Susiję modeliai

Ši informacija skirta šiems modeliams:
 • FDR-AX100E

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas:Sistemos programinės įrangos naujinio 3.10 versija, skirta FDR-AX100E („Mac“)
 • Išleidimo data:26/04/2016
 • Nauda ir patobulinimai
  • Fotoaparatu dabar galima įrašyti XAVC S formatu naudojant suderinamas SDHC ir SDXC korteles

   *Įrašant filmus XAVC S formatu, reikalinga SD 10 spartos klasė arba UHS U1 arba aukštesnė spartos klasė. (Įrašant 100 MB/s ar didesne sparta, reikalinga UHS U3 spartos klasė)
   *Jei XAVC S filmai ilgą laiką įrašomi į SDHC atminties kortelę, įrašyti filmai bus padalyti į 4 GB dydžio failus. Padalytus failus galima sujungti į vieną failą naudojant „PlayMemories Home“.

Sistemos reikalavimai

Operacinė sistema

Naujausia sistemos programinės įrangos naujinio versija yra suderinama su toliau nurodytomis „Mac“ versijomis:
 • "Mac OS X v.10.9"~ 10.11"

Kompiuterio aparatinė įranga

Naujausia sistemos programinės įrangos naujinio versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:
 • CPU (procesorius): "Intel" procesorius*
  *"Core Solo" ir "Core Duo" procesoriai nebepalaikomi
 • Tuščia vieta standžiajame diske: 200 MB ar daugiau
 • RAM: 512 MB ar daugiau
  Pastaba:prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Kameros maitinimo šaltinis
  • Visiškai įkrauta įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-FV70 arba kintamosios srovės adapteris AC-L200
   Pastaba: atnaujinti galima tik tada, kai likęs baterijos lygis yra (trys padalos) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą bateriją.
 • USB laidas parduodamas su kamera

  Pastaba: naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti

Svarbios pastabos:

 • Naujindami sistemos programinę įrangą, naudokite visiškai įkrautą įkraunamų maitinimo elementų pakuotę NP-FV70 arba kintamosios srovės adapterį AC-L200.
 • Vykstant naujinimui, neišimkite maitinimo elementų pakuotės ir neatjunkite kintamosios srovės adapterio; priešingu atveju dėl staigaus maitinimo atjungimo fotoaparatas gali nustoti tinkamai veikti.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš kameros.
 • Sistemos programinės įrangos naujinimas trunka maždaug 15 min. Rekomenduojame pasirūpinti, kad kompiuteris nepersijungtų į miego režimą. Jei kompiuteris persijungtų į miego režimą (dėl ko pertraukiamas naujinimo procesas), pradėkite procesą iš pradžių.

Kaip atsisiųsti programinės aparatinės įrangos naujinimo programą:

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Puslapio apačioje perskaitykite pareiškimą ir sutikite su jo terminais ir sąlygomis paspausdami žymimąjį langelį. Tada paspauskite Download (Atsisiųsti) mygtuką.
 3. Bus pradėtas siųsti [Update_FDRAX100V310.dmg] failas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

Install

Failui sėkmingai atsisiuntus, galite pradėti diegti sistemos programinės įrangos 3.10 versijos naujinį, skirtą FDR-AX100E.

1 žingsnis: paleiskite programinės aparatinės įrangos atnaujinimo programą "Firmware Updater".

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus paspauskite [Update_FDRAX100V310.dmg] failą, kurį atsisiuntėte. Šiuo metu jokiu būdu neprijunkite kameros.
 3. [Update_FDRAX100V310] failas išskleistas.
 4. Dukart spustelėkite [FirmwareUpdater] piktogramą.
 5. Kad atsisiųstumėte branduolio plėtinį, pranešimas ragina jus leisti programai atlikti pakeitimus. Įveskite administratoriaus paskyros slaptažodį. 6. "Firmware Updater" programa paleidžiama. 7. Įjunkite fotoaparatą.

  Remdamiesi aparatinės įrangos atnaujinimo nurodymais, fotoaparate pasirinkite [Menu] - [Setup] - [Connection] - [USB] (Meniu - Sąranka - USB - Prijungimas) ir patikrinkite, ar pasirinkta parinktis [Mass Storage] (Didelės talpos atmintis).

  Jei pasirinktas kitas režimas, o ne "Mass Storage" (masinės talpyklos), pasirinkite "Mass Storage" (masinė talpykla).

 8. Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB kabelį.
  Pastaba. Kai fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio, išsijungia fotoaparato LCD ekranas. Pereikite prie kito žingsnio.

  Jei fotoaparato LCD ekranas neišsijungia, pabandykite vieną iš toliau nurodytų būdų.
  • Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  • Jeigu kompiuteryje yra daug USB jungčių, pabandykite prijungti prie kitų.
 9. Patvirtinę ankstesnį pranešimą, spustelėkite Next (Kitas) "Firmware Updater" programos lange. Programos „Firmware Updater“ lange rodomas toliau pateiktas vaizdas ir tekstas „Follow computer instructions“ (vykdykite kompiuterio nurodymus) rodomas fotoaparato LCD ekrane.Pastaba: Dabar jokiu būdu neišjunkite fotoaparato, kol nebus atnaujinta sistemos programinė įranga.
  kompiuterisfotoaparatas

 10. Patvirtinę pirmiau nurodytą veiksmą, spustelėkite „Next“ (toliau).. Dabartinė versija ir atnaujinta versija bus rodoma ekrano apatinėje kairėje dalyje.
 11. Patvirtinę, kad Current Version (Esama versija) yra Ver. ≤ 3.00, spustelėkite [Next] (Kitas).

  Jeigu [Current version] esama versija yra [Ver.3.10] 3.10 versija, atnaujinimas nereikalingas. Atsižvelgę į pranešimą, sustabdykite USB prijungimą ir spustelėkite Finish (Baigti). Išjunkite kamerą, išimkite baterijas, tada vėl įdėkite ir įjunkite kamerą.
 12. Rodomas toliau pateiktas ekranas. 13. Norėdami atlikti pakartotinį fotoaparato nustatymą, nuspauskite LCD pulto mygtuką [OK] (Gerai).


  Pastaba: paspaudus [OK] (Gerai) ekranas išsijungia. Pereikite prie kito veiksmo.

 14. Spustelėkite Next (Kitas) "Firmware Updater" lange.
 15. Nustačius iš naujo, patvirtinamas pakartotinis fotoaparato prijungimas bei rodomas toliau pateiktas ekranas.
 16. Spustelėkite Run (paleisti), kad įjungtumėte atnaujinimą. Atnaujinimo metu (maždaug 15 minučių) atsiranda eigos juosta.
  Pastaba: atnaujinimo metu niekada neišjunkite kameros arba neatjunkite USB laido. 17. Kai atnaujinimas baigiamas, fotoaparatas persikrauna automatiškai, ir ekrane prieš baigiant persikrovimą kelioms minutėms rodomas pranešimas "Recovering data. Please wait..." (Duomenys atkuriami, prašome palaukti...). Spustelėkite Finish (Baigti), kai LCD ekrane pamatote šį vaizdą.

 18. Atjunkite USB laidą.

2 žingsnis: Patikrinkite, ar fotoaparato sistemos programinės įrangos versija yra 3.10.

 1. Fotoaparato ekrane pasirinkite [Menu] (meniu) – [Setup] (sąranka) – [General Settings] (bendrosios nuostatos) – [Version] (versija). Jei rodoma 3.10 versija, sistemos programinės įrangos versija yra 3.10.