Failo informacija

Failo pavadinimas

 • 1.11-p3-spi.pac

Failo dydis

 • -

Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems DVD įrašytuvams:

 • RDR-DC90 / 100 / 105 / 200 / 205 / 305 / 500 / 50

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas: aparatinės įrangos naujinimas į 1.11 versiją (1.11-p3-spi.pac )
 • Leidimo data: 2013-11-06
 • Ar jums reikia naujinio: jūsų aparatinė įranga – naujausia, ypač jei turite naująjį DVD įrašytuvą. Jei nesate tikri, patikrinkite, kurią aparatinės įrangos versiją naudojate pagal šias instrukcijas
 • Privalumai ir patobulinimai:
  Šis naujinimas išspręs tokias problemas:
  • Per naktį pasikeitė kanalų eilės tvarka.
  • Nukopijavus diską garsas nesutampa su vaizdu.
  • Įrašų paleidimo metu girdimas triukšmas.
  • Kai prijungiamas prie televizoriaus arba garso sistemos per HDMI jungtį, laikrodis pereina į budėjimo režimą.
  • Įrašytuvas išsijungia, kai pradedamas tam tikro kanalo programų įrašymas (tik Ispanijoje) nuotolinio valdymo pulte paspaudus mygtuką REC (įrašymas).
 • Apribojimai: tik DVD įrašytuvams, parduotiems Europoje. Ne visi modeliai parduodami visose šalyse.

Ko jums reikia?

 • Kompiuterio, prijungto prie interneto.
 • Tuščio įrašomo CD disko.

Install

Kaip patikrinti, kad naujinimas vykdomas tinkamai?

Naujinimas paprastai labai nesudėtingas. Štai kaip patikrinti, kad jis tinkamai vykdomas pirmą kartą:

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes jei neperskaitysite, procedūra gali baigtis DVD įrašytuvo gedimu arba nereagavimu į jūsų veiksmus.
 • Neišjunkite DVD įrašytuvo arba neišjunkite jo maitinimo, kol vyksta naujinimas.
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tų, kurie nurodyti instrukcijose.
 • Atnaujinę, „Channel“ (kanalų) sąrankoje nustatykite parinktį Auto Service Update (Automatinis paslaugų naujinimas) kaip On (Įjungta).

Atsisiųskite naujinį į savo kompiuterį:

 1. Perskaitykite ir sutikite su sąlygomis ir terminais.
 2. Į kompiuterį atsisiųskite failą 1.11-p3-spi.pac ; atsiminkite, į kurį katalogą jį pasidėjote.
 3. Raskite failą savo kompiuteryje, paspauskite jį dešiniuoju pelės klavišu ir paspauskite „Properties“ (Savybės). Patikrinkite, kad dydis būtų 8,31 MB (8723652 baitų)
 4. Įrašykite failus į tuščią įrašomą CD. Ar naudojate CD įrašymo programinę įrangą? Pasirinkite universalų disko UDF formatą (UDF). Jei naudosite ISO9660 formatą, naujinimo diskas gali būti neteisingas.

Perkelkite naujinį į savo diskų įraštuvą.

Kai atsisiunčiate naujinimo failą, galite diegti jį savo DVD įrašytuve. Tiesiog vadovaukitės toliau nurodytais paprastais žingsniais.

Paruoškite įrangą:
 1. Įjunkite savo televizorių ir patikrinkite, kad DVD įrašytuvo įvesties kabelis būtų prijungtas prie jo. (Jei įrašytuvas prijungtas per AV 1 lizdą, kaip įvestį pasirinkite AV 1.)
 2. Įjunkite DVD įrašytuvą.
 3. Į įrašytuvą įdėkite diską, uždarykite disko stumdomą dėklą.

Įdiekite naujinį.

 1. Kai diskas paleidžiamas, pranešime prašoma patvirtinti, ar naujinimo procedūra matoma televizoriaus ekrane.
 2. Nuotolinio valdymo pulte pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 3. Prasideda naujinimas.
 4. Naujinimo proceso metu televizoriaus ekrane atsiranda slinkties juosta. Nenaudokite ir neišjunkite įrašytuvo, kol naujinimas nebus baigtas.
 5. Kai disko dėklas atidaromas, išimkite naujinimo diską ir įjunkite įrašytuvą.
  Svarbu: jei dėklas automatiškai neišstumiamas ir televizoriaus ekrane dar kartą pasirodo naujinimo pranešimas, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite No (Ne), tada išimkite diską.
 6. Išjunkite savo DVD įrašytuvą. Naujinimas baigtas.
Patikrinkite, ar naujinimas buvo sėkmingas:
 1. Įjunkite savo televizorių ir patikrinkite, ar DVD įrašytuvo įvestis sureguliuota su įvestimi televizoriuje; jei įrašytuvas prijungtas prie jūsų AV1 lizdo, įvestis turi būti AV1.
 2. Įjunkite savo DVD įrašytuvą ir nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką SYSTEM MENU (Sistemos meniu).
 3. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite Initial Setup > System1 (Pradinė sąranka – 1 sistema) ir paspauskite Enter (Įvesti).
 4. Televizoriaus ekrane pasirinkite Version (Versiją) ir paspauskite Enter
  (Įvesti); aparatinės įrangos versija turi atrodyti taip: SOFTWARE VERSION 1.11; jei versijos numeris 1.11 arba didesnis, jūs jau turite naujausią aparatinės įrangos versiją.

Klausimai ir atsakymai

Rodomas klaidos pranešimas.
Jei rodomas klaidos pranešimas, iš naujo paleiskite DVD įrašytuvą ir pakartokite procedūrą nuo pradžių.