Susiję modeliai

Ši informacija skirta šiems modeliams:
 • FDR-AX53

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas: Sistemos programinės įrangos 1.02 versijos naujinys, skirtas FDR-AX53 („Windows“)
 • Išleidimo data:06/09/2016
 • Nauda ir patobulinimai
  • Pagerina vaizdo stabilumą pasukus / pakreipus, kai naudojamas trikojis

Sistemos reikalavimai

Operacinė sistema

Naujausia objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Microsoft Windows“ versijomis:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Pastabos:
  * "Starter" versija nepalaikoma.

Kompiuterio aparatinė įranga

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:
 • Tuščia vieta standžiajame diske: 300 MB ar daugiau
 • RAM: 512 MB ar daugiau
  Pastaba. prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Kameros maitinimo šaltinis
  Visiškai įkrautų baterijų pakuotė NP-FV70 arba kintamos srovės adapterio pakuočių
 • USB laidas parduodamas su kamera
  Pastaba: naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti

Svarbios pastabos:

 • Naujindami sistemos programinę įrangą, naudokite visiškai įkrautą įkraunamų maitinimo elementų pakuotę NP-FV70 arba kintamosios srovės adapterį.
 • Neišimkite baterijos atnaujindami, kitaip kamera gali tapti nenaudojama dėl staigaus maitinimo nutraukimo.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš kameros.
 • Sistemos programinės įrangos atnaujinimas trunka apie 20 min., todėl neleiskite kompiuteriui pereiti į miego režimą. Jei būtų įjungtas kompiuterio miego režimas ir naujinimo procesas būtų sutrikdytas, naujinti reikėtų iš naujo.

Kaip atsisiųsti programą „System Software Updater“:

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Puslapio apačioje perskaitykite pareiškimą ir sutikite su jo terminais ir sąlygomis paspausdami žymimąjį langelį. Tada paspauskite Download (Atsisiųsti) mygtuką.
 3. Bus pradėtas siųsti [Update_FDR-AX53V102.exe] failas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

  Jei naudojate „Windows 8.1“ arba „Windows 10“:

  Pagal pradinius "Internet Explorer" nustatymus atnaujinimo failas bus išsaugotas [Downloads] (Atsisiuntimai) aplanke. Spustelėkite [Desktop] (Darbalaukio) išklotinę Pradžios ekrane ir raskite atsisiųstą failą [Downloads] (Atsisiuntimų) aplanke naudodami "Explorer" naršyklę.

Install

Sėkmingai atsisiuntę failą, galite pradėti diegti sistemos 1.02 versijos naujinį, skirtą FDR-AX53.

1 veiksmas. Paleiskite programą „System Software Updater“

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą failą [Update_FDR-AX53V102.exe], kad paleistumėte programą „System Software Updater“.


  Rodomas programos „System Software Updater“ langas.

 3. Įjunkite fotoaparatą

  Laikydamiesi programos „System Software Updater“ lange pateiktų instrukcijų, fotoaparato ekrane pasirinkite [Menu] (meniu) – [Setup] (sąranka) – [Connection] (jungtis) – [USB Connection Setting] (USB jungties nustatymai) ir patikrinkite, ar pasirinktas režimas „Mass Storage“ (didelės talpos saugykla).

  Jei pasirinktas kitas režimas, o ne [Mass Storage] (didelės talpos saugykla), pasirinkite [Mass Storage] (didelės talpos saugykla).

 4. Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB kabelį.
  Fotoaparato LCD monitoriuje rodomas užrašas „USB Mode“ (USB režimas).
 5. Patvirtinę fotoaparato LCD monitoriuje spustelėkite [Next] (toliau). Dabartinė versija ir atnaujinta versija bus rodoma ekrano apatinėje kairiojoje dalyje.

 6. Patvirtinę, kad [Current version] (dabartinė versija) yra [Ver.1.01] arba naujesnė, spustelėkite [Next] (toliau).
  Jei [Current version] (dabartinė versija) yra [Ver.1.02], atnaujinti nereikia. Vadovaudamiesi pranešimu atjunkite USB ir spustelėkite „Finish“ (baigti).. Išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę arba atjunkite kintamosios srovės adapterį, tada vėl įjunkite fotoaparatą.

 7. Rodomas toliau pateiktas ekranas.


 8. Automatiškai nustačius iš naujo, rodomas toliau pateiktas ekranas ir pradedamas naujinimas. Atnaujinant rodoma eigos juosta (apytiksliai 20 min.).

  Pastaba: kol vyksta naujinimas, niekada neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB kabelio.
 9. Naujinimui pasibaigus, fotoaparatas bus automatiškai paleistas iš naujo. Įsitikinkite, kad fotoaparatas įjungtas, ir palaukite, kol bus parodytas LCD ekranas. Pasirodžius LCD ekranui, spustelėkite [Finish] (baigti) ir atjunkite USB kabelį.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar fotoaparato sistemos programinės įrangos versija yra 1.02.

 1. Fotoaparato ekrane pasirinkite [Menu] (meniu) – [Setup] (sąranka) – [General Settings] (bendrosios nuostatos) – [Version] (versija). Jei rodoma 1.02 versija, sistemos programinės įrangos versija yra 1.02.