Susiję modeliai

Ši informacija skirta šiems modeliams:
 • RM-LVR1

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas: 2.00 vers. aparatinės įrangos atnaujinimas, skirtas RM-LVR1 ("Mac")
 • Išleidimo data:2014-02-27
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Pridėti nauji laikrodžio nustatymai.
  • Pridėta sulaikymo funkcija.
  • Pridėti fotoaparato nustatymai. *1
  • Pridėta mastelio keitimo funkcija.
  • Pridėtas automatinio išlaikymo nustatymas. *2
  • Pridėtas automatinis fotoaparato datos nustatymas. *2
  • Pridėtas atminties kortelės perspėjamasis indikatorius.
  • Pridėta kelių fotoaparatų valdymo funkcija. *3

  • *1: galimi tik su suderintais fotoaparatais (įskaitant HDR-AS15, HDR-AS30V ir HDR-AS100V).
   *2: galimas tik su suderintais fotoaparatais (įskaitant DSC-QX10 ir DSC-QX100).
   *3: galima tik su suderintais fotoaparatais (įskaitant HDR-AS100V).

   Peržiūrėkite naudojimo vadovą, kad žinotumėte, kaip naudoti naujas funkcijas.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia operacinės aparatinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su šiomis "Macintosh" versijomis:
 • "Mac OS X" 10.5 ~ 10.10 vers.

Kompiuterio techninė įranga

Naujausia operacinės aparatinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su šia aparatine įranga:
 • Procesorius: "Intel" procesorius*
  * "Core Solo" ir "Core Duo" procesoriai nebepalaikomi.
 • Standžiojo disko talpa: 200 MB arba daugiau
 • RAM: 512 MB arba daugiau
  Pastaba: prieš atnaujindami aparatinę įrangą išjunkite visų kitų programų programinę įrangą.
 • Nuotolinio valdymo pulto maitinimo šaltinis.
  Pastaba:atnaujinimą galima atlikti tik tada, jei likusi akumuliatoriaus įkrova yra (trys ženklai) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą akumuliatorių.
 • Su nuotolinio valdymo pultu pateikiamas USB laidas.
  Pastaba:funkcijų atnaujinimas naudojant bet kokį kitą USB laidą negarantuojamas.

Atsisiųsti

Svarbios pastabos:

 • Atlikdami aparatinės įrangos atnaujinimą, naudokite visiškai įkrautą bateriją.

Kaip atsisiųsti aparatinės įrangos naujinimo programą:

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs kaip administratoriaus teises turintis vartotojas.
 2. Perskaitykite puslapio apačioje esantį atsakomybės neprisiėmimą ir sutikite su sąlygomis ir nuostatomis spustelėdami žymimąjį langelį. Tada spustelėkite mygtuką Download (Atsisiųsti).
 3. [Update_RMLVR1V200.dmg] failo atsisiuntimas bus pradėtas.
 4. Failą išsaugokite savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

Install

Failui sėkmingai atsisiuntus, galite pradėti aparatinės įrangos 2.00 vers., skirtos RM-LVR1, diegimą.

1 veiksmas. Paleiskite aparatinės įrangos atnaujinimo programą

 1. Išjunkite visas kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_RMLVR1V200.dmg] failą. Šiuo metu nebandykite prijungti nuotolinio valdymo pulto.
 3. [Update_RMLVR1V200]) yra išskleistas.
 4. Dukart spustelėkite [FirmwareUpdater] piktogramą.
 5. Norint įkelti branduolio plėtinį, atsiranda pranešimas, raginantis jus leisti programai daryti pakeitimus. Įveskite administracinės paskyros slaptažodį. 6. Paleidžiama aparatinės įrangos atnaujinimo programa. 7. Pateiktu USB laidu prijunkite nuotolinio valdymo pultą prie kompiuterio.
  Pastaba: USB Mode (USB režimas) pasirodo LCD monitoriuje.
 8. Tai atlikę, aparatinės įrangos atnaujinimo ekrane spustelėkite Next (Toliau). Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange pasirodo 1 pav., o LCD ekrane pasirodo 2 pav.. Pastaba: nuo dabar neišjunkite nuotolinio valdymo pulto, kol aparatinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.
  1 pav.2 pav.

 9. Patvirtinę 1 ir 2 pav. ekranus, spustelėkite Next (Toliau). Dabartinė versija ir versija po atnaujinimo pasirodo apatinėje kairiojoje ekrano dalyje. (3 pav.)
 10. Patvirtinę, kad [Dabartinė versija] yra [2.00 vers.], spustelėkite Next (Toliau).

  Jei [Dabartinė versija] yra [2.00 vers.], atnaujinti nereikia. Remdamiesi pranešimu sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite Finish (Baigti).
  3 pav.

 11. Pasirodo 4 pav. pateikiamas ekranas.

  4 pav.


 12. Nuspauskite mygtuką [REC/ENTER], kad atliktumėte pakartotinį nuotolinio valdymo pulto nustatymą.


  Pastaba: kai nuspaudžiamas [Multiparinkiklio] centras, ekranas išsijungia. Eikite prie kito veiksmo.

 13. Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau) (4 pav.).
 14. Pakartotinai nustačius, patvirtinamas pakartotinis nuotolinio valdymo pulto prijungimas ir pasirodo 5 pav. pavaizduotas ekranas.
 15. Spustelėkite Run (Paleisti) ir pradėkite atnaujinimą. Atnaujinimo metu rodoma eigos juosta (apytiksliai 10 min.).
  Pastaba: atnaujinimo metu niekada neišjunkite nuotolinio valdymo pulto ir neatjunkite USB laido.

  5 pav.


 16. Kai atnaujinimas yra baigtas, pasirodo 6 pav. pateikiamas ekranas. Spustelėkite Finish (Baigti) ir atjunkite USB laidą.

  6 pav.


 17. Išjunkite ir vėl įjunkite nuotolinio valdymo pultą.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto aparatinės įrangos versija yra 2.00 vers.

 1. Nuspauskite mygtuką MENU (Meniu) ir pasirinkite [Main Settings] (Pagrindiniai nustatymai), tuomet nuspauskite mygtuką [REC/ENTER].
 2. Pasirinkite [Version] (Versija), tuomet nuspauskite mygtuką [REC/ENTER]. Ekrane bus rodoma esama sistemos programinės įrangos versija. Jei rodoma "2.00" (kaip pavaizduota žemiau), tuomet aparatinės įrangos versija yra 2.00.