Susiję modeliai

Ši informacija skirta šiems modeliams:
 • ILCA-77M2

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas:Aparatinės įrangos naujinimas "Ver.2.00", skirtas "ILCA-77M2" ("Mac")
 • Leidimo data: 11/12/2014
 • Privalumai ir patobulinimai:
   • Geresnis automatinio fokusavimo greitis
   • Leidžia filmuoti 50p / 25p (PAL režimu) ir 60p / 30p / 24p (NTSC režimu) XAVC S formatu, palaikančiu didelės spartos filmavimą

    * Fimuojant XAVC S formatu būtina naudoti SDXC kortelę (10 klasės ar didesnės spartos), prieš tai suformatavus kortelę su įrenginiu su atnaujinta sistemos programine įranga. Suformatavus atminties kortelę visi duomenys iš jos bus ištrinti. Nepamirškite pasidaryti atsarginės duomenų kopijos prieš formatuodami.

    * Daugiau informacijos apie XAVC S filmavimo galimybes ieškokite žinyno vadove.

Fotoaparato aparatinės įrangos versijos patvirtinimas

Vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais ir patikrinkite savo fotoaparato aparatinės įrangos versiją.
Jei aparatinės įrangos versija yra 2.00 arba senesnė, reikia atnaujinti.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup (Sąranka) --> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra rodoma kaip pavaizduota žemiau.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausias programinės įrangos versijos atnaujinimas yra suderinamas su šiomis "Mac" versijomis:
 • "Mac OS X" 10.6 ~ 10.10 vers.

Kompiuterio techninė įranga

Naujausias programinės įrangos versijos atnaujinimas yra suderinamas su šiomis aparatinės įrangos versijomis:
 • Procesorius: "Intel" procesorius*
  *"Core Solo" ir "Core Duo" procesoriai nebepalaikomi.
 • Standžiojo disko dydis: 200 MB arba daugiau
 • RAM: 512 MB arba daugiau
  Pastaba. Prieš atnaujindami aparatinę įrangą išjunkite visų kitų programų programinę įrangą.
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Pilnai įkrautas įkraunamo akumuliatoriaus blokas NP-FM500H
   arba
   kintamosios srovės adapteris AC-PW10AM (parduodamas atskirai)
   Pastaba. Atnaujinimą galima atlikti tik tada, jei likusi akumuliatoriaus įkrova yra (trys ženklai) arba daugiau. Rekomenduojame jums naudoti pilnai įkrautą akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį AC-PW10AM (parduodamas atskirai).
 • Prie fotoaparato pridedamas USB laidas
  Pastaba. Funkcijų atnaujinimas naudojant bet kokį kitą USB laidą negarantuojamas.

Atsisiųsti

 • Atlikdami aparatinės įrangos naujinimą, naudokite pilnai įkrautą įkraunamą NP-FM500H akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį AC-PW10AM (parduodamas atskirai).
 • Neišimkite akumuliatoriaus arba neatjunkite kintamosios srovės adapterio atnaujinimo metu, nes dėl staigaus maitinimo atjungimo fotoaparatas gali nustoti tinkamai veikti.
 • Iš anksto iš fotoaparato išimkite atminties kortelę.
 • Atnaujinimo metu neuždenkite objektyvo jutiklių, nes LCD monitorius gali persijungti į vaizdų aptikimo režimą. Jei LCD monitoriuje nieko nematote, nuspauskite [IEŠKIKLIO / LCD mygtuką].
  camera_illustration
 • Programinės įrangos atnaujinimas trunka apie 10 minučių, todėl nustatykite, kad kompiuteris nepersijungtų į miego režimą. Jei kompiuteris persijungia į miego režimą, atnaujinimas būtų pertrauktas ir visą atnaujinimo procesą reikės pradėti iš naujo.

Atsisiųskite aparatinės įrangos naujinimo programą

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs kaip administratoriaus teises turintis vartotojas.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. Bus pradėtas [Update_ILCA77M2V200.dmg] failo atsisiuntimas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuteryje.

Install

Įdiekite "DriverLoader" bazinio kodo plėtinį

Šis veiksmas reikalingas tik tuo atveju, jei jūsų kompiuteryje veikia "Mac OS X 10.10" (ar naujesnė versija). Tokiu atveju prieš atliekant įrangos atnaujinimą reikia paleisti parengiamąj programą. Jei kompiuteryje įdiegta "Mac OS X 10.9" ar senesnė versija, tokios programos paleisti nereikia, galite pereiti iškart prie kitos veiksmo "Programinės įrangos diegimas".

 1. Atsisiųskite "DriverLoader" failą [DL100_1411a.dmg]
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [DL100_1411a.dmg] failą. Šiuo metu jokiu būdu neprijunkite kameros.
 3. Du kartus spustelėkite [DL100_1411a] piktogramą, kuri pasirodo darbalaukyje.
 4. Dukart spustelėkite [DriverLoader] piktogramą.
 5. Norint įkelti branduolio plėtinį, atsiranda pranešimas, raginantis jus leisti programai daryti pakeitimus. Įveskite administratoriaus paskyros slaptažodį.
Programinės įrangos diegimas
 1. Išjunkite visas kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_ILCA77M2V200.dmg] failą. - Šiuo metu nejunkite fotoaparato.
 3. Du kartus spustelėkite [Update_ILCA77M2V200] piktogramą, kuri pasirodo darbalaukyje.
 4. Dukart spustelėkite [FirmwareUpdater] piktogramą.
 5. Norint įkelti branduolio plėtinį, atsiranda pranešimas, raginantis jus leisti programai daryti pakeitimus. Įveskite administracinės paskyros slaptažodį.  Pastaba: dukart spustelėjus ant [FirmwareUpdater] gali atsidaryti tapatybės patvirtinimo įspėjamasis pranešimas.

  Tokiu atveju uždarykite pranešimą spausdami OK (gerai). Po to, laikydami nuspaudę klavišą [Control] spustelėkite ant piktogramos [FirmwareUpdater]. Meniu pasirinkite [Open]. Atsidarius įspėjamajam pranešimui pasirinkite [Open].
 6. Paleidžiama aparatinės įrangos atnaujinimo programa.


  Spustelėkite norėdami padidinti


 7. Įjunkite fotoaparatą.
 8. Remdamiesi aparatinės įrangos atnaujinimo laukelyje pateikiamais nurodymais, fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup subpage 4 (Sąranka) --> USB Connection (USB prijungimas) ir patikrinkite, ar pasirinkta parinktis Mass Storage (Didelės talpos atmintis).
  Jei yra pasirinktas kitas režimas, o ne Mass Storage (Didelės talpos atmintis), pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis). 9. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio pateiktu USB laidu, išsijungs fotoaparato LCD ekranas. Eikite prie kito veiksmo.
  Pastaba: jei LCD ekranas neišsijungia, pabandykite vieną iš šių būdų:
  • Atjunkite USB laidą nuo kameros, tada iš naujo prijunkite USB laidą.
  • Jei kompiuteryje yra dar vienas laisvas USB prievadas, prijunkite USB laidą prie šio prievado.
 10. Aparatinė įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau). Kompiuterio ekrane pasirodys šis langas:


  Spustelėkite norėdami padidinti


  Tuo pačiu metu fotoaparato LCD ekrane pasirodys pranešimas "Follow computer instructions" (Vykdykite kompiuterio nurodymus). -Nuo dabar neišjunkite fotoaparato, kol aparatinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.
 11. Spustelėkite Next (Toliau). Dabartinė versija ir versija po atnaujinimo pasirodo apatinėje kairiojoje aparatinės įrangos atnaujinimo programos dalyje.


  Spustelėkite norėdami padidinti


  Jei esama aparatinės įrangos versija yra 2.00 arba senesnė, atnaujinti nereikia. Šiuo atveju sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite Finish (Baigti), išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių ir / arba kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.
 12. Spustelėkite Next (Toliau), pasirodys šis langas:


  Spustelėkite norėdami padidinti


 13. Dar kartą spustelėkite Next (Toliau).
 14. Kai fotoaparato LCD ekrane pasirodo pranešimas Reset camera (Iš naujo nustatyti fotoaparatą), spustelėkite fotoaparato valdymo ratuko centrinę dalį ir nustatykite jį iš naujo. - LCD ekranas išsijungs. 15. Aparatinė įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau).
 16. Nustačius iš naujo, patvirtinamas pakartotinis fotoaparato prijungimas bei įsijungia šis langas:


  Spustelėkite norėdami padidinti


 17. Spustelėkite Run (Paleisti) ir pradėkite atnaujinimą. Atnaujinimo metu bus rodoma eigos juosta (apytiksliai 10 min.). -Atnaujinimo metu niekada neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido.
 18. Atnaujinimui pasibaigus, pasirodys šis langas: Spustelėkite Finish (Baigti) ir atjunkite USB laidą.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Spustelėkite norėdami padidinti


 19. Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių ir / arba kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

Patvirtinkite, kad jūsų fotoaparato aparatinės įrangos versija yra 2.00 vers.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup subpage 6 (Sąranka) --> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra nurodyta kaip pavaizduota toliau.