Apie šį atsisiuntimą

Dėkojame už jūsų nuolatinį domėjimąsi "Sony" gaminiais.

"Sony" siūlo skaitmeninio fotoaparato "Cyber-Shot" DSC-HX20V aparatinės įrangos naujinimą.

 • Leidimo data: 2012-08-23
 • Pavadinimas:Update_DSCHX20VV101.dmg
 • Tinka modeliams:DSC-HX20V ir tokių serijos numerių:
  • 3500101 - 3514600
  • 3517851 - 3533400
  • 3536201 - 3566770 
  • 4450001 - 4543600
  • 5248751 - 5251150
  • 5254151 - 5276000
  • 5280401 - 5285350
  • 5287751 - 5296500
  • 5298951 - 5321500
  Pastaba: gali būti atvejų, kad net įrenginiui esant nurodytos serijos naujinimas netinka.
 • Privalumai ir patobulinimai: šis naujinimas išsprendžia problemą, kai fotografavimo metu ir tiesiogiai įrašius vaizdo padėties duomenis ekrane vaizdas pasukamas 90 laipsnių nuo tinkamos rodymo padėties.

Sistemos reikalavimai

 • Kompiuterio techninė įranga
  • Intel CPU
  • Standžiojo disko talpa: 200 MB arba daugiau
  • RAM: 512 MB arba daugiau
  Pastaba:prieš atnaujindami aparatinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Pilnai įkrautas įkraunamo akumuliatoriaus blokas NP-BG1 (yra pakuotėje).
 • "Micro USB" kabelis (yra pakuotėje)

  Pastaba: bet koks kitas USB laidas negarantuoja tinkamo atnaujinimo.

Install


Svarbios pastabos:

 • Kol atliekamas aparatinės įrangos naujinimas, naudokite pilnai įkrautą akumuliatoriaus bloką NP-BG1.
 • Fotoaparate išjunkite "USB Power Supply" (maitinimas per USB) pasirinkę [MENU] (meniu)--> [Settings] (nustatymai)--> [Main Settings] (pagrindiniai nustatymai)--> [USB Power Supply] (maitinimas per USB), tada nustatykite [Off] (išjungta).
 • Neišimkite akumuliatoriaus atnaujinimo metu, nes dėl staigaus maitinimo atjungimo fotoaparatas gali nustoti tinkamai veikti.
 • Iš anksto iš fotoaparato išimkite atminties kortelę.
 • Atnaujintas fotoaparatas veiks gamykliniais nustatymais. (Tačiau vaizdo duomenys vidinėje atmintyje ištrinti nebus.)

1 veiksmas: atsisiųskite aparatinės įrangos naujinimo programą

 1. Atsisiųskite naujinimo programos failą pavadinimu [Update_DSCHX20VV101.dmg].
 2. Failą išsaugokite savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

2 veiksmas: paleiskite aparatinės įrangos atnaujinimo programą

 1. Išjunkite visas kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_DSCHX20VV101.dmg] failą. Šiuo metu nebandykite prijungti fotoaparato.
 3. Du kartus spustelėkite [Update_DSCHX20VV101] piktogramą, kuri pasirodo darbalaukyje.
 4. Du kartus spustelėkite [Firmware Updater] piktogramą.
 5. Norint įkelti branduolio plėtinį, atsiranda pranešimas, raginantis jus leisti programai daryti pakeitimus. Įveskite administracinės paskyros slaptažodį.
 6. Paleidžiama aparatinės įrangos atnaujinimo programa. (1 pav.)

  1 pav.


 7. Vadovaudamiesi aparatinės įrangos atnaujinimo lange pateikiamais nurodymais fotoaparate pasirinkite [MENU] (meniu)--> [Settings] (nustatymai)-->[Main Settings] (pagrindiniai nustatymai)--> [USB Connect Setting] (USB prijungimo nustatymas), tada patikrinkite, ar pasirinkta [Mass Storage] (masinė talpykla).
  Jei pasirinktas kitas režimas, o ne Mass Storage (Didelės talpos atmintis), pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis) (2 pav.).

  2 pav.


 8. Prieš atlikdami šiuos veiksmus iš fotoaparato išimkite atminties kortelę, jei to dar nepadarėte.
 9. Pateiktu USB laidu prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio.
  Pastaba: USB režimas pasirodo fotoaparato LCD ekrane.
 10. Tai atlikę, aparatinės įrangos atnaujinimo ekrane spustelėkite Next (Toliau). Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange pasirodo 3 pav., o fotoaparato LCD ekrane pasirodo 4 pav..
  Pastaba: nuo dabar neišjunkite fotoaparato, kol aparatinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.

  3 pav.


  4 pav.

 11. Patvirtinę 3 ir 4 paveikslėliuose pateiktus rodinius spustelėkite Next (Toliau). Dabartinė versija ir versija po atnaujinimo pasirodo apatinėje kairiojoje ekrano dalyje.(5 pav.)
 12. Patvirtinę, kad [Current Version] (Dabartinė versija) yra [Ver.1.00], spustelėkite Next(Toliau).
  SVARBU: Jei dabartinė versija yra [Ver.1.01], atnaujinti nereikia. Vadovaudamiesi pranešimu atjunkite USB ir spustelėkite "Finish" (Baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių, įdėkite akumuliatorių ir įjunkite fotoaparatą.

  5 pav.


 13. Pasirodo 6 pav. ekrano rodinys.

  6 pav.
 14. Norėdami atlikti naują fotoaparato nustatymą, spustelėkite valdymo ratuko centrą.
  Pastaba:spustelėjus [valdymo ratuko] centrą ekranas išsijungia. Pereikite prie kito veiksmo. (7 pav.)

  7 pav.


 15. Aparatinės įrangos atnaujinimo programos lange spustelėkite "Next" (Toliau) (8 pav.).

  8 pav.


 16. Pakartotinai nustačius, patvirtinamas pakartotinis fotoaparato prijungimas ir pasirodo 9 pav. pavaizduotas ekranas. Vadovaukitės instrukcijomis.
 17. Spustelėkite Run (Paleisti) ir pradėkite atnaujinimą. Atnaujinimo metu rodoma eigos juosta (apytiksliai 5 min.).
  Pastaba: atnaujinimo metu niekada neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido.

  9 pav.


 18. Kai atnaujinimas yra baigtas, pasirodo 10 pav. pateikiamas ekranas. Spustelėkite Finish (Baigti) ir atjunkite USB laidą.

  10 pav.


 19. Išjunkite fotoaparatą, išimkite akumuliatorių, įdėkite akumuliatorių ir įjunkite fotoaparatą.
 20. Nustatykite pradinius nustatymus (kalbą, datą, laiką ir kita).

3 veiksmas: įsitikinkite, kad jūsų fotoaparato aparatinės įrangos versija yra 1.01.

 • Fotoaparate pasirinkite [MENU] (meniu)--> [Settings] (nustatymai)--> [Main Settings] (pagrindiniai nustatymai--> [Version] (versija).
 • Aparatinės įrangos versija yra nurodyta kaip pavaizduota toliau.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Update_DSCHX20VV101.dmg

Failo dydis

 • 80.1 Mb