Susiję modeliai

Ši informacija skirta šiems modeliams:
 • HDR-AZ1

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas: Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas "Ver.1.01", skirtas HDR-AZ1 ("Windows")
 • Išleidimo data:2014-12-18
 • Nauda ir patobulinimai
  • Pagerinami GPS žurnalai filmuojant ir vietos informacija fotografuojant
  • Ištaisomas tiesioginės transliacijos funkcijos vaizdo perdavimo dydis, kai vaizdo įrašo dydis yra 1280 x 720

Sistemos reikalavimai

Operacinė sistema

Programinės aparatinės įrangos naujinio naujausia versija suderinama su dažniausiai naudojamomis "Microsoft Windows" versijomis:
 • "Windows(r) Vista"* SP2
 • "Windows(r) 7 SP1"
 • Windows(r) 8
 • Windows(r) 8.1

  Pastabos:
  * "Starter" versija nepalaikoma.

Kompiuterio aparatinė įranga

Programinės aparatinės įrangos naujinio naujausia versija suderinama su šia aparatine įranga:
 • Tuščia vieta standžiajame diske: 200 MB ar daugiau
 • RAM: 512 MB ar daugiau
  Pastaba: Prieš atnaujindami programinę aparatinę įrangą uždarykite visų kitų programų programinę įrangą.
 • Kameros maitinimo šaltinis
  • Visiškai įkrautų baterijų pakuotė NP-BY1
   Pastaba: Atnaujinti galima tik tada, kai likęs baterijos lygis yra (trys padalos) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą bateriją.
 • USB laidas parduodamas su kamera

  Pastaba: Naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti

Svarbios pastabos:

 • Atlikdami programinės aparatinės įrangos naujinimą, naudokite visiškai įkrautas baterijas iš NP-BY1 pakuočių.
 • Neišimkite baterijos atnaujindami, kitaip kamera gali tapti nenaudojama dėl staigaus maitinimo nutraukimo.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš kameros.

Kaip atsisiųsti programinės aparatinės įrangos naujinimo programą:

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Puslapio apačioje perskaitykite pareiškimą ir sutikite su jo terminais ir sąlygomis paspausdami žymimąjį langelį. Tada paspauskite Download (Atsisiųsti) mygtuką.
 3. Bus pradėtas siųsti [Update_HDRAZ1V101.exe] failas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

  "Windows 8" naudotojams:

  Pagal pradinius "Internet Explorer" nustatymus atnaujinimo failas bus išsaugotas [Downloads] (Atsisiuntimai) aplanke. Spustelėkite [Desktop] (Darbalaukio) išklotinę Pradžios ekrane ir raskite atsisiųstą failą [Downloads] (Atsisiuntimų) aplanke naudodami "Explorer" naršyklę.

Install

Kai tik failas bus sėkmingai atsiųstas, jūs galite įdiegti programinės aparatinės įrangos naujinį "Ver.1.01", skirtą HDR-AZ1.

1 žingsnis: Paleiskite programinės aparatinės įrangos atnaujinimo programą "Firmware Updater".

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus paspauskite [Update_HDRAZ1V101.exe] atsisiųstą failą, kad paleistumėte "Firmware Updater" programą.


  Atsiras "Firmware Updater" programos langas.

 3. Iš anksto išimkite atminties kortelę iš kameros. Prijunkite kamerą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB laidą.
  Pastaba: Kameros LCD monitoriuje atsiras pranešimas USB Mode (USB režimas).

  Jeigu kompiuteris negali rasti kameros, jo ekrane atsiras pranešimas "Could not find the camera for this update". Jeigu taip atsitiks, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
  - Atjunkite ir vėl prijunkite USB laidą.
  - Jeigu kompiuteryje yra daug USB terminalų, pabandykite prijungti prie kitų. Jūsų kompiuterio galinėje pusėje gali būti keli USB terminalai.


  Kartais, kai kamera prijungta prie kompiuterio naudojant USB laidą, pranešimas, raginantis pakartoti kompiuterio paleidimą, gali atsirasti kompiuterio ekrane. Tokiu atveju išimkite baterijas iš kameros, pakartotinai paleiskite kompiuterį ir vykdykite veiksmus nuo "2. Firmware Updater" paleidimas".
 4. Patvirtinkite "Safely Remove Hardware" (Saugiai pašalinti aparatinę įrangą) piktogramą , rodomą kompiuterio ekrano dešiniojo kampo apačioje esančiame užduočių dėkle.
 5. Patvirtinę ankstesnį pranešimą, spustelėkite Next (Kitas) "Firmware Updater" programos lange.
  Pastaba: Niekada neišjunkite kameros, kol nepabaigtas programinės aparatinės įrangos atnaujinimas.


 6. Patvirtinę 1 ir 2 paveikslų rodinius, spustelėkite [Next] (Kitas). Dabartinė versija ir atnaujinta versija bus rodoma ekrano apatinėje kairėje dalyje. (3 pav.)
 7. Patvirtinę, kad Current Version (Esama versija) yra Ver.1.00, spustelėkite [Next] (Kitas).
  Jeigu ekrane atsiranda Figure 4 (4 pav.), atnaujinimas nereikalingas. Atsižvelgę į pranešimą, sustabdykite USB prijungimą ir spustelėkite Finish (Baigti). Išjunkite kamerą, išimkite baterijas, tada vėl įdėkite ir įjunkite kamerą.

  3 pav. Atnaujinimas reikalingas.

  4 pav. Atnaujinimas nereikalingas.

 8. Spustelėkite "Safely Remove Hardware" (Saugiai pašalinti aparatinį įrangą) piktogramą , esančią kompiuterio ekrano dešiniojo kampo apačioje užduočių dėkle, kad sustabdytumėte USB, kaip aprašyta 5 pav.
  Pastaba: USB laidą laikykite prijungtą, net sustabdę USB ryšį kompiuteryje, kaip nurodyta aukščiau.
  5 pav.

 9. Norėdami vykdyti, paspauskite mygtuką [REC] (filmavimas / fotografavimas)

  Pastaba. Ekranas išsijungia, kai paspaudžiamas mygtukas [REC]. Pereikite prie kito žingsnio.
 10. Spustelėkite Next (Kitas) "Firmware Updater" lange (Figure 5) (5 pav.).
 11. Paleidus iš naujo, patvirtinamas kameros prijungimas iš naujo ir ekrane atsiranda Figure 6 (6 pav.).
 12. Spustelėkite Run (paleisti), kad įjungtumėte atnaujinimą. Atnaujinimo metu (maždaug 12 minučių) atsiranda eigos juosta.
  Pastaba: atnaujinimo metu niekada neišjunkite kameros arba neatjunkite USB laido.
  6 pav.

 13. Naujinimui pasibaigus, fotoaparatas bus automatiškai paleistas iš naujo. Įsitikinkite, kad fotoaparatas įjungtas, ir palaukite, kol jis vėl bus parodytas LCD ekranas. Parodžius LCD ekraną ir raginimą atjungti USB kabelį spustelėkite [Finish]
  7 pav

2 žingsnis: Patvirtinkite, kad jūsų kameros programinės aparatinės įrangos versija yra "Ver.1.01".

 1. Paleiskite į išmanųjį telefoną ar planšetę įdiegtą „PlayMemories Mobile“ ir sujunkite su fotoaparatu.
  Informacijos, kaip įdiegti „PlayMemories Mobile“ ir kaip prijungti prie fotoaparato, žr. prie fotoaparato pridėtas naudojimo instrukcijas arba HDR-AZ1 pagalbos žinyno skyriuje „Fotoaparato prijungimas prie išmaniojo telefono“ (Android /iPhone)
 2. Versija gali būti parodyta „PlayMemories Mobile“ pasirinkus [Settings] -> [Camera information]