GM II“ apačioje kairėje virš lėktuvo, kylančio virš fotoaparato, kadro

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Lėktuvas“ ir „FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS“ apačioje kairėje virš riedančio lėktuvo teleobjektyvo kadro; tada lėktuvo, artėjančio prie aerodromo, priekinis teleobjektyvo kadras

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Lėktuvas“ ir „FE 16-35mm F2.8 GM“ apačioje kairėje virš plataus kadro iš lėktuvo, artėjančio prie aerodromo, galo

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Lėktuvas“ ir „FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS“ apačioje kairėje virš teleobjektyvo kadro iš lėktuvo, besileidžiančio esant šoniniam vėjui, galo

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Lėktuvas“ ir „FE 70-200mm F2.8 GM OSS II“ apačioje kairėje virš plataus lėktuvo, kurio siluetas dangaus fone matomas tam tikru atstumu, kadro

 

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 24mm F1.4 GM“ apačioje kairėje virš plataus moters, einančios koridoriumi iš nugaros, nuotraukos su šiek tiek „bokeh“ efekto

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 50mm F1.2 GM“ apačioje kairėje virš moters, žiūrinčios į kairę, profilio portreto stambiu planu

 

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Automobilis / traukinys“ ir „FE 24-70mm F2.8 GM II“ apačioje kairėje virš plataus kampo vieno vagono traukinio, važiuojančio bėgiais šalia upės, nuotraukos

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Automobilis / traukinys“ ir „FE 400mm F2.8 GM OSS“ apačioje kairėje virš teleobjektyvo kadro, kuriame užfiksuotas traukinys, važiuojantis per mišką link fotoaparato

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Automobilis / traukinys“ ir „FE 24-70mm F2.8 GM II“ apačioje kairėje virš plataus vieno vagono traukinio, išvažiuojančio iš kaimo stoties, kadro

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Automobilis / traukinys“ ir „FE 70-200mm F2.8 GM OSS II“ apačioje kairėje virš vieno vagono traukinio, važiuojančio per mišką, kadras iš teleobjektyvo; tada platus traukinio, važiuojančio per miškingą vietovę sutemus su įjungtomis šviesomis, kadras

 

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 135mm F1.8 GM“ apačioje kairėje virš dviejų moterų profilio kadro; sufokusuojamas fone esantis žmogus, kai kitas asmuo eina per kadrą pirmame plane; tada žmonės pasisuka vienas į kitą, sufokusuojamas fone esančiomogaus veidas, o pirmame plane esančio asmens vaizdas matomas iš galo, su „bokeh“ efektu

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 50mm F1.2 GM“ apačioje kairėje virš dviejų moterų, einančių per kadrą, profilio, kai fokusuojamas fonine esantis subjektas; fokusavimas į foninį subjektą atkuriamas po to, kai jį trumpam užstoja pirmame plane esantis subjektas; po to kadras iš esmės kartojamas, kai subjektai sukeičiami vietomis, bet veidas nuo fotoaparato ašies nutolęs daugiau nei 90 laipsnių kampu

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 85mm F1.4 GM“ apačioje kairėje virš kito dviejų subjektų kadro, kai fokusavimas į foninį subjektą atstatomas po to, kai jį užstoja pirmajame plane esantis subjektas

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 24-70mm F2.8 GM II“ apačioje kairėje virš kito dviejų subjektų kadro, kuriame fokusuojamas fone esantis subjektas, einantis į akliną sritį už priekiniame plane esančios sienos

 

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Automobilis / traukinys“ ir „FE 24-70mm F2.8 GM II“ apačioje kairėje virš dviejų automobilių, važiuojančių kaimo keliu link fotoaparato, kadro

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Automobilis / traukinys“ ir „FE 70-200mm F2.8 GM OSS II“ apačioje kairėje virš tų pačių dviejų automobilių, lenktyniaujančių kaimo kelyje, užfiksuotų žvelgiant iš kitos transporto priemonės; priekinis automobilis išlieka sufokusuotas, nepaisant didelių atstumo iki fotoaparato svyravimų; tada teleobjektyvo kadras, kuriame matyti du automobiliai, važiuojantys už kelio posūkio miško vietovėje

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Automobilis / traukinys“ ir „FE 24-70mm F2.8 GM II“ apačioje kairėje virš tų pačių dviejų automobilių, lenktyniaujančių kaimo kelyje, kadro iš aukštos padėties; tada abiejų automobilių, tolstančių nuo fotoaparato, galinis vaizdas

 

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 50mm F1.2 GM“ apačioje kairėje virš nuotraukos, kurioje lenktynininkas išlipa iš stovinčio automobilio ir eina pasisveikinti su kolega, kuris išlipa iš kito stovinčio automobilio

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 85mm F1.4 GM“ apačioje kairėje virš vairuotojo, sveikinančio kolegą, kadro; fokusavimas sutelkiamas į vairuotoją, nepaisant to, kad jis dėvi apsauginį šalmą

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 85mm F1.4 GM“ apačioje kairėje virš moters su skrybėle, gulinčios miškingoje vietovėje, portreto stambiu planu, fone – ryškus „bokeh“ efektas

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 50mm F1.2 GM“ apačioje kairėje virš moters nuotraukos miške, kurią kartais užstoja medžiai ir apšviečia saulės spinduliai; tada fotografuojamos miško paklote einančio subjekto kojos; tada fotografuojamas subjektas su skrybėle, fokusuojama nepaisant to, kad jį kartais užstoja medžiai; tada subjektas stovi miško viduryje

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 85mm F1.4 GM“ apačioje kairėje virš moters su skrybėle portreto stambiu planu, fone – ryškus „bokeh“ efektas

 

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Gyvūnas“ ir „FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS“ apačioje kairėje virš teleobjektyvo kadro, kuriame nufotografuotas elnias miško vietovėje

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Gyvūnas“ ir „FE 70-200mm F2.8 GM OSS II“ apačioje kairėje virš teleobjektyvo kadro, kuriame nufotografuoti du elniai miškingoje vietovėje

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Gyvūnas“ ir „FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS“ apačioje kairėje virš teleobjektyvo kadro, kuriame nufotografuotas pievoje besiganantis elnias

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Gyvūnas“ ir „FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS, 1,4 k. telekonverteris“ apačioje kairėje virš graužiko teleobjektyvo kadro

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Paukštis“ ir „FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS, 1,4 k. telekonverteris“ apačioje kairėje virš teleobjektyvo kadro, kuriame matyti būrys paplūdimyje gyvenančių kirų

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Paukštis“ ir „FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS, 1,4 k. telekonverteris“ apačioje kairėje virš teleobjektyvo kadro, kuriame paukštis ieško maisto sekliame vandenyje

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Gyvūnas“ ir „FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS“ apačioje kairėje virš ant medžio šakos užfiksuotos voverės teleobjektyvo nuotraukos

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Paukštis“ ir „FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS, 1,4 k. telekonverteris“ apačioje kairėje virš teleobjektyvo kadro, kuriame nufotografuotas povas

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Gyvūnas“ ir „FE 24-70mm F2.8 GM II“ apačioje kairėje virš šeriamo arklio kadro stambiu planu su vidutiniu fono „bokeh“ efektu; tada arklio portretas iš priekio

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Gyvūnas“ ir „FE 70-200mm F2.8 GM OSS II“ apačioje kairėje virš kačių nuotraukos, kurioje viena iš jų sufokusuota, o fonas ir priekinis planas – su vidutiniu „bokeh“ efektu

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Gyvūnas“ ir „FE 50mm F1.2 GM“ apačioje kairėje virš dalmatino, einančio į namą, vaizdo iš galo

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Gyvūnas“ ir „FE 70-200mm F2.8 GM OSS II“ apačioje kairėje virš sėdinčio dalmatino portreto stambiu planu

 

 

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 50mm F1.2 GM“ apačioje kairėje virš moters portreto miškelyje su retkarčiais medžių užtemdomu vaizdu ir netiesioginiu aplinkos saulės apšvietimu

 

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Vabzdys“ ir „FE 70-200mm F2.8 GM OSS II“ apačioje kairėje virš juodo drugelio ant šakos; tada stambus drugelio ant šakelės planas su fono „bokeh“ efektu; tada laumžirgio ant šakelės kadras stambiu planu su fono „bokeh“ efektu

 

Užrašai „AF atpažinimas realiuoju laiku | Žmogus“ ir „FE 24-70mm F2.8 GM II“ apačioje kairėje virš dviejų subjektų, einančių pieva, kurių siluetai matosi dangaus fone; tada abiejų subjektų profilio nuotrauka su dangaus fone besimatančiais siluetais; tada stambaus plano pirmame plane esančio subjekto kadras su fono „bokeh“ efektu; tada vieno subjekto, kurio siluetas matosi dangaus fone, kadras iš šono; tada kito subjekto, kurio siluetas taip pat matosi dangaus fone, portretas iš priekio; tada abiejų einančių subjektų siluetų kadrai

 

SONY logotipas