Apie šį atsisiuntimą

Atnaujinti paprasta, o su naujausia programinės įrangos versija dar geriau išnaudosite savo fotoaparato galimybes.

 • Leidimo data: 05/02/2013
 • Pavadinimas: Update_NEX5NV102.exe
 • Taikoma modeliams: NEX-5N
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Automatiškai taikoma kompensacija SELP1650
  • Atnaujina RAW duomenų formato versiją
   *Po šio atnaujinimo su „Image Data Converter“ 4.2 ar naujesne versija bus galima naudoti RAW duomenų iškraipymo koregavimą. Naujausią „Image Data Converter“ versiją galima rasti šioje svetainėje: http://support.d-imaging.sony.co.jp/imsoft/Win/idc/us.html
  • Pridėti fotografavimo su rėmeliais išlaikymo nustatymus (trys kadrai / 1.0EV, 2.0EV, 3.0EV)
  • Išjungus fotoaparatą SELP1650 iš karto įtraukiamas
  • Pagerinamas automatinio fokusavimo funkcijos stabilumas
  • Automatinio fokusavimo reagavimo pagerinimas: kai stipriai pasikeičia subjekto atstumas.
  • Geresnis tam tikrų kameros operacijų stabilumas:
   • tuo pačiu metu nustatant [Lens Compensation: Distortion] (Objektyvo kompensavimas: iškraipymas) "Auto" (Automatinis) ir [Picture Effect] (Nuotraukos efektas) "Miniature" (Miniatiūra).
   • Nustačius [Exposure Compensation] (Išlaikymo kompensavimas), [Intelligent AF] (Sumanus automatinis fokusavimas) veikimas pagerėja.
 • Taikomos operacinės sistemos (OS)
  • "Windows Vista"* SP2 / "Windows 7" SP1 / Windows 8
   • * "Starter" leidimas nėra palaikomas.
 • Apribojimai: naudoti tik fotoaparatams, parduodamiems Europoje. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai.

Sistemos reikalavimai

Jūsų programinė įranga gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio "New NEX-5N" fotoaparatą. Jei versijos numeris yra 1.02 ar didesnis skaičius, atnaujinti jums nereikia.

Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti, kokią programinės įrangos versiją turite:

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra nurodyta kaip pavaizduota toliau.

Jei aparatinės įrangos versija yra 1.02 arba senesnė, reikia atnaujinti.

Install

Ko jums reikia

 • Kompiuterio techninė įranga
  • Standžiojo disko talpa: 256 MB arba daugiau
  • RAM: 512 MB arba daugiau
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Pilnai įkrautas įkraunamas akumuliatoriaus blokas NP-FW50 arba kintamosios srovės adapteris AC-PW20 (parduodamas atskirai)
   Pastaba. Atnaujinimą galima atlikti tik tada, jei likusi akumuliatoriaus įkrova yra (trys ženklai) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti pilnai įkrautą akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • USB laidas pateikiamas su fotoaparatu
  Pastaba. bet koks kitas USB laidas negarantuoja tinkamo atnaujinimo.

Kaip užtikrinti, ar atnaujinimas vyksta sklandžiai

 • Atlikdami aparatinės įrangos naujinimą, naudokite pilnai įkrautą įkraunamą NP-FW50 akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • Neišimkite akumuliatoriaus arba neatjunkite kintamosios srovės adapterio atnaujinimo metu, nes dėl staigaus maitinimo atjungimo fotoaparatas gali nustoti tinkamai veikti.
 • Iš anksto iš fotoaparato išimkite atminties kortelę.
 • Naudojant A stovo blykstę su LA-EA2 stovo adapteriu (parduodamas atskirai) ir nustatant naudoti funkciją [AF Micro Adj.] (Automatinio fokusavimo mikroreguliavimas), registruotoji vertė yra nustatoma iš naujo.

Atsisiųsti ir įdiegti atnaujinimą

1 veiksmas: atsisiųskite aparatinės įrangos naujinimo programą

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs kaip administratoriaus teises turintis vartotojas.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. Bus pradėtas [Update_NEX5NV102.exe] failo (50,6 MB (53 071 520 bitų)) atsisiuntimas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuteryje.
Pastabos „Windows 8“ naudotojams:
Pagal „Internet Explorer“ pradinius nustatymus atnaujinimo failas bus įrašytas aplanke [Downloads] (Atsisiuntimai). Spustelėkite ant [Desktop] (Darbastalis) Pradžios ekrane ir per „Explorer“ raskite atsisiųstą failą aplanke [Downloads] (Atsisiuntimai).

2 veiksmas: Atnaujinkite savo fotoaparato aparatinę įrangą

 1. Išjunkite visas kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_NEX5NV102.exe] failą ir paleiskite aparatinės įrangos atnaujinimo programą. Atsidarys aparatinės įrangos atnaujinimo programos langas.


  Spustelėkite norėdami padidinti


 3. Remdamiesi aparatinės įrangos atnaujinimo laukelyje pateikiamais nurodymais, fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> USB Connection (USB prijungimas) ir patikrinkite, ar pasirinkta parinktis Mass Storage (Didelės talpos atmintis).
  Jei yra pasirinktas kitas režimas, o ne Mass Storage (Didelės talpos atmintis), pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis). 4. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio pateiktu USB laidu, išsijungs fotoaparato LCD ekranas. Eikite prie kito veiksmo.
  Pastaba: jei LCD ekranas neišsijungia, pabandykite vieną iš šių būdų:
  • Atjunkite USB laidą nuo kameros, tada iš naujo prijunkite USB laidą.
  • Jei kompiuteryje yra dar vienas laisvas USB prievadas, prijunkite USB laidą prie šio prievado.
 5. Patvirtinkite piktogramą "Safely Remove Hardware" (Saugiai išjungti techninę įrangą) , rodomą kompiuterio ekrano užduočių juostos dešiniajame kampe. - jei užduočių juostoje nėra rodoma, pereikite prie kito veiksmo.
 6. Aparatinė įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau). Kompiuterio ekrane pasirodys šis langas:


  Spustelėkite norėdami padidinti


  Tuo pačiu metu fotoaparato LCD ekrane pasirodys pranešimas "Follow computer instructions" (Vykdykite kompiuterio nurodymus). -Nuo dabar neišjunkite fotoaparato, kol aparatinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.
 7. Spustelėkite Next (Toliau). Dabartinė versija ir versija po atnaujinimo pasirodo apatinėje kairiojoje aparatinės įrangos atnaujinimo programos dalyje.


  Spustelėkite norėdami padidinti


  Jei esama aparatinės įrangos versija yra 1.02 arba senesnė, atnaujinti nereikia. Šiuo atveju sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite Finish (Baigti), išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių ir / arba kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.
 8. Spustelėkite Next (Toliau).
 9. Kai pasirodys šis langas, sustabdykite USB ryšį spustelėdami piktogramą "Safely Remove Hardware" ( ) (Saugiai pašalinti aparatinę įrangą), esančią užduočių juostos dešiniajame kompiuterio kampe. Tačiau palikite fotoaparatą ir kompiuterį jungiantį USB laidą.


  Spustelėkite norėdami padidinti


  Pastaba. Jei užduočių juostoje piktograma "Safely Remove Hardware" (Saugiai pašalinti programinę įrangą) nėra rodoma, pereikite prie kito veiksmo.
 10. Spustelėkite Next (Toliau).
 11. Kai fotoaparato LCD ekrane pasirodo pranešimas Reset camera (Iš naujo nustatyti fotoaparatą), spustelėkite fotoaparato valdymo ratuko centrinę dalį ir nustatykite jį iš naujo. - LCD ekranas išsijungs. 12. Aparatinė įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau).
 13. Nustačius iš naujo, patvirtinamas pakartotinis fotoaparato prijungimas bei įsijungia šis langas:


  Spustelėkite norėdami padidinti


 14. Spustelėkite Run (Paleisti) ir pradėkite atnaujinimą. Atnaujinimo metu bus rodoma eigos juosta (apytiksliai 5 min.). -Atnaujinimo metu niekada neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido.
 15. Atnaujinimui pasibaigus, pasirodys šis langas: Spustelėkite Finish (Baigti) ir atjunkite USB laidą.


  Spustelėkite norėdami padidinti


 16. Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių ir / arba kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

3 veiksmas: Patvirtinkite, kad jūsų fotoaparato aparatinės įrangos versija yra 1.02 vers.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra nurodyta kaip pavaizduota toliau.