Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:
 • ILCE-5100

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas: Sistemos programinės įrangos 3.10 versija, skirta ILCE-5100 (Mac)
 • Išleidimo data: 14/03/2016
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Ši sistemos programinė įranga optimizuoja naujo objektyvo našumą.

Patvirtinkite savo fotoaparato sistemos programinės įrangos versiją

Vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais ir patikrinkite savo fotoaparato sistemos programinės įrangos versiją.
Jei sistemos programinės įrangos versija yra 3.10 arba naujesnė, atnaujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) --> Setup subpage 5 (5 nustatymų puslapio dalis) --> Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodytomis „Mac“ versijomis:
 • Mac OS X v.10.8 ~ 10.11

Kompiuterio techninė įranga

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:
 • Centrinis procesorius: „Intel“ procesorius*
  *„Core Solo“ ir „Core Duo“ procesoriai nebepalaikomi.
 • Tuščia vieta standžiajame diske: 200 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba didesnė
  Pastaba. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Pilnai įkrauta įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-FW50
   arba
   kintamosios srovės adapteris AC-PW20 (parduodamas atskirai)
   Pastaba. Atnaujinti galima tik tada, kai maitinimo elemento įkrovos lygis yra (trys padalos) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti pilnai įkrautą maitinimo elementą arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • USB laidas parduodamas su fotoaparatu
  Pastaba. Naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti

 • Naujindami sistemos programinę įrangą, naudokite visiškai įkrautą įkraunamų maitinimo elementų pakuotę NP-FW50 arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • Naujinant neišimkite maitinimo elemento ir neatjunkite kintamosios srovės adapterio. Jei taip padarysite, fotoaparatas gali sugesti dėl staigaus maitinimo nutrūkimo.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Sistemos programinės įrangos naujinimas trunka maždaug 15 min., todėl neleiskite kompiuteriui pereiti į miego režimą. Jei būtų įjungtas kompiuterio miego režimas ir naujinimo procesas būtų sutrikdytas, naujinti reikėtų iš naujo.
 • Iš „Firmware Updater“ meniu nesirinkite „About This Firmware Updater“ (apie šią programą „Firmware Updater“). Kitaip atnaujinimo programinė įranga gali sugesti, ypač jei tuo metu atnaujinama.

Atsisiųskite programą „Firmware Updater“

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. Bus pradėtas siųsti [Update_ILCE5100V310.dmg] failas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuteryje.

Install

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_ILCE5100V310.dmg] failą. - Šiuo metu nejunkite fotoaparato.
 3. Du kartus spustelėkite [Update_ILCE5100V310] piktogramą, kuri pasirodo darbalaukyje.
 4. Dukart spustelėkite [FirmwareUpdater] piktogramą.
 5. Kad atsisiųstumėte branduolio plėtinį, pranešimas ragina jus leisti programai atlikti pakeitimus. Įveskite administracinės paskyros slaptažodį. 6. Programa „Firmware Updater“ paleidžiama.


  >

 7. Įjunkite fotoaparatą.
 8. Remdamiesi „Firmware Updater“ lange pateikiamais nurodymais, fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup Subpage 3 (3 nustatymų puslapio dalis) --> USB Connection (USB prijungimas) ir patikrinkite, ar pasirinkta parinktis Mass Storage (Didelės talpos atmintis).Jei pasirinktas kitas nei
  Mass Storage (Didelės talpos atmintis) režimas, pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis). 9. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB laidą. USB režimas pasirodo kameros LCD ekrane.
  Pastaba. Jeigu kompiuteris negali rasti kameros, jo ekrane rodomas pranešimas „Could not find the camera for this update“ (nepavyko rasti šio naujinimo kameros). Išbandykite tokius dalykus:
  • atjunkite USB laidą nuo kameros, tada iš naujo prijunkite USB laidą.
  • jei kompiuteryje yra dar vienas laisvas USB prievadas, prijunkite USB laidą prie šio prievado.
 10. „Firmware Updater“ lange spustelėkite Next (Toliau). Dabartinė versija ir atnaujinta versija bus rodoma ekrano apatinėje kairėje dalyje. Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 3.10 arba naujesnė, atnaujinti nereikia. Šiuo atveju sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite „Finish“ (baigti), išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir (arba) kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite maitinimo elementą arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.
 11. Spustelėkite Next (Toliau). Parodomas toks ekranas.


 12. Paspauskite valdymo ratuko centre, kad būtų vykdoma.


  Pastaba. Spustelėjus valdymo ratuko centrą, ekranas išsijungia. Pereikite prie kito žingsnio.

 13. „Firmware Updater“ lange spustelėkite Next (Toliau).
 14. Nustačius iš naujo, patvirtinamas pakartotinis fotoaparato prijungimas bei įsijungia toliau pateiktas ekranas.
  Spustelėkite Run (Paleisti) ir pradėkite atnaujinimą. Atnaujinimo metu rodoma eigos juosta (atnaujinimas užtrunka apytiksliai 15 minutes).


  Pastaba. Atnaujinimo metu niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.
 15. Naujinimui pasibaigus, fotoaparatas bus automatiškai paleistas iš naujo. Įsitikinkite, kad fotoaparatas įjungtas, ir palaukite, kol bus parodytas LCD ekranas. Kai bus parodytas LCD ekranas, spustelėkite Finish (Baigti) ir atjunkite USB kabelį.


 16. Pastaba. Automatiškai iš naujo įjungus fotoaparatą, gali būti parodytas atkūrimo ekranas. Kol jis rodomas, neatjunkite USB laido. Baigus atkurti, fotoaparatas gali automatiškai išsijungti. Tačiau naujinimas yra baigtas.

Patvirtinkite, kad fotoaparato sistemos programinės įrangos versija yra 3.10.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup subpage 5 (5 nustatymų puslapio dalis) --> Version (Versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.