Apie šį atsisiuntimą

Atnaujinti paprasta, o su naujausia programinės įrangos versija dar geriau išnaudosite savo fotoaparato galimybes.

 • Leidimo data: 05/02/2013
 • Pavadinimas: Update_NEXF3V101.dmg
 • Taikoma modeliams: NEX-F3
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Automatiškai taikoma kompensacija SELP1650.
 • Taikomos operacinės sistemos (OS)
  • "Mac OS X" 10.5 ~ 10.10 vers. *
   • 64 bitų branduolys nepalaikomas.
   • * Naudodami 10.8 versiją, paleiskite 32 bitų režimą.
 • Apribojimai: naudoti tik fotoaparatams, parduodamiems Europoje. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai.

Sistemos reikalavimai

Jūsų programinė įranga gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio "New NEX-F3" fotoaparatą. Jei versijos numeris yra 1.01 ar didesnis skaičius, atnaujinti jums nereikia.

Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti, kokią programinės įrangos versiją turite:

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra nurodyta kaip pavaizduota toliau.

Jei aparatinės įrangos versija yra 1.01 arba senesnė, reikia atnaujinti.

Install

Ko jums reikia

 • Kompiuterio techninė įranga
  • Procesorius: „Intel“ procesorius*
   * „Core Solo“ ir „Core Duo“ procesoriai nebepalaikomi.
  • Standžiojo disko talpa: 256 MB arba daugiau
  • RAM: 512 MB arba daugiau
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Pilnai įkrautas įkraunamas akumuliatoriaus blokas NP-FW50 arba kintamosios srovės adapteris AC-PW20 (parduodamas atskirai)
   Pastaba. Atnaujinimą galima atlikti tik tada, jei likusi akumuliatoriaus įkrova yra (trys ženklai) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti pilnai įkrautą akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • USB laidas pateikiamas su fotoaparatu
  Pastaba. bet koks kitas USB laidas negarantuoja tinkamo atnaujinimo.

Kaip užtikrinti, ar atnaujinimas vyksta sklandžiai

 • Atlikdami aparatinės įrangos naujinimą, naudokite pilnai įkrautą įkraunamą NP-FW50 akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • Neišimkite akumuliatoriaus arba neatjunkite kintamosios srovės adapterio atnaujinimo metu, nes dėl staigaus maitinimo atjungimo fotoaparatas gali nustoti tinkamai veikti.
 • Iš anksto iš fotoaparato išimkite atminties kortelę.
 • Naudojant A stovo blykstę su LA-EA2 stovo adapteriu (parduodamas atskirai) ir nustatant naudoti funkciją [AF Micro Adj.] (Automatinio fokusavimo mikroreguliavimas), registruotoji vertė yra nustatoma iš naujo.

Atsisiųsti ir įdiegti atnaujinimą

1 veiksmas: atsisiųskite aparatinės įrangos naujinimo programą

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs kaip administratoriaus teises turintis vartotojas.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. Bus pradėtas [Update_NEXF3V101.dmg] 67,6 MB (70 905 549 bitų) failo atsisiuntimas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuteryje.

2 veiksmas: Atnaujinkite savo fotoaparato aparatinę įrangą

 1. Išjunkite visas kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_NEXF3V101.dmg] failą. - Šiuo metu nejunkite fotoaparato.
 3. Du kartus spustelėkite [Update_NEXF3V101] piktogramą, kuri pasirodo darbalaukyje.
 4. Dukart spustelėkite [FirmwareUpdater] piktogramą.
 5. Norint įkelti branduolio plėtinį, atsiranda pranešimas, raginantis jus leisti programai daryti pakeitimus. Įveskite administracinės paskyros slaptažodį. 6. Paleidžiama aparatinės įrangos atnaujinimo programa.


  Spustelėkite norėdami padidinti


 7. Įjunkite fotoaparatą.
 8. Remdamiesi aparatinės įrangos atnaujinimo laukelyje pateikiamais nurodymais, fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> USB Connection (USB prijungimas) ir patikrinkite, ar pasirinkta parinktis Mass Storage (Didelės talpos atmintis).
  Jei yra pasirinktas kitas režimas, o ne Mass Storage (Didelės talpos atmintis), pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis). 9. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio pateiktu USB laidu, išsijungs fotoaparato LCD ekranas. Eikite prie kito veiksmo.
  Pastaba: jei LCD ekranas neišsijungia, pabandykite vieną iš šių būdų:
  • Atjunkite USB laidą nuo kameros, tada iš naujo prijunkite USB laidą.
  • Jei kompiuteryje yra dar vienas laisvas USB prievadas, prijunkite USB laidą prie šio prievado.
 10. Aparatinė įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau). Kompiuterio ekrane pasirodys šis langas:


  Spustelėkite norėdami padidinti


  Tuo pačiu metu fotoaparato LCD ekrane pasirodys pranešimas "Follow computer instructions" (Vykdykite kompiuterio nurodymus). -Nuo dabar neišjunkite fotoaparato, kol aparatinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.
 11. Spustelėkite Next (Toliau). Dabartinė versija ir versija po atnaujinimo pasirodo apatinėje kairiojoje aparatinės įrangos atnaujinimo programos dalyje.


  Spustelėkite norėdami padidinti


  Jei esama aparatinės įrangos versija yra 1.01 arba senesnė, atnaujinti nereikia. Šiuo atveju sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite Finish (Baigti), išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių ir / arba kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.
 12. Spustelėkite Next (Toliau), pasirodys šis langas:


  Spustelėkite norėdami padidinti


 13. Dar kartą spustelėkite Next (Toliau).
 14. Kai fotoaparato LCD ekrane pasirodo pranešimas Reset camera (Iš naujo nustatyti fotoaparatą), spustelėkite fotoaparato valdymo ratuko centrinę dalį ir nustatykite jį iš naujo. - LCD ekranas išsijungs. 15. Aparatinė įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau).
 16. Nustačius iš naujo, patvirtinamas pakartotinis fotoaparato prijungimas bei įsijungia šis langas:


  Spustelėkite norėdami padidinti


 17. Spustelėkite Run (Paleisti) ir pradėkite atnaujinimą. Atnaujinimo metu bus rodoma eigos juosta (apytiksliai 15 min.). -Atnaujinimo metu niekada neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido.
 18. Atnaujinimui pasibaigus, pasirodys šis langas: Spustelėkite Finish (Baigti) ir atjunkite USB laidą.


  Spustelėkite norėdami padidinti


 19. Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių ir / arba kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

3 veiksmas: Patvirtinkite, kad jūsų fotoaparato aparatinės įrangos versija yra 05 vers.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra nurodyta kaip pavaizduota toliau.