Susiję modeliai

Ši informacija skirta šiems modeliams:
 • NEX-7

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas:Aparatinės įrangos naujinimas "Ver.1.03", skirtas "NEX-7" ("Windows")
 • Release date: 27/08/2013
 • Benefits and improvements
  • AF disko sistemos filmams pridėjimas: AF disko sistema filmams pridėta, kad būtų galima išplėsti numatomos ateityje naudoti el. jungimo sistemos galimybes. Ši funkcija užtikrina geresnį dizaino lankstumą ateities el. jungimo objektyvams.

Šie pataisymai ir privalumai iš ankstesniosios atnaujintos programos jau įtraukti į "Ver.1.03":

 • Automatiškai taikoma kompensacija SELP1650
 • Išjungus fotoaparatą SELP1650 iš karto įtraukiamas
 • Papildoma MOVIE mygtuko įjungimo ir išjungimo funkcija
 • Papildomas fotografavimo su laikytuvu išlaikymo nustatymas (trys kadrai / 1.0EV,2.0EV, 3.0EV)
 • Automatinės peržiūros vaizdo parodymo reagavimo pagerinimas.
 • Vaizdo kokybės pagerinimas naudojant plataus kampo objektyvą
 • Indikacijos pagerinimas nustačius "Flexible Spot" (Lanksti vieta).

Fotoaparato aparatinės įrangos versijos patvirtinimas

Vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais ir patikrinkite savo fotoaparato aparatinės įrangos versiją.
Jei aparatinės įrangos versija yra 1.03 arba senesnė, reikia atnaujinti.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra rodoma kaip pavaizduota žemiau.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausias programinės įrangos versijos atnaujinimas yra suderinamas su dažniausiai naudojamomis "Microsoft Windows" versijomis:
 • "Windows® Vista"* SP2
 • "Windows® 7" SP1
 • "Windows® 8"
  Pastabos:
  * "Starter" leidimas nėra palaikomas.

Kompiuterio techninė įranga

Naujausias programinės įrangos versijos atnaujinimas yra suderinamas su šiomis aparatinės įrangos versijomis:
 • Standžiojo disko dydis: 200 MB arba daugiau
 • RAM: 512 MB arba daugiau
  Pastaba. Prieš atnaujindami aparatinę įrangą išjunkite visų kitų programų programinę įrangą.
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Pilnai įkrautas įkraunamo akumuliatoriaus blokas NP-FW50
   arba
   kintamosios srovės adapteris AC-PW20 (parduodamas atskirai)
   Pastaba. Atnaujinimą galima atlikti tik tada, jei likusi akumuliatoriaus įkrova yra (trys ženklai) arba daugiau. Rekomenduojame jums naudoti pilnai įkrautą akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • Prie fotoaparato pridedamas USB laidas
  Pastaba. Funkcijų atnaujinimas naudojant bet kokį kitą USB laidą negarantuojamas.

Atsisiųsti

Svarbios pastabos:

 • Atlikdami aparatinės įrangos naujinimą, naudokite pilnai įkrautą įkraunamą NP-FW50 akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • Neišimkite akumuliatoriaus arba neatjunkite kintamosios srovės adapterio atnaujinimo metu, nes dėl staigaus maitinimo atjungimo fotoaparatas gali nustoti tinkamai veikti.
 • Iš anksto iš fotoaparato išimkite atminties kortelę.
 • Naudojant A stovo blykstę su LA-EA2 stovo adapteriu (parduodamas atskirai) ir nustatant naudoti funkciją [AF Micro Adj.] (Automatinio fokusavimo mikroreguliavimas), registruotoji vertė yra nustatoma iš naujo.
 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs kaip administratoriaus teises turintis vartotojas.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. [Update_NEX7V103.exe] (50.4 MB (52.867.160 bytes)) failo atsisiuntimas bus pradėtas.
 4. Failą išsaugokite savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

Install

Pagal „Internet Explorer“ pradinius nustatymus atnaujinimo failas bus įrašytas aplanke [Downloads] (Atsisiuntimai). Spustelėkite ant [Desktop] (Darbastalis) Pradžios ekrane ir per „Explorer“ raskite atsisiųstą failą aplanke [Downloads] (Atsisiuntimai).

Atnaujinkite savo fotoaparato aparatinę įrangą

 1. Išjunkite visas kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_NEX7V103.exe] failą ir paleiskite aparatinės įrangos atnaujinimo programą.


  Atsidaro aparatinės įrangos atnaujinimo programos langas.

 3. Remdamiesi aparatinės įrangos atnaujinimo laukelyje pateikiamais nurodymais, fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> USB Connection (USB prijungimas) ir patikrinkite, ar pasirinkta parinktis Mass Storage (Didelės talpos atmintis). (3 pav.)
  Jei yra pasirinktas kitas režimas, o ne Mass Storage (Didelės talpos atmintis), pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis). 4. Pateiktu USB laidu prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio.
  Pastaba: kai fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio, išsijungia fotoaparato LCD ekranas. Pereikite prie kito veiksmo.
 5. Patvirtinkite piktogramą "Safely Remove Hardware" (Saugiai išjungti techninę įrangą) , rodomą kompiuterio ekrano užduočių juostos dešiniajame kampe.
  Pastaba: jei užduočių juostoje nėra rodoma, pereikite prie kito veiksmo.
 6. Tai atlikę, aparatinės įrangos atnaujinimo ekrane spustelėkite Next (Toliau). Aparatinės įrangos atnaujinimo laukelyje atsiranda 4 paveikslėlis, o 5 paveikslėlis atsiranda fotoaparato LCD ekrane.
  Pastaba: dabar niekada neišjunkite fotoaparato tol, kol nebus baigtas aparatinės įrangos atnaujinimas.

  Pav.: 4


  Pav.: 5


 7. Patvirtinę 4 ir 5 paveikslėliuose pateiktus ekranus, spustelėkite Next (Toliau).
  Dabartinė versija ir versija po atnaujinimo pasirodo apatinėje kairiojoje ekrano dalyje. (6 pav.)
  Patvirtinę 6 paveikslėlyje pateiktą ekraną, spustelėkite "Next" (Toliau).Next [Current version] yra [Ver.1.xx].Jei įjungiamas 7 pav. pateiktas ekranas, atnaujinimas nėra būtinas. Pagal šį pranešimą sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite Finish (Baigti), išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių ir / arba kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

  6 pav. Atnaujinimas yra būtinas


  7 pav. Atnaujinimas nėra būtinas


 8. Norėdami atjungti USB, dešiniajame kompiuterio ekrane kampe, užduočių juostoje spustelėkite piktogramą "Safely Remove Hardware" (Saugiai pašalinti aparatinę įrangą).
  Pastaba: neatjunkite USB laido, net nutraukę USB prisijungimą kompiuteryje atlikdami prieš tai nurodytą operaciją.
  Pastaba: jei užduočių juostoje nėra rodoma, pereikite prie kito veiksmo.
  Pav.: 8


 9. Norėdami atlikti naują fotoaparato nustatymą, spustelėkite valdymo ratuko centrą.
  Pastaba: spustelėjus valdymo ratuko centrą, ekranas išsijungia. Pereikite prie kito veiksmo.

  Pav.: 9


  Pav.: 10A


 10. Aparatinė įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau).
 11. Pav.: 8
 12. Nustačius iš naujo, patvirtinamas pakartotinis fotoaparato prijungimas bei įsijungia 11 pav. pateiktas ekranas.
 13. Norėdami pradėti atnaujinimą, spustelėkite Run (Paleisti). Atnaujinimo metu atsiranda eigos juosta (atnaujinimas užtrunka apytiksliai 5 minutes).
  Pav.: 11

  Pastaba: atnaujinimo metu niekada neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido.

 14. Kai atnaujinimas užbaigiamas, įsijungia 12 pav. pateikiamas ekranas. Spustelėkite Finish (Baigti) ir atjunkite USB laidą.

  Pav.: 12

  Dešianiajame kompiuterio ekrane kampe, užduočių juostoje spustelėkite piktogramą "Safely Remove Hardware" (Saugiai pašalinti aparatinę įrangą)
  norėdami atjungti USB.

  Pastaba: jei užduočių juostoje nėra rodoma, pereikite prie kito veiksmo.

 15. Atjunkite USB laidą.
 16. Pastaba: baigus atnaujinti, išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatoriaus bloką arba atjunkite kintamosios srovės adapterį, tada vėl įjunkite fotoaparatą.

Įsitikinkite, kad jūsų fotoaparato aparatinės įrangos versija yra 1.03.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra nurodyta kaip pavaizduota toliau.