Susiję modeliai

Ši informacija skirta šiems modeliams:
 • SA-NS310
 • SA-NS410
 • SA-NS510

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas:Tinklo programinės įrangos atnaujinimas 2.01.2.16, skirtas SA-NS310 / 410 / 510
 • Leidimo data:2013-07-18
 • Privalumai ir patobulinimai
  • Pridėtas suderinamumas su "Windows 8". Garsiakalbis bus rodomas prietaisų juostoje.
  • Bus pridėta DLNA paieškos operacija; šią funkciją galima naudoti ieškant kitų su DLNA suderinamų prietaisų.
  • Pataisytos kai kurios kitos problemos.

Atsisiųsti

Atsisiųsdami naujausią sistemos programos versiją galėsite naudotis naujausiomis funkcijomis. Įrenginys prieina prie "Sony" serverio sistemai atnaujinti. Jei yra naujas atnaujinimas, jums prisijungus prie interneto užsidegs indikatorius "UPDATE" (Atnaujinti). Prieš atnaujindami programinę įrangą patikrinkite, kad būtų sustabdyta kita įranga, prijungta prie sistemos.

Kaip atnaujinti?

 1. Įjunkite kintamos srovės maitinimo laidą prie elektros lizdą sienoje.
 2. Įjunkite prietaisą. Kai yra naujas atnaujinimas, užsidega žalias indikatorius UPDATE (Atnaujinti), kai įrenginys yra prijungiamas prie interneto.
 3. Nuspaudę laikykite mygtuką UPDATE (Atnaujinti) įrenginio apačioje, iki kol indikatorius bus išjungtas.Prasidės atnaujinimas. Atnaujinimo metu mirksi indikatorius UPDATE (Atnaujinti).

Pastabos.

 • Atnaujinimas truks maždaug 5 minutes.
 • Neatlikite jokių tokių veiksmų, kol atnaujinimas nebus baigtas.
  • Išjungti prietaisą
  • Atjungti maitinimo laidą
  • Prijungti ar atjungti tinklo (LAN) laidą
 • Turite nustatyti tarpinį serverį, jei naudojate interneto aplinką per tarpinį serverį.