Apie šį atsisiuntimą

Atnaujinti paprasta, o su naujausia programinės įrangos versija dar geriau išnaudosite "Blu-ray" grotuvo galimybes.

 • Leidimo data: 23/12/2014
 • Pavadinimas: "Blu-ray" diskų grotuvo / DVD namų teatro sistemos programinės įrangos atnaujinimas į versiją M13.R.0510
 • Taikoma modeliams: BDV-N590/BDV-N790W/BDV-NF720/BDV-N890W/BDV-NF620/BDV-N990W
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Pagerinkite kodavimo saugumą
 • Apribojimai: naudoti tik "Blu-ray" grotuvui / DVD namų kino sistemoms, parduodamoms Europoje. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai

Sistemos reikalavimai

Jūsų programinė įranga gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio "Blu-ray" grotuvą / DVD namų kino sistemą. Jei versijos numeris yra M13.R.0510 ar didesnis skaičius, atnaujinti jums nereikia.

Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti, kokią programinės įrangos versiją turite:

 1. Įjunkite televizorių ir "Blu-ray Disc" / DVD namų teatro sistemą. Patikrinkite, ar jis nustatytas tam įvadui, prie kurio prijungtas "Blu-ray" grotuvas / DVD namų kino sistema, ir jei grotuvas prijungtas prie lizdo HDMI 2, kaip įvesties šaltinį pasirinkite HDMI 2
 2. Kelis kartus paspauskite mygtuką "FUNCTION", kol priekiniame valdymo pulte pasirodys funkcija "BD/DVD"
 3. Jei pradedamas disko atkūrimas, spauskite STOP ir palaukite, kol pamatysite "XrossMediaBar" (XMB™) meniu ekraną
 4. "XrossMediaBarTM" išryškinkite Setup > System Settings ir pasirinkite ENTER using nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis
 5. Išryškinkite System Information ir pasirinkite ENTER
 6. Televizoriaus ekrane programinės įrangos versijos numeris rodomas taip: "Software Version M13.R.0510" - jei versija yra M13.R.0510 ar didesnis skaičius, jau turite naujausią programinės įrangos versiją

Install

"Blu-ray" grotuvo / DVD namų kino sistemos įrangą galima atnaujinti 2 paprastais būdais:

 1. Sony Home Audio and Video : Firmware Downloads 

  Rekomenduojame naudoti šį būdą, nes jis yra paprasčiausias. Paprastai jis užtrunka 15-30 minučių. Pirma nustatykite įrangą, po to atsisiųskite atnaujinimą internetu į savo "Blu-ray" grotuvą / DVD namų kino sistemą.

  Ko jums reikia:

  • "Ethernet" laidu jūsų "Blu-ray" diskų grotuvas / DVD namų kino sistema yra prijungiama prie interneto
  • veikiančio interneto ryšio
  • suderinamo televizoriaus

  Kaip užtikrinti, ar atnaujinimas vyksta sklandžiai

  Atnaujinti paprastai yra labai paprasta. Kad jis suveiktų iš pirmo karto:

  • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite savo "Blu-ray" grotuvą / DVD namų kino sistemą sugadinti.
  • Neišjunkite "Blu-ray" grotuvo / DVD namų kino sistemos ir neatjunkite nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta atnaujinimas.
  • Nespauskite jokių kitų mygtukų, išskyrus nurodytus instrukcijose.

  Nustatykite įrangą:

  • Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar jame nustatytas įvadas, prie kurio prijungtas jūsų "Blu-ray" grotuvas / DVD namų kino sistema. (Jei grotuvas prijungtas prie HDMI 2 lizdo, kaip įvesties šaltinį pasirinkite HDMI 2.)
  • Prijunkite LAN lizdą savo "Blu-ray Disc" grotuve / DVD namų teatro sistemoje prie interneto šaltinio "Ethernet" laidu.
  • Įjunkite "Blu-ray" grotuvą / DVD namų kino sistemą - Jei grotuve yra diskas, jį išimkite.
  • Kelis kartus paspauskite mygtuką FUNCTION, kol priekinio pulto ekrane bus pasirodys funkcija "BD/DVD" - galite atlikti atnaujinimą tik tada, kai pasirinkta "BD/DVD" funkcija.
  • "XrossMediaBarTM" išryškinkite Setup > System Settings ir pasirinkite ENTER nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis.
  • Pasirinkite "Quick Start Mode" (Spartaus paleidimo režimą) nuotolinio valdymo pultu - įsitikinkite, kad "Quick Start Mode" (Spartaus paleidimo režimas) yra nustatytas į "Off" (Išj.), priešingu atveju programinės aparatinės įrangos gali nepavykti sėkmingai atnaujinti.

  Gaukite atnaujinimą:

  • "XrossMediaBarTM" išryškinkite Setup > Network Update ir pasirinkite ENTER nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis.
  • Televizoriuje pamatysite pranešimą Perform version update?.
  • Pasirinkite OK nuotolinio valdymo pultu ir spauskite ENTER.
  • Prasidės atnaujinimas.
  • Atnaujinimo metu priekinio pulto ekrane matysite pranešimą UPDATING (Atnaujinama).
  • Kai priekinio pulto ekrane parodomas pranešimas COMPLETE (Baigta), atnaujinimas yra baigtas. Grotuvas automatiškai išsijungia.- Nenaudokite ir neišjunkite sistemos, kol atnaujinimas nebus baigtas.
  • Vėl įjunkite sistemą.
  • Patikrinkite programinės įrangos versiją. Jei versija yra M13.R.0510, programinė įranga atnaujinta sėkmingai.

  Trikčių diagnostika ir šalinimas

  Ką daryti, jei atnaujinant "Blu-ray" grotuvo / DVD namų kino sistemos įrangą internetu įvyko problemų.

  • "UPDATE" and "ERROR" are displayed alternately on the front panel display, and "Update failed" is displayed on the TV screen.

   Please check the following:
   1. Check that the router and all devices connected between the TV and the router are switched on.
   2. Verify that you are using the correct type of cable (straight or crossover) between the TV and the router.
   3. Check that all the cables between the TV and the router are correctly connected.
   4. Try the update again.Still not working? Please contact Sony Customer Support

   Using the remote control select "Retry"on the display and press Enter.
   If you cannot perform the network update, try the Disc Update procedure.

  • After the network update process has started, "1/9" is displayed in the lower right but the progress bar on the display has not changed.
   Depending on your network connection, the network upgrade process can take a long time ( up to 60 minutes). That is why "1/9" is displayed in the lower right and the progress bar on the display will not change for a long time.

  • The message "Connection status cannot be confirmed" shows on the TV.
   The problem might be with the network connection.
   1. Check the LAN cable is connected.
   2. In the network settings, check you have confirmed whether or not your Blu-ray Disc / DVD Home theatre system has its own IP address. (If you use a proxy server, type the IP address of the proxy you use - instead of the proxy host name - into the Proxy Server field.)
   3. Try the update again.

  • The power went off while the update was in progress.
   Turn the Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System on and try the update again.

  • The update has been going for over 60 minutes and hasn't finished.
   If your system is connected via wireless to the network, please try to connect with a cable to the network and an try the procedure again.
   If the problem continues, the network transmission speed may be low. In that case please try to update your system following the disc procedure.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • UPDATA_M13R0510.ZIP