Susiję modeliai

Ši informacija skirta šiems modeliams:
 • NEX-5R

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas:Aparatinės įrangos naujinimas "Ver.1.03", skirtas "NEX-5R" ("Mac")
 • Leidimo data: 19/03/2014
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Užtikrina šių su "Fast Hybrid AF" suderinamų objektyvų palaikymą: SELP18105G, SEL35F28Z *, SEL55F18Z *, SEL2470Z *, SEL2870 *, SEL70200G * ir suderinami būsimi E tipo objektyvai*
   * "Fast Hybrid AF" efektyvi tik kadro viduryje.
  • AF disko sistemos filmams pridėjimas: AF disko sistema filmams pridėta, kad būtų galima išplėsti numatomos ateityje naudoti el. jungimo sistemos galimybes. Ši funkcija užtikrina geresnį dizaino lankstumą ateities el. jungimo objektyvams.
  • Pateikiamas palaikymas tokiems su "Fast Hybrid AF" funkcija suderinamiems objektyvams: SEL1018, SEL35F18, SELP18200, SEL30M35, SEL50F18, SEL18200LE, SEL20F28, SEL1670Z
   *Šalia šio fotoaparato korpuso atnaujinimo taip pat bus pateikiamas objektyvų programinės įrangos atnaujinimas.
   Žr. "E-mount Lenses" programinės įrangos atnaujinimo puslapyje.

Fotoaparato aparatinės įrangos versijos patvirtinimas

Vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais ir patikrinkite savo fotoaparato aparatinės įrangos versiją.
Jei aparatinės įrangos versija yra 1.03 arba senesnė, reikia atnaujinti.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra rodoma kaip pavaizduota žemiau.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausias programinės įrangos versijos atnaujinimas yra suderinamas su šiomis "Mac" versijomis:
 • "Mac OS X" 10.6 ~ 10.9 vers.

Kompiuterio techninė įranga

Naujausias programinės įrangos versijos atnaujinimas yra suderinamas su šiomis aparatinės įrangos versijomis:
 • Procesorius: "Intel" procesorius*
  *"Core Solo" ir "Core Duo" procesoriai nebepalaikomi.
 • Standžiojo disko dydis: 200 MB arba daugiau
 • RAM: 512 MB arba daugiau
  Pastaba. Prieš atnaujindami aparatinę įrangą išjunkite visų kitų programų programinę įrangą.
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Pilnai įkrautas įkraunamo akumuliatoriaus blokas NP-FW50
   arba
   kintamosios srovės adapteris AC-PW20 (parduodamas atskirai)
   Pastaba. Atnaujinimą galima atlikti tik tada, jei likusi akumuliatoriaus įkrova yra (trys ženklai) arba daugiau. Rekomenduojame jums naudoti pilnai įkrautą akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • Prie fotoaparato pridedamas USB laidas
  Pastaba. Funkcijų atnaujinimas naudojant bet kokį kitą USB laidą negarantuojamas.

Atsisiųsti

 • Atlikdami aparatinės įrangos naujinimą, naudokite pilnai įkrautą įkraunamą NP-FW50 akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • Neišimkite akumuliatoriaus arba neatjunkite kintamosios srovės adapterio atnaujinimo metu, nes dėl staigaus maitinimo atjungimo fotoaparatas gali nustoti tinkamai veikti.
 • Iš anksto iš fotoaparato išimkite atminties kortelę.
 • Naudojant A stovo blykstę su LA-EA2 stovo adapteriu (parduodamas atskirai) ir nustatant naudoti funkciją [AF Micro Adj.] (Automatinio fokusavimo mikroreguliavimas), registruotoji vertė yra nustatoma iš naujo.

Atsisiųskite aparatinės įrangos naujinimo programą

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs kaip administratoriaus teises turintis vartotojas.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. Bus pradėtas [Update_NEX5RV103.dmg] failo (192 MB (202.258.760 bitų)) atsisiuntimas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuteryje.

Install

 1. Išjunkite visas kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_NEX5RV103.dmg] failą. - Šiuo metu nejunkite fotoaparato.
 3. Du kartus spustelėkite [Update_NEX5RV103] piktogramą, kuri pasirodo darbalaukyje.
 4. Dukart spustelėkite [FirmwareUpdater] piktogramą.
 5. Norint įkelti branduolio plėtinį, atsiranda pranešimas, raginantis jus leisti programai daryti pakeitimus. Įveskite administracinės paskyros slaptažodį. 6. Paleidžiama aparatinės įrangos atnaujinimo programa.


  Spustelėkite norėdami padidinti


 7. Įjunkite fotoaparatą.
 8. Remdamiesi aparatinės įrangos atnaujinimo laukelyje pateikiamais nurodymais, fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> USB Connection (USB prijungimas) ir patikrinkite, ar pasirinkta parinktis Mass Storage (Didelės talpos atmintis).
  Jei yra pasirinktas kitas režimas, o ne Mass Storage (Didelės talpos atmintis), pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis). 9. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio pateiktu USB laidu, išsijungs fotoaparato LCD ekranas. Eikite prie kito veiksmo.
  Pastaba: jei LCD ekranas neišsijungia, pabandykite vieną iš šių būdų:
  • Atjunkite USB laidą nuo kameros, tada iš naujo prijunkite USB laidą.
  • Jei kompiuteryje yra dar vienas laisvas USB prievadas, prijunkite USB laidą prie šio prievado.
 10. Aparatinė įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau). Kompiuterio ekrane pasirodys šis langas:


  Spustelėkite norėdami padidinti


  Tuo pačiu metu fotoaparato LCD ekrane pasirodys pranešimas "Follow computer instructions" (Vykdykite kompiuterio nurodymus). -Nuo dabar neišjunkite fotoaparato, kol aparatinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.
 11. Spustelėkite Next (Toliau). Dabartinė versija ir versija po atnaujinimo pasirodo apatinėje kairiojoje aparatinės įrangos atnaujinimo programos dalyje.


  Spustelėkite norėdami padidinti


  Jei esama aparatinės įrangos versija yra 1.03 arba senesnė, atnaujinti nereikia. Šiuo atveju sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite Finish (Baigti), išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių ir / arba kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.
 12. Spustelėkite Next (Toliau), pasirodys šis langas:


  Spustelėkite norėdami padidinti


 13. Dar kartą spustelėkite Next (Toliau).
 14. Kai fotoaparato LCD ekrane pasirodo pranešimas Reset camera (Iš naujo nustatyti fotoaparatą), spustelėkite fotoaparato valdymo ratuko centrinę dalį ir nustatykite jį iš naujo. - LCD ekranas išsijungs. 15. Aparatinė įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau).
 16. Nustačius iš naujo, patvirtinamas pakartotinis fotoaparato prijungimas bei įsijungia šis langas:


  Spustelėkite norėdami padidinti


 17. Spustelėkite Run (Paleisti) ir pradėkite atnaujinimą. Atnaujinimo metu bus rodoma eigos juosta (apytiksliai 15 min.). -Atnaujinimo metu niekada neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido.
 18. Atnaujinimui pasibaigus, pasirodys šis langas: Spustelėkite Finish (Baigti) ir atjunkite USB laidą.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Spustelėkite norėdami padidinti


 19. Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių ir / arba kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

Patvirtinkite, kad jūsų fotoaparato aparatinės įrangos versija yra 05 vers.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra nurodyta kaip pavaizduota toliau.