Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • HT-CT790
 • HT-NT5
 • HT-XT2

Apie šį atsisiuntimą

Privalumai ir patobulinimai

 • Suteikiamas integruotojo „Chromecast“ palaikymas naudojant „Audio v1.36“
 • Integruotojo „Chromecast“ jungiamumo pagerinimas naudojant „Audio“

SVARBU. Jei ankstesni programinės aparatinės įrangos naujiniai nebuvo įdiegti, šis naujinys pašalins nuotraukų atkūrimo funkciją.

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

Peržiūrėti ankstesnius privalumus ir patobulinimus

Apribojimai

 • Skirta naudoti tik su gaminiais, kurie parduodami Europoje. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • „Sound Bar“ garsiakalbio programinė aparatinė įranga į versiją M34.R.2196

Suglaudinto failo pavadinimas

 • UPDATE_M34R2196.zip

Failo versija

 • M34.R.2196

Failo dydis

 • 215 MB (225 891 384 bait.)

Išleidimo data

 • 25-02-2021

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jūsų programinė aparatinė įranga jau gali būti atnaujinta, ypač jei turite naują pailgąjį garsiakalbį. Jei naudojate M34.R.2196 arba naujesnę versiją, atnaujinti nereikia.

Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar nustatyta ta įvestis, prie kurios prijungtas „Sound Bar“. Jei „Sound Bar“ garsiakalbis prijungtas prie HDMI2 lizdo, kaip įvestį pasirinkite HDMI2.
 2. Įjunkite pailgąjį garsiakalbį.
 3. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką HOME ir palaukite, kol bus atidarytas pradžios ekranas.
 4. Pradžios ekrane nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais pasirinkite SetupSystem Settings (Sąranka > Sistemos nustatymai). Tada paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).
 5. Pažymėkite ekrane Sistemos informaciją ir paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).
 6. Televizoriaus ekrane programinės aparatinės įrangos versijos numeris rodomas kaip Programinės įrangos versija M34.R.2196.
  Jei versija yra M34.R.2196, vadinasi, naujausia programinės aparatinės įrangos versija jau įdiegta.

Svarbi informacija

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite sugadinti savo „Sound Bar“ garsiakalbį.
 • Kol naujinama, neišjunkite „Sound Bar“, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio.
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodyti instrukcijose.
 • Kol siunčiama ir naujinama programinė įranga, neatjunkite maitinimo laido arba tinklo (LAN) kabelio.
 • Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido. Jei taip padarysite, sugadinsite sistemą.

„Sound Bar“ programinę įrangą galite atnaujinti 2 paprastais būdais

MetodasKo reikia?Kodėl rinktis šį būdą?

Internetas / tinklas
(REKOMENDUOJAMA)

 • Eterneto kabelį prijunkite prie „Sound Bar“ garsiakalbio ir interneto
 • Įsitikinkite, kad „Sound Bar“ yra prijungtas prie:
  • veikiančio interneto ryšio
  • suderinamo TV
Tai yra rekomenduojamas paprasčiausias ir greičiausias programinės aparatinės įrangos naujinimo būdas.
USB saugojimo įrenginys
 • kompiuterio
 • USB saugojimo įrenginio
Rinkitės šį programinės aparatinės įrangos naujinimo būdą, jei negalite prisijungti prie interneto.

Atsisiųsti ir įdiegti

„Sound Bar“ atnaujinimas internetu

Šį būdą rekomenduojame kaip paprasčiausią naujinimo būdą. Paprastai jis trunka apie 15–30 min. Pirmiausia nustatykite įrangą, tada internetu į „Sound Bar“ atsisiųskite naujinį.

Ko reikia?

 • Eterneto kabelį prijunkite prie „Sound Bar“ garsiakalbio ir interneto
 • Įsitikinkite, kad „Sound Bar“ yra prijungtas prie:
  • veikiančio interneto ryšio (užmezgamas naudojant eterneto kabelį arba belaidžio ryšio maršruto parinktuvą)
  • suderinamo TV

Paruoškite įrangą

 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar nustatyta ta įvestis, prie kurios prijungtas „Sound Bar“. Jei „Sound Bar“ prijungtas prie prievado HDMI 2, kaip įvestį pasirinkite HDMI 2.
 2. Prijunkite „Sound Bar“ prie interneto šaltinio naudodami eterneto kabelį.
 3. Įjunkite pailgąjį garsiakalbį.
 4. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME (Pradžios ekranas) ir palaukite, kol bus atidarytas pradžios ekranas.

1 žingsnis. Įdiekite naujinį

 1. Meniu Home (Pradžios ekranas) nuotolinio valdymo pulto rodyklių klavišais pasirinkite SetupSoftware UpdateUpdate via Internet (Sąranka → Programinės įrangos naujinimas → Naujinti internetu) ir paspauskite Enter (Įvesti).
 2. TV ekrane bus pateiktas pranešimas A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Tinkle rasta nauja programinės įrangos versija. Ar atnaujinti programinę įrangą?). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 3. Kai programinė įranga atsisiunčiama, naujinimas pradedamas maždaug per 5 min.
 4. TV ekrane bus pateiktas pranešimas Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2196 (Atnaujinkite į naują programinės įrangos versiją. Kol naujinama, jokiu būdu neatjunkite maitinimo. Dabartinė versija yra M34.R.xxxx, o nauja – M34.R.2196). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite Start (Pradėti) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 5. Pradedamas naujinimas.
 6. TV ekrane bus pateiktas pranešimas Update Caution (Įspėjimas apie naujinimą). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 7. Naujinimo metu priekinio skydelio ekrane bus rodomas pranešimas UPDT (Naujinama).
 8. Kai priekinio skydelio ekrane užsidegs pranešimas DONE (Atlikta), programinės aparatinės įrangos naujinimas bus baigtas. Kol naujinama, neišjunkite „Sound Bar“, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio.
 9. Kai atnaujinimas bus baigtas, „Sound Bar“ bus automatiškai paleistas iš naujo.

2 žingsnis. Patvirtinkite, ar atnaujinti pavyko

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra M34.R.2196, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kilo problemų internetu naujinant „Sound Bar“ garsiakalbio programinę aparatinę įrangą.

 • TV ekrane rodomas pranešimas Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Atnaujinti nepavyko. Bandykite iš naujo prijungę atmintuką, kuriame yra naujinių failai. Jei atnaujinti ir vėl nepavyks, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą).
  1. Patikrinkite, ar kelvedis ir visi prie jo ir „Sound Bar“ garsiakalbio prijungti įrenginiai yra įjungti.
  2. Patikrinkite, ar „Sound Bar“ garsiakalbis prie kelvedžio prijungtas tinkamu kabeliu (tiesiu arba susieinančiu).
  3. Patikrinkite, ar tinkamai prijungti visi „Sound Bar“ garsiakalbį su kelvedžiu jungiantys kabeliai.
  4. Bandykite atnaujinti dar kartą.
  Jei nepavyksta atnaujinti programinės įrangos, bandykite naujinti naudodami USB atmintuką.
 • Prasidėjus naujinimo internetu procesui rodomas pranešimas Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Atsisiuntimo talpa: xxxxxxKB/xxxxxKB, o TV ekrane rodoma xx%), bet ekrane rodoma eigos juosta nesikeičia.
  Atsižvelgiant į tinklo ryšį, naujinimas internetu gali ilgai užtrukti (iki 60 minučių). Būtent todėl pranešimas Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Atsisiuntimo talpa: xxxxxxKB/xxxxxKB, o TV ekrane rodoma xx%) rodomas, o ekrane rodoma eigos juosta ilgai nesikeičia.
 • Naujinant internetu TV ekrane rodomas pranešimas Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Nepavyksta patikrinti ryšio būsenos. Neįmanoma užmegzti ryšio su serveriu. Bandykite dar kartą vėliau) ir jūs negalite atlikti programinės aparatinė įrangos atnaujinimo.
  • Patikrinkite, ar prijungtas LAN laidas.
  • Patikrinkite, ar „Sound Bar“ garsiakalbiui priskirtas atskiras IP adresas tinkle, ar ne. nustatymų dalyje. (Jei naudojate tarpinį serverį, tarpinio serverio lauke įveskite tarpinio serverio IP adresą, o ne tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio vardą.)
  • Pabandykite atnaujinti dar kartą.
 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas.
  Įjunkite „Sound Bar“ garsiakalbį ir pabandykite naujinti dar kartą.
 • Naujinama ilgiau nei 60 min. ir procesas vis dar nebaigtas.
  Jei „Sound Bar“ garsiakalbis prie tinklo prijungtas belaidžiu ryšiu, pabandykite jį prie tinklo prijungti kabeliu ir pabadykite procedūrą pakartoti.
  Jei problema išlieka, galbūt tinklu per lėtai perduodami duomenys. Tokiu atveju sistemą bandykite atnaujinti naudodami atmintuką.
 • TV ekrane rodomas pranešimas This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Šis įrenginys neprijungtas prie tinklo. Atlikite ryšio serverio nustatymų tinklo diagnostiką).
  Patikrinkite, ar LAN kabelis prijungtas prie „Sound Bar“.
 • TV ekrane rodomas pranešimas Already Updated (Jau atnaujinta).
  „Sound Bar“ garsiakalbyje įdiegta programinės aparatinės įrangos versija yra naujausia.

Naujinimas naudojant USB atmintinę ir kompiuterį

Naujinant, jei įmanoma, geriau naudotis internetu. Jei tai neįmanoma, rinkitės šį būdą. Atsisiųskite naujinimo failą į kompiuterį, perkelkite jį į USB atmintuką, o tada – į „Sound Bar“.

Pasiruošimas atnaujinti programinę aparatinę įrangą

Prieš atsisiųsdami programinę aparatinę įrangą įsitikinkite, kad kompiuteryje veikia kuri nors iš nurodytų operacinių sistemų, ir pasiruoškite USB atmintuką.

Operacinės sistemos:
 • „Windows 10“
 • „Windows 8.1“
 • Mac OS X

1 žingsnis. Įdiekite naujinį

 1. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir su jomis sutikite.
 2. Atsisiųskite UPDATE_M34R2196.zip failą į kompiuterį ir įsidėmėkite katalogą, į kurį jis siunčiamas.
 3. Kompiuteryje raskite failą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu, tada spustelėkite Properties (Ypatybės). Patikrinkite, ar jo dydis 215 MB 225 891 384 bait.
Perkelkite naujinių failus į USB saugojimo įrenginį
 1. Išskleiskite naujinio failą iš UPDATE_M34R2196.zip failo.
  • „Mac OS X“ operacinėje sistemoje:
   1. eikite į vietą, į kurią buvo atsisiųstas failas, ir dukart spustelėkite UPDATE_M34R2196.zip failą.
   2. Bus sukurtas naujas aplankas pavadinimu UPDATE (Atnaujinimas).
  • „Windows“ operacinėje sistemoje:
   1. eikite į katalogą, į kurį atsisiuntėte failą, ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite UPDATE_M34R2196.zip failą, tada spustelėkite Extract All (Išskleisti viską).
    PASTABA. „Internet Explorer“ pagal numatytuosius nustatymus išsaugos failą aplanke Downloads (Atsisiuntimai). Jei norite surasti aplanką Downloads (Atsisiuntimai), pradžios ekrane spustelėkite piktogramą Desktop (Darbalaukis) ir suraskite atsisiųstą failą naudodami „Windows Explorer“.
   2. Lange Extract Compressed (Zipped) Folders (Išskleisti suglaudintus (zip) aplankus) spustelėkite Extract (Išskleisti).
   3. Bus sukurtas naujas aplankas pavadinimu UPDATE (Atnaujinimas).
    PASTABA. Bus išskleisti keturi failai: MSB34-FW.BIN ir MSB34-FW.ID, MSB34-FW_MB.BIN, ir MSB34FW_MB.ID.
 2. Prijunkite prie kompiuterio suderinamą USB saugojimo įrenginį.
 3. Perkelkite aplanką UPDATE (Naujinys) į USB saugojimo įrenginį:
  • „Mac OS X“ operacinė sistema:
   nuvilkite aplanką UPDATE (Naujinys) į šakninį USB įrenginio aplanką.
  • „Windows“ operacinėje sistemoje:
   1. Eikite į katalogą, kuriame sukurtas aplankas, ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką UPDATE (Naujinys).
   2. Meniu spustelėkite Send To... (Siųsti į), tada spustelėkite diską, kuris atitinka USB įrenginį (pvz., „Removable Disk E:“).
   3. Naujinio aplankas bus nukopijuotas į USB įrenginį.
  PASTABA. Nukopijavus aplanką ne į šakninį USB įrenginio katalogą arba pakeitus aplanko vardą, atnaujinti nepavyks.
 4. Nukopijavę aplanką UPDATE (Naujinys) atjunkite USB įrenginį nuo kompiuterio.
Perkelkite naujinį į grotuvą.

Pirmiausia parenkite įrangą, tada perkelkite naujinį į „Sound Bar“.

Paruoškite įrangą

 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatyta ta įvestis, prie kurios prijungtas „Sound Bar“. Jei „Sound Bar“ prijungtas prie prievado HDMI 2, kaip įvestį pasirinkite HDMI 2.
 2. Įjunkite pailgąjį garsiakalbį.
 3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME (Pradžios ekranas) ir palaukite, kol bus atidarytas pradžios ekranas.
 4. Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra 4 failai.

Perkelkite naujinį

 1. Pradžios ekrane nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais pasirinkite SetupSoftware Update (Sąranka → Programinės įrangos naujinimas), tada paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).
 2. Rodyklių mygtukais pasirinkite Update via USB Memory (Naujinti naudojant USB atmintuką), tada paspauskite mygtuką ENTER (Įvesti).
 3. TV ekrane bus pateiktas pranešimas Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2196. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (USB atmintuke rasta nauja programinės įrangos versija. Ar atnaujinti programinę įrangą? Dabartinė versija yra M34.R.xxxx, o nauja – M34.R.2196. Kol naujinama, jokiu būdu neatjunkite maitinimo ir USB atmintuko). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 4. TV ekrane bus pateiktas pranešimas Update Caution (Įspėjimas apie naujinimą). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 5. Pradedamas naujinimas.
 6. Naujinimo metu priekinio skydelio ekrane bus rodomas pranešimas UPDT (Naujinama).
 7. Kai priekinio skydelio ekrane užsidegs pranešimas DONE (Atlikta), programinės aparatinės įrangos naujinimas bus baigtas. „Sound Bar“ bus automatiškai paleistas iš naujo.
  PASTABA. Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido.

2 žingsnis. Patikrinkite, ar atnaujinti pavyko.

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra M34.R.2196. programinės aparatinės įrangos atnaujinimas pavyko

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kyla problemų naujinant „Sound Bar“ programinę aparatinę įrangą per kompiuterį ir USB atmintuką.
 • Priekinio skydelio ekrane pakaitomis mirksi UPDT (Naujinimo) ir ERROR (klaida).
  1. Išjunkite sistemą ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
  2. Įjunkite „Sound Bar“ garsiakalbio maitinimą.
  3. Išmėginkite naujinimo naudojant USB atmintuką būdą.
 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas.
  Įjunkite „Sound Bar“ maitinimą ir dar kartą atlikite naujinimo iš USB atmintinės procedūrą.
 • Neįmanoma išskleisti iš atnaujinimo svetainės atsisiųsto UPDATE_M34R2196.zip naujinimo failo.
  Ar pavyko atsisiųsti failą? Panaikinkite failą ir pabandykite atsisiųsti jį iš naujo.
 • Naujinama ilgiau nei 30 min. ir procesas vis dar nebaigtas.
  1. Atjunkite nuo lizdo kintamosios srovės maitinimo laidą ir po kelių minučių vėl jį prijunkite.
  2. Įjunkite pailgąjį garsiakalbį.
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą.