Apie šį atsisiuntimą

Apie šį atnaujinimą (05/02/2013)

Dėkojame už jūsų nuolatinį domėjimąsi "Sony" gaminiais.

"Sony" visuomet rūpinasi kokybe ir klientų pasitenkinimu, todėl siūlo aparatinės įrangos atnaujinimą keičiamų lęšių skaitmeniniam fotoaparatui SLT-A77. Kaip atsisiųsti ir įsidiegti aparatinės įrangos atnaujinimą, žiūrėkite šio puslapio skyriuje "Atsiuntimas ir įdiegimas".

Svarbu.

Jei su aparatinės įrangos atnaujinimu jums kyla problemų, susisiekite su SonyFotoaparato aparatinės įrangos versijos patvirtinimas

Vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais ir patikrinkite savo fotoaparato aparatinės įrangos versiją.
Jei aparatinės įrangos versija yra 1.07 arba senesnė, reikia atnaujinti.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra rodoma kaip pavaizduota žemiau.

Susiję modeliai

Šis aparatinės įrangos atnaujinimas taikomas tik SLT-A77, kuriame šiuo metu naudojama 1.06 arba senesnė aparatinės įrangos versija

Patobulinimai

Ši paslaugų programa atnaujina SLT-A77 aparatinę įrangą į 1.07 versiją ir suteikia šiuos privalumus.

 • Pateikiamas palaikymas tokiems suderinamiems automatiniams kompensuojantiems objektyvams: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Ankstesniame atnaujinime (1.06) buvo pristatyti tokie patobulinimai:

 1. Papildoma MOVIE mygtuko įjungimo ir išjungimo funkcija
 2. Padidintas palaikomų, su automatine kompensacija suderinamų lęšių skaičius: SAL30M28,SAL50F14,SAL2470Z,SAL2875,SAL70400G,SAL70200G,SAL35F14G,SAL1635Z

Sistemos reikalavimai

Pasiruošimas atnaujinti aparatinę įrangą

 • Kompiuterio aparatinė įranga
  • Standžiojo disko dydis: 200 MB arba daugiau
  • RAM: 512 MB arba daugiau
   Pastaba. Prieš atnaujindami aparatinę įrangą išjunkite visų kitų programų programinę įrangą.
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Pilnai įkrautas įkraunamo akumuliatoriaus blokas NP-FM500H
   arba
   kintamosios srovės adapteris AC-PW10AM (parduodamas atskirai)

   Pastaba. Atnaujinimą galima atlikti tik tada, jei likusi akumuliatoriaus įkrova yra (trys ženklai) arba daugiau. Rekomenduojame jums naudoti pilnai įkrautą akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį AC-PW10AM (parduodamas atskirai).
 • Prie fotoaparato pridedamas USB laidas

  Pastaba. Funkcijų atnaujinimas naudojant bet kokį kitą USB laidą negarantuojamas.

Install

Svarbios pastabos:

 • Atlikdami aparatinės įrangos atnaujinimą naudokite pilnai įkrautą įkraunamą akumuliatoriaus bloką NP-FM500H arba kintamosios srovės adapterį AC-PW10AM (parduodamas atskirai).
 • Neišimkite akumuliatoriaus arba neatjunkite kintamosios srovės adapterio atnaujinimo metu, nes dėl staigaus maitinimo atjungimo fotoaparatas gali nustoti tinkamai veikti.
 • Prieš tai išimkite iš fotoaparato atminties kortelę.
 • Atnaujinimo metu neuždenkite objektyvo jutiklių (A.), nes LCD monitorius gali persiijungti į vaizdų aptikimo režimą. Jei LCD monitoriuje nieko nematote, nuspauskite [IEŠKIKLIO / LCD mygtuką] (B.).

1 veiksmas: atsisiųskite aparatinės įrangos naujinimo programą

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungę kaip vartotojas su administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitykite puslapio apačioje esantį atsakomybės neprisiėmimą ir sutikite su sąlygomis ir nuostatomis spustelėdami žymimąjį langelį. Tada spustelėkite mygtuką Download (Atsisiųsti).
 3. [Update_SLTA77V107.exe] failo atsisiuntimas bus pradėtas.
 4. Išsaugokite failą ant savo kompiuterio darbalaukio (rekomenduojama).

2 veiksmas: paleiskite aparatinės įrangos atnaujinimo programą

 1. Uždarykite savo kompiuteryje visas kompiuteryje leidžiamas programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_SLTA77V107.exe] failą ir paleiskite aparatinės įrangos atnaujinimo programą.


  Atsidarys aparatinės įrangos atnaujinimo programos langas.

 3. Remdamiesi aparatinės įrangos atnaujinimo lange pateikiamais nurodymais, fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> USB Connection (USB jungtis) ir patikrinkite, ar pasirinkta Mass Storage (Didelės talpos atmintis).
  Jei pasirinktas kitas režimas, o ne Mass Storage (Didelės talpos atmintis), pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis). 4. Išimkite iš fotoaparato atminties kortelę, jei to dar nebuvote padarę.
 5. Pridėtu USB laidu prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio.
  Pastaba. USB Mode (USB režimas) pasirodo fotoaparato LCD monitoriuje.
 6. Patvirtinkite saugaus aparatinės įrangos pašalinimo piktogramą , kuri yra rodoma kompiuterio ekrano užduočių juostos dešiniajame kampe.
 7. Patvirtinę aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau). Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange pasirodo 1 pav., o fotoaparato LCD ekrane pasirodo 2 pav..
  • Atnaujinimo metu spustelėdami Next (Toliau), neuždenkite objektyvo jutiklių (A.2.1 pav.), nes LCD monitorius gali įsijungti į vaizdų aptikimo režimą. Jei LCD monitoriuje nieko nematote, nuspauskite [IEŠKIKLIO / LCD mygtuką] (B.2.1 pav.).
  • Jei2 pav. fotoaparato LCD ekrane nepasirodo, atjunkite USB laidą nuo fotoaparato ir eikite prie "Atkūrimo procedūros", aprašytos puslapio apačioje.
  Pastaba. Nuo dabar neišjunkite fotoaparato, kol aparatinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.
  1 pav.2 pav.
  2.1 pav.

 8. Patvirtinę 1 ir 2 pav. ekranus, spustelėkite Next (Toliau). Dabartinė versija ir versija po atnaujinimo pasirodo apatinėje kairiojoje ekrano dalyje. (3 pav.)
 9. Patvirtinę, kad Dabartinė versija yra 1.03 vers, 1.04 vers, 1.05 vers. arba 1.06 vers. spustelėkite Next (Toliau).
  Jei pasirodo 4 pav. esantis ekranas, atnaujinti nereikia. Remdamiesi pranešimu sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite Finish (Baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatoriaus bloką arba atjunkite kintamosios srovės adapterį, vėl įdėkite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.
  3 pav.: reikia atnaujinti.

  4 pav.: atnaujinti nereikia.

 10. Spustelėkite saugaus aparatinės įrangos pašalinimo piktogramą , kuri yra rodoma kompiuterio ekrano užduočių juostos dešiniajame kampe, ir sustabdykite USB ryšį, kaip parodyta 5 paveikslėlyje.
  Pastaba. Neatjunkite USB laido, net ir sustabdę USB ryšį kompiuteryje atlikdami prieš tai nurodytą operaciją.
  5 pav.

 11. Nuspauskite [Multiparinkiklio] centrą, kad atliktumėte pakartotinį fotoaparato nustatymą.


  Pastaba. Kai nuspaudžiamas [Multiparinkiklio] centras, ekranas išsijungia. Eikite prie kito veiksmo.
 12. Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau) (5 pav.).
 13. Pakartotinai nustačius, patvirtinamas pakartotinis fotoaparato prijungimas ir pasirodo 6 pav. pavaizduotas ekranas.
 14. Spustelėkite Run (Paleisti) ir pradėkite atnaujinimą. Atnaujinimo metu rodoma eigos juosta (apytiksliai 5 min.).
  Pastaba. Atnaujinimo metu niekada neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido.
  6 pav.

 15. Kai atnaujinimas yra baigtas, pasirodo 7 pav. pateikiamas ekranas. Spustelėkite Finish (Baigti) ir atjunkite USB laidą.
  7 pav.

 16. Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatoriaus bloką arba atjunkite kintamosios srovės adapterį, vėl įdėkite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

3 veiksmas: įsitikinkite, kad jūsų fotoaparato aparatinės įrangos versija yra 1.07.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra rodoma kaip pavaizduota žemiau.

Atkūrimo procedūra

Jei USB prijungtas nesėkmingai, vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais:

 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Vienu metu nuspauskite mygtukus MENU (Meniu), Playback (Atkūrimas) ir MOVIE (Filmas).
 3. Spausdami šiuos mygtukus, išjunkite fotoaparatą.
 4. Atleiskite pirštus ir palaukite 30 sekundžių.
 5. Vienu metu nuspauskite mygtukus MENU (Meniu), Playback (Atkūrimas) ir MOVIE (Filmas).
 6. Spausdami šiuos mygtukus, įjunkite fotoaparatą.
 7. Atleiskite pirštus.

Atlikę prieš tai nurodytą procedūrą, pabandykite atnaujinti dar kartą pradėdami nuo 2.3 veiksmo.