Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • STR-DN1070

Apie šį atsisiuntimą

Privalumai ir patobulinimai

 • Suteikiamas integruotojo „Chromecast“ palaikymas naudojant „Audio v1.36“
 • Integruotojo „Chromecast“ jungiamumo pagerinimas naudojant „Audio“

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

Peržiūrėti ankstesnius privalumus ir patobulinimus

Apribojimai

 • Skirta naudoti tik su gaminiais, kurie parduodami Europoje. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • AV imtuvo programinės aparatinės įrangos atnaujinimas į M35.R.2196 versiją

Suglaudinto failo pavadinimas

 • UPDATE_M35R2196.zip

Failo versija

 • Versija M35.R.2196

Failo dydis

 • 217 MB (228 095 311 bait.)

Išleidimo data

 • 25-02-2021

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jūsų programinė aparatinė įranga jau gali būti atnaujinta, ypač jei turite naują AV imtuvą. Jei naudojate M35.R.2196 arba naujesnę versiją, atnaujinti nereikia.

Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatytas tas įvesties šaltinis, prie kurio prijungtas AV imtuvas. Jei AV imtuvas įjungtas į HDMI 2 lizdą, kaip įvesties šaltinį pasirinkite HDMI 2.
 2. Įjunkite AV imtuvą.
 3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME (Pradžios ekranas) ir palaukite, kol bus atidarytas pradžios ekranas.
 4. Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais pasirinkite SetupSystem SettingsSystem Information (Sąranka → Sistemos nustatymai → Sistemos informacija) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 5. TV ekrane programinės aparatinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  programinės įrangos versijaM35.R.2196 – jei versijos numeris yra M35.R.2196 arba aukštesnis, jūs jau turite naujausią programinės aparatinės įrangos versiją.

Galimi 2 paprasti AV imtuvo programinės aparatinės įrangos naujinimo būdai.

MetodasKo reikia?Kodėl rinktis šį būdą?

Internetas / tinklas
(REKOMENDUOJAMA)

 • veikiančio interneto ryšio (užmezgamas naudojant eterneto kabelį arba belaidžio ryšio maršruto parinktuvą)
 • suderinamo TV
Tai yra rekomenduojamas paprasčiausias ir greičiausias programinės aparatinės įrangos naujinimo būdas.
USB saugojimo įrenginys
 • kompiuterio
 • USB saugojimo įrenginio
Rinkitės šį programinės aparatinės įrangos naujinimo būdą, jei negalite prisijungti prie interneto.

Atsisiųsti ir įdiegti

AV imtuvas internetu

Šį metodą rekomenduojame kaip paprasčiausią naujinimo būdą. Paprastai jis trunka apie 15–60 min. Pirmiausia nustatykite įrangą, tada internetu į AV imtuvą atsisiųskite naujinį.

Ko reikia?

 • veikiančio interneto ryšio (užmezgamas naudojant eterneto kabelį arba belaidžio ryšio maršruto parinktuvą)
 • suderinamo TV

Kaip užtikrinti sklandų naujinimą

Naujinimas paprastai vyksta sklandžiai. Toliau nurodyta, kaip užtikrinti sėkmę iš pirmo karto.

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas: jei to nepadarysite, galite sugadinti AV imtuvą.
 • Kol naujinama, neišjunkite AV imtuvo, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio.
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodyti instrukcijose.

Paruoškite įrangą

 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatytas tas įvesties šaltinis, prie kurio prijungtas AV imtuvas. Jei imtuvas prijungtas prie HDMI 2 lizdo, kaip įvestį pasirinkite HDMI 2.
 2. Prijunkite AV imtuvą prie interneto naudodami eterneto kabelį arba per belaidžio ryšio maršruto parinktuvą.
 3. Įjunkite AV imtuvą.

Gaukite naujinį

 1. Meniu Home (Pradžios ekranas) nuotolinio valdymo pulto rodyklių klavišais pasirinkite SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via Internet (Sąranka → Sistemos nustatymai → Programinės įrangos atnaujinimas → Naujinti internetu), tada paspauskite Enter (Įvesti).
 2. TV ekrane bus pateiktas pranešimas A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Tinkle rasta nauja programinės įrangos versija. Ar norite atnaujinti programinę įrangą?). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 3. TV ekrane bus pateiktas pranešimas Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2196 (Atnaujinti į naują programinės įrangos versiją. Naujinimo metu niekada neišjunkite maitinimo. Dabartinė versija yra M35.R.XXXX, o nauja – M35.R.2196) Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite Start (Pradėti) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 4. Pradedamas naujinimas.
 5. Televizoriaus ekrane bus parodomas toks pranešimas: prasidėjus atnaujinimui, imtuvo ekrano lange bus rodoma UPDATING (Naujinama). Update takes up to 60 minutes. Naujinimui pasibaigus imtuvo ekrane parodoma COMPLETE (Baigta) ir imtuvas bus automatiškai paleidžiamas iš naujo. Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido). Atsisiuntus programinę įrangą atnaujinimas pradedamas maždaug po 5 minučių. Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 6. Kol bus naujinama, ekrano lange bus rodomas pranešimas UPDATING (Naujinama).
 7. Kai ekrano lange užsidegs pranešimas COMPLETE (Baigta), programinės aparatinės įrangos naujinimas bus baigtas.
  PASTABA. Kol naujinama, neišjunkite AV imtuvo, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio.
 8. Kai atnaujinimas bus baigtas, AV imtuvas bus automatiškai paleistas iš naujo.
 9. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra M35.R.2196, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kilo problemų internetu naujinant AV imtuvo programinę aparatinę įrangą:
 • TV ekrane rodomas pranešimas Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Atnaujinti nepavyko. Prijunkite USB atmintinę su naujinio failais arba prisijunkite prie tinklo ir bandykite dar kartą. Jei atnaujinti ir vėl nepavyks, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą).
  1. Patikrinkite, ar maršruto parinktuvas ir visi prie jo ir AV imtuvo prijungti įrenginiai yra įjungti.
  2. Patikrinkite, ar AV imtuvas prie maršruto parinktuvas prijungtas tinkamu kabeliu (tiesiu arba susieinančiu).
  3. Patikrinkite, ar tinkamai prijungti visi AV imtuvą su maršruto parinktuvu jungiantys kabeliai.
  4. Bandykite atnaujinti dar kartą.
  Jei nepavyksta atnaujinti programinės įrangos, bandykite naujinti naudodami USB atmintuką.
 • Prasidėjus naujinimo internetu procesui TV ekrane rodomas pranešimas Atsisiuntimo dydis: xxxxxxKB/xxxxxKB ir xx %, bet eigos juosta ekrane nesikeičia.
  Atsižvelgiant į tinklo ryšį, naujinimas internetu gali ilgai užtrukti (iki 60 minučių). Todėl TV ekrane rodomas pranešimas Atsisiuntimo dydis: xxxxxxKB/xxxxxKB ir xx %, o eigos juosta ekrane ilgą laiką nesikeičia.
 • Naujinant internetu TV ekrane rodomas pranešimas Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Nepavyksta patikrinti ryšio būsenos. Nepavyksta prisijungti prie serverio. Bandykite dar kartą vėliau) ir jūs negalite atlikti programinės įrangos atnaujinimo.
  1. Patikrinkite, ar prijungtas LAN laidas.
  2. Patikrinkite, ar AV imtuvui priskirtas atskiras IP adresas tinklo nustatymų dalyje. (Jei naudojate tarpinį serverį, tarpinio serverio lauke įveskite tarpinio serverio IP adresą, o ne tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio vardą.)
  3. Pabandykite atnaujinti dar kartą.
 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas.
  Įjunkite AV imtuvą ir bandykite naujinti iš naujo.
 • Naujinama ilgiau nei 90 min. ir procesas vis dar nebaigtas.
  Jei AV imtuvas prie tinklo prijungtas belaidžiu ryšiu, pabandykite jį prie tinklo prijungti kabeliu ir pabadykite procedūrą pakartoti.
  Jei problema išlieka, galbūt tinklu per lėtai perduodami duomenys. Tokiu atveju sistemą bandykite atnaujinti naudodami atmintuką.
 • TV ekrane rodomas pranešimas This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Šis įrenginys neprijungtas prie tinklo. Atlikite ryšio serverio nustatymų tinklo diagnostiką).
  Patikrinkite, ar prie AV imtuvo prijungtas LAN kabelis.
 • TV ekrane rodomas pranešimas Already Updated (Jau atnaujinta).
  AV imtuve įdiegta programinės aparatinės įrangos versija yra naujausia.

Naujinimas naudojant USB atmintinę ir kompiuterį

Naujinant, jei įmanoma, geriau naudotis internetu. Jei tai neįmanoma, rinkitės šį būdą. Naujinimo failą turėsite atsisiųsti į kompiuterį, perkelti į USB atmintuką, o tada – į AV imtuvą.

Rekomenduojamos šios operacinės sistemos:

 • „Windows 10“ / 8.1
 • Mac OS X

Kaip užtikrinti sklandų naujinimą

Naujinimas paprastai vyksta sklandžiai. Toliau nurodyta, kaip užtikrinti sėkmę iš pirmo karto.

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas: jei to nepadarysite, galite sugadinti AV imtuvą.
 • Kol naujinama, neišjunkite AV imtuvo, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio.
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodyti instrukcijose.

Atsisiųskite į kompiuterį naujinio failą

 1. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir su jomis sutikite.
 2. Atsisiųskite UPDATE_M35R2196.zip failą į kompiuterį ir įsidėmėkite katalogą, į kurį jis siunčiamas.
 3. Kompiuteryje raskite failą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu, tada spustelėkite Properties. (Ypatybės.) Patikrinkite, ar failo dydis 217 MB (228 095 311 bait.).

Įrašykite į USB atmintuką

 1. Išskleiskite failą kompiuteryje:
  • Skirta „Mac OS X“: eikite į vietą, į kurią buvo atsisiųstas failas, ir du kartus spustelėkite UPDATE_M35R2196.zip. Išskleistas aplankas pavadinamas UPDATE (Naujinys)
  • Skirta „Windows 10“ / 8.1:
   1. eikite į katalogą, į kurį atsisiuntėte failą, ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite UPDATE_M35R2196.zip failą, tada spustelėkite Extract All (Išskleisti viską).
   2. Lange Extract Compressed (Zipped) Folders (Išskleisti suglaudintus (zip) aplankus) spustelėkite Extract (Išskleisti).
   3. Bus sukurtas naujas aplankas pavadinimu UPDATE (Naujinys).
 2. Patikrinkite, ar aplanke UPDATE (Naujinys) yra šie keturi failai: MSB35-FW.BIN, MSB35-FW.ID, MSB35-FW_MB.BIN ir MSB35-FW_MB.ID.
 3. Prijunkite prie kompiuterio suderinamą USB saugojimo įrenginį.
  • „Mac OS X“ operacinė sistema:
   nuvilkite aplanką UPDATE (Naujinys) į šakninį USB įrenginio aplanką.
  • „Windows“ operacinėje sistemoje:
   1. Eikite į katalogą, kuriame sukurtas aplankas, ir dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite aplanką UPDATE (Naujinys).
   2. Pasirodžiusiame meniu spustelėkite Send To... (Siųsti į).
   3. Spustelėkite USB įrenginio diską (pvz., „Removable Disk E“ (Keičiamasis E diskas).
   4. Naujinio aplankas bus nukopijuotas į USB įrenginį.

PASTABA. Nukopijavus failą ne į šakninį USB įrenginio katalogą arba pakeitus failo vardą, atnaujinti nepavyks.

Perkelkite naujinį į AV imtuvą.

Pirmiausia paruoškite įrangą, o tada perkelkite naujinį į leistuvą.

Paruoškite įrangą
 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatytas tas įvesties šaltinis, prie kurio prijungtas AV imtuvas. Jei leistuvas prijungtas prie lizdo HDMI 2, kaip įvestį pasirinkite HDMI 2.
 2. Įjunkite AV imtuvą.
 3. Įsitikinkite, kad prie AV imtuvo neprijungtas joks kitas USB įrenginys, o jei prijungtas, atjunkite jį nuo AV imtuvo.
Perkelkite naujinį
 1. USB saugojimo įrenginį su naujinio failu prijunkite prie USB prievado priekiniame AV imtuvo skydelyje.
 2. Meniu Home (Pradžios ekranas) nuotolinio valdymo pulto rodyklių klavišais pasirinkite SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via USB Memory (Sąranka → Sistemos nustatymai → Programinės įrangos atnaujinimas → Naujinti naudojant USB atmintinę), tada paspauskite Enter (Įvesti).
 3. TV ekrane bus pateiktas pranešimas Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2196. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (USB atmintuke rasta naujinimo failų. Ar norite atnaujinti programinę įrangą? Dabartinė versija yra M35.R.XXXX, o nauja – M35.R.2196. Kol naujinama, jokiu būdu neatjunkite maitinimo ir USB atmintuko. Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 4. Televizoriaus ekrane bus parodomas toks pranešimas: prasidėjus atnaujinimui, imtuvo ekrano lange bus rodoma UPDATING (Naujinama). Update takes up to 60 minutes. Naujinimui pasibaigus imtuvo ekrane parodoma COMPLETE (Baigta) ir imtuvas bus automatiškai paleidžiamas iš naujo. Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 5. Pradedamas naujinimas.
 6. Kol bus naujinama, ekrano lange bus rodomas pranešimas UPDATING (Naujinama).
 7. Kai ekrano lange užsidegs pranešimas COMPLETE (Baigta), programinės aparatinės įrangos naujinimas bus baigtas.
  PASTABA. Kol naujinama, neišjunkite AV imtuvo, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio.
 8. Kai leistuvas automatiškai išsijungs, naujinimas bus baigtas. Nenaudokite ir neišjunkite leistuvo, kol bus baigta naujinti.
 9. Atjunkite USB įrenginį nuo AV imtuvo ir jį įjunkite.
 10. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra M35.R.2196, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kilo problemų naujinant AV imtuvo programinę aparatinę įrangą pasitelkus asmeninį kompiuterį ir diską:
 • Imtuvo ekrano lange pakaitomis mirksi UPDATE (Naujinama) ir ERROR (Klaida).
  1. Išjunkite sistemą ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
  2. Įjunkite AV imtuvo maitinimą.
  3. Išmėginkite naujinimo naudojant USB atmintuką būdą.
 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas.
  Įjunkite AV imtuvo maitinimą ir dar kartą atlikite naujinimo iš USB atmintinės procedūrą.
 • Negaliu išskleisti iš atnaujinimo svetainės atsisiųsto UPDATE_M35R2196.zip atnaujinimo failo.
  Ar pavyko atsisiųsti failą? Panaikinkite failą ir pabandykite atsisiųsti jį iš naujo.
 • Naujinama ilgiau nei 90 min. ir procesas vis dar nebaigtas.
  1. Atjunkite nuo lizdo kintamosios srovės maitinimo laidą ir po kelių minučių vėl jį prijunkite.
  2. Įjunkite AV imtuvą.
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą.