Apie šį atsisiuntimą

Dėkojame už jūsų nuolatinį domėjimąsi "Sony" gaminiais.

"Sony" siūlo skaitmeninio fotoaparato "Cyber-Shot" DSC-HX20V aparatinės įrangos naujinimą.

 • Leidimo data: 23/08/2012
 • Pavadinimas:Update_DSCHX20VV101.exe
 • Tinka modeliams:DSC-HX20V ir tokių serijos numerių:
  • 3500101 - 3514600
  • 3517851 - 3533400
  • 3536201 - 3566770
  • 4450001 - 4543600
  • 5248751 - 5251150
  • 5254151 - 5276000
  • 5280401 - 5285350
  • 5287751 - 5296500
  • 5298951 - 5321500
  Pastaba: gali būti atvejų, kad net įrenginiui esant nurodytos serijos naujinimas netinka.
 • Privalumai ir patobulinimai: šis naujinimas išsprendžia problemą, kai fotografavimo metu ir tiesiogiai įrašius vaizdo padėties duomenis ekrane vaizdas pasukamas 90 laipsnių nuo tinkamos rodymo padėties.

Sistemos reikalavimai

 • Kompiuterio techninė įranga
  • Standžiojo disko talpa: 200 MB arba daugiau
  • RAM: 512 MB arba daugiau
  Pastaba:prieš atnaujindami aparatinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Pilnai įkrautas įkraunamo akumuliatoriaus blokas NP-BG1 (yra pakuotėje).
 • "Micro USB" kabelis (yra pakuotėje)

  Pastaba: bet koks kitas USB laidas negarantuoja tinkamo atnaujinimo.

Install


Svarbios pastabos:

 • Kol atliekamas aparatinės įrangos naujinimas, naudokite pilnai įkrautą akumuliatoriaus bloką NP-BG1.
 • Fotoaparate išjunkite "USB Power Supply" (maitinimas per USB) pasirinkę [MENU] (meniu)--> [Settings] (nustatymai)--> [Main Settings] (pagrindiniai nustatymai)--> [USB Power Supply] (maitinimas per USB), tada nustatykite [Off] (išjungta).
 • Neišimkite akumuliatoriaus atnaujinimo metu, nes dėl staigaus maitinimo atjungimo fotoaparatas gali nustoti tinkamai veikti.
 • Iš anksto iš fotoaparato išimkite atminties kortelę.
 • Atnaujintas fotoaparatas veiks gamykliniais nustatymais. (Tačiau vaizdo duomenys vidinėje atmintyje ištrinti nebus.)

1 veiksmas: atsisiųskite aparatinės įrangos naujinimo programą

 1. Atsisiųskite naujinimo programos failą pavadinimu [Update_DSCHX20VV101.exe].
 2. Failą išsaugokite savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

2 veiksmas: paleiskite aparatinės įrangos atnaujinimo programą

 1. Išjunkite visas kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_DSCHX20VV101.exe] failą ir paleiskite aparatinės įrangos atnaujinimo programą. (1 pav.)

  1 pav.


 3. Vadovaudamiesi aparatinės įrangos atnaujinimo lange pateikiamais nurodymais fotoaparate pasirinkite [MENU] (meniu)--> [Settings] (nustatymai)--> [Main Settings] (pagrindiniai nustatymai)--> [USB Connect Setting] (USB prijungimo nustatymas), tada patikrinkite, ar pasirinkta [Mass Storage] (masinė talpykla).
  Jei pasirinktas kitas režimas, o ne "Mass Storage" (masinės talpyklos), pasirinkite "Mass Storage" (masinė talpykla). (2 pav.)

  2 pav.
 4. Prieš atlikdami šiuos veiksmus iš fotoaparato išimkite atminties kortelę, jei to dar nepadarėte.
 5. Pateiktu USB laidu prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio.
  Pastaba: USB Mode (USB režimas) pasirodo fotoaparato LCD monitoriuje.
 6. Patvirtinkite piktogramą "Safely Remove Hardware" (Saugiai išjungti techninę įrangą), rodomą kompiuterio užduočių juostos rodinyje.
 7. Tai atlikę, aparatinės įrangos atnaujinimo ekrane spustelėkite Next (Toliau). Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange pasirodo 3 pav., o fotoaparato LCD ekrane pasirodo 4 pav..
  Pastaba: nuo dabar neišjunkite fotoaparato, kol aparatinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.

  3 pav.


  4 pav.


 8. Patvirtinę 3 ir 4 pav. ekranus, spustelėkite Next (Toliau). Dabartinė versija ir versija po atnaujinimo pasirodo apatinėje kairiojoje ekrano dalyje. (5 pav.)
 9. Patvirtinę, kad [Current Version] (Dabartinė versija) yra [Ver.1.00], spustelėkite Next(Toliau).
  Svarbu:jei dabartinė versija yra [Ver.1.01], naujinti nereikia. Vadovaudamiesi pranešimu atjunkite USB ir spustelėkite Finish (Baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių, įdėkite akumuliatorių ir įjunkite fotoaparatą.

  5 pav.


 10. Spustelėkite piktogramą "Safely Remove Hardware" (Saugiai išjungti techninę įrangą), rodomą kompiuterio ekrano užduočių juostos dešiniajame apatiniame kampe, kaip pavaizduota 6 pav.
  Pastaba: Atlikdami prieš tai nurodytą operaciją Palikite prijungtą USB laidą net ir atjungę USB nuo kompiuterio.

  6 pav.


 11. Norėdami atlikti naują fotoaparato nustatymą, spustelėkite valdymo ratuko centrą.
  Pastaba: spustelėjus [valdymo ratuko] centrą ekranas išsijungia. Pereikite prie kito veiksmo.(7 pav.)

  7 pav.


 12. Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite Next (Toliau) (8 pav.).

  8 pav.


 13. Pakartotinai nustačius, patvirtinamas pakartotinis fotoaparato prijungimas ir pasirodo 9 pav. pavaizduotas ekranas. Vadovaukitės instrukcijomis.
 14. Spustelėkite Run (Paleisti) ir pradėkite atnaujinimą. Atnaujinimo metu rodoma eigos juosta (apytiksliai 5 min.).
  Pastaba:atnaujinimo metu niekada neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido.

  9 pav.


 15. Kai atnaujinimas yra baigtas, pasirodo 10 pav. pateikiamas ekranas. Spustelėkite Finish (Baigti) ir atjunkite USB laidą.

  10 pav.


 16. Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių, įdėkite akumuliatorių ir įjunkite fotoaparatą.
 17. Nustatykite pradinius nustatymus (kalbą, datą, laiką ir kita).

3 veiksmas: įsitikinkite, kad jūsų fotoaparato aparatinės įrangos versija yra 1.01.

 • Fotoaparate pasirinkite [MENU] (meniu)--> [Settings] (nustatymai)--> [Main Settings] (pagrindiniai nustatymai--> [Version] (versija).
 • Aparatinės įrangos versija yra nurodyta kaip pavaizduota toliau.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Update_DSCHX20VV101.exe

Failo dydis

 • 64.76 Mb