Susiję modeliai

 • SMP-N200

Apie šį atsisiuntimą

Atnaujinti paprasta, o su naujausia programinės įrangos versija dar geriau išnaudosite "Network Media" grotuvo galimybes.

 • Leidimo data: 25/12/2014
 • Pavadinimas: M10.R.0631
 • Taikoma modeliams: SMP-N200
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Pagerinkite kodavimo saugumą
 • Apribojimai: naudoti tik "Network Media" grotuvams, parduodamiems Europoje. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai.

Sistemos reikalavimai

Jūsų programinė įranga gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio "Network Media" grotuvą. Jei versijos numeris yra M10.R.0631 ar didesnis skaičius, atnaujinti jums nereikia.

Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti, kokią programinės įrangos versiją turite:

 1. Įjunkite televizorių, patikrinkite, ar jis nustatytas tam įvadui, prie kurio prijungtas "Network Media" grotuvas, ir jei grotuvas prijungtas prie lizdo HDMI 2, kaip įvesties šaltinį pasirinkite HDMI 2.
 2. Įjunkite "Network Media" grotuvą ir palaukite, kol pamatysite "XrossMediaBar™" ekraną.
 3. "XrossMediaBarTM" išryškinkite Setup > System Settings ir pasirinkite ENTER using nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis.
 4. Išryškinkite System Information ir pasirinkite ENTER.
 5. Televizoriaus ekrane programinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  "Software Version M10.R.0631" - jei versija yra M10.R.0631 ar didesnis skaičius, jau turite naujausią programinės įrangos versiją.

Install

Paprastai procedūra užtrunka 15-30 minučių. Nustatykite įrangą.

Ko jums reikia:

 • "Ethernet" laido, kuriuo jūsų "Network Media" grotuvas yra prijungiamas prie interneto
 • veikiančio interneto ryšio
 • suderinamo televizoriaus

Kaip užtikrinti, ar atnaujinimas vyksta sklandžiai

Atnaujinti paprastai yra labai paprasta. Kad jis suveiktų iš pirmo karto:

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite savo "Network Media" grotuvą sugadinti.
 • Neišjunkite "Network Media" grotuvo ir neatjunkite nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta atnaujinimas.
 • Nespauskite jokių kitų mygtukų, išskyrus nurodytus instrukcijose.

Nustatykite įrangą:

 1. Įjunkite televizorių, patikrinkite, ar jis nustatytas tam įvadui, prie kurio prijungtas "Network Media" grotuvas, ir jei grotuvas prijungtas prie lizdo HDMI 2, kaip įvesties šaltinį pasirinkite HDMI 2.
 2. Prijunkite LAN lizdą savo "Network Media" grotuve prie interneto šaltinio "Ethernet" laidu.
 3. Įjunkite "Network Media" grotuvą.

Gaukite atnaujinimą:

 1. "XrossMediaBarTM" išryškinkite Setup > Network Update ir pasirinkite ENTER nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis.
 2. Televizoriuje pamatysite pranešimą Perform version update?.
 3. Pasirinkite OK nuotolinio valdymo pultu ir spauskite ENTER.
 4. Prasidės atsisiuntimo procesas, ir televizoriaus ekrane pamatysite atsisiuntimo ekraną.
 5. Atsiuntimo metu televizoriaus ekrane matysite pranešimą DL */9". * pasikeis į 0 ir paskui vėl didės iki 9 vykstant atsisiuntimui.
 6. Kai atnaujinimas baigiamas, pradedamas atnaujinimas ir televizoriuje parodomas pranešimas VUP.
 7. Atnaujinimo metu televizoriaus ekrane matysite pranešimą "VUP */9". * pasikeis į 0 ir paskui vėl didės iki 9 vykstant atsisiuntimui.
 8. Kai grotuvas automatiškai išsijungs, atnaujinimas yra baigtas. Nenaudokite ir neišjunkite grotuvo, iki kol atnaujinimas nebus baigtas.
 9. Vėl įjunkite grotuvą.
 10. Patikrinkite programinės įrangos versiją. Jei versija yra M10.R.0631, programinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Ką daryti, jei atnaujinant "Network Media" grotuvo įrangą internetu įvyko problemų.

 • Televizoriuje rodomas pranešimas "Connection status cannot be confirmed".
  Problema gali būti tinklo ryšys.
  1. Patikrinkite, ar prijungtas LAN laidas.
  2. Tinklo nustatymuose patikrinkite, ar jūsų "Network Media" grotuvas turi atskirą IP adresą. (Jei naudojate tarpinį serverį, įveskite tarpinio serverio IP adresą vietoj tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio pavadinimo įvesties laukelyje "Proxy Server".)
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą.

 • Vykstant atnaujinimui dingo elektra arba nutrūko jos tiekimas.
  Įjunkite grotuvą ir bandykite atnaujinti dar kartą.

 • Atnaujinimas tęsiasi jau virš 30 minučių ir dar nesibaigė.
  1. Išjunkite maitinimo laidą iš lizdo ir po kelių minučių vėl prijunkite.
  2. Įjunkite "Network Media" grotuvą.
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą.
   Vis tiek neveikia? Susisiekite su "Sony" klientų palaikymo tarnyba