Parengiamieji veiksmai

About this upgrade (24/05/2011) :

This utility upgrades the Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System player firmware to version 011 and provides the following benefits:


 • BD-ROM playability improvement

Benefits provided by previous upgrades and included in version 011:

 • Slow motion operation added to Blu-ray and DVD playback.
 • Single frame by frame forward operation added to Blu-ray and DVD playback.
 • Improves compatibility to enhance interactivity with some BD-ROMs.
 • BD-ROM playability improvement

Applicable models:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Please select the method you want to use to update your Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System:


 • Network Upgrade:
  • The Network Upgrade operation is straightforward, so it is highly recommended that you use the Network Upgrade method.
  • You will need to connect the Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System to your Internet source using an Ethernet cable.

Click to see the instructions

Click to see the instructions

Network Upgrade:

bdp
 • Atidžiai perskaitykite visą informaciją prieš atsisiųsdami ir įdiegdami kokius nors failus. Nesilankant instrukcijų sistema gali nustoti reaguoti arba ją gali tekti taisyti.
 • Ši pagalbinė priemonė skirta naudoti tik „Blu-ray Disc™“ grotuvuose, / DVD namų kino sistemose, parduodamose Europoje. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai.
 • Kad būtų galima naudoti šį atnaujinimo būdą, reikia, kad sistema būtų tinkamai prijungta prie veikiančio interneto ryšio.
 • Kad galima būtų atlikti programinės įrangos atnaujinimą, reikia, kad sistema būtų tinkamai prijungta prie suderinamo televizoriaus.
 • Programinė įranga atnaujinama per maždaug 15–30 minučių, priklausomai nuo sistemos konfigūracijos ir tinklo ryšio.


Instrukcijos:

 • Prieš pradedant
 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, kad jis būtų nustatytas į įvadą, prie kurio yra prijungtas „Blu-ray Disc“ grotuvas / DVD namų teatro sistema.
 2. Prijunkite LAN lizdą savo „Blu-ray Disc“ grotuve / DVD namų teatro sistemoje prie interneto šaltinio „Ethernet“ laidu.
 3. Įjunkite „Blu-ray Disc“ / DVD namų teatro sistemą.
 4. Jei sistemoje yra diskas, jį išimkite.
 • Atnaujinimas:
 1. „xross media bar™“ meniu nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis pasirinkite „Setup“ – „Network Update“ ir spauskite mygtuką ENTER.
 2. Televizoriuje pamatysite pranešimą „Perform version update?“.
 3. Pasirinkite „OK“ ir spauskite mygtuką ENTER.
 4. Prasidės atsisiuntimo procesas, ir televizoriuje bus parodytas atsisiuntimo ekranas.
 5. Atsisiuntimo metu televizoriuje rodomas pranešimas „*/9“.

  Pastaba: „*“ pasikeis į rodinį nuo 0 iki 9, taip bus rodoma atsisiuntimo eiga.
 6. Po to, kai atsisiuntimas baigiamas, prasidės atnaujinimas, ir priekinio pulto ekrane bus rodomas pranešimas „UPDATING“.
 7. Kol bus diegiamas atnaujinimas, priekinio pulto ekrane bus rodomas pranešimas „UPDATING */9“.
 8. Kai priekinio pulto ekrane bus parodytas pranešimas „COMPLETE“, atsisiuntimas bus baigtas.

  ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite ir neišjunkite sistemos, iki kol nebus parodytas šis pranešimas. Dėl to „Blu-ray Disc“ grotuvas / DVD namų kino sistema gali nustoti reaguoti arba ją gali reikėti remontuoti.
 9. „Blu-ray Disc“ grotuvas / DVD namų kino sistema automatiškai išsijungs.
 10. Įjunkite „Blu-ray Disc“ / DVD namų teatro sistemą.
 11. Patikrinkite esamą programos versiją ir įsitikinkite, kad atnaujinimas sėkmingai įdiegtas.

  Pastaba: jei versijos numerio trys paskutiniai skaitmenys yra 011, programinė įranga buvo atnaujinta sėkmingai.

Galimos problemos, susijusios su atnaujinimu per tinklą

Priekinio pulto ekrane pakaitomis rodomi pranešimai „UPDATE“ ir „INCOMPLETE“.

 1. Išjunkite maitinimo laidą iš lizdo ir po kelių minučių vėl įjunkite.
 2. Įjunkite „Blu-ray Disc“ / DVD namų teatro sistemą.
 3. Dar kartą atlikite atnaujinimo per tinklą procedūrą.
 4. Jei ir po pakartotinio atnaujinimo problema neišsprendžiama, susisiekite su „Sony“.


Vykstant atnaujinimui per tinklą televizoriuje parodomas pranešimas „Connection status cannot be confirmed“ ir programinės įrangos atnaujinti nepavyksta.

Problema gali būti tinklo ryšys. Patikrinkite, ar „Blu-ray Disc“ grotuvo / DVD namų kino sistemos tinklo nustatymai yra tinkami.

 1. Patikrinkite, ar LAN laidas yra įkištas į jungtį.
 2. Patikrinkite tinklo nustatymą ir įsitikinkite, ar „Blu-ray Disc“ grotuvas / DVD namų kino sistema turi savo IP adresą. Jei naudojate tarpinį serverį, įveskite tarpinio serverio IP adresą vietoj tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio pavadinimo įvesties laukelyje „Proxy Server“.
 3. Tada dar kartą atlikite atnaujinimo per tinklą procedūrą.


Atnaujinant išsijungė maitinimas.

Vėl įjunkite sistemą. Tada dar kartą atlikite atnaujinimo per tinklą procedūrą.Kai „Blu-ray Disc“ / DVD namų kino sistema yra įjungiama po atnaujinimo, priekinio pulto ekrane nuolat rodomas pranešimas „WELCOME“.

Susisiekite su „Sony“.Programinės įrangos atnaujinimas (ne atsisiuntimas) nebaigiamas po daugiau nei 30 minučių.

 1. Išjunkite maitinimo laidą iš lizdo ir po kelių minučių vėl įjunkite.
 2. Įjunkite „Blu-ray Disc“ / DVD namų teatro sistemą.
 3. Dar kartą atlikite atnaujinimo per tinklą procedūrą.
 4. Jei ir po pakartotinio atnaujinimo problema neišsprendžiama, susisiekite su „Sony“.


Sistema neišveda 3D signalo po 3D atnaujinimo, net jei sistema yra prijungta prie televizoriaus, suderinamo su 3D.


Prijunkite su 3D suderinamą televizorių HDMI laidu.
Atlikite šiuos veiksmus:

 1. Paspauskite „HOME“.
  Televizoriaus ekrane rodomas pagrindinis meniu.
 2. Norėdami pasirinkti „Setup“, spauskite .
 3. Paspausdami pasirinkite „Screen Settings“ ir spauskite „Enter“.
 4. Paspausdami pasirinkite „Output Video Format“ ir spauskite „Enter“.
 5. Paspausdami pasirinkite „HDMI“ ir spauskite „Enter“.
 6. Pasirinkite „Auto“ ir užbaikite sąranką vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.

Creating an Upgrade disc to be inserted into your Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

If you successfully upgraded your Blu-ray system using the "Network upgrade" you don't need to apply this procedure.

Applicable models:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

If this is not your BD system model please click here to select the correct model.

Warning:

 • This utility is only for use with the Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System sold within Europe. Not all models are sold in all countries.
 • Please follow the upgrade instructions carefully. Failure to follow the instructions may interrupt the upgrade process and may cause the system to be unresponsive or to require repair.
 • Do not power off the system or disconnect it from the AC power outlet. Loss of power during the installation of the firmware upgrade may cause the system to be unresponsive or to require repair.
 • Your Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System will be reset to the factory default settings. After installing the upgrade you will need to reconfigure your system.
 • Use a brand new recordable CD-R disc to burn the firmware upgrade. The system may not be able to correctly read a dirty disc or a disc with scratches.
 • Recommended operating system for the computer that will download the firmware upgrade:
  • Windows® Vista®, Windows® XP, or Windows® 7 is recommended.
 • You need a computer with a CD writer.

Check the Home Theatre system firmware version:

 • Power on the television and make sure it is tuned to the inputs to which the BDV-E300/E800W/E801/Z7 Home Theatre system is connected.
 • Power on the BDV-E300/E800W/E801/Z7 Home Theatre system.
 • If the Home Theatre system starts to play a disc, press the "STOP" button and wait until the blue Sony Blu-ray Disc™ screen is displayed on the television before proceeding.
 • At the "xross media bar™" (XMB™), use the arrow keys on the remote control to highlight "Setup" > "System Settings" and then press the ENTER button.
 • Use the arrow keys on the remote control to highlight "System Information" and then press the ENTER button.
 • The firmware version currently installed on the BDV-E300/E800W/E801/Z7 will be listed like below on the television screen:

  SOFTWARE VERSION XX.X.006

  If the version number is 011 or higher, it is not necessary to install this firmware upgrade.

Download procedure :

 1. Download the UPDATA_13x011.ZIP file to a temporary or download directory (please note this directory for reference).
 2. Go to the directory where the file was downloaded and verify that the size of the UPDATA_13x011.ZIP file is 48,165,706 bytes.
 3. Right-click the UPDATA_13x011.ZIP file, and click "Properties".
 4. On the " UPDATA_13x011.ZIP Properties" screen, verify that the "Size:" listed is "45.9 MB (48,165,706 bytes)". 5. Extract the UPDATA_13x011.ZIP file to the location of your choice.
 6. The extracted files will be named "BD13-VUD.BIN" and "SONY_VUP.ID"
 7. To create the firmware upgrade disc, write the decompressed files ("BD13-VUD.BIN" and "SONY_VUP.ID") to the root of a CD-R. (avoid using ISO9660 format if using a writing software).

Important notes:

 • When using a DVD/CD burning software please select UDF format.
 • Make sure that the disc is finalized.
 • Make sure the disc creation was correctly done without any error. In case of doubt, recreate a new upgrade disc.
 • Use of the ISO9660 format may result in an incorrect upgrade disc.
 • Do not create the upgrade disc using another process than the one described above.

Firmware upgrade procedure:

 • Warning:

  - Do not turn off the system or disconnect the system from the power supply during the upgrade process. Doing so may damage your system and make it unusable, and would require a repair of the system.

  - Do not press any button, except as instructed, until the upgrade is complete. Doing so may damage your system and make it unusable, and would require a repair of the system.
 1. Power on the television and make sure it is tuned to the inputs to which the BD/DVD Home Theatre system is connected.
 2. Power on the BD/DVD Home Theatre system.
 3. Place the upgrade disc in the system, and close the disc tray
 4. After the disc is loaded, the message, Perform version update? is displayed. 5. Select OK and then press the ENTER button.
 6. Download process starts and "UPDATE" appears on the system front panel display.
 7. When updating:
  UPDATE */9 ("*" changes from "0" to "9," indicating progress) is displayed on the front panel display. 8. The firmware upgrade is complete when COMPLETE! appears on the Home Theatre system front panel display.
  Do not operate or power off the system until this message is displayed. Doing so may cause the BD/DVD Home Theatre system to be unresponsive or to require repair.
 9. Remove the upgrade disc from the system.
 10. Power on the BD/DVD Home Theatre system.
 11. Check the firmware version:Possible issues related to the Upgrade disc method

"SYS ERR" or "UPDATE NG" is displayed on the Home Theatre system front panel display.

 1. Disconnect the AC power cord (mains lead) from the wall outlet (mains), then reconnect after several minutes.
 2. Turn on the power of the Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System.
 3. Follow the Disc Upgrade Instructions again.
 4. If the problem continues, please contact Sony.


"UPDATE" is not displayed on the front panel display when the upgrade disc is inserted.

Remove the upgrade disc from the system and delete the upgrade files from your computer. Download the upgrade again and follow the entire procedure above to create a new upgrade disc and install the firmware upgrade.POWER was shut down while updating.

Power on the system again keeping the upgrade disc in the tray. The upgrade should restart automatically.The UPDATA_13x011.ZIP upgrade file I downloaded from the upgrade web site cannot be extracted.

The download may have failed. Delete the downloaded file and download the upgrade file again.The firmware upgrade does not finish, after running for more than 30 minutes.

 1. Disconnect the AC power cord (mains lead) from the wall outlet (mains), then reconnect after several minutes.
 2. Turn on the power of the Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System.
 3. Execute the Disc upgrade procedure again.
 4. If the symptom does not improve after re-upgrade, please contact Sony.