Susiję modeliai

Ši informacija skirta šiems modeliams:
 • NWZ-ZX1

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas: programinės aparatinės įrangos atnaujinimas 1.13, skirtas NWZ-ZX1
 • Leidimo data: 29-10-2014
 • Ar man reikia jį atsisiųsti? Ši atnaujinimo programa nėra būtina, jei automatinio aparatinės įrangos atnaujinimo funkcija jau atnaujino jūsų "Walkman" iki 1.13 versijos.
  Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti, kokią programinės įrangos versiją turite:
  1. Pradžios ekrane spustelėkite , tuomet [Settings] (Nustatymai)
  2. Patvirtinkite modelio numerį ir aparatinės įrangos versiją
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Pagerinamas WAV failų atkūrimas

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia operacinės aparatinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su šiomis dažniausiai naudojamomis "Macintosh" versijomis:

 • Mac OS X 10.6, 10.7, OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS 10.12
Kompiuterio techninė įranga

Naujausia operacinės aparatinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su šia aparatine įranga:

 • Procesorius:
  • 1 GHz ar galingesnis
 • Atmintis:
  • 1 GB ar daugiau (32 bitų) / 2 GB arba daugiau (64 bitų)

Atsisiųsti

Prieš atnaujinant

Atnaujinant įrenginyje turi būti apie 350 MB laisvos vietos. Patvirtinkite dydį atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Pradžios ekrane spustelėkite
 2. , tuomet [Settings] (Nustatymai)
 3. Patikrinkite, ar USB atmintyje yra laisvos vietos

Iš anksto perkelkite visus takelius ir duomenis į kompiuterį, kadangi palikus įrenginyje takelius ir duomenis atnaujinimo metu jie gali būti prarasti.
Mes neatsakome, jei šio atnaujinimo metu takeliai ir duomenys yra pažeidžiami.

Install

 1. Atjunkite savo "Walkman" nuo kompiuterio
 2. Pasiruoškite šiam naujinimui atlikdami šiuos veiksmus
  1. Pradžios ekrane spustelėkite , tuomet [Settings] (Nustatymai) - [Storage] (Atmintis)
  2. Spustelėkite , tuomet [USB computer connection] (Kompiuterio USB jungtis)
  3. Pažymėkite langelį [USB storage] (USB atmintis)
  4. Spustelėkite [Connection settings] (Jungties nustatymai), tuomet atšaukite langelio [USB auto connection] (Automatinė USB jungtis) pasirinkimą
 3. Atnaujinimo programa yra paleidžiama spustelėjus šio pranešimo apačioje esantį mygtuką Download (Atsisiųsti).
  Šiame dialogo lange pasirinkite NWZ-ZX1_V1_13_002.dmg ir įrašykite į savo kompiuterį
 4. Išjunkite visą kompiuteryje veikiančią programinę įrangą
 5. Du kartus spustelėkite įrašytą failą NWZ-ZX1_V1_13_002.dmg ir atlikite pranešimuose nurodytus veiksmus
  • Prijunkite savo "Walkman" prie kompiuterio, kai parodomas pranešimas "Connect the device to update the software." (Norėdami atnaujinti programinę įrangą, prijunkite įrenginį)
  • Tada "Walkman" ekrane spustelėkite [Turn on USB Storage] (Įjungti USB atmintį) (*1). Pasirodo pranešimas, tuomet spustelėkite [OK] (Gerai)
   Pastaba: jei nepasirodo (*1), paslinkite būsenos juosta, pranešimų skydelyje spustelėkite "USB connected" (USB prijungtas), "Turn on USB Storage" (Įjungti USB atmintį) ir OK (Gerai)
   • Atnaujinimo metu neatjunkite įrenginio nuo kompiuterio
   • Atnaujinimo metu USB ryšys yra automatiškai kontroliuojamas, o indikacija "Connecting USB" (Prijungiamas USB) yra nekontroliuojama. Taip pat kai kuriuose kompiuteriuose gali būti rodomas USB atjungimo pranešimas
 6. Kai parodomas atnaujinimo užbaigimo pranešimas, spustelėkite mygtuką Finish (Baigti)
 7. Kai "Walkman" pasirodo užrakinimo ekranas, vilkite rakto ženklą iš kairės į dešinę
 8. Vėl įjunkite funkciją [USB auto connection] (Automatinė USB jungtis) atlikdami toliau nurodytus veiksmus
  1. Pradžios ekrane spustelėkite , tuomet [Settings] (Nustatymai) - [Storage] (Atmintis)
  2. Spustelėkite , tuomet [USB computer connection] (Kompiuterio USB jungtis)
  3. Spustelėkite [Connection settings] (Jungties nustatymai), tada pažymėkite langelį [USB auto connection] (Automatinė USB jungtis)
Atnaujinus

Kai atnaujinimo programa yra sėkmingai įdiegta, patvirtinkite versiją. Atnaujinimo programos įdiegimas yra sėkmingas, kai ekrane rodoma 1.13 versija.