Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • WH-1000XM3

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

SVARBU.
Jei po šio atnaujinimo triukšmo mažinimo funkcijos efektyvumas sumažėjo, žr. klausimų ir atsakymų puslapį ir patikrinkite savo įrenginio nustatymus.

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

 • Nuo šiol palaikoma „Amazon Alexa“
 • Nuo šiol palaikomas nurodymų balsu kalbos pasirinkimas
Pastaba.
 • Kad galėtumėte naudotis „Amazon Alexa“ savajame WH-1000XM3, jums reikalinga 4.1.0 ar naujesnės versijos „Sony | Headphones Connect“.
 • Jei norite pakeisti nurodymų balsu kalbą savajame WH-1000XM3, jums reikalinga 4.1.0 arba naujesnės versijos „Sony | Headphones Connect“.

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Ausinės optimizuojamos naudoti su „Google Assistant“
SVARBU.
Įdiegus šį naujinį jūsų ausinės tik taps suderinamos su „Google Assistant“.
Pačią „Google Assistant“ paslaugą „Google“ suaktyvins 2018 m. eigoje. Aktyvinimo laikas priklauso nuo jūsų šalies.

Pastaba.
„Google“ ir „Android“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.

Sistemos reikalavimai

 • „Android“ įrenginys (V5.0 arba naujesnė) arba „iOS“ įrenginys („iOS 10.0“ arba naujesnė)
 • Veikiantis interneto ryšys
 • Būtina įdiegti naujausią „Sony | Headphones Connect“ versiją.
 • Ausinės turi būti prijungtos prie jūsų „Android“ arba „iOS“ įrenginio

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas į 4.1.1 versiją, skirtą WH-1000XM3

Failo versija

 • Versija 4.1.1

Išleidimo data

 • 17-01-2019

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jei WH-1000XM3 programinės aparatinės įrangos versija yra 4.1.1 arba naujesnė, jos atnaujinti nereikia.
Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Paleiskite „Sony | Headphones Connect“ programą.
 2. Prijunkite WH-1000XM3 prie „Sony | Headphones Connect“ programos.
 3. Viršutiniame dešiniajame kampe bakstelėkite tris taškus (meniu mygtuką).
 4. Rodomame meniu pasirinkite savo įrenginio versiją. Šis elementas parodomas, tik kai prijungiamas įrenginys.
 5. Patikrinkite WH-1000XM3 programinės aparatinės įrangos versiją.

Svarbi informacija

Atsisiunčiant / perkeliant duomenis ar naujinant NEBANDYKITE įkrauti akumuliatoriaus arba išjungti įrenginio, kitaip ausinės gali nepataisomai sugesti.

Naujinimo NEBANDYKITE atlikti vietoje, kurioje „Wi-Fi“ signalas nepastovus, pvz.:
- traukinyje / vietoje, kurioje „Wi-Fi“ signalų susikaupia daug
- šalia mikrobangų krosnelės, belaidžio telefono ar kitų įrenginių, kuriems naudojamos 2,4 GHz dažnių juostos radijo bangos

Įsitikinkite, kad abu įrenginiai („Android“ / „iOS“ įrenginys ir WH-1000XM3) yra visiškai įkrauti.

Prieš pradėdami naujinimą nuo savojo „Android“ / „iOS“ įrenginio atjunkite visus kitus „Bluetooth“ įrenginius, pvz., dėvimuosius įrenginius arba išmaniuosius laikrodžius.

Prieš naujovinant

 • Atnaujinus negalima sugrąžinti ankstesnės programinės aparatinės įrangos versijos.
 • Jei turite WH-1000XM3 , naujinimo procesas truks apie 30 min. („Android“ įrenginiuose) arba 38min. („iOS“ įrenginiuose). (Failo dydis yra apie 2.8 MB)
 • Jei naudojatės „iOS“ įrenginiu, prieš naujindami būtinai išjunkite „Google Assistant“ funkciją.
 • Atsižvelgiant į radijo bangų aplinką ir turimą „Android“ / „iOS“ įrenginį, operacijai atlikti gali prireikti daugiau laiko.

Atsisiųsti ir įdiegti

Jei norite atnaujinti šias ausines, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
 • Atsisiųskite duomenis iš serverio į „iOS“ arba „Android“ įrenginį.
 • Perkelkite duomenis iš „iOS“ arba „Android“ įrenginio į ausines.
 • Atnaujinkite ausines.

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Paleiskite „Sony | Headphones Connect“ programą.
 2. Prijunkite WH-1000XM3 prie „Sony | Headphones Connect“ programos.
  • Jei anksčiau nebuvote prisijungę prie „Sony | Headphones Connect“ programos, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir prijunkite ausines prie savo „Android“ įrenginio.
  • Jei prie „Sony | Headphones Connect“ programos buvote prisijungę anksčiau, pasirinkite savo ausines.
 3. Užmezgus ryšį bus parodytas toliau pateikiamas ekranas.
 4. Jei reikia naujinti, bus parodytas pranešimas „Headphone update is available“ (išleistas ausinių naujinys) – paspauskite „More Info“ (daugiau informacijos).
 5. Patikrinkite, ar rodoma „Version 4.1.1“ ir paspauskite OK, kad pradėtumėte naujinti.
 6. Prasidėjus atsisiuntimui automatiškai parodomas kitas ekranas, kai atsisiuntimas užbaigiamas.
  PASTABA.
  Kai parodomas pranešimas [Bluetooth Pairing Request] („Bluetooth“ siejimo užklausa), paspauskite „Pair“ (susieti). Naujinimas bus tęsiamas. (Tik „iOS“ įrenginiuose.)
 7. Pradedamas perkėlimas. Kai atsisiuntimas užbaigiamas, automatiškai parodomas kitas ekranas.
 8. Prasidėjus ir pasibaigus perkėlimui automatiškai parodomas kitas ekranas. Tai truks apie vieną minutę.
  PASTABA.
  Atsisiunčiant naujinius, perkeliant duomenis arba naujinant nebandykite įkrauti akumuliatoriaus arba išjungti ausinių, kitaip ausinės gali nepataisomai sugesti.
  Jei parodomas pranešimas apie atsijungimą, palaukite, kol vėl bus prisijungta automatiškai.
 9. Kai programinė įranga užbaigiama naujinti, paspauskite OK.
  Jei toks ekranas neparodomas, atlikdami toliau nurodytą veiksmą patikrinkite, ar versija buvo atnaujinta.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar pavyko atnaujinti

Atnaujinę atlikite skyriuje [Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas] nurodytus veiksmus ir patikrinkite, ar sėkmingai įdiegta nauja versija.

Jei programinės aparatinės įrangos versija rodoma kaip „4.1.1“, versija sėkmingai atnaujinta.

Klausimai ir atsakymai

Parodomas naujinimo klaidos pranešimas.

 1. Paspauskite OK.
 2. Paleiskite WH-1000XM3 iš naujo (išjunkite ir vėl įjunkite).
 3. Tada iš naujo paleiskite „Sony | Headphones Connect“ programą ir atnaujinkite dar kartą

Nors vykdant procesą atnaujinti nepavyko, patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei rodoma versija yra 4.1.1, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai. Jei ne, bandykite programinę aparatinę įrangą naujinti dar kartą. Versiją galite patikrinti naudodami „Sony | Headphones Connect“ programos nustatymą. Jei norite sužinoti, kaip patikrinti versiją, eikite į šio puslapio dalį „Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas“.