Susiję modeliai

Ši informacija galioja tokiems „Blu-ray Disc“ / DVD namų kino sistemų modeliams:

 • BDV-E670W / E370 / E870 / E970W / F500 / F700 / IZ1000W

Apie šį atsisiuntimą

Atnaujinti paprasta, o su naujausia programinės įrangos versija dar geriau išnaudosite "Blu-ray" grotuvo galimybes.

 • Pavadinimas: "Blu-ray" diskų grotuvo / DVD namų teatro sistemos programinės įrangos atnaujinimas į versiją M04.R.789
 • Leidimo data: 02/01/2015
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Pagerinkite kodavimo saugumą
 • Apribojimai: naudoti tik "Blu-ray" grotuvui / DVD namų kino sistemoms, parduodamoms Europoje. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai

Sistemos reikalavimai

Jūsų programinė įranga gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio "Blu-ray" grotuvą / DVD namų kino sistemą. Jei versijos numeris yra M04.R.789 ar didesnis skaičius, atnaujinti jums nereikia.

Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti, kokią programinės įrangos versiją turite:

 1. Įjunkite televizorių ir "Blu-ray Disc" / DVD namų teatro sistemą. Patikrinkite, ar jis nustatytas tam įvadui, prie kurio prijungtas "Blu-ray" grotuvas / DVD namų kino sistema, ir jei grotuvas prijungtas prie lizdo HDMI 2, kaip įvesties šaltinį pasirinkite HDMI 2
 2. Kelis kartus paspauskite mygtuką "FUNCTION", kol priekiniame valdymo pulte pasirodys funkcija "BD/DVD"
 3. Jei pradedamas disko atkūrimas, spauskite STOP ir palaukite, kol pamatysite "XrossMediaBar" (XMB™) meniu ekraną
 4. "XrossMediaBarTM" išryškinkite Setup > System Settings ir pasirinkite ENTER using nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis
 5. Išryškinkite System Information ir pasirinkite ENTER
 6. Televizoriaus ekrane programinės įrangos versijos numeris rodomas taip: "Software Version M04.R.789" - jei versija yra M04.R.789 ar didesnis skaičius, jau turite naujausią programinės įrangos versiją.

Install

"Blu-ray" grotuvo / DVD namų kino sistemos įrangą galima atnaujinti 2 paprastais būdais:

 1. Sony Home Audio and Video : Firmware Downloads 

  • Atidžiai perskaitykite visą informaciją prieš atsisiųsdami ir įdiegdami kokius nors failus. Nesilankant instrukcijų grotuvas gali nustoti reaguoti arba jį gali tekti taisyti
  • Ši pagalbinė priemonė skirta naudoti tik „Blu-ray Disc™“ grotuvuose, / DVD namų kino sistemose, parduodamose Europoje. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai
  • Kad būtų galima naudoti šį atnaujinimo būdą, reikia, kad grotuvas būtų tinkamai prijungtas prie veikiančio interneto ryšio.
  • Kad galima būtų atlikti programinės įrangos atnaujinimą, reikia, kad grotuvas būtų tinkamai prijungtas prie suderinamo televizoriaus.
  • Programinė įranga atnaujinama per maždaug 15–30 minučių, priklausomai nuo sistemos konfigūracijos ir tinklo ryšio

  Instrukcijos:

  • Prieš pradedant
  1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, kad jis būtų nustatytas į įvadą, prie kurio yra prijungtas „Blu-ray Disc“ grotuvas / DVD namų teatro sistema.
  2. Prijunkite LAN lizdą savo „Blu-ray Disc“ grotuve / DVD namų teatro sistemoje prie interneto šaltinio „Ethernet“ laidu.
  3. Įjunkite „Blu-ray Disc“ / DVD namų teatro sistemą.
  4. Jei sistemoje yra diskas, jį išimkite.
  • Atnaujinimas:
  1. „xross media bar™“ meniu nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis pasirinkite „Setup“ – „Network Update“ ir spauskite mygtuką ENTER.
  2. Televizoriuje pamatysite pranešimą „Perform version update?“.
  3. Pasirinkite „OK“ ir spauskite mygtuką ENTER.
  4. Prasidės atsisiuntimo procesas, ir televizoriuje bus parodytas atsisiuntimo ekranas.
  5. Atsisiuntimo metu televizoriuje rodomas pranešimas „DL */9“.Pastaba: „*“ pasikeis į rodinį nuo 0 iki 9, taip bus rodoma atsisiuntimo eiga.
  6. Po to, kai atsisiuntimas baigiamas, prasidės atnaujinimas, ir grotuvo priekinio pulto ekrane bus rodomas pranešimas „UPDATING“.
  7. Kol bus diegiamas atnaujinimas, priekinio pulto ekrane bus rodomas pranešimas „UPDATING“.
  8. Kai grotuvo priekinio pulto ekrane bus parodytas pranešimas „COMPLETE“, atsisiuntimas bus baigtas.ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite ir neišjunkite grotuvo, iki kol nebus parodytas šis pranešimas. Dėl to „Blu-ray Disc“ grotuvas / DVD namų kino sistema gali nustoti reaguoti arba ją gali reikėti remontuoti.
  9. „Blu-ray Disc“ grotuvas / DVD namų kino sistema automatiškai išsijungs.
  10. Įjunkite „Blu-ray Disc“ / DVD namų teatro sistemą.
  11. Patikrinkite esamą programos versiją ir įsitikinkite, kad atnaujinimas sėkmingai įdiegtas.Pastaba: jei versijos numerio trys paskutiniai skaitmenys yra 789, programinė įranga buvo atnaujinta sėkmingai.

  Galimos problemos, susijusios su atnaujinimu per tinklą  Priekinio pulto ekrane pakaitomis rodomi pranešimai „UPDATE“ ir „INCOMPLETE“.

  1. Išjunkite maitinimo laidą iš lizdo ir po kelių minučių vėl įjunkite
  2. Įjunkite „Blu-ray Disc“ / DVD namų teatro sistemą
  3. Dar kartą atlikite atnaujinimo per tinklą procedūrą
  4. Jei ir po pakartotinio atnaujinimo problema neišsprendžiama, susisiekite su „Sony“


  Vykstant atnaujinimui per tinklą televizoriuje parodomas pranešimas „Connection status cannot be confirmed“ ir programinės įrangos atnaujinti nepavyksta.

  Problema gali būti tinklo ryšys. Patikrinkite, ar „Blu-ray Disc“ grotuvo / DVD namų kino sistemos tinklo nustatymai yra tinkami.

  1. Patikrinkite, ar LAN laidas yra įkištas į jungtį.
  2. Patikrinkite tinklo nustatymą ir įsitikinkite, ar „Blu-ray Disc“ grotuvas / DVD namų kino sistema turi savo IP adresą. Jei naudojate tarpinį serverį, įveskite tarpinio serverio IP adresą vietoj tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio pavadinimo įvesties laukelyje „Proxy Server“
  3. Tada dar kartą atlikite atnaujinimo per tinklą procedūrą


  Atnaujinant išsijungė maitinimas.

  Vėl įjunkite sistemą. Tada dar kartą atlikite atnaujinimo per tinklą procedūrą.  Kai „Blu-ray Disc“ / DVD namų kino sistema yra įjungiama po atnaujinimo, priekinio pulto ekrane nuolat rodomas pranešimas „WELCOME“.

  Susisiekite su „Sony“.  Programinės įrangos atnaujinimas (ne atsisiuntimas) nebaigiamas po daugiau nei 30 minučių.

 2. Išjunkite maitinimo laidą iš lizdo ir po kelių minučių vėl įjunkite
 3. Įjunkite „Blu-ray Disc“ / DVD namų teatro sistemą
 4. Dar kartą atlikite atnaujinimo per tinklą procedūrą
 5. Jei ir po pakartotinio atnaujinimo problema neišsprendžiama, susisiekite su „Sony“.
 6. Sistema neišveda 3D signalo po 3D atnaujinimo, net jei sistema yra prijungta prie televizoriaus, suderinamo su 3D.

  Prijunkite su 3D suderinamą televizorių HDMI laidu.

  Atlikite šiuos veiksmus:

  1. Paspauskite „HOME“.
   Televizoriaus ekrane rodomas pagrindinis meniu
  2. Norėdami pasirinkti „Setup“, spauskite
  3. Paspausdami pasirinkite „Screen Settings“ ir spauskite „Enter“
  4. Paspausdami pasirinkite „Output Video Format“ ir spauskite „Enter“
  5. Paspausdami pasirinkite „HDMI“ ir spauskite „Enter“
  6. Pasirinkite „Auto“ ir užbaikite sąranką vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • UPDATA_M04R789.ZIP