Susiję modeliai

Ši informacija skirta šiems modeliams:
 • DSC-RX10M2

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas:Sistemos programinės įrangos naujinio 1.30 versija, skirta DSC-RX10M2 („Mac“)
 • Išleidimo data:26/04/2016
 • Nauda ir patobulinimai
  • Fotoaparatu dabar galima įrašyti XAVC S formatu naudojant suderinamas SDHC ir SDXC korteles

   *Įrašant filmus XAVC S formatu, reikalinga SD 10 spartos klasė arba UHS U1 arba aukštesnė spartos klasė. (Įrašant 100 MB/s ar didesne sparta, reikalinga UHS U3 spartos klasė)
   *Jei XAVC S filmai ilgą laiką įrašomi į SDHC atminties kortelę, įrašyti filmai bus padalyti į 4 GB dydžio failus. Padalytus failus galima sujungti į vieną failą naudojant „PlayMemories Home“.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausias programinės įrangos versijos atnaujinimas yra suderinamas su šiomis "Mac" versijomis:
 • "Mac OS X" 10.9 ~ 10.11 vers.

Kompiuterio techninė įranga

Naujausias programinės įrangos versijos atnaujinimas yra suderinamas su šiomis aparatinės įrangos versijomis:
 • Procesorius: "Intel" procesorius*
  *"Core Solo" ir "Core Duo" procesoriai nebepalaikomi.
 • Standžiojo disko dydis: 200 MB arba daugiau
 • RAM: 512 MB arba daugiau
  Pastaba. Prieš atnaujindami aparatinę įrangą išjunkite visų kitų programų programinę įrangą.
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Pilnai įkrautas įkraunamo akumuliatoriaus blokas NP-FW50
   arba
   kintamosios srovės adapteris AC-PW20 (parduodamas atskirai)
   Pastaba. Atnaujinimą galima atlikti tik tada, jei likusi akumuliatoriaus įkrova yra (trys ženklai) arba daugiau. Rekomenduojame jums naudoti pilnai įkrautą akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • Prie fotoaparato pridedamas USB laidas
  Pastaba. Funkcijų atnaujinimas naudojant bet kokį kitą USB laidą negarantuojamas.

Atsisiųsti

 • Atlikdami aparatinės įrangos naujinimą, naudokite pilnai įkrautą įkraunamą NP-FW50 akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • Neišimkite akumuliatoriaus arba neatjunkite kintamosios srovės adapterio atnaujinimo metu, nes dėl staigaus maitinimo atjungimo fotoaparatas gali nustoti tinkamai veikti.
 • Iš anksto iš fotoaparato išimkite atminties kortelę.
 • Programinės įrangos atnaujinimas trunka apie 15 minučių, todėl nustatykite, kad kompiuteris nepersijungtų į miego režimą. Jei kompiuteris persijungia į miego režimą, atnaujinimas būtų pertrauktas ir visą atnaujinimo procesą reikės pradėti iš naujo.
 • Iš meniu „SystemSoftwareUpdater“ nesirinkite „About This System Software Updater“ (apie šią sistemos programinės įrangos atnaujinimo programą). Kitaip atnaujinimo programinė įranga gali sugesti, ypač jei tuo metu atnaujinama.

Atsisiųskite aparatinės įrangos naujinimo programą

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs kaip administratoriaus teises turintis vartotojas.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. Bus pradėtas [Update_DSCRX10M2V130.dmg] failo atsisiuntimas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuteryje.

Install

 1. Išjunkite visas kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_DSCRX10M2V130.dmg] failą. - Šiuo metu nejunkite fotoaparato.
 3. Du kartus spustelėkite [Update_DSCRX10M2V130] piktogramą, kuri pasirodo darbalaukyje.
 4. Dukart spustelėkite [FirmwareUpdater] piktogramą.
 5. Norint įkelti branduolio plėtinį, atsiranda pranešimas, raginantis jus leisti programai daryti pakeitimus. Įveskite administracinės paskyros slaptažodį. 6. Paleidžiama aparatinės įrangos atnaujinimo programa.


  Spustelėkite norėdami padidinti


 7. Įjunkite fotoaparatą.
 8. Remdamiesi aparatinės įrangos atnaujinimo laukelyje pateikiamais nurodymais, fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup subpage 4 (Sąranka) --> USB Connection (USB prijungimas) ir patikrinkite, ar pasirinkta parinktis Mass Storage (Didelės talpos atmintis).
  Jei yra pasirinktas kitas režimas, o ne Mass Storage (Didelės talpos atmintis), pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis). 9. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio pateiktu USB laidu, išsijungs fotoaparato LCD ekranas. Eikite prie kito veiksmo.
  Pastaba: jei LCD ekranas neišsijungia, pabandykite vieną iš šių būdų:
  • Atjunkite USB laidą nuo kameros, tada iš naujo prijunkite USB laidą.
  • Jei kompiuteryje yra dar vienas laisvas USB prievadas, prijunkite USB laidą prie šio prievado.
 10. Aparatinė įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau). Kompiuterio ekrane pasirodys šis langas:


  Spustelėkite norėdami padidinti


  Tuo pačiu metu fotoaparato LCD ekrane pasirodys pranešimas "Follow computer instructions" (Vykdykite kompiuterio nurodymus). -Nuo dabar neišjunkite fotoaparato, kol aparatinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.
 11. Spustelėkite Next (Toliau). Parodomas toks ekranas.


  Spustelėkite norėdami padidinti
 12. Automatiškai nustačius iš naujo, pradedama naujinti. Atnaujinimo metu rodoma eigos juosta (tai trunka apytiksliai 15 min.).

  Spustelėkite norėdami padidinti
 13. Naujinimui pasibaigus, fotoaparatas bus automatiškai paleistas iš naujo. Įsitikinkite, kad fotoaparatas įjungtas, ir palaukite, kol bus parodytas LCD ekranas. Kai bus parodytas LCD ekranas, spustelėkite Finish (baigti) ir atjunkite USB kabelį.

  Spustelėkite norėdami padidinti

 14. Pastaba. Paleidus iš naujo kartais gali būti parodomas pranešimas „Recovering data Please wait...“ (Atkuriami duomenys. Palaukite...) Tai normalu, palaukite, kol šis pranešimas dings.

Patvirtinkite, kad jūsų fotoaparato aparatinės įrangos versija yra 1.30 vers.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup subpage 6 (Sąranka) --> Version (Versija).
 2. Aparatinės įrangos versija yra nurodyta kaip pavaizduota toliau.