Susiję modeliai

Ši informacija skirta šiems modeliams:
 • RM-LVR2

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas: 2.00 vers. aparatinės įrangos atnaujinimas, skirtas RM-LVR2 ("Mac")
 • Išleidimo data: 06/03/2015
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Į fotografavimo režimo nustatytą įtrauktas režimas "Loop recording" (Ciklo įrašymas) *1
  • Į fotoaparato nustatymą įtrauktos šios funkcijos *1
  • Pridėtas vaizdo kokybės nustatymas *2
  • Pridėtas filmų formato nustatymas *2
  • Datos ir laiko / srities / vasaros laiko nustatymas buvo pakeistas
  • Kai kurių sričių laiko zona buvo pakeista


  • *1: taikoma tik su suderintiems fotoaparatams (įskaitant FDR-X1000V ir HDR-AS200V)
   *2: taikoma tik su suderintiems fotoaparatams (įskaitant FDR-X1000V)
   Peržiūrėkite naudojimo vadovą, kad žinotumėte, kaip naudoti naujas funkcijas.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia operacinės aparatinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su šiomis "Macintosh" versijomis:
 • "Mac OS X" 10.7 ~ 10.10 vers.

Kompiuterio techninė įranga

Naujausia operacinės aparatinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su šia aparatine įranga:
 • Procesorius: "Intel" procesorius*
  * "Core Solo" ir "Core Duo" procesoriai nebepalaikomi.
 • Standžiojo disko talpa: 200 MB arba daugiau
 • RAM: 512 MB arba daugiau
  Pastaba: prieš atnaujindami aparatinę įrangą išjunkite visų kitų programų programinę įrangą.
 • Nuotolinio valdymo pulto maitinimo šaltinis.
  Pastaba:atnaujinimą galima atlikti tik tada, jei likusi akumuliatoriaus įkrova yra (trys ženklai) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą akumuliatorių.
 • Su nuotolinio valdymo pultu pateikiamas USB laidas.
  Pastaba:funkcijų atnaujinimas naudojant bet kokį kitą USB laidą negarantuojamas.

Atsisiųsti

Svarbios pastabos:

 • Atlikdami aparatinės įrangos atnaujinimą, naudokite visiškai įkrautą bateriją.

Kaip atsisiųsti aparatinės įrangos naujinimo programą:

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs kaip administratoriaus teises turintis vartotojas.
 2. Perskaitykite puslapio apačioje esantį atsakomybės neprisiėmimą ir sutikite su sąlygomis ir nuostatomis spustelėdami žymimąjį langelį. Tada spustelėkite mygtuką Download (Atsisiųsti).
 3. [Update_RMLVR2V2.dmg] failo atsisiuntimas bus pradėtas.
 4. Failą išsaugokite savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

Install

Failui sėkmingai atsisiuntus, galite pradėti aparatinės įrangos 2.00 vers., skirtos RM-LVR2, diegimą.

1 veiksmas. Paleiskite aparatinės įrangos atnaujinimo programą

 1. Išjunkite visas kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_RMLVR2V2.dmg] failą. Šiuo metu nebandykite prijungti nuotolinio valdymo pulto.
 3. [Update_RMLVR2V2]) yra išskleistas.
 4. Dukart spustelėkite [FirmwareUpdater] piktogramą.
 5. Norint įkelti branduolio plėtinį, atsiranda pranešimas, raginantis jus leisti programai daryti pakeitimus. Įveskite administracinės paskyros slaptažodį.  Pastaba: dukart spustelėjus ant [FirmwareUpdater] gali atsidaryti tapatybės patvirtinimo įspėjamasis pranešimas.

  Tokiu atveju uždarykite pranešimą spausdami OK (gerai). Po to, laikydami nuspaudę klavišą [Control] spustelėkite ant piktogramos [FirmwareUpdater]. Meniu pasirinkite [Open]. Atsidarius įspėjamajam pranešimui pasirinkite [Open].
 6. Paleidžiama aparatinės įrangos atnaujinimo programa. 7. Pateiktu USB laidu prijunkite nuotolinio valdymo pultą prie kompiuterio.
  Pastaba: USB Mode (USB režimas) pasirodo LCD monitoriuje.
 8. Tai atlikę, aparatinės įrangos atnaujinimo ekrane spustelėkite Next (Toliau). Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange pasirodo 1 pav., o LCD ekrane pasirodo 2 pav.. Pastaba: nuo dabar neišjunkite nuotolinio valdymo pulto, kol aparatinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.
  1 pav.2 pav.

 9. Patvirtinę 1 ir 2 pav. ekranus, spustelėkite Next (Toliau). Dabartinė versija ir versija po atnaujinimo pasirodo apatinėje kairiojoje ekrano dalyje. (3 pav.)
 10. Patvirtinę, kad [Dabartinė versija] yra [2.00 vers.], spustelėkite Next (Toliau).

  Jei [Dabartinė versija] yra [2.00 vers.], atnaujinti nereikia. Remdamiesi pranešimu sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite Finish (Baigti).
  3 pav.

 11. Pasirodo 4 pav. pateikiamas ekranas.

  4 pav.


 12. Nuspauskite mygtuką [REC/ENTER], kad atliktumėte pakartotinį nuotolinio valdymo pulto nustatymą. 13. Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau) (4 pav.).
 14. Pakartotinai nustačius, patvirtinamas pakartotinis nuotolinio valdymo pulto prijungimas ir pasirodo 5 pav. pavaizduotas ekranas.
 15. Spustelėkite Run (Paleisti) ir pradėkite atnaujinimą. Atnaujinimo metu rodoma eigos juosta (apytiksliai 10 min.).
  Pastaba: atnaujinimo metu niekada neišjunkite nuotolinio valdymo pulto ir neatjunkite USB laido.

  5 pav.


 16. Kai atnaujinimas yra baigtas, pasirodo 6 pav. pateikiamas ekranas. Spustelėkite Finish (Baigti) ir atjunkite USB laidą.

  6 pav.


 17. Išjunkite ir vėl įjunkite nuotolinio valdymo pultą.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto aparatinės įrangos versija yra 2.00 vers.

 1. Nuspauskite mygtuką MENU (Meniu) ir pasirinkite [Remote Control Setting], tuomet nuspauskite mygtuką [REC/ENTER].
 2. Pasirinkite [Version] (Versija), tuomet nuspauskite mygtuką [REC/ENTER]. Ekrane bus rodoma esama sistemos programinės įrangos versija. Jei rodoma "2.00" (kaip pavaizduota žemiau), tuomet aparatinės įrangos versija yra 2.00.