Apie šį atsisiuntimą

About this upgrade (15/12/2011)

Thank you for your continued interest in Sony products.

Sony is always concerned about quality and customer satisfaction and therefore is offering a firmware upgrade for Interchangeable Lens Digital Camera NEX-5. Please refer to the "Download and Installation" section of this page on how to download and install the firmware upgrade.

Important:

If you have any issue with the firmware upgrade, please contact SonyConfirm the firmware version of your camera

Follow the instructions below to check the firmware version of your camera.

 • If the firmware version of NEX-5 is Ver.05 or later, the upgrade is not required.
 1. Select Menu --> Setup --> Version on the camera.
 2. The firmware version is displayed as illustrated below.

Susiję modeliai

 • NEX-5 su aparatinės įrangos 04 arba senesne versija.

Patobulinimai

Ši programa atnaujina NEX-5 aparatinę įrangą iki 05 versijos ir suteikia šiuos privalumus:

 • suderinamumą su stovo adapteriu LA-EA2.


Pastaba: "Face Detection (Veido aptikimo) ir Smile Shutter (Šypsenos aptikimo) funkcijos neveikia, kai naudojamas LA-EA2 stovo adapteris.

Ankstesnės naujinimo programos (04 vers.) privalumai ir privalumai, įtraukti į 05 versiją.

 • Papildoma funkcija [Picture Effect] (Nuotraukų efektas).
 • Papildoma funkcija [Peaking] (Padidinimas) rankinio fokusavimo režimu.

Ankstesnės naujinimo programos (03 vers.) privalumai ir privalumai, įtraukti į 04 versiją.

 • Papildoma kontekstinių mygtukų priderinimo funkcija.
  Šiuo metu galima pritaikyti dviejų kontekstinių mygtukų, įrengtų ant fotoaparato užpakalinio skydelio, funkcijas.
 • Papildoma funkcija [Menu start] (Meniu paleidimas).
  Pasirinkus "Menu" (Meniu), atsiranda parinktis, leidžianti matyti pagrindinio meniu ekraną arba paskutinį parametro nustatymą.
 • Funkcijos [MF Assist] (MF pagalba) veikimo pagerinimas
  Dabar ekrane gali būti rodoma padidinto vaizdo dalis su vartotojo pasirenkama trukme režimu "MF (Manual Focus) Assist" (MF (Rankinis fokusavimas) pagalba). "MF Assist" (MF pagalba) veikimas taip pat buvo pagerintas.
 • Meniu elemento pasirinkimo veikimo patobulinimas
  Meniu veikimas buvo supaprastintas.
 • Apertūros nustatymų palaikymas filmų įrašymo režimu
  HD vaizdo įrašą dabar galima įrašyti, palaikant pastovų apertūros nustatymą.
 • Automatinio fokusavimo funkcijos su A stovo lęšiais palaikymas
  Svarbi pastaba: jei kartu su savo fotoaparatu, kuriam naudojate LA-EA1 stovo adapterį, naudojate α lęšius, atnaujinkite LA-EA1 stovo adapterį. Norėdami įeiti į LA-EA1 aparatinės įrangos parsisiuntimo puslapį, spustelėkite čia.
 • Vaizdo padidinimas, kai funkcija [Release w/o Lens] (Atleidimas su / be lęšiu(-io)) yra nustatyta ties [Enable] (Įjungti)

Ankstesnės naujinimo programos (02 vers.) privalumai ir privalumai, įtraukti į 04 versiją.

 • Pridėta funkcija "3D Sweep Panorama";
 • Įprasto "2D Sweep Panorama" fotografavimo patobulinimas;
 • Sumažintas energijos eikvojimas, kai fotoaparatas išjungtas;
 • Greitesnis paleidimas esant blogam apšvietimui.


Sistemos reikalavimai

 • Kompiuterio techninė įranga
  • Standžiojo disko talpa: 200 MB arba daugiau
  • RAM: 512 MB arba daugiau
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Pilnai įkrauto įkraunamo akumuliatoriaus blokas NP-FW50
   arba
   kintamosios srovės adapteris AC-PW20 (parduodamas atskirai)

   Pastaba: atnaujinimą galima atlikti tik likus (trims) arba daugiau akumuliatoriaus įkrovos žymoms. Rekomenduojame naudoti pilnai įkrautą akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • USB laidas pateikiamas su fotoaparatu

  Pastaba: bet koks kitas USB laidas negarantuoja tinkamo atnaujinimo.

Install

Svarbios pastabos:

 • Atlikdami aparatinės įrangos naujinimą, naudokite pilnai įkrautą įkraunamą NP-FW50 akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • Neišimkite akumuliatoriaus ar kintamosios srovės adapterio atnaujinimo metu, nes dėl staigaus maitinimo išjungimo fotoaparatas gali nebeveikti.
 • Iš anksto iš fotoaparato išimkite atminties kortelę.

1 veiksmas. Parsisiuskite aparatinės įrangos atnaujinimo programą

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs kaip administratoriaus teises turintis vartotojas.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. Bus pradėtas [NEX-5V5_Update1112a.exe] failo (61,8 MB (64.815.376 bitų)) atsisiuntimas.
 4. Failą išsaugokite savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

2 veiksmas. Atnaujinkite savo fotoaparato aparatinę įrangą

 1. Išjunkite visas kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Norėdami paleisti programinės aparatinės įrangos atnaujinimą, dukart spustelėkite atsisiųstą [NEX-5V5_Update1112a.exe] failą.


  Atsidaro aparatinės įrangos atnaujinimo programos langas.

 3. Remdamiesi aparatinės įrangos atnaujinimo laukelyje pateikiamais nurodymais, fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> USB Connection (USB prijungimas) ir patikrinkite, ar pasirinkta parinktis Mass Storage (Didelės talpos atmintis).
  Jei yra pasirinktas kitas režimas, o ne Mass Storage (Didelės talpos atmintis), pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis). 4. Pateiktu USB laidu prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio.
  Pastaba: kai fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio, išsijungia fotoaparato LCD ekranas. Pereikite prie kito veiksmo.
 5. Patvirtinkite piktogramą "Safely Remove Hardware" (Saugiai išjungti techninę įrangą) , rodomą kompiuterio ekrano užduočių juostos dešiniajame kampe.
  Pastaba: jei užduočių juostoje nėra rodoma, pereikite prie kito veiksmo.
 6. Tai atlikę, aparatinės įrangos atnaujinimo ekrane spustelėkite Next (Toliau). Aparatinės įrangos atnaujinimo laukelyje atsiranda 1 paveikslėlis, o 2 paveikslėlis atsiranda fotoaparato LCD ekrane.
  Pastaba: dabar niekada neišjunkite fotoaparato tol, kol nebus baigtas aparatinės įrangos atnaujinimas.

  1 pav.


  2 pav.


 7. Patvirtinę 1 ir 2 paveikslėliuose pateiktus ekranus, spustelėkite Next (Toliau). Dabartinė versija ir versija po atnaujinimo atsiranda apatinėje kairėje ekrano dalyje. (3 pav.)
 8. Patvirtinę 3 paveikslėlyje pateiktą ekraną, spustelėkite Next (Toliau).
  Pastaba: Current version (Dabartinė versija) turėtų būti 1 vers., 2 vers., 3 vers. arba 4 vers.
  Jei įjungiamas 4 pav. pateiktas ekranas, atnaujinimas nėra būtinas. Remdamiesi pranešimu nutraukite USB prisijungimą ir spustelėkite Finish (Baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių ir / arba kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

  3 pav. Atnaujinimas yra būtinas


  4 pav. Atnaujinimas nėra būtinas


 9. Spustelėkite piktogramą "Safely Remove Hardware" (Saugiai išjungti techninę įrangą) , rodomą kompiuterio ekrano užduočių juostos dešiniajame kampe, kaip pavaizduota 5 pav.
  Pastaba: neatjunkite USB laido, net nutraukę USB prisijungimą kompiuteryje atlikdami prieš tai nurodytą operaciją.
  Pastaba: jei užduočių juostoje nėra rodoma, pereikite prie kito veiksmo.
  5 pav.


 10. Norėdami atlikti naują fotoaparato nustatymą, spustelėkite valdymo ratuko centrą.


  Pastaba: spustelėjus valdymo ratuko centrą, ekranas išsijungia. Pereikite prie kito veiksmo.

 11. Programinės įrangos atnaujinimo lange spustelėkite Next (Toliau).
 12. Nustačius iš naujo, patvirtinamas pakartotinis fotoaparato prijungimas bei įsijungia 6 pav. pateiktas ekranas.
 13. Norėdami pradėti atnaujinimą, spustelėkite Run (Paleisti). Atnaujinimo metu atsiranda eigos juosta (atnaujinimas užtrunka apytiksliai 5 minutes).
  Pastaba: atnaujinimo metu niekada neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido.

  6 pav.


 14. Kai atnaujinimas užbaigiamas, įsijungia 7 pav. pateikiamas ekranas. Spustelėkite Finish (Baigti) ir atjunkite USB laidą.

  7 pav.


 15. Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių ir / arba kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

3 veiksmas. Patvirtinkite, kad jūsų fotoaparato aparatinės įrangos versija yra 05 vers.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra nurodyta kaip pavaizduota toliau.

4 veiksmas. Parsisiuskite vadovą, aprašantį naujas galimas funkcijas ir kaip jomis naudotis.

Visos naujos funkcijos, aprašytos žemiau esančiame vadove, yra įtrauktos į šį aparatinės įrangos atnaujinimą (05 ver.).

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • NEX-5V5_Update1112a.exe

Failo dydis

 • -