Susiję modeliai

Ši informacija skirta šiems modeliams:
 • HDR-AS15

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas:Aparatinės įrangos naujinimas "Ver.3.00", skirtas "AS15" ("Windows")
 • Leidimo data:24/06/2013
 • Privalumai ir patobulinimai
  • Sumaniai valdydami nuotoliniu būdu galite persijungti į kopijavimo / nuotolinio valdymo sumaniuoju telefonu režimą.
  • Pakeisti tokie meniu elementai ir numatytieji nustatymai:
   • [SEND] (siųsti) ištrinta. Galite prisijungti fotoaparatą belaidžiu būdu tik filmavimo / fotografavimo režimu.
   • Numatytojo nustatymo [A.OFF] (automatinio maitinimo išjungimo) funkcija į [60sec] pakeista iš [10sec].
   • Numatytojo nustatymo [RMOTE] (nuotolinis) funkcija į [ON] (įjungt.) pakeista iš [OFF] (išjungt.).

  Norėdami sužinoti, kaip naudoti naujas funkcijas, žr. naudojimo vadovą.

  Pastaba: atnaujinkite "PlayMemories Mobile" į naujausią versiją ("Ver. 3.00" arba dar naujesnę) prieš pradėdami naudotis sumaniosiomis nuotolinio valdymo funkcijomis.

  Šie pataisymai ir privalumai iš ankstesniosios atnaujintos programos ("Ver.2.00") jau įtraukti į "Ver. 3.00".

  • Progressive Scan (PS) įrašymo režimas (1920 x 1080 / 1060 tašk.)
   Greitai judantį sklandų vaizdą galima užfiksuoti naudojant fotografavimo režimą nufotografuojant kelis kadrus iš eilės dideliu greičiu
  • VANDENS vaizdo pasirinkimas
   Norėdami nustatyti tinkamą White Balance (WB) nustatymą po vandeniu, pasirinkite "Water mode" (Vandens režimas).
  • PYPSĖJIMO išjungimo nustatymas
   • Abu nustatymai "Rec" (Įrašymas) ir "Setting Sound" (Garso nustatymas) įjungti.
   • Nustatymas "Rec" (Įrašymas) įjungtas, o "Setting Sound" (Garso nustatymas) išjungtas.
   • Abu nustatymai "Rec" (Įrašymas) ir "Setting Sound" (Garso nustatymas) išjungti.

  Peržiūrėkite Naudojimosi vedlį, kad žinotumėte, kaip naudotis šiomis funkcijomis.

  Peržiūrėkite licencijų sąrašą

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausias programinės įrangos versijos atnaujinimas yra suderinamas su dažniausiai naudojamomis "Microsoft Windows" versijomis:
 • "Windows® Vista"* SP2
 • "Windows® 7" SP1
 • "Windows® 8"
  Pastabos:
  * "Starter" leidimas nėra palaikomas.

Kompiuterio techninė įranga

Naujausias programinės įrangos versijos atnaujinimas yra suderinamas su šiomis aparatinės įrangos versijomis:
 • Standžiojo disko talpa: 200 MB arba daugiau
 • RAM: 512 MB arba daugiau
  Pastaba: prieš atnaujindami aparatinę įrangą išjunkite visų kitų programų programinę įrangą.
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Pilnai įkrautas įkraunamas NP-BX1 arba NP-FG1 akumuliatorius
   Pastaba: atnaujinimą galima atlikti tik tada, jei likusi akumuliatoriaus įkrova yra (trys ženklai) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti pilnai įkrautą akumuliatorių.
 • USB laidas pateikiamas su fotoaparatu

  Pastaba: bet koks kitas USB laidas negarantuoja tinkamo atnaujinimo.

Atsisiųsti

Svarbios pastabos:

 • Atlikdami programinės įrangos atnaujinimą, naudokite pilnai įkrautą įkraunamą NP-BX1 arba NP-FG1 akumuliatorių.
 • Neišimkite akumuliatoriaus atnaujinimo metu, nes dėl staigaus maitinimo atjungimo fotoaparatas gali nustoti tinkamai veikti.
 • Iš anksto iš fotoaparato išimkite atminties kortelę.

Programinės įrangos atnaujinimo programos atsisiuntimas:

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs kaip administratoriaus teises turintis vartotojas.
 2. Perskaitykite puslapio apačioje esantį atsakomybės neprisiėmimą ir sutikite su sąlygomis ir nuostatomis spustelėdami žymimąjį langelį. Tada spustelėkite mygtuką Download (Atsisiųsti).
 3. [Update_CAMAS15V300.exe] failo atsisiuntimas bus pradėtas.
 4. Išsaugokite failą ant savo kompiuterio darbalaukio (rekomenduojama).

  "Windows 8" naudotojams:

  pagal "Internet Explorer" pradinius nustatymus atnaujinimo failas bus įrašytas aplanke [Downloads] (Atsisiuntimai). Pradžios ekrane spustelėkite ant [Desktop] (Darbalaukis) ir naudodami "Explorer" raskite atsisiųstą failą aplanke [Downloads] (Atsisiuntimai).

Install

Kai failas sėkmingai atsiunčiamas, galite įdiegti programinės įrangos atnaujinimą į 3.00 versiją, skirtą / HDR-AS15.

1 veiksmas. paleiskite aparatinės įrangos atnaujinimo programą

 1. Išjunkite visas kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_CAMAS15V300.exe] failą ir paleiskite programinės įrangos atnaujinimo programą.


  Atsidaro programinės įrangos atnaujinimo programos langas.

 3. Iš anksto iš fotoaparato išimkite atminties kortelę. Pridėtu USB laidu prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio.
  Pastaba: USB Mode (USB režimas) pasirodo fotoaparato LCD monitoriuje.

  Jei kompiuteris negali aptikti fotoaparato, kompiuterio ekrane pasirodo pranešimas "Could not find the camera for this update." (Šiam atnaujinimui nepavyko rasti fotoaparato.). Jei taip nutinka, pabandykite atlikti šiuos veiksmus:
  - atjunkite USB laidą ir vėl jį prijunkite;
  - jei kompiuteryje yra keli USB prievadai, pabandykite prijungti prie kito prievado. Kai kurie USB prievadai gali būti jūsų kompiuterio galinėje dalyje.


  Kartais, kai fotoaparatas prie kompiuterio yra prijungtas USB laidu, kompiuterio ekrane turi pasirodyti pranešimas, raginantis paleisti kompiuterį iš naujo. Tokiu atveju išimkite akumuliatorių paleiskite kompiuterį iš naujo ir atlikite procedūrą, nurodytą dalyje "2. Paleiskite programinės įrangos atnaujinimo programą".
 4. Patvirtinkite piktogramą "Safely Remove Hardware" (Saugiai išjungti techninę įrangą) , rodomą kompiuterio ekrano užduočių juostos dešiniajame kampe.
 5. Patvirtinę, aparatinės įrangos atnaujinimo ekrane spustelėkite Next (Toliau). Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange pasirodo 1 pav., o fotoaparato LCD ekrane pasirodo 2 pav.

  Pastaba: nuo dabar neišjunkite fotoaparato, kol programinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.

  1 pav.2 pav.

 6. Patvirtinę 1 ir 2 pav. ekranus, spustelėkite [Next] (Toliau). Dabartinė versija ir versija po atnaujinimo pasirodo apatinėje kairiojoje ekrano dalyje. (3 pav.)
 7. Patvirtinę, kad Current Version (Dabartinė versija) yra 2.00 vers. arba senesnė, spustelėkite [Next] (Toliau).
  Jei pasirodo 4 pav. esantis ekranas, atnaujinti nereikia. Remdamiesi pranešimu nutraukite USB prisijungimą ir spustelėkite Finish (Baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių, iš naujo įstatykite akumuliatorių ir įjunkite fotoaparatą.

  3 pav.: reikia atnaujinti.

  4 pav.: atnaujinti nereikia.

 8. Spustelėkite saugaus aparatinės įrangos pašalinimo piktogramą , kuri yra rodoma kompiuterio ekrano užduočių juostos dešiniajame kampe, ir sustabdykite USB ryšį, kaip parodyta 5 paveikslėlyje.
  Pastaba: neatjunkite USB laido, net nutraukę USB prisijungimą kompiuteryje atlikdami prieš tai nurodytą operaciją.
  5 pav.

 9. Nuspauskite [Multiparinkiklio] centrą, kad atliktumėte pakartotinį fotoaparato nustatymą.

  Pastaba: kai nuspaudžiamas mygtukas [ENTER]] (Įvesti), ekranas išsijungia. Pereikite prie kito veiksmo.
 10. Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau) (5 pav.).
 11. Pakartotinai nustačius, patvirtinamas pakartotinis fotoaparato prijungimas ir pasirodo 6 pav. pavaizduotas ekranas.
 12. Spustelėkite Run (Paleisti) ir pradėkite atnaujinimą. Atnaujinimo metu rodoma eigos juosta (apytiksliai 10 min.).
  Pastaba: atnaujinimo metu niekada neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido.
  6 pav.

 13. Kai atnaujinimas yra baigtas, pasirodo 7 pav. pateikiamas ekranas. Spustelėkite Finish (Baigti) ir atjunkite USB laidą.
  7 pav.

 14. Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių, iš naujo įstatykite akumuliatorių ir vėl įjunkite fotoaparatą.

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad jūsų fotoaparato programinės įrangos versija yra 3.00.

 1. Norėdami įjungti parinktį [SETUP] (Sąranka), nuspauskite mygtuką NEXT (Toliau), tada mygtuką ENTER (Įvesti).
 2. Norėdami įjungti parinktį [PLAY], nuspauskite mygtuką NEXT (Toliau). Jei atsiranda [PLAY], programinės įrangos versija yra 3.00.