Susiję modeliai

Ši informacija skirta šiems modeliams:
 • SLT-A99
 • SLT-A99V

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas:Aparatinės įrangos naujinimas "Ver.1.02", skirtas "SLT-A99" ("Macintosh")
 • Release date: 27/08/2013
 • Benefits and improvements
  • Lygiagretaus HDMI išvesties režimo pridėjimas: filmo įrašymo budėjimo režimu, fotoaparatas galės vienu metu sklandžiai transliuoti 50 kps vaizdo įrašus ir fotoaparato LCD ekrane, ir išoriniame monitoriuje, prijungtame per HDMI.
   Pastaba: fotoaparatas turi būti nustatytas Filmo režimu, o [HDMI Info. Display] (HDMI informacijos ekranas) turi būti [Off] (išjungtas).

Šie pataisymai ir privalumai iš ankstesniosios atnaujintos programos jau įtraukti į "Ver.1.02":

 • Pateikiamas palaikymas tokiems su dviguba automatinio fokusavimo (AF) funkcija suderinamiems objektyvams: SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Pateikiamas palaikymas tokiems suderinamiems automatiniams kompensuojantiems objektyvams: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Fotoaparato aparatinės įrangos versijos patvirtinimas

Vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais ir patikrinkite savo fotoaparato aparatinės įrangos versiją.
Jei aparatinės įrangos versija yra 1.02 arba senesnė, reikia atnaujinti.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra rodoma kaip pavaizduota žemiau.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausias programinės įrangos versijos atnaujinimas yra suderinamas su šiomis "Macintosh" versijomis:
 • "Mac OS X" 10.5 ~ 10.10 vers.

Kompiuterio techninė įranga

Naujausias programinės įrangos versijos atnaujinimas yra suderinamas su šiomis aparatinės įrangos versijomis:
 • Procesorius: „Intel“ procesorius*
  *„Core Solo“ ir „Core Duo“ procesoriai nebepalaikomi.
 • Standžiojo disko dydis: 200 MB arba daugiau
 • RAM: 512 MB arba daugiau
  Pastaba. Prieš atnaujindami aparatinę įrangą išjunkite visų kitų programų programinę įrangą.
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Pilnai įkrautas įkraunamo akumuliatoriaus blokas NP-FM500H
   arba
   kintamosios srovės adapteris AC-PW10AM (parduodamas atskirai)
   Pastaba. Atnaujinimą galima atlikti tik tada, jei likusi akumuliatoriaus įkrova yra (trys ženklai) arba daugiau. Rekomenduojame jums naudoti pilnai įkrautą akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį AC-PW10AM (parduodamas atskirai).
 • Prie fotoaparato pridedamas USB laidas
  Pastaba. Funkcijų atnaujinimas naudojant bet kokį kitą USB laidą negarantuojamas.

Atsisiųsti

Svarbios pastabos:

 • Atlikdami aparatinės įrangos atnaujinimą naudokite pilnai įkrautą įkraunamą akumuliatoriaus bloką NP-FM500H arba kintamosios srovės adapterį AC-PW10AM (parduodamas atskirai).
 • Neišimkite akumuliatoriaus arba neatjunkite kintamosios srovės adapterio atnaujinimo metu, nes dėl staigaus maitinimo atjungimo fotoaparatas gali nustoti tinkamai veikti.
 • Prieš tai išimkite iš fotoaparato atminties kortelę.
 • Atnaujinimo metu neuždenkite objektyvo jutiklių , nes LCD monitorius gali persiijungti į vaizdų aptikimo režimą. Jei LCD monitoriuje nieko nematote, nuspauskite [IEŠKIKLIO / LCD mygtuką].
 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungę kaip vartotojas su administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitykite puslapio apačioje esantį atsakomybės neprisiėmimą ir sutikite su sąlygomis ir nuostatomis spustelėdami žymimąjį langelį. Tada spustelėkite mygtuką Download (Atsisiųsti).
 3. [Update_SLTA99V102.dmg] (87.4 MB (91.727.631 bytes)) failo atsisiuntimas bus pradėtas.
 4. Išsaugokite failą ant savo kompiuterio darbalaukio (rekomenduojama).

Install

 1. Uždarykite savo kompiuteryje visas kompiuteryje leidžiamas programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_SLTA99V102.dmg] failą. Šiuo metu nejunkite fotoaparato.
 3. Du kartus spustelėkite [Update_SLTA99V102] piktogramą, kuri pasirodo darbalaukyje.
 4. Du kartus spustelėkite [FirmwareUpdater] piktogramą.
 5. Norint įkelti branduolio plėtinį, pranešimas paragina jus leisti programai atlikti pakeitimų. Įveskite administratoriaus paskyros slaptažodį. 6. Aparatinės įrangos atnaujinimo programa paleidžiama. 7. Remdamiesi aparatinės įrangos atnaujinimo lange pateikiamais nurodymais, fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> USB Connection (USB jungtis) ir patikrinkite, ar pasirinkta Mass Storage (Didelės talpos atmintis).
  Jei pasirinktas kitas režimas, o ne Mass Storage (Didelės talpos atmintis), pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis). 8. Išimkite iš fotoaparato atminties kortelę, jei to dar nebuvote padarę.
 9. Pridėtu USB laidu prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio.
  Pastaba. USB Mode (USB režimas) pasirodo fotoaparato LCD monitoriuje.
 10. Patvirtinę aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau). Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange pasirodo 1 pav., o fotoaparato LCD ekrane pasirodo 2 pav..
  • Atnaujinimo metu spustelėdami Next (Toliau), neuždenkite objektyvo jutiklių (2.1 pav.), nes LCD monitorius gali įsijungti į vaizdų aptikimo režimą. Jei LCD monitoriuje nieko nematote, nuspauskite [IEŠKIKLIO / LCD mygtuką] (2.1 pav.).
  • Jei2 pav. fotoaparato LCD ekrane nepasirodo, atjunkite USB laidą nuo fotoaparato ir eikite prie "Atkūrimo procedūros", aprašytos puslapio apačioje.
  Pastaba. Nuo dabar neišjunkite fotoaparato, kol aparatinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.
  1 pav.2 pav.
  2.1 pav.

 11. Patvirtinę 1 ir 2 pav. ekranus, spustelėkite Next (Toliau). Dabartinė versija ir versija po atnaujinimo pasirodo apatinėje kairiojoje ekrano dalyje. (3 pav.)
 12. Patvirtinę, kad [Dabartinė versija] yra [1.01 arba ankstesnė], spustelėkite Next (Toliau).

  Jei [Dabartinė versija] yra [1.02 vers.], atnaujinti nereikia. Remdamiesi pranešimu sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite Finish (Baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatoriaus bloką arba atjunkite kintamosios srovės adapterį, vėl įdėkite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.
  3 pav.

 13. Pasirodo 4 pav. pateikiamas ekranas.

  4 pav.


 14. Nuspauskite [Multiparinkiklio] centrą, kad atliktumėte pakartotinį fotoaparato nustatymą.


  Pastaba. Kai nuspaudžiamas [Multiparinkiklio] centras, ekranas išsijungia. Eikite prie kito veiksmo.

 15. Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau) (4 pav.).
 16. Pakartotinai nustačius, patvirtinamas pakartotinis fotoaparato prijungimas ir pasirodo 5 pav. pavaizduotas ekranas.
 17. Spustelėkite Run (Paleisti) ir pradėkite atnaujinimą. Atnaujinimo metu rodoma eigos juosta (apytiksliai 10 min.).
  Pastaba. Atnaujinimo metu niekada neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido.

  5 pav.


 18. Kai atnaujinimas yra baigtas, pasirodo 6 pav. pateikiamas ekranas. Spustelėkite Finish (Baigti) ir atjunkite USB laidą.

  6 pav.


 19. Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatoriaus bloką arba atjunkite kintamosios srovės adapterį, vėl įdėkite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

Isitikinkite, kad jūsų fotoaparato aparatinės įrangos versija yra 1.02.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra rodoma kaip pavaizduota žemiau.