Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • KD-43X7052
 • KD-43X7053
 • KD-43X7055
 • KD-43X7056
 • KD-49X7052
 • KD-49X7053
 • KD-49X7055
 • KD-49X7056
 • KD-55X7052
 • KD-55X7053
 • KD-55X7055
 • KD-55X7056

Apie šį atsisiuntimą

Privalumai ir patobulinimai

 • Patobulina bendrą TV veikimą
 • Atnaujina privatumo politiką, kad atspindėtų „Sony“ organizacijos 2021 m. balandžio 1 d. pakeitimą. Nuo 2021 m. balandžio 1 d. „Sony Corporation“ / „Sony Group Corporation“ bus atsakinga už surinktų duomenų apdorojimą, kaip nurodoma šioje privatumo politikoje.

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

Peržiūrėti ankstesnius privalumus ir patobulinimus

Apribojimai

 • Skirta naudoti tik su gaminiais, kurie parduodami Europoje. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse / regionuose.

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės įrangos versiją

Jūsų programinė įranga jau atnaujinta. Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti programinės įrangos versiją. Vadovaukitės šiomis instrukcijomis.

 1. Įjunkite televizorių ir paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME, kad būtų atidarytas pradžios meniu.
 2. Eikite į skirtuką Settings (Nustatymai) ir paspauskite Enter (Įvesti).
 3. Eikite į skirtuką Customer Support (Klientų palaikymas) ir paspauskite Enter (Įvesti).
 4. Modelis ir programinės įrangos versija bus rodomi viršutiniame dešiniajame ekrano kampe: v8.909. Jei matote v8.909 ar naujesnę versiją, jūs jau turite naujausią programinės įrangos versiją.

Sistemos reikalavimai

Jums reikės

 • kompiuterio, prijungto prie interneto
 • USB saugojimo įrenginio

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • TV programinės aparatinės įrangos atnaujinimas į versiją 8.909

Suglaudinto failo pavadinimas

 • sony_tvupdate_2017_8909_eff_auth.zip

Failo versija

 • 8.909

Failo dydis

 • 296 388 552 bait.

Išleidimo data

 • 21-07-2021

Atsisiuntimas ir diegimas

Svarbi informacija

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas: jei to nepadarysite, TV gali nustoti reaguoti į komandas arba gali tekti jį taisyti.
 • Kol naujinama, TV neišjunkite, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio.
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodomi instrukcijose.
 • Prieš naujindami programinę aparatinę įrangą sustabdykite visus įrašymo procesus. (Tik USB HDD įrašantys modeliai)

Kaip atsisiųsti naujinimo priemonę

Kad galėtumėte įdiegti naujinį, turite atsisiųsti jį iš interneto ir išsaugoti USB saugojimo įrenginyje.

 1. Atsisiųskite naujinio failą į kompiuterį.
  1. Šio puslapio viršuje spustelėkite mygtuką Download (Atsisiųsti), tada perskaitykite ir sutikite su sąlygomis.
  2. Puslapio apačioje spustelėkite mygtuką Download (Atsisiųsti) ir atsisiųskite naujinio failą į kompiuterį.
 2. Patikrinkite atsisiųsto failo pavadinimą ir dydį; žr. skyrių File Info (Failo informacija).
 3. Išskleiskite atsisiųstą failą.
  Išskleidę atsisiųstą failą rasite aplanką (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx).
 4. Prijunkite USB saugojimo įrenginį prie kompiuterio.
 5. Nukopijuokite arba nuvilkite šį aplanką (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) į USB įrenginio šakninį katalogą.
  Pastaba. The root directory (Šakninis katalogas) yra pirmas arba svarbiausias įrenginio katalogas, kuriame yra visi kiti aplankai.
 6. Atjunkite USB saugojimo įrenginį nuo kompiuterio ir pereikite prie kito skyriaus.

1 žingsnis. Įdiekite naujinį

Atsisiuntę naujinimo failą ir paruošę USB įrenginį galite įdiegti jį į savo TV. Šis procesas gali trukti 15–30 min., o kol bus diegiama, TV bus išjungtas ir tik vėliau įjungtas. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Įjunkite TV.
 2. Įsitikinkite, kad prie TV nėra prijungtų kitų USB įrenginių.
 3. USB saugojimo įrenginį, kuriame yra aplankas (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx), prijunkite prie TV USB lizdo.
  Pastaba. Galite naudoti bet kurį USB lizdą, jei TV yra daugiau nei vienas USB lizdas.
 4. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite HOME (Pradžios ekranas), kad būtų atidarytas PRADŽIOS meniu.
 5. Eikite į skirtuką Settings (Nustatymai) ir pasirinkdami paspauskite Enter (Įvesti).
 6. Pereikite ir pasirinkite Customer Support (Klientų palaikymas).
 7. Pereikite ir pasirinkite Software Update (Programinės įrangos naujinys), tada pasirinkite USB.
 8. TV ekrane bus pateikta įvairių pranešimų. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
 9. Prasidės naujinimas ir priekiniame TV skydelyje ims mirksėti oranžinis indikatorius.

  ĮSPĖJIMAS! Naujinant programinę įrangą:

  • Neatjunkite USB įrenginio
  • Neišjunkite televizoriaus
  • Neatjunkite televizoriaus nuo maitinimo šaltinio

 10. TV ekrane pasirodžius pranešimui Firmware update complete (Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas baigtas) televizorius išsijungs ir įsijungs iš naujo, kad naujinimas būtų baigtas. Neatjunkite USB įrenginio ir neišjunkite TV komplekto.
 11. Po to, kai TV įsijungs, ištraukite USB saugojimo įrenginį iš USB lizdo.

2 žingsnis. Patikrinkite, ar pavyko atnaujinti

Patikrinkite esamą programinės įrangos versiją ir įsitikinkite, kad naujinys sėkmingai įdiegtas.

 • Jei naudojama v8.909 arba naujesnė versija, programinės įrangos naujinimas pavyko.
 • Jei naudojama ne v8.909 ir ne naujesnė versija, atsisiųskite ir įdiekite naujinį dar kartą.

Klausimai ir atsakymai

Galima problema naujinant

Reikia daugiau informacijos? Peržiūrėkite DUK apie programinės įrangos atnaujinimą internetu:

 • Ar atnaujinus mano asmeniniai nustatymai bus pašalinti?
  Ne, visi jūsų asmeniniai nustatymai bus išsaugoti.
 • Ar galiu įdiegti senesnę programinės įrangos versiją?
  Ne. Siekiant užtikrinti optimalų TV veikimą, senesnės programinės įrangos versijos įdiegti negalima. Naujausioje programinės įrangos versijoje yra visų ankstesnių versijų privalumai ir patobulinimai.
 • Ar normalu, kad atnaujinant televizorius išsijungia?
  Normalu, kad atnaujinant TV pasileidžia iš naujo. Diegiant naują programinę aparatinę įrangą TV pasileisti iš naujo reikia daugiau laiko.

Ką daryti, jei atnaujinant TV programinę aparatinę įrangą internetu iškyla problemų

Jei TV ekrane rodomas pranešimas An error occurred during the software update (Naujinant programinę įrangą įvyko klaida) arba Software cannot be updated using this USB device (Negalima atnaujinti programinės įrangos naudojant šį USB įrenginį), sprendimo ieškokite atlikdami toliau nurodytas procedūras.

 1. Įsitikinkite, kad jūsų USB saugojimo įrenginys veikia tinkamai. Jei jis veikia tinkamai, pabandykite iš naujo atsisiųsti naujinio failą.
 2. Išjunkite TV spustelėdami TV mygtuką POWER.
 3. Dar kartą paspauskite POWER mygtuką ir dar kartą atlikite diegimo procesą.

Jei TV priekinio skydelio ekrane rodomas pranešimas No newer version of the TV software was found (Naujesnės TV programinės įrangos versijos nerasta), TV jau įdiegta naujausia programinės įrangos versija ir jos naujinti nereikia.

Daugiau DUK apie trikčių šalinimą rasite „Sony“ pagalbos svetainėje, skyriuje Questions and Answers (Klausimai ir atsakymai).