Apie šį atsisiuntimą

Apie šį atnaujinimą (05/02/2013)

Dėkojame už jūsų nuolatinį domėjimąsi "Sony" gaminiais.

"Sony" visuomet rūpinasi kokybe ir klientų pasitenkinimu, todėl siūlo aparatinės įrangos atnaujinimą keičiamų lęšių skaitmeniniam fotoaparatui SLT-A37. Kaip atsisiųsti ir įsidiegti aparatinės įrangos atnaujinimą, žiūrėkite šio puslapio skyriuje "Atsiuntimas ir įdiegimas".

Svarbu.

Jei su aparatinės įrangos atnaujinimu jums kyla problemų, susisiekite su SonyFotoaparato aparatinės įrangos versijos patvirtinimas

Vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais ir patikrinkite savo fotoaparato aparatinės įrangos versiją.
Jei aparatinės įrangos versija yra 1.04 arba senesnė, reikia atnaujinti.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) -> Setup (Sąranka) -> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra nurodyta kaip pavaizduota toliau.

Susiję modeliai

Šis aparatinės įrangos atnaujinimas taikomas tik SLT-A37, kuriame šiuo metu naudojama 1.03 arba senesnė aparatinės įrangos versija

Patobulinimai

Ši paslaugų programa atnaujina SLT-A37 aparatinę įrangą į 1.03 versiją ir suteikia šiuos privalumus.


Palaikymas tokiems suderinamiems automatiniams kompensuojantiems objektyvams: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Sistemos reikalavimai

Pasiruošimas atnaujinti aparatinę įrangą

 • Kompiuterio techninė įranga
  • Standžiojo disko talpa: 200 MB arba daugiau
  • RAM: 512 MB arba daugiau
   Pastaba. prieš atnaujindami aparatinę įrangą išjunkite visų kitų programų programinę įrangą.
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Pilnai įkrautas įkraunamo akumuliatoriaus blokas NP-FM500H
   arba
   kintamosios srovės adapteris AC-PW10AM (parduodamas atskirai)

   Pastaba. Atnaujinimą galima atlikti tik tada, jei likusi akumuliatoriaus įkrova yra (trys ženklai) arba daugiau. Rekomenduojame jums naudoti pilnai įkrautą akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį AC-PW10AM (parduodamas atskirai).
 • USB laidas pateikiamas su fotoaparatu

  Pastaba. bet koks kitas USB laidas negarantuoja tinkamo atnaujinimo.

Install

Svarbios pastabos:

 • Atlikdami aparatinės įrangos atnaujinimą naudokite pilnai įkrautą įkraunamą akumuliatoriaus bloką NP-FM500H arba kintamosios srovės adapterį AC-PW10AM (parduodamas atskirai).
 • Neišimkite akumuliatoriaus arba neatjunkite kintamosios srovės adapterio atnaujinimo metu, nes dėl staigaus maitinimo atjungimo fotoaparatas gali nustoti tinkamai veikti.
 • Iš anksto iš fotoaparato išimkite atminties kortelę.
 • Atnaujinimo metu neuždenkite objektyvo jutiklių (A.), nes LCD monitorius gali persijungti į vaizdų aptikimo režimą. Jei LCD monitoriuje nieko nematote, nuspauskite [IEŠKIKLIO / LCD mygtuką] (B.).

1 veiksmas. atsisiųskite aparatinės įrangos naujinimo programą

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs kaip administratoriaus teises turintis vartotojas.
 2. Perskaitykite puslapio apačioje esantį atsakomybės neprisiėmimą ir sutikite su sąlygomis ir nuostatomis spustelėdami žymimąjį langelį. Tada spustelėkite mygtuką Download (Atsisiųsti).
 3. [Update_SLTA37V104.exe] failo atsisiuntimas bus pradėtas.
 4. Failą išsaugokite savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

2 veiksmas. paleiskite aparatinės įrangos atnaujinimo programą

 1. Išjunkite visas kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_SLTA37V104.exe] failą ir paleiskite aparatinės įrangos atnaujinimo programą.


  Atsidaro aparatinės įrangos atnaujinimo programos langas.

 3. Remdamiesi aparatinės įrangos atnaujinimo laukelyje pateikiamais nurodymais, fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> USB Connection (USB prijungimas) ir patikrinkite, ar pasirinkta parinktis Mass Storage (Didelės talpos atmintis).
  Jei yra pasirinktas kitas režimas, o ne Mass Storage (Didelės talpos atmintis), pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis). 4. Jei tai dar nebuvo padaryta, ištraukite iš fotoaparato atminties kortelę.
 5. Pateiktu USB laidu prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio.
  Pastaba. USB Mode (USB režimas) pasirodo fotoaparato LCD monitoriuje.
 6. Patvirtinkite piktogramą "Safely Remove Hardware" (Saugiai išjungti techninę įrangą) , rodomą kompiuterio ekrano užduočių juostos dešiniajame kampe.
 7. Tai atlikę, aparatinės įrangos atnaujinimo ekrane spustelėkite Next (Toliau). Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange pasirodo 4 pav., o fotoaparato LCD ekrane pasirodo 5 pav..
  • Atnaujinimo metu spustelėdami Next (Toliau), neuždenkite objektyvo jutiklių (A.6 pav.), nes LCD monitorius gali įsijungti į vaizdų aptikimo režimą. Jei LCD monitoriuje nieko nematote, nuspauskite [IEŠKIKLIO / LCD mygtuką] (B.6 pav.).
  • Jei5 pav. fotoaparato LCD ekrane nepasirodo, atjunkite USB laidą nuo fotoaparato ir eikite prie "Atkūrimo procedūros", aprašytos puslapio apačioje.

  Pastaba: Nuo dabar neišjunkite fotoaparato, kol aparatinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.
  Jei kompiuteris negali aptikti fotoaparato, kompiuterio ekrane pasirodo pranešimas "Could not find the camera for this update." (Šiam atnaujinimui nepavyko rasti fotoaparato.). Jei taip nutinka, pabandykite atlikti šiuos veiksmus: - atjunkite USB laidą ir vėl jį prijunkite; - jei kompiuteryje yra kelis USB prievadus, pabandykite prijungti prie kito prievado;
  - atjunkite USB laidą ir vėl jį prijunkite;
  - jei kompiuteryje yra kelis USB prievadus, pabandykite prijungti prie kito prievado.
  Kartais, kai fotoaparatas prie kompiuterio yra prijungtas USB laidu, kompiuterio ekrane turi pasirodyti pranešimas, raginantis paleisti kompiuterį iš naujo. Tokiu atveju išimkite akumuliatorių arba atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo fotoaparato ir atlikite procedūrą, nurodytą dalyje "2. Paleiskite aparatinės įrangos atnaujinimo programą".

  Pav.: 4

  Pav.: 5

  Pav.: 6

 8. Patvirtinę 4 ir 5 paveikslėliuose pateiktus ekranus, spustelėkite Next (Toliau). Dabartinė versija ir versija po atnaujinimo pasirodo apatinėje kairiojoje ekrano dalyje. (7 pav.)
 9. Patvirtinę, kad Current version (Dabartinė versija) yra 1.01 vers. arba 1.02 vers., spustelėkite Next (Toliau).

  Pastaba: Jei pasirodo 8 pav. esantis ekranas, atnaujinti nereikia. Remdamiesi pranešimu nutraukite USB prisijungimą ir spustelėkite Finish (Baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatoriaus bloką arba atjunkite kintamosios srovės adapterį, vėl įdėkite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

  7 pav.: reikia atnaujinti.


  8 pav.: atnaujinti nereikia.

 10. Spustelėkite piktogramą "Safely Remove Hardware" (Saugiai išjungti techninę įrangą) , rodomą kompiuterio ekrano užduočių juostos dešiniajame kampe, kaip pavaizduota 9 pav.
  Pastaba: neatjunkite USB laido, net nutraukę USB prisijungimą kompiuteryje atlikdami prieš tai nurodytą operaciją.
  9 pav.

 11. Nuspauskite [Multiparinkiklio] centrą, kad atliktumėte pakartotinį fotoaparato nustatymą.

  Pastaba: Kai nuspaudžiamas [Multiparinkiklio] centras, ekranas išsijungia. Pereikite prie kito veiksmo.
 12. Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau) (12 pav.).

 13. Pakartotinai nustačius, patvirtinamas pakartotinis fotoaparato prijungimas ir pasirodo 13 pav. pavaizduotas ekranas.
 14. Spustelėkite Run (Paleisti) ir pradėkite atnaujinimą. Atnaujinimo metu rodoma eigos juosta (apytiksliai 5 min.).
  Pastaba. Atnaujinimo metu niekada neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido.
  13 pav.

 15. Kai atnaujinimas yra baigtas, pasirodo 14 pav. pateikiamas ekranas. Spustelėkite Finish (Baigti) ir atjunkite USB laidą.
  14 pav.

 16. Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatoriaus bloką arba atjunkite kintamosios srovės adapterį, vėl įdėkite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

3 veiksmas. įsitikinkite, kad jūsų fotoaparato aparatinės įrangos versija yra 1.04.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) -> Setup (Sąranka) -> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra nurodyta kaip pavaizduota toliau. (15 pav.)