Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • HT-NT3
 • HT-RT5
 • HT-ST9
 • HT-XT3

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Patobulina integruotojo „Chromecast“ stabilumą naudojant „Audio“

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

Peržiūrėti ankstesnius privalumus ir patobulinimus

Apribojimai

 • Skirta naudoti tik su gaminiais, kurie parduodami Europoje. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse / regionuose.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • „Sound Bar“ programinės aparatinės įrangos atnaujinimas į versiją M28.R.0534

Failo versija

 • M28.R.0534

Failo dydis

 • 201 MB (211 045 006 bait.)

Išleidimo data

 • 12-10-2021

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jūsų programinė aparatinė įranga jau gali būti atnaujinta, ypač jei turite naują „Sound Bar“ garsiakalbį. Jei naudojate M28.R.0534 arba naujesnę versiją, atnaujinti nereikia.

Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar nustatytas „Sound Bar“ garsiakalbio įvesties šaltinis, prie kurio jis prijungtas, taigi, jei „Sound Bar“ garsiakalbis prijungtas prie lizdo HDMI2, pasirinkite įvesties šaltinį HDMI2.
 2. Įjunkite „Sound Bar“ garsiakalbį.
 3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME (Pradžios ekranas) ir palaukite, kol bus atidarytas HOME pradžios ekranas
 4. HOME (Pradžios ekrane), naudodami nuotolinio valdymo pulto rodyklinius mygtukus, pasirinkite Setup (Sąranka) → System Settings (Sistemos nustatymai), tada paspauskite ENTER (Įvesti).
 5. Pažymėkite System Information (Sistemos informacija) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 6. Jei televizoriaus ekrane rodomas versijos numeris M28.R.0534 arba aukštesnis, naujausia programinė aparatinė įranga jau įdiegta.

Svarbi informacija

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite sugadinti savo „Sound Bar“
 • Kol naujinama, neišjunkite „Sound Bar“, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodyti instrukcijose
 • Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido arba tinklo (LAN) kabelio

„Sound Bar“ programinę įrangą galite atnaujinti 2 paprastais būdais.

MetodasKo reikia?Kodėl rinktis šį būdą?
Internetas / tinklas
(REKOMENDUOJAMA)
 • Eterneto kabelį prijunkite prie „Sound Bar“ garsiakalbio ir interneto
 • Įsitikinkite, kad „Sound Bar“ yra prijungtas prie:
  • veikiančio interneto ryšio
  • suderinamo TV
Tai yra rekomenduojamas paprasčiausias ir greičiausias programinės aparatinės įrangos naujinimo būdas.
USB saugojimo įrenginys
 • kompiuterio
 • USB saugojimo įrenginio
Rinkitės šį programinės aparatinės įrangos naujinimo būdą, jei negalite prisijungti prie interneto.

Įdiegti

„Sound Bar“ atnaujinimas internetu

Šį būdą rekomenduojame kaip paprasčiausią naujinimo būdą. Paprastai jis trunka apie 15–30 min. Pirmiausia nustatykite įrangą, tada internetu į „Sound Bar“ atsisiųskite naujinį.

Ko reikia?

 • Eterneto kabelį prijunkite prie „Sound Bar“ garsiakalbio ir interneto.
 • Jei norite patikrinti, ar „Sound Bar“ garsiakalbis prijungtas:
  • veikiančio interneto ryšio (užmezgamas naudojant eterneto kabelį arba belaidžio ryšio maršruto parinktuvą)
  • suderinamo TV

Paruoškite įrangą

 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar nustatyta ta įvestis, prie kurios prijungtas „Sound Bar“. (Jei „Sound Bar“ prijungtas prie prievado HDMI2, kaip įvestį pasirinkite HDMI2)
 2. Prijunkite „Sound Bar“ prie interneto šaltinio naudodami eterneto kabelį.
 3. Įjunkite „Sound Bar“ garsiakalbį.
 4. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite HOME (Pradžios ekranas) ir palaukite, kol bus parodytas HOME pradžios ekranas.

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Meniu HOME (Pradžios ekranas) nuotolinio valdymo pulto rodyklių klavišais pasirinkite Setup (Sąranka) → Software Update (Programinės įrangos naujinimas) → Update via Internet (Naujinti internetu) ir paspauskite Enter (Įvesti).
 2. When the message A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? is displayed on the TV screen, select OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 3. Kai programinė įranga atsisiunčiama, naujinimas pradedamas maždaug per 5 min.
 4. Kai televizoriaus ekrane rodomas pranešimas Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0534 (Naujinti į naujausią programinės įrangos versiją. Naujinimo metu niekada neišjunkite maitinimo Dabartinė versija M28.R.xxxx Naujoji versija M28.R.0534, pasirinkite Start (Pradėti) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 5. Pradedamas naujinimas.
 6. Kai televizoriaus ekrane parodomas pranešimas Update Caution (Įspėjimas apie naujinimą), pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 7. Naujinimo metu priekinio skydelio ekrane bus rodomas pranešimas UPDT (Naujinama).
 8. Kai priekinio skydelio ekrane užsidegs pranešimas DONE (Atlikta), programinės aparatinės įrangos naujinimas bus baigtas. Kol naujinama, neišjunkite „Sound Bar“, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio.
 9. Kai atnaujinimas bus baigtas, „Sound Bar“ bus automatiškai paleistas iš naujo.

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei rodoma M28.R.0534 versija, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kilo problemų internetu naujinant „Sound Bar“ garsiakalbio programinę aparatinę įrangą.

 • Televizoriaus ekrane rodomas pranešimas Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Atnaujinti nepavyko. Prijunkite USB atmintinę su naujinio failais ir bandykite dar kartą. Jei atnaujinti ir vėl nepavyks, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą).
  1. Patikrinkite, ar kelvedis ir visi prie jo ir „Sound Bar“ garsiakalbio prijungti įrenginiai yra įjungti.
  2. Patikrinkite, ar „Sound Bar“ garsiakalbis prie kelvedžio prijungtas tinkamu kabeliu (tiesiu arba susieinančiu).
  3. Patikrinkite, ar tinkamai prijungti visi „Sound Bar“ garsiakalbį su kelvedžiu jungiantys kabeliai.
  4. Bandykite atnaujinti dar kartą
  Jei nepavyksta atlikti procedūros Update via Internet (naujinimas internetu), pabandykite atlikti procedūrą Update via USB Memory (Naujinimas naudojant USB atmintinę).
 • Prasidėjus procedūrai Update via Internet (Naujinimas internetu), televizoriaus ekrane rodomas pranešimas Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Atsisiuntimo dydis xxxxxx KB / xxxxx KB ir xx %), bet eigos juosta ekrane nesikeičia.
  Atsižvelgiant į tinklo ryšį, procesas Update via Internet (Naujinimas internetu) gali ilgai užtrukti (iki 60 minučių). Todėl TV ekrane rodomas pranešimas Atsisiuntimo dydis: xxxxxxKB/xxxxxKB ir xx %, o eigos juosta ekrane ilgą laiką nesikeičia.
 • Kai atliekama atnaujinimo internetu procedūra, televizoriuje rodomas pranešimas Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Nepavyksta patikrinti ryšio būsenos. Nepavyksta užmegzti ryšio su serveriu. Vėliau bandykite dar kartą) ir negalite atlikti programinės aparatinės įrangos atnaujinimo.
  • Patikrinkite, ar prijungtas LAN laidas.
  • Įsitikinkite, kad nurodėte, ar „Sound Bar“ garsiakalbiui priskirtas atskiras IP adresas tinklo nustatymų dalyje. (Jei naudojate tarpinį serverį, tarpinio serverio laukelyje įveskite naudojamo tarpinio serverio IP adresą, o ne pagrindinio kompiuterio vardą.)
  • Pabandykite atnaujinti dar kartą.
 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas.
  Įjunkite „Sound Bar“ garsiakalbį ir pabandykite naujinti dar kartą.
 • Naujinama ilgiau nei 60 min. ir procesas vis dar nebaigtas.
  Jei „Sound Bar“ garsiakalbis prie tinklo prijungtas belaidžiu ryšiu, pabandykite jį prie tinklo prijungti kabeliu ir pabadykite procedūrą pakartoti.
  Jei problema išlieka, galbūt tinklu per lėtai perduodami duomenys. Tokiu atveju sistemą bandykite atnaujinti naudodami atmintuką.
 • Televizoriaus ekrane rodomas pranešimas This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Šis įrenginys neprijungtas prie tinklo. Atlikite ryšio serverio nustatymų tinklo diagnostiką).
 • Patikrinkite, ar LAN kabelis prijungtas prie „Sound Bar“.
 • TV ekrane rodomas pranešimas Already Updated (Jau atnaujinta).
  „Sound Bar“ garsiakalbyje įdiegta programinės aparatinės įrangos versija yra naujausia

Naujinimas naudojant USB atmintinę ir kompiuterį

Naujinant, jei įmanoma, geriau naudotis internetu. Jei tai neįmanoma, rinkitės šį būdą. Atsisiųskite naujinimo failą į kompiuterį, perkelkite jį į USB atmintuką, o tada – į „Sound Bar“.

Pasiruošimas atnaujinti programinę aparatinę įrangą

Prieš atsisiųsdami programinę aparatinę įrangą įsitikinkite, kad kompiuteryje veikia kuri nors iš nurodytų operacinių sistemų, ir pasiruoškite USB atmintinę.

Operacinės sistemos

 • „Windows 10“
 • „Windows 8.1“
 • „macOS“ 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir su jomis sutikite.
 2. Atsisiųskite failą UPDATE_M28R0534.zip į kompiuterį ir įsidėmėkite katalogą.
 3. Kompiuteryje raskite failą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu, tada spustelėkite Properties (Ypatybės). Patikrinkite, ar jo dydis 201 MB 211 045 006 bait.
Perkelkite naujinių failus į USB saugojimo įrenginį
 1. Išskleiskite naujinio failą iš UPDATE_M28R0534.zip failo.
  • Skirta „Mac‟:
   1. Eikite į vietą, į kurią buvo atsisiųstas failas, ir dukart spustelėkite UPDATE_M28R0534.zip failą.
   2. Bus sukurtas naujas aplankas pavadinimu UPDATE (Naujinys).
  • Skirta „Windows‟:
   1. Eikite į katalogą, į kurį atsisiuntėte failą, ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite UPDATE_M28R0534.zip failą, tada spustelėkite Extract All (Išskleisti viską).
    Pastaba. Sistemoje „Windows 8.1“ ir „Windows 10“, pagal numatytuosius „Internet Explorer“ nustatymus failas bus išsaugotas aplanke Downloads (Atsisiuntimai) Jei norite surasti aplanką Downloads (Atsisiuntimai), spustelėkite piktogramą Desktop (Darbalaukis) ekrane Start (Pradžia) ir suraskite atsisiųstą failą naudodami „Windows Explorer“.
   2. Lange Extract Compressed (Zipped) Folders (Išskleisti suglaudintus (zip) aplankus) spustelėkite Extract (Išskleisti).
   3. Bus sukurtas naujas aplankas pavadinimu UPDATE (Naujinys).
    Pastaba. Bus išskleisti keturi failai: MSB28-FW.BIN, MSB28-FW.ID, MSB28-FW_MB.BIN ir MSB28FW_MB.ID.
 2. Prijunkite prie kompiuterio suderinamą USB saugojimo įrenginį.
 3. Perkelkite aplanką UPDATE (Naujinys) į USB saugojimo įrenginį:
  • Skirta „Mac‟: Nuvilkite aplanką UPDATE (Naujinys) į šakninį USB įrenginio aplanką.
  • Skirta „Windows‟:
   1. Eikite į katalogą, kuriame sukurtas aplankas, ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką UPDATE (Naujinys).
   2. Meniu spustelėkite Send To... (Siųsti į), tada spustelėkite diską, kuris atitinka USB įrenginį (pvz., „Removable Disk E:“).
   3. UPDATE (Naujinio) aplankas bus nukopijuotas į USB įrenginį.
  Pastaba. Nukopijavus aplanką ne į šakninį USB įrenginio katalogą arba pakeitus aplanko vardą, atnaujinti nepavyks.
 4. Nukopijavę aplanką UPDATE (Naujinys) atjunkite USB įrenginį nuo kompiuterio
Perkelkite naujinį į „Sound Bar“

Pirmiausia parenkite įrangą, tada perkelkite naujinį į „Sound Bar“.

Paruoškite įrangą.
 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatyta ta įvestis, prie kurios prijungtas „Sound Bar“. (Jei „Sound Bar“ garsiakalbis prijungtas prie prievado HDMI2, kaip įvestį pasirinkite HDMI2).
 2. Įjunkite „Sound Bar“ garsiakalbį.
 3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME (Pradžios ekranas) ir palaukite, kol bus atidarytas HOME pradžios ekranas.
 4. Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra 4 failai.
Perkelkite naujinį.
 1. Būdami HOME (Pradžios ekranas), rodykliniais nuotolinio valdymo pulto mygtukais pasirinkite Setup (Sąranka) → Software Update (Programinės įrangos naujinys) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 2. Pasirinkite Update via USB Memory (Naujinimas per USB atmintinę) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 3. Kai televizoriaus ekrane parodomas pranešimas Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (USB atmintinėje rasta naujinimo failų. Norite naujinti programinę įrangą? Dabartinė versija M28.R.xxxx Nauja versija M28.R.0534. Kol naujinama, jokiu būdu neatjunkite maitinimo ir USB atmintinės.), pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 4. Kai parodomas pranešimas Update Caution (Įspėjimas apie naujinimą), pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 5. Bus pradėta naujinti.
 6. Naujinimo metu priekinio skydelio ekrane bus rodomas pranešimas UPDT (Naujinama).
 7. Kai priekinio skydelio ekrane užsidegs pranešimas DONE (Atlikta), programinės aparatinės įrangos naujinimas bus baigtas. „Sound Bar“ bus automatiškai paleistas iš naujo.
  Pastaba. Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido.

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei rodoma M28.R.0534 versija, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kyla problemų naujinant „Sound Bar“ programinę aparatinę įrangą per kompiuterį ir USB atmintinę.

 • Priekinio skydelio ekrane pakaitomis mirksi UPDT (Naujinimo) ir ERROR (klaida).
  1. Išjunkite sistemą ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
  2. Įjunkite „Sound Bar“ garsiakalbio maitinimą.
  3. Dar kartą pabandykite atlikti procedūrą Update via USB Memory (Naujinimas naudojant USB atmintinę).
 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas
  Įjunkite „Sound Bar“ maitinimą ir dar kartą atlikite procedūrą Update via USB Memory (Naujinimas naudojant USB atmintinę).
 • Nepavyksta išskleisti iš naujinimo svetainės atsisiųsto failo UPDATE_M28R0534.zip.
  Ar pavyko atsisiųsti failą? Ištrinkite failą ir atsisiųskite jį iš naujo.
 • Naujinama ilgiau nei 30 min. ir procesas vis dar nebaigtas
  1. Atjunkite nuo lizdo kintamosios srovės maitinimo laidą ir po kelių minučių vėl jį prijunkite
  2. Įjunkite „Sound Bar“
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą