PALAUKITE – prieš atsisiųsdami šį failą, perskaitykite skyrių „Būtini failai“.

Būtini atsisiuntimai

Jei nenurodoma kitaip, toliau pateikiamus failus reikia įdiegti PRIEŠ Sistemos programinės įrangos 3.20 versija, skirta ILCE-7 (Mac), kad viskas veiktų tinkamai. Jei pateikiamas daugiau nei vienas būtinas failas, įdiekite juos šiame puslapyje nurodyta tvarka.

Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:
 • ILCE-7

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas: Sistemos programinės įrangos 3.20 versija, skirta ILCE-7 (Mac)
 • Išleidimo data: 26/07/2016
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Optimizuojamas objektyvo SEL70200GM našumas

Patvirtinkite savo fotoaparato sistemos programinės įrangos versiją

Vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais ir patikrinkite savo fotoaparato sistemos programinės įrangos versiją.
Jei sistemos programinės įrangos versija yra 3.20 arba naujesnė, atnaujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) --> Setup subpage 6 (6 nustatymų puslapio dalis) --> Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodytomis „Mac“ versijomis:
 • „Mac OS X“ v.10.10 – 10.11 / „macOS“ 10.12-10.13*

  *Svarbu:
  „macOS 10.13“ sistemoje prieš naujindami programinę įrangą būtinai įdiekite „DriverLoader_1013“.

Kompiuterio techninė įranga

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:
 • Centrinis procesorius: „Intel“ procesorius*
  *„Core Solo“ ir „Core Duo“ procesoriai nebepalaikomi.
 • Tuščia vieta standžiajame diske: 300 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba didesnė
  Pastaba. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Pilnai įkrauta įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-FW50 arba kintamosios srovės adapteris AC-PW20 (parduodamas atskirai)

   Pastaba. Atnaujinti galima tik tada, kai maitinimoelemento įkrovos lygis yra (trys padalos) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti pilnai įkrautą maitinimo elementą arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • USB laidas parduodamas su fotoaparatu

  Pastaba. Naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti

 • Naujindami sistemos programinę įrangą, naudokite visiškai įkrautą įkraunamų maitinimo elementų pakuotę NP-FW50 arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (įsigyjamas atskirai).
 • Naujinant neišimkite maitinimo elemento ir neatjunkite kintamosios srovės adapterio. Jei taip padarysite, fotoaparatas gali sugesti dėl staigaus maitinimo nutrūkimo.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Pasirūpinkite, kad kompiuteris pirma laiko nepersijungtų į miego režimą, nes sistemos programinės įrangos naujinimas trunka maždaug 15 minučių. Jei reikia išsamios informacijos, kaip tai padaryti, susisiekite su gamintoju.
 • Meniu „Firmware Updater“ nesirinkite „About This Firmware Updater“ (apie šią „Firmware Updater“ programą). Kitaip atnaujinimo programinė įranga gali sugesti, ypač jei tuo metu atnaujinama.

Atsisiųskite programą „Firmware Updater“

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. [Update_ILCE7V320.dmg] failo atsisiuntimas bus pradėtas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuteryje.

Install

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_ILCE7V320.dmg] failą. - Šiuo metu nejunkite fotoaparato.
 3. Du kartus spustelėkite [Update_ILCE7V320] piktogramą, kuri pasirodo darbalaukyje.
 4. Du kartus spustelėkite [Firmware Updater] piktogramą.
 5. Kad atsisiųstumėte branduolio plėtinį, pranešimas ragina jus leisti programai atlikti pakeitimus. Įveskite administracinės paskyros slaptažodį. 6. Programa „Firmware Updater“ paleidžiama. 7. Įjunkite fotoaparatą.
 8. Laikydamiesi programos „Firmware Updater“ lange pateiktų instrukcijų, fotoaparato ekrane pasirinkite Menu (meniu) --> Setup subpage 4 (4 nustatymų puslapio dalis) --> USB Connection (USB jungtis)ir patikrinkite, ar pasirinktas režimas Mass Storage (didelės talpos saugykla).
  Jei pasirinktas kitas nei Mass Storage (Didelės talpos atmintis) režimas, pasirinkite Mass Storage (Didelės talposatmintis). 9. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB laidą.
  Pastaba. Kai fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio, išsijungia fotoaparato LCD ekranas. Pereikite prie kito žingsnio.
  Jei fotoaparato LCD ekranas neišsijungia, pabandykite vieną iš toliau nurodytų būdų.
  • Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  • Jeigu kompiuteryje yra daug USB jungčių, pabandykite prijungti prie kitų.
 10. Programoje „Firmware Updater“ spustelėkite [Next] (toliau). Programoje „Firmware Updater“ atsiranda 1 paveikslėlis, o 2 paveikslėlis atsiranda fotoaparato LCD ekrane.
  Pastaba. Dabar jokiu būdu neišjunkite fotoaparato, kol nebus atnaujintasistemos programinė įranga.
  1 pav.


  2 pav.


 11. Patvirtinę 1 ir 2 paveikslėliuose pateiktus rodinius spustelėkite Next (toliau). Dabartinė versija ir atnaujinta versija bus rodoma ekrano apatinėje kairėje dalyje. Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 3.20 arba naujesnė,atnaujinti nereikia. Šiuo atveju sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite „Finish“ (baigti), išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir (arba) kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite maitinimo elementą arba prijunkite kintamosiossrovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.


 12. Reikalingas atnaujinimas


  Atnaujinimas nėra būtinas


 13. Spustelėkite Next (Toliau). Parodomas toks ekranas.


 14. Paspauskite valdymo ratuko centre, kad būtų vykdoma.
  Pastaba. Spustelėjus valdymo ratuko centrą, ekranas išsijungia. Pereikite prie kito žingsnio. 15. Programoje „Firmware Updater“ spustelėkite [Next] (toliau). 16. Nustačius iš naujo, patvirtinamas pakartotinis fotoaparato prijungimas bei įsijungia 3 pav. pateiktas ekranas.
 17. Spustelėkite [Run] (paleisti) ir pradėkite atnaujinimą. Atnaujinant rodoma eigos juosta (tai trunka apytiksliai 15 min.).
  Pastaba: kol vyksta naujinimas, niekada neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB kabelio.

  3 pav.


 18. Naujinimui pasibaigus, fotoaparatas bus automatiškai paleistas iš naujo. Gali praeiti kelios minutės, kol įrenginys bus paleistas iš naujo. Įsitikinkite, kad fotoaparatas įjungtas, ir palaukite, kol bus parodytas LCD ekranas. Spustelėkite [Finish] (baigti),kai parodomas LCD ekranas.


  Pastaba. Automatiškai iš naujo paleidus fotoaparatą, gali būti parodytas atkūrimo ekranas. Kol jis rodomas, neatjunkite USB laido. Baigus atkurti, fotoaparatas gali automatiškai išsijungti. Tačiau naujinimas yra baigtas.

 19. Atjunkite USB kabelį.

Patvirtinkite, kad fotoaparato sistemos programinės įrangos versija yra 3.20.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup subpage 6 (6 nustatymų puslapio dalis) --> Version (Versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.