Susiję modeliai

Ši informacija skirta šiems modeliams:
 • DSC-HX60/60V

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas: Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas "Ver.2.10", skirtas DSC-HX60/60V ("Windows")
 • Išleidimo data:30/10/2014
 • Nauda ir patobulinimai
  • Pagerintas ĮJUNGIMO laikas naudojant "PlayMemories" fotoaparato programą "Smart Remote Control" (Išmanusis nuotolinis valdymas)

Sistemos reikalavimai

Operacinė sistema

Programinės aparatinės įrangos naujinio naujausia versija suderinama su dažniausiai naudojamomis "Microsoft Windows" versijomis:
 • "Windows® Vista"* SP2
 • "Windows® 7 SP1"
 • "Windows® 8"
 • "Windows® 8.1"
  Pastabos:
  * "Starter" versija nepalaikoma.

Kompiuterio aparatinė įranga

Programinės aparatinės įrangos naujinio naujausia versija suderinama su šia aparatine įranga:
 • Tuščia vieta standžiajame diske: 200 MB ar daugiau
 • RAM: 512 MB ar daugiau
  Pastaba: Prieš atnaujindami programinę aparatinę įrangą uždarykite visų kitų programų programinę įrangą.
 • Kameros maitinimo šaltinis
  • Visiškai įkrautų baterijų pakuotė NP-BX1
   Pastaba: Atnaujinti galima tik tada, kai likęs baterijos lygis yra (trys padalos) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą bateriją.
 • USB laidas parduodamas su kamera

  Pastaba: Naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti

Svarbios pastabos:

 • Atlikdami programinės aparatinės įrangos naujinimą, naudokite visiškai įkrautas baterijas iš NP-BX1 pakuočių
 • Neišimkite baterijos atnaujindami, kitaip kamera gali tapti nenaudojama dėl staigaus maitinimo nutraukimo
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš kameros
 • Programinė aparatinė įranga atnaujinama per maždaug 15 minučių, todėl neleiskite, kad jūsų kompiuteryje įsijungtų miego režimas. Jei kompiuteryje įsijungs miego režimas ir atnaujinimas bus sustabdytas, iš naujo kartokite visą atnaujinimo procedūrą

Kaip atsisiųsti programinės aparatinės įrangos naujinimo programą:

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Puslapio apačioje perskaitykite pareiškimą ir sutikite su jo terminais ir sąlygomis paspausdami žymimąjį langelį. Tada paspauskite Download (Atsisiųsti) mygtuką.
 3. Bus pradėtas siųsti [Update_DSCHX60VV210.exe] failas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

  "Windows 8" naudotojams:

  Pagal pradinius "Internet Explorer" nustatymus atnaujinimo failas bus išsaugotas [Downloads] (Atsisiuntimai) aplanke. Spustelėkite [Desktop] (Darbalaukio) išklotinę Pradžios ekrane ir raskite atsisiųstą failą [Downloads] (Atsisiuntimų) aplanke naudodami "Explorer" naršyklę.

Install

Kai tik failas bus sėkmingai atsiųstas, jūs galite įdiegti programinės aparatinės įrangos naujinį "Ver.2.10", skirtą DSC-HX60/60V.

1 žingsnis: Paleiskite programinės aparatinės įrangos atnaujinimo programą "Firmware Updater".

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus paspauskite [Update_DSCHX60VV210.exe] atsisiųstą failą, kad paleistumėte "Firmware Updater" programą.


  Atsiras "Firmware Updater" programos langas.

 3. Įjunkite kamerą ir pagal programinės aparatinės įrangos atnaujinimo instrukcijas kameroje pasirinkite [Menu] -> [Setup] 3 papildomas puslapis -> [USB Connection] (Meniu - Sąranka - USB prijungimas) ir patikrinkite, ar pasirinkta [Mass Storage] (Didelės talpos atmintis). Jei pasirinktas kitas režimas, o ne [Mass Storage], pasirinkite [Mass Storage].

 4. Iš anksto išimkite atminties kortelę iš kameros. Prijunkite kamerą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB laidą.

  Jeigu kompiuteris negali rasti kameros, jo ekrane atsiras pranešimas "Could not find the camera for this update". Jeigu taip atsitiks, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
  - Atjunkite ir vėl prijunkite USB laidą.
  - Jeigu kompiuteryje yra daug USB terminalų, pabandykite prijungti prie kitų. Jūsų kompiuterio galinėje pusėje gali būti keli USB terminalai.


  Kartais, kai kamera prijungta prie kompiuterio naudojant USB laidą, pranešimas, raginantis pakartoti kompiuterio paleidimą, gali atsirasti kompiuterio ekrane. Tokiu atveju išimkite baterijas iš kameros, pakartotinai paleiskite kompiuterį ir vykdykite veiksmus nuo "2. Firmware Updater" paleidimas".
 5. Patvirtinkite "Safely Remove Hardware" (Saugiai pašalinti aparatinę įrangą) piktogramą , rodomą kompiuterio ekrano dešiniojo kampo apačioje esančiame užduočių dėkle.
 6. Patvirtinę ankstesnį pranešimą, spustelėkite Next (Kitas) "Firmware Updater" programos lange. Figure 1 (1 pav.) atsiras "Firmware Updater" lange, o Figure 2 (2 pav.) atsiras kameros LCD ekrane.

  Pastaba: Niekada neišjunkite kameros, kol nepabaigtas programinės aparatinės įrangos atnaujinimas.

  1 pav.2 pav.

 7. Patvirtinę 1 ir 2 paveikslų rodinius, spustelėkite [Next] (Kitas). Dabartinė versija ir atnaujinta versija bus rodoma ekrano apatinėje kairėje dalyje. (3 pav.)
 8. Patvirtinę, kad Current Version (Esama versija) yra ankstesnė nei 2.10, spustelėkite [Next] (Kitas).
  Jeigu ekrane atsiranda Figure 4 (4 pav.), atnaujinimas nereikalingas. Atsižvelgę į pranešimą, sustabdykite USB prijungimą ir spustelėkite Finish (Baigti). Išjunkite kamerą, išimkite baterijas, tada vėl įdėkite ir įjunkite kamerą.

  3 pav. Atnaujinimas reikalingas.

  4 pav. Atnaujinimas nereikalingas.

 9. Spustelėkite "Safely Remove Hardware" (Saugiai pašalinti aparatinį įrangą) piktogramą , esančią kompiuterio ekrano dešiniojo kampo apačioje užduočių dėkle, kad sustabdytumėte USB, kaip aprašyta 5 pav.
  Pastaba: USB laidą laikykite prijungtą, net sustabdę USB ryšį kompiuteryje, kaip nurodyta aukščiau.
  5 pav.

 10. Paspauskite valdymo ratuką ir iš naujo nustatykite kamerą.

  Pastaba: kai nuspaudžiamas mygtukas, ekranas išsijungia. Atlikite kitą veiksmą.
 11. Spustelėkite Next (Kitas) "Firmware Updater" lange (Figure 5) (5 pav.).
 12. Paleidus iš naujo, patvirtinamas kameros prijungimas iš naujo ir ekrane atsiranda Figure 6 (6 pav.).
 13. Spustelėkite Run (paleisti), kad įjungtumėte atnaujinimą. Atnaujinimo metu (maždaug 10 minučių) atsiranda eigos juosta.
  Pastaba: atnaujinimo metu niekada neišjunkite kameros arba neatjunkite USB laido.
  6 pav.

 14. Kai atnaujinimas baigiamas, įsijungia 7 pav., pateikiamas ekranas. Kamera automatiškai įsijungs iš naujo.

  Pastaba: prieš įsijungimą gali būti rodomas pranešimas "Recovering data. Please wait..." (Duomenys atnaujinami. Prašome palaukti...). Įsitikinkite, kad kamera įjungta ir palaukite, kol vėl pasirodys LCD ekrano rodinys.

  Kai atidaromas LCD ekrano rodinys, spauskite [Finish] (Baigta) ir atjunkite USB kabelį.
  7 pav.

 15. Išjunkite kamerą, išimkite baterijas, tada vėl įdėkite ir vėl įjunkite kamerą.

2 žingsnis: Patvirtinkite, kad jūsų kameros programinės aparatinės įrangos versija yra "Ver.2.10".


Kameroje pasirinkite [Menu] -> [Setup] 6 papildomas puslapis -> [Version] (Meniu - Sąranka - Versija). Jei rodoma "Ver. 2.10" (kaip pavaizduota žemiau), tuomet programinės aparatinės įrangos versija yra 2.10.