Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:
 • ILCE-7S

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas: Sistemos programinės įrangos 3.20 versija, skirta ILCE-7S (Windows)
 • Išleidimo data: 26/07/2016
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Optimizuojamas objektyvo SEL70200GM našumas

Patvirtinkite savo fotoaparato sistemos programinės įrangos versiją

Vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais ir patikrinkite savo fotoaparato sistemos programinės įrangos versiją.
Jei sistemos programinės įrangos versija yra 3.20 arba naujesnė, atnaujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) --> Setup subpage 6 (6 nustatymų puslapio dalis) --> Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Microsoft Windows“ versijomis:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Pastaba:
  * „Starter“ leidimas nėra palaikomas.

Kompiuterio techninė įranga

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:
 • Tuščia vieta standžiajame diske: 300 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba didesnė
  Pastaba. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Pilnai įkrauta įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-FW50 arba kintamosios srovės adapteris AC-PW20 (parduodamas atskirai)

   Pastaba. Atnaujinti galima tik tada, kai maitinimo elemento įkrovos lygis yra (trys padalos) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti pilnai įkrautą maitinimo elementą arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • USB laidas parduodamas su fotoaparatu

  Pastaba. Naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti

 • Naujindami sistemos programinę įrangą, naudokite visiškai įkrautą įkraunamų maitinimo elementų pakuotę NP-FW50 arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • Naujinant neišimkite maitinimo elemento ir neatjunkite kintamosios srovės adapterio. Jei taip padarysite, fotoaparatas gali sugesti dėl staigaus maitinimo nutrūkimo.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Pasirūpinkite, kad kompiuteris pirmiau laiko nepersijungtų į miego režimą.
 • Nejunkite prie kitų prietaisų, išskyrus kompiuterį.

Atsisiųskite programą „Firmware Updater“.

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. [Update_ILCE7SV320.exe] failo atsisiuntimas bus pradėtas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuteryje.


 5. Pastaba „Windows 8.1 / 10“ vartotojams:

  Pagal pradinius „Internet Explorer“ nustatymus atnaujinimo failas bus išsaugotas [Downloads] (Atsisiuntimai) aplanke. Spustelėkite [Desktop] (darbalaukis) plytelę pradžios ekrane ir naudodami failų naršyklę raskite atsisiųstą failą aplanke [Downloads] (atsisiuntimai).

Install

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus paspauskite atsisiųstą failą [Update_ILCE7SV320.exe], kad paleistumėte „Firmware Updater“ programą. Atsidarys programos „Firmware Updater“ langas. 3. Laikydamiesi programos „Firmware Updater“ lange pateikiamų instrukcijų, pasirinkite Menu (meniu) --> Setup Subpage 4 (4 nustatymų puslapio dalis) --> USB Connection (USB jungtis) fotoaparato ekrane ir patikrinkite, ar pasirinktas režimas Mass Storage (didelės talpos saugykla).
  Jei pasirinktas kitas nei Mass Storage (Didelės talpos atmintis) režimas, pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis). 4. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB laidą.
  Pastaba. Kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio, fotoaparato LCD ekranas išsijungia. Pereikite prie kito žingsnio.
  Jeigu kompiuteris negali rasti kameros, jo ekrane rodomas pranešimas „Could not find the camera for this update“ (nepavyko rasti šio naujinimo kameros). Išbandykite tokius dalykus:
  • atjunkite USB laidą nuo kameros, tada iš naujo prijunkite USB laidą.
  • jei kompiuteryje yra dar vienas laisvas USB prievadas, prijunkite USB laidą prie šio prievado.


 5. Patvirtinti rodoma užduočių dėkle, esančiame apatiniame dešiniajame kompiuterio ekrano kampe.Pastaba.Jei nerodoma užduočių dėkle, pereikite prie kito veiksmo.


 6. Tai atlikę, programoje „Firmware Updater“ spustelėkite [Next] (toliau). Rodomas 1 pav. programoje „Firmware Updater“, o 2 paveikslėlis rodomas fotoaparato LCD ekrane.
  Pastaba.Jokiu būdu neišjunkite fotoaparato, kol nebus atnaujinta sistemos programinė įranga.

  1 pav.


  2 pav.


 7. „Firmware Updater“ lange spustelėkite Next (Toliau). Dabartinė versija ir atnaujinta versija bus rodoma ekrano apatinėje kairėje dalyje. Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 3.20 arba naujesnė, atnaujinti nereikia. Šiuo atveju sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite „Finish“ (baigti), išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir (arba) kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite maitinimo elementą arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

  Update is required  Update is not required


 8. Spustelėkite užduočių dėkle, esančiame apatiniame dešiniajame kompiuterio ekrano kampe, kad nutrauktumėte USB ryšį.
  Pastaba. Net nutraukę USB ryšį, USB kabelį palikite prijungtą prie kompiuterio atlikdami prieš tai nurodytą operaciją. Jei nerodoma užduočių dėkle, Pereikite prie kito žingsnio. 9. Paspauskite valdymo ratuko centre, kad būtų vykdoma.
  Pastaba. Spustelėjus valdymo ratuko centrą, ekranas išsijungia. Pereikite prie kito žingsnio. 10. Programoje „Firmware Updater“ spustelėkite [Next] (toliau). 11. Nustačius iš naujo, patvirtinamas pakartotinis fotoaparato prijungimas bei įsijungia toliau pateiktas ekranas. Spustelėkite [Run] (paleisti) ir pradėkite atnaujinimą. Atnaujinant rodoma eigos juosta (tai trunka apytiksliai 15 min.).
  Pastaba: kol vyksta naujinimas, niekada neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB kabelio.


 12. Naujinimui pasibaigus, fotoaparatas bus automatiškai paleistas iš naujo. Gali praeiti kelios minutės, kol įrenginys bus paleistas iš naujo.Įsitikinkite, kad fotoaparatas įjungtas, ir palaukite, kol bus parodytas LCD ekranas. Spustelėkite [Finish] (baigti), kai parodomas LCD ekranas.


  Pastaba.Automatiškai iš naujo paleidus fotoaparatą, gali būti parodytas atkūrimo ekranas. Kol jis rodomas, neatjunkite USB laido. Baigus atkurti, fotoaparatas gali automatiškai išsijungti. Tačiau naujinimas yra baigtas.
 13. Click on the task tray at the lower right corner of the computer screen to stop the USB connection.
  Note: If is not displayed on the task tray, Please proceed to the next step.

 14. Disconnect the USB cable.

Patvirtinkite, kad fotoaparato sistemos programinės įrangos versija yra 3.20.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup subpage 6 (6 nustatymų puslapio dalis) --> Version (Versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.