Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • KD-55A8
 • KD-55A85
 • KD-55A87
 • KD-55A89
 • KD-65A8
 • KD-65A85
 • KD-65A87
 • KD-65A89
 • KE-55A8
 • KE-55A85
 • KE-55A87
 • KE-55A89

Apie šį atsisiuntimą

Privalumai ir patobulinimai

 • Išsprendžiama problema, kai perjungiant antžeminį signalą nebuvo vaizdo ir (arba) garso

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

Peržiūrėti ankstesnius privalumus ir patobulinimus

Apribojimai

 • Skirta naudoti tik su Europoje parduodamais TV. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse / regionuose.

Parengiamieji veiksmai

Mokomasis vaizdo įrašas. Kaip atnaujinti televizorių

Patikrinkite programinės įrangos versiją

Jūsų programinė įranga jau atnaujinta. Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės įrangos versiją naudojate. Vadovaukitės toliau pateikiamomis instrukcijomis.

 1. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką HELP (Žinynas).
 2. Televizoriaus ekrane programinės įrangos versijos numeris rodomas po modelio pavadinimu.
  • Modelis: KD- / KE- / XBR- / XR-xxxxxxxx
  • Programinės įrangos versija: PKG-xxxxxxxx

Jei versijos numeris yra PKG6.5076.xxxx arba didesnis, jūs jau turite naujausią programinės įrangos versiją ir jos naujinti nereikia.

Galimi 2 BRAVIA TV programinės aparatinės įrangos naujinimo būdai.

 • Funkcijos Automatically check for update (Automatiškai ieškoti naujinių) naudojimas (paprasta)
  Pastaba. Nors naujesnė versija nėra įdiegta, televizoriuje gali būti rodoma Software is up to date (Programinė įranga atnaujinta). Automatinių programinės įrangos atsisiuntimų naujiniai teikiami palaipsniui, todėl juos galite gauti ne iš karto. Vėliau bandykite dar kartą. Jei norite naujinti dabar, vykdykite instrukcijas, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programinės įrangos naujinį naudodami USB atmintinę.
 • USB atmintinės naudojimas

Funkcijos Automatically check for update (Automatiškai ieškoti naujinių) naudojimas (paprasta):

„Sony“ teikia programinės įrangos naujinius, kad pagerintų funkcijas ir naudotojai galėtų mėgautis geriausia TV patirtimi. Paprasčiausias būdas gauti naujinius – naudoti funkciją Automatically check for update (Automatiškai ieškoti naujinių). Šis nustatymas yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus.
Jei įjungėte funkciją Automatically check for update (Automatiškai ieškoti naujinių), pranešimą atnaujinti televizorių gausite automatiškai.

 1. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką HELP (Žinynas).
 2. Pasirinkite System software update(Sistemos programinės įrangos naujinimas).
 3. Pasirinkite Automatically check for update (Automatiškai ieškoti naujinių).

Per kelias savaites po išleidimo šis programinės aparatinės įrangos naujinys pamažu bus diegiamas visuose prie interneto prijungtuose televizoriuose.

SVARBU. Skyriai „System Requirements“ (Sistemos reikalavimai), „File Info“ (Failo informacija) ir „Download & Install“ (Atsisiuntimas ir diegimas) yra susiję su atnaujinimo procedūra naudojant USB atmintinę. Galite juos ignoruoti, jei naujinimą baigėte naudodamiesi funkcija „Automatically check for update“ (Automatiškai ieškoti naujinių).

Daugiau DUK apie trikčių šalinimą rasite „Sony“ pagalbos svetainėje, skyriuje Questions and Answers (Klausimai ir atsakymai).

USB atmintinės naudojimas.

Programinę įrangą galite atnaujinti ir naudodami USB atmintinę. Jei televizorius neprijungtas prie interneto arba nenorite laukti, kol atnaujinimas jus pasieks naudojantis funkcija Automatically check for update (Automatiškai ieškoti naujinių), pabandykite atsisiųsti ir atnaujinti naudodami USB atmintinę, kaip tai nurodoma toliau pateikiamose instrukcijose.’

Sistemos reikalavimai

Jums reikės

 • kompiuterio, prijungto prie interneto
 • USB atmintinės
  * Televizorių galite atnaujinti, net jei USB atmintinėje yra kitų failų.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • TV programinės aparatinės įrangos atnaujinimas į versiją 6.5076

Suglaudinto failo pavadinimas

 • sony_atvotafull_2018_1605076100_eua_auth.zip

Failo versija

 • 6.5076

Failo dydis

 • 1 413 817 776 bait.

Išleidimo data

 • 03-09-2021

Atsisiuntimas ir diegimas

Svarbi informacija

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas: jei to nepadarysite, TV gali nustoti reaguoti į komandas arba gali tekti jį taisyti.
 • Kol naujinama, televizoriaus neišjunkite arba neatjunkite jo maitinimo.
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodomi instrukcijose.
 • Prieš pradėdami programinės aparatinės įrangos naujinimą sustabdykite bet kokį įrašymą (tik modeliuose su USB HDD įrašymo funkcija).

Kaip atsisiųsti naujinimo priemonę:

Kad galėtumėte įdiegti naujinį, turite atsisiųsti jį iš interneto ir išsaugoti USB atmintinėje.

 1. Šio puslapio viršuje spustelėkite mygtuką Download (Atsisiųsti), tada perskaitykite ir sutikite su sąlygomis.
 2. Sutikę su sąlygomis puslapio apačioje, spustelėkite mygtuką Download (Atsisiųsti) ir atsisiųskite naujinio failą į savo kompiuterį.
 3. Patikrinkite atsisiųsto failo pavadinimą ir dydį; žr. skyrių File Info (Failo informacija).
 4. Išskleiskite atsisiųstą failą toje kompiuterio vietoje, kurią lengvai surasite.
  Pastaba. Išskleidę atsisiųstą failą rasite kitą suglaudintą failą (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip).
 5. Prie kompiuterio prijunkite USB atmintinę.
 6. Eikite į vietą, kurioje išsaugojote išskleistą failą, ir jį nukopijuokite arba nuvilkite į USB atmintinės šakninį katalogą.
  Pastaba. Root directory (Šakninis katalogas) yra pirmas arba svarbiausias įrenginio katalogas, kuriame yra visi kiti aplankai.
 7. Atjunkite USB atmintinę nuo kompiuterio ir pereikite prie kito skyriaus.

1 žingsnis. Įdiekite naujinį

Atsisiuntę naujinimo failą ir paruošę USB įrenginį galite įdiegti jį į savo TV. Šis procesas gali trukti net 10 min., o diegimo metu televizorius bus išjungtas, tada vėl įjungtas. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Įjunkite TV.
 2. Įsitikinkite, kad prie TV nėra prijungtų kitų USB įrenginių.
 3. USB atmintinę su išskleistu failu (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip) įstatykite į televizoriaus USB lizdą.
  Pastaba. Jei televizorius turi kelis USB prievadus, galite naudoti bet kurį USB lizdą.
 4. Kai USB atmintinė bus aptikta, televizoriaus ekrane bus parodyta skirtingų pranešimų serija. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
  Pastaba. Jei pranešimas neparodomas automatiškai, pabandykite televizorių išjungti ir vėl įjungti nuotolinio valdymo pultu.
 5. Prasideda naujinimo procesas, TV POWER indikatorius ima mirksėti baltai, o TV ekrane rodomas naujinimo eigos ekranas.
 6. Po kelių minučių TV išsijungs ir įsijungs iš naujo, kad naujinimo procesas būtų baigtas.

  ĮSPĖJIMAS! Naujinant programinę įrangą:

  • Neatjunkite USB įrenginio
  • Neišjunkite televizoriaus
  • Neatjunkite televizoriaus nuo maitinimo šaltinio

 7. Baigus naujinti televizorius bus paleistas iš naujo.
 8. Atsargiai ištraukite USB įrenginį iš USB jungties.

2 žingsnis. Patikrinkite, ar atnaujinti pavyko

Patikrinkite esamą programinės įrangos versiją ir įsitikinkite, kad naujinys sėkmingai įdiegtas.

 • Jei versijos numeris yra PKG6.5076.xxxx, programinė įranga sėkmingai atnaujinta.
 • Jei versijos numeris nėra PKG6.5076.xxxx, naujinimą atsisiųskite ir įdiekite dar kartą.

Klausimai ir atsakymai

DUK

 • Ar atnaujinus mano asmeniniai nustatymai bus pašalinti?
  Ne, visi jūsų asmeniniai nustatymai bus išsaugoti.
 • Ar galiu įdiegti senesnę programinės įrangos versiją?
  Ne. Siekiant užtikrinti optimalų televizoriaus veikimą, senesnės programinės įrangos versijos įdiegti negalima. Naujausioje programinės įrangos versijoje yra visų ankstesnių versijų privalumai ir patobulinimai.
 • Ar normalu, kad atnaujinant televizorius išsijungia?
  Taip, normalu, kad atnaujinant televizorius paleidžiamas iš naujo. Diegiant naują programinę aparatinę įrangą televizorių paleisti iš naujo reikia daugiau laiko.

Ką daryti, jei atnaujinant televizoriaus programinę aparatinę įrangą iškyla problemų

Jei TV ekrane rodomas pranešimas An error occurred during the software update(Naujinant programinę įrangą įvyko klaida) arba Software cannot be updated using this USB device(Negalima atnaujinti programinės įrangos naudojant šį USB įrenginį), sprendimo ieškokite atlikdami toliau nurodytas procedūras:

 1. Išjunkite televizorių paspausdami TV mygtuką POWER (Maitinimas).
 2. Dar kartą paspauskite mygtuką POWER (Maitinimas) ir dar kartą atlikite diegimo procesą.

Jei televizoriaus ekrane rodomas pranešimas No newer version of the TV software was found (Naujesnės TV programinės įrangos versijos nerasta), vadinasi, televizoriuje jau įdiegta naujausia programinės įrangos versija ir jos naujinti nereikia.

Pastaba. Jei programinę įrangą bandote naujinti naudodami USB atmintinę, patikrinkite toliau nurodytus dalykus.

 • Įsitikinkite, kad USB atmintinė veikia tinkamai.
 • Atmintinė turi būti suformatuota naudojant FAT16, FAT32, exFAT arba NTFS.
 • Atnaujinti gali nepavykti net naudojant anksčiau nurodytas sąlygas atitinkančią USB atmintinę; tai priklauso nuo kitų atmintinėje esančių failų dydžio ir katalogų struktūros. Jei atnaujinti nepavyksta, ištrinkite kitus failus ir bandykite dar kartą pasirūpinę, kad USB atmintinėje būtų išsaugotas tik naujinimo failas. Jei atnaujinti vis tiek nepavyksta, USB atmintinę suformatuokite naudodami FAT32 ir bandykite dar kartą.

Daugiau DUK apie trikčių šalinimą rasite „Sony“ pagalbos svetainės skyriuje Questions and Answers (Klausimai ir atsakymai).