Kaip įjungti tiesioginį nuotolinį ryšį kameroje

Kai naudojate su veiksmo kamera nuotolinio valdymo pultą, galite pradėti įrašinėti savo bėgimą, važiavimą dviračių ar pačiūžomis nuo tos sekundės, kai tik pajudate. Nuotolinis valdymo pultas tvirtinamas prie riešo, todėl nevaržo jūsų judėjimo laisvės, o 4 valandas veikianti baterija pravers judant didesniais atstumais. Per nuotolinio valdymo ekraną taip pat galite stebėti įrašomą turinį. Prietaisas atsparus vandeniui iki 3 m gylyje, todėl idealiai tinka vandens sportui ir nardymui.


Paruoškite nuotolinį valdymo pultą

 1. Atidarykite ekraną MENU ir pasirinkite Network Settings > Connection Setting (Tinklo nustatymai - Ryšio nustatymas)
 2. Jei turite tik vieną kamerą, rinkitės SINGLE.
  Jei norite nuotolinį valdymo pultą naudoti su keliomis kameromis, rinkitės MULTI. Vienu metu galite naudoti nuotolinį valdymo pultą su iki penkių suderinamų kamerų.

Registruokite savo kamerą nuotolinio valdymo pulte

 1. Ekrane MENU pasirinkite kameros piktogramą ir nuotolinio valdymo pulto piktogramą
 2. Dabar pultas yra paruoštas registruoti kamerą. Šiuo režimu jis veiks 2 minutes, todėl užregistruokite kamerą, kol laikas nesibaigė
 3. Kameroje pasirinkite [SETUP], po to [confg] > [Wi-Fi] > [multi] > new (nauja)
 4. Dabar ekrane turi mirksėti žodis [PREP]
 5. Palaukite, kol ekrane pamatysite pranešimą [OK], tada patvirtinkite registravimą spustelėdami [REC/ENTER]
 6. Kai registravimas baigiamas, pamatysite pranešimą [DONE] ir po 2 sekundžių kamera bus paruošta naudoti

Jei registruojate daugiau nei vieną kamerą, šiuos veiksmus pakartokite.


Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kameros
Kai registruojate kamerą su nuotolinio valdymo pultu, abu prietaisai automatiškai užmegs ryšį per Wi-Fi, kai juos abu įjungsite. (Kai įjungsite nuotolinio valdymo pultą, pamatysite šviečiančią mėlyną lemputę.)

Daugiau informacijos apie nuotolinio valdymo pulto prijungimą prie kameros žr. kameros instrukcijų vadove.


Nuotolinio valdymo pulto ekranas ir piktogramos
Nuotolinio valdymo pulto ekrane pamatysite, kokiu režimu veikia kamera ir ar ji įrašinėja.

PiktogramaReikšmė
Fotografavimo režimas
Vaizdo įrašymo režimas
Intervalinio fotografavimo režimas
Prijungta
Apdorojami arba persiunčiami duomenys

Kai kamera įrašinėja arba fotografuoja su intervalais, prie atitinkamos piktogramos kampe pasirodys taškas:
Jei prijungėte kelias kameras, galite mygtukais UP/DOWN pereiti per jas nuotolinio valdymo pulto ekrane. Tuo metu pasirinktos kameros piktograma bus išryškinta spalvotu langeliu.
Nuotolinio valdymo pulto pagrindinis ekranas ("Live View") bus sinchronizuotas su pasirinktos kameros LCD ekranu.

Fotografavimas ir filmavimas

 1. Norėdami pradėti vaizdo įrašymą arba nufotografuoti vaizdą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką REC/ENTER. Jei prijungėte daugiau nei vieną kamerą, signalas bus išsiųstas į jas visas, bet priklausomai nuo kameros nustatymų ir padėties galimas tam tikras uždelsimas iki komandos įvykdymo
 2. Kai kamera įrašinėja arba fotografuoja su intervalais, ant nuotolinio valdymo pulto degs raudona lemputė
 3. Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite mygtuką REC/ENTER

Trikčių diagnostika

Klaidų pranešimai

PiktogramaReikšmėKą daryti toliau
Kameros klaidaPatikrinkite, ar prijungta kamera ir atminties kortelė veikia tinkamai
Prisijungti nepavykoPatikrinkite, ar kamera yra įjungta ir nustatyta tinkamu režimu. Patikrinkite Wi-Fi ryšio ir signalo stiprumą.
Bandote prijungti nesuderinamą kamerąNuotolinio valdymo pulto instrukcijoje patikrinkite, ar kamera yra suderinama su nuotolinio valdymo pultu.
NumerisReikšmėKą daryti toliau
03-03
03-04
Prisijungti nepavykoPatikrinkite, ar kamera yra įjungta ir nustatyta tinkamu režimu. Patikrinkite Wi-Fi ryšio ir signalo stiprumą.
03-05Jau prijungtas maksimalus kamerų skaičiusNuo nuotolinio valdymo pulto atjunkite vieną ar kelias kameras.