Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Apie šį atsisiuntimą

Privalumai ir patobulinimai

 • Išsprendžiama problema, kai EI reikšmė tinkamai neatsispindėjo atkūrimui naudojant „Cine EI“ režimą
 • Pagerinamas bendras fotoaparato stabilumas.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • BODYDATA.DAT

Išleidimo data

 • 25-03-2021

Parengiamieji veiksmai

Šiame dokumente aprašoma, kaip atnaujinti ILME-FX6 sistemos programinę įrangą.  Versijos atnaujinimo duomenys visų pirma išsaugomi SDXC tipo SD kortelėje arba „CFexpress“ A tipo atminties kortelėje, tada atnaujinimas atliekamas naudojantis MENIU.
PASTABOS.

 • Šiame dokumente „CFexpress“ A tipo atmintis vadinama „CFexpress“ kortele.
 • Išsamios informacijos apie MENIU veikimą ieškokite skyriuje Naudojimo instrukcijos.

Esamos versijos patikrinimas

Operacinės sistemos

Būdami meniu Priežiūra pasirinkite VersijaVersijos numeris, kad būtų parodyta ILME-FX6 versija.

Atnaujinimo pastabos

 • Atnaujindami visada prijunkite pridedamą kintamosios srovės adapterį. Jei tuo pačiu metu prijungiama maitinimo elementų pakuotė, naujinimas bus tęsiamas tik atjungus kintamosios srovės adapterį.
 • Atjunkite prijungtus įrenginius (pvz., USB įrenginius, SDI, HDMI, mikrofoną, priedų jungtį) ir išimkite visas laikmenas, kurios nenaudojamos atnaujinant.
 • Jei naudojate SD kortelę, įsitikinkite, kad tai SDXC arba „CFexpress“ atminties kortelė. Daugiau informacijos apie palaikomas SDXC korteles arba „CFexpress“ korteles žr skyrių Naudojimo instrukcijos.
 • Naudokite SDXC arba „CFexpress“ kortelę, suformatuotą atminties kortelės lizde, naudojantis įrenginio formatavimo funkcija. Išsamios informacijos apie formatavimo funkciją ieškokite skyriuje Naudojimo instrukcijos.

Versijos atnaujinimo duomenų išsaugojimas SDXC kortelėje arba „CFexpress“ kortelėje

 1. Įdėkite suformatuotą SDXC arba „CFexpress“ kortelę į kompiuterį.
 2. Atsisiųskite versijos atnaujinimo duomenų ZIP failą iš versijos atnaujinimo svetainės ir išsaugokite šiuos duomenis kompiuteryje.
 3. Išskleiskite ZIP failą, kad pasiektumėte versijos atnaujinimo duomenis (.dat failo pavadinimo plėtinys), ir išsaugokite šiuos duomenis šakniniame SDXC kortelės arba „CFexpress“ kortelės kataloge.

PASTABA. Nepakeiskite failo pavadinimo.

Sistemos programinės įrangos versijos naujinimas

PASTABA. Atnaujindami sistemos programinę įrangą neatlikite toliau nurodytų veiksmų. Versijos atnaujinimas nebus užbaigtas ir įrenginys gali būti sugadintas.

 • Neišimkite / neįdėkite SDXC kortelės arba „CFexpress“ kortelės
 • Neišjunkite įrenginio

Išsamios informacijos apie įrenginio veikimą ieškokite skyriuje Naudojimo instrukcijos.

 1. Įdėkite SDXC arba „CFexpress“ kortelę, kurioje išsaugoti versijos atnaujinimo duomenys, į įrenginio B lizdą.
  PASTABA. Tik B lizdas atpažįsta versijos atnaujinimo duomenis.
 2. Meniu Priežiūra pasirinkite Versija Versijos atnaujinimas ir pasirinkite Vykdyti.
  PASTABA. Bus parodytas pranešimas Naudokite kintamosios srovės adapterį. Jei versijos atnaujinimo duomenų nepavyks nustatyti, Versijos atnaujinimo pasirinkti negalėsite.
 3. Versijos atnaujinimo patvirtinimo ekrane pasirinkite Vykdyti.
  PASTABA. Parodomas pranešimas Versijos atnaujinimas: VX.XXVY.YY (X.XX:esamos versijos numeris, Y.YY: naujausios versijos numeris).

 4. Versijos atnaujinimo patvirtinimo ekrane pasirinkite Vykdyti. Pradedamas versijos atnaujinimas. Kai pradedamas versijos atnaujinimas, ima mirksėti prieigos indikatorius. Procesas trunka apie 6 minutes (laikas gali skirtis atsižvelgiant į senosios ir naujosios atnaujinimo versijos kombinaciją). Kai versijos atnaujinimas sėkmingai užbaigiamas, prieigos indikatorius nustoja mirksėti ir įrenginys automatiškai paleidžiamas iš naujo.
  PASTABA. Jei 15 min. ar ilgiau rodomas juodas ekranas, perjunkite įrenginio maitinimo jungiklį į padėtį OFF (Išjungta), atjunkite ir vėl prijunkite maitinimo laidą, tada vėl perjunkite maitinimo jungiklį į padėtį ON (Įjungta). Patikrinkite versijos atnaujinimo procedūrą ir pakartokite atnaujinimą nuo 1 veiksmo. Jei versijos atnaujinimo problema išlieka ir atnaujinimas nepasiseka, gali būti, kad problema yra įrenginyje. Kreipkitės į „Sony“ techninės priežiūros atstovą.

 5. Patikrinkite, ar versija buvo atnaujinta (žr. Esamos versijos patikrinimas). Jei sistemos programinė įranga nebuvo atnaujinta į naujausią versiją, patikrinkite versijos atnaujinimo procedūrą ir pakartokite atnaujinimą nuo 1 veiksmo.