Susiję modeliai

Ši informacija skirta šiems modeliams:
 • RM-LVR2

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas: 2.00 vers. aparatinės įrangos atnaujinimas, skirtas RM-LVR2 ("Windows")
 • Išleidimo data: 06/03/2015
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Į fotografavimo režimo nustatytą įtrauktas režimas "Loop recording" (Ciklo įrašymas) *1
  • Į fotoaparato nustatymą įtrauktos šios funkcijos *1
  • Pridėtas vaizdo kokybės nustatymas *2
  • Pridėtas filmų formato nustatymas *2
  • Datos ir laiko / srities / vasaros laiko nustatymas buvo pakeistas
  • Kai kurių sričių laiko zona buvo pakeista


  • *1: taikoma tik su suderintiems fotoaparatams (įskaitant FDR-X1000V ir HDR-AS200V)
   *2: taikoma tik su suderintiems fotoaparatams (įskaitant FDR-X1000V)
   Peržiūrėkite naudojimo vadovą, kad žinotumėte, kaip naudoti naujas funkcijas.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia operacinės aparatinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su šiomis dažniausiai naudojamomis "Microsoft Windows" versijomis:
 • "Windows(r) Vista"* SP2
 • "Windows(r) 7" SP1
 • "Windows(r) 8"
 • "Windows(r) 8.1"Pastabos:
  * "Starter" leidimas nėra palaikomas.

Kompiuterio techninė įranga

Naujausia operacinės aparatinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su šia aparatine įranga:
 • Standžiojo disko talpa: 200 MB arba daugiau
 • RAM: 512 MB arba daugiau
  Pastaba: prieš atnaujindami aparatinę įrangą išjunkite visų kitų programų programinę įrangą.
 • Nuotolinio valdymo pulto maitinimo šaltinis.
  Pastaba:atnaujinimą galima atlikti tik tada, jei likusi akumuliatoriaus įkrova yra (trys ženklai) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą akumuliatorių.
 • Su nuotolinio valdymo pultu pateikiamas USB laidas.
  Pastaba:funkcijų atnaujinimas naudojant bet kokį kitą USB laidą negarantuojamas.

Atsisiųsti

Svarbios pastabos:

 • Atlikdami aparatinės įrangos atnaujinimą, naudokite visiškai įkrautą bateriją.

Kaip atsisiųsti aparatinės įrangos naujinimo programą:

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs kaip administratoriaus teises turintis vartotojas.
 2. Perskaitykite puslapio apačioje esantį atsakomybės neprisiėmimą ir sutikite su sąlygomis ir nuostatomis spustelėdami žymimąjį langelį. Tada spustelėkite mygtuką Download (Atsisiųsti).
 3. [Update_RMLVR2V200.exe] failo atsisiuntimas bus pradėtas.
 4. Failą išsaugokite savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

  "Windows 8" naudotojams:

  Pagal "Internet Explorer" pradinius nustatymus atnaujinimo failas bus įrašytas aplanke [Downloads] (Atsisiuntimai). Spustelėkite ant [Desktop] (Darbastalis) Pradžios ekrane ir per "Explorer" raskite atsisiųstą failą aplanke [Downloads] (Atsisiuntimai).

Install

Failui sėkmingai atsisiuntus, galite pradėti aparatinės įrangos 2.00 vers., skirtos RM-LVR2, diegimą.

1 veiksmas. Paleiskite aparatinės įrangos atnaujinimo programą

 1. Išjunkite visas kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_RMLVR2V200.exe] failą ir paleiskite aparatinės įrangos atnaujinimo programą.


  Atsidaro aparatinės įrangos atnaujinimo programos langas.

 3. Pateiktu USB laidu prijunkite nuotolinio valdymo pultą prie kompiuterio.
  Pastaba: USB Mode (USB režimas) pasirodo LCD monitoriuje.

  Jei kompiuteris negali aptikti nuotolinio valdymo pulto, kompiuterio ekrane pasirodo pranešimas "Could not find the device for this update." (Šiam atnaujinimui nepavyko rasti įrenginio.). Jei taip nutinka, pabandykite atlikti šiuos veiksmus:
  - atjunkite USB laidą ir vėl jį prijunkite;
  - jei kompiuteryje yra kelis USB prievadus, pabandykite prijungti prie kito prievado. USB jungčių jūsų kompiuteryje gali būti galinėje jo dalyje.


  Kartais, kai nuotolinio valdymo pultas prie kompiuterio yra prijungtas USB laidu, kompiuterio ekrane turi pasirodyti pranešimas, raginantis paleisti kompiuterį iš naujo. Tokiu atveju atjunkite įrenginį, paleiskite kompiuterį iš naujo ir atlikite procedūras nuo "2. Paleiskite aparatinės įrangos atnaujinimo programą".
 4. Patvirtinkite piktogramą "Safely Remove Hardware" (Saugiai išjungti techninę įrangą) , rodomą kompiuterio ekrano užduočių juostos dešiniajame kampe.
 5. Tai atlikę, aparatinės įrangos atnaujinimo ekrane spustelėkite Next (Toliau). Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange pasirodo 1 pav., o LCD ekrane pasirodo 2 pav..

  Pastaba: nuo dabar neišjunkite nuotolinio valdymo pulto, kol aparatinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.

  1 pav.2 pav.

 6. Patvirtinę 1 ir 2 paveikslėliuose pateiktus ekranus, spustelėkite [Next] (Toliau). Dabartinė versija ir versija po atnaujinimo pasirodo apatinėje kairiojoje ekrano dalyje. (3 pav.)
 7. Patvirtinę, kad Current Version (Dabartinė versija) yra mažesnė nei [2.00], spustelėkite [Next] (Toliau).
  Jei pasirodo 4 pav. esantis ekranas, atnaujinti nereikia. Remdamiesi pranešimu sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite Finish (Baigti).

  3 pav.: reikia atnaujinti.

  4 pav.: atnaujinti nereikia.

 8. Spustelėkite piktogramą "Safely Remove Hardware" (Saugiai išjungti techninę įrangą) , rodomą kompiuterio ekrano užduočių juostos dešiniajame kampe, kaip pavaizduota 5 pav.
  Pastaba: neatjunkite USB laido, net ir sustabdę USB ryšį kompiuteryje atlikdami prieš tai nurodytą operaciją.
  5 pav.

 9. Nuspauskite mygtuką [REC/ENTER], kad atliktumėte pakartotinį nuotolinio valdymo pulto nustatymą.

 10. Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau) (5 pav.).
 11. Pakartotinai nustačius, patvirtinamas pakartotinis nuotolinio valdymo pulto prijungimas ir pasirodo 6 pav. pavaizduotas ekranas.
 12. Spustelėkite Run (Paleisti) ir pradėkite atnaujinimą. Atnaujinimo metu rodoma eigos juosta (apytiksliai 10 min.).
  Pastaba: atnaujinimo metu niekada neišjunkite nuotolinio valdymo pulto ir neatjunkite USB laido.
  6 pav.

 13. Kai atnaujinimas yra baigtas, pasirodo 7 pav. pateikiamas ekranas. Spustelėkite Finish (Baigti) ir atjunkite USB laidą.
  7 pav.

 14. Išjunkite ir vėl įjunkite nuotolinio valdymo pultą.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto aparatinės įrangos versija yra 2.00 vers.

 1. Nuspauskite mygtuką MENU (Meniu) ir pasirinkite [Remote Control Setting], tuomet nuspauskite mygtuką [REC/ENTER].
 2. Pasirinkite [Version] (Versija), tuomet nuspauskite mygtuką [REC/ENTER]. Ekrane bus rodoma esama sistemos programinės įrangos versija. Jei rodoma "2.00" (kaip pavaizduota žemiau), tuomet aparatinės įrangos versija yra 2.00.