Apie šį atsisiuntimą

 • Išleidimo data: 23-06-2016
 • Pavadinimas: Programinės aparatinės įrangos naujinimas į 2000
 • Modeliai, kuriems tai skirta: MEX-N4100BT / MEX-N4100BE / MEX-N5100BT / MEX-N5100BE
 • Pranašumai ir patobulinimai:
   • Išsprendžiamos retai pasitaikančios problemos, kai garso įrenginys savaime atsistato degimą perjungus iš ACC OFF (priedas išjungtas) į ACC ON (priedas įjungtas)
   • Išsprendžiama problema, kai užvedus automobilio variklį garso įrenginys nepasileidžia (jo negalima pažadinti)
   • Pastaba. Jei užvedus variklį įrenginys nepasileidžia ir problemos nepavyksta išspręsti paspaudus pagrindinio įrenginio nustatymo iš naujo mygtuką, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

    1. Užgesinkite automobilio variklį.
    2. Atjunkite pagrindinį įrenginį nuo automobilio maitinimo elemento maitinimo tiekimo šaltinio ir palaukę kelias minutes vėl jį prijunkite.
    3. Užveskite automobilio variklį ir patikrinkite, ar pagrindinis įrenginys pasileidžia.
    4. Atnaujinkite gaminio programinę aparatinę įrangą.

 • Programinės aparatinės įrangos versijos, kurioms tai taikoma:
  • jei įrenginio programinės aparatinės įrangos versija yra senesnė nei 1900, būtinai ją atnaujinkite.
  • Jei įrenginio programinės aparatinės įrangos versija yra 2000 arba naujesnė, jos atnaujinti nereikia.

Kaip išsiaiškinti pagrindinio įrenginio programinės aparatinės įrangos versiją

 1. Įjunkite pagrindinį įrenginį (nustatykite ON).
 2. Paspausdami ir 1 sek. palaikydami nuspaudę pagrindinio įrenginio mygtuką SOURCE (SRC) išjunkite garso šaltinį ir įjunkite laikrodį.
 3. Paspauskite mygtuką MENU.
 4. Pasukdami valdymo ratuką nustatykite SET GENERAL ir paspauskite valdymo ratuką.
 5. Pasukdami valdymo ratuką nustatykite SET FIRMWARE ir paspauskite valdymo ratuką.
 6. Pasukdami valdymo ratuką nustatykite FW VERSION ir paspauskite valdymo ratuką. Bus pateikta dabartinė programinės aparatinės įrangos versija. Jei rodoma 2000 arba naujesnė versija, jos atnaujinti nereikia.

Install

1. Pasiruošimas: kaip paruošti USB saugojimo įrenginį norint atnaujinti programinę aparatinę įrangą

 1. Prijunkite USB įrenginį prie kompiuterio ir būtinai jį suformatuokite pasirinkdami FAT16 arba FAT32 failų sistemą.
 2. Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie interneto.
 3. Atsisiųskite į kompiuterį naujinio failą.
  • Failo vardas: 15BTWR_v2000.dat
  • Failo dydis: 3,10 MB (3 260 480 baitų)
 4. Nukopijuokite naujinio failą į šakninį prie kompiuterio prijungto USB įrenginio katalogą.
 5. Atjunkite nuo kompiuterio USB įrenginį.

2. Naujinimas: kaip naudojant USB saugojimo įrenginį atnaujinti pagrindinio įrenginio programinę aparatinę įrangą

Pastabos.

 • Būtinai vykdykite toliau pateiktus veiksmus.
 • Automobilyje naujinimas trunka maždaug 1 min.
 • Pastatykite automobilį saugioje vietoje ir užveskite variklį, kad tiekiant į įrenginį maitinimą neįvyktų įtampos kritimo.

 1. Prijunkite prie pagrindinio įrenginio USB atmintuką ir įsitikinkite, kad pagrindinio įrenginio ekrane rodoma USB NO MUSIC.
 2. Paspausdami ir 1 sek. palaikydami nuspaudę pagrindinio įrenginio mygtuką SOURCE (SRC) išjunkite garso šaltinį ir įjunkite laikrodį.
 3. Paspauskite mygtuką MENU.
 4. Pasukdami valdymo ratuką nustatykite SET GENERAL ir paspauskite valdymo ratuką.
 5. Pasukdami valdymo ratuką nustatykite SET AUTO OFF ir paspauskite valdymo ratuką.
 6. Pasukdami valdymo ratuką nustatykite SET A.OFF xx ir pasirinkite nustatymą NO. Patikrinkite, ar įrenginio ekrane rodoma SET A.OFF NO (žr. toliau pateiktus paveikslėlius); tada paspauskite valdymo ratuką. 7. Pasukdami valdymo ratuką nustatykite SET FIRMWARE ir paspauskite valdymo ratuką.
 8. Pasukdami valdymo ratuką nustatykite FW UPDATE ir paspauskite valdymo ratuką.
 9. Pasukdami valdymo ratuką nustatykite FW UPDATE-YES ir paspauskite valdymo ratuką. Bus pradėta naujinti. Pirmiausia užsidegs CHECKING. Procesas turi trukti maždaug 1 min., o sėkmingai atnaujintas įrenginys automatiškai paleidžiamas iš naujo, esant šaltinio būsenai OFF (rodomas laikrodis).
 10. Patikrinkite, ar programinė aparatinė įranga atnaujinta atlikdami pirmiau aprašytą procedūrą „Kaip išsiaiškinti pagrindinio įrenginio programinės aparatinės įrangos versiją“. Jei nurodoma 2000 versija, vadinasi, programinė aparatinė įranga atnaujinta.
 11. Jei prieš naujinant programinę aparatinė įrangą buvo naudotas nustatymas AUTO OFF, vėl nustatykite AUTO OFF.

SVARBU. Primygtinai rekomenduojame panaikinti įrenginio „Bluetooth“ susiejimo informaciją, saugomą mobiliajame telefone, ir iš naujo atlikti susiejimą, kad būtų išvengta galimų „Bluetooth“ ryšio problemų. Jei reikia informacijos, kaip išvalyti „Bluetooth“ susiejimo informaciją, žr. mobiliojo telefono instrukcijų vadovą.