Susiję modeliai

Ši informacija taikoma tokiems "Blu-ray Disc" grotuvų modeliams:

 • BDP-S470 / S570

Apie šį atsisiuntimą

Atnaujinti paprasta, o su naujausia programinės įrangos versija dar geriau išnaudosite "Blu-ray" grotuvo galimybes.

 • Pavadinimas: "Blu-ray" grotuvų įranga iki versijos M04.R.789
 • Leidimo data: 24/12/2014
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Pagerinkite kodavimo saugumą
 • Apribojimai: naudoti tik "Blu-ray" grotuvams, parduodamiems Europoje. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai.

Sistemos reikalavimai

Jūsų programinė įranga gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio "Blu-ray" grotuvą. Jei versijos numeris yra M04.R.789 ar didesnis skaičius, atnaujinti jums nereikia.

Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti, kokią programinės įrangos versiją turite:

 1. Įjunkite televizorių, patikrinkite, ar jis nustatytas tam įvadui, prie kurio prijungtas "Blu-ray" grotuvas, ir jei grotuvas prijungtas prie lizdo HDMI 2, kaip įvesties šaltinį pasirinkite HDMI 2.
 2. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą. Jei pradedamas disko atkūrimas, spauskite STOP ir palaukite, kol pamatysite "XrossMediaBar" (XMB™) meniu.
 3. "XrossMediaBarTM" išryškinkite Setup > System Settings ir pasirinkite ENTER using nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis.
 4. Išryškinkite Quick Start Mode , patikrinkite, ar jam pasirinktas nustatymas OFF. Jei yra nustatyta "ON", atnaujinti gali nepavykti.
 5. Išryškinkite System Information ir pasirinkite ENTER.
 6. Televizoriaus ekrane programinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  "Software Version M04.R.789 " - jei versija yra M04.R.789 ar didesnis skaičius, jau turite naujausią programinės įrangos versiją.

Install

"Blu-ray" grotuvo įrangą galima atnaujinti 2 paprastais būdais:

 1. Sony Home Audio and Video : Firmware Downloads 

  BDPJūsų modelis: Įspėjimas. Jei tai nėra jūsų BD grotuvo modelis, spustelėkite čia ir pasirinkite teisingą modelį.

  Atnaujinimo per tinklą operacija yra labai paprasta, todėl rekomenduojame naudoti šį būdą „Blu-ray“ grotuvo programinei įrangai atnaujinti.

  • Atidžiai perskaitykite visą informaciją prieš atsisiųsdami ir įdiegdami kokius nors failus. Nesilankant instrukcijų grotuvas gali nustoti reaguoti arba jį gali tekti taisyti.
  • Ši pagalbinė priemonė skirta naudoti tik „Blu-ray“ grotuvuose, parduodamuose Europoje. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai.
  • Kad būtų galima naudoti šį atnaujinimo būdą, reikia, kad grotuvas būtų tinkamai prijungtas prie veikiančio interneto ryšio.
  • Kad galima būtų atlikti programinės įrangos atnaujinimą, reikia, kad grotuvas būtų tinkamai prijungtas prie suderinamo televizoriaus.
  • Programinė įranga atnaujinama per maždaug 15–30 minučių, priklausomai nuo sistemos konfigūracijos ir tinklo ryšio.

  Instrukcijos:

  • Prieš pradedant
  1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, kad jis būtų nustatytas į įvadą, prie kurio yra prijungtas „Blu-ray Disc“ grotuvas.
  2. Prijunkite LAN lizdą savo „Blu-ray Disc“ grotuve prie interneto šaltinio „Ethernet“ laidu.
  3. Įjunkite „Blu-ray Disc“ grotuvą.
  4. Jei grotuve yra diskas, jį išimkite.
  • Atnaujinimas:
  1. „xross media bar™“ meniu nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis pasirinkite „Setup“ – „Network Update“ ir spauskite mygtuką ENTER.
  2. Televizoriuje pamatysite pranešimą „Perform version update?“.
  3. Pasirinkite „OK“ ir spauskite mygtuką ENTER.
  4. Prasidės atsisiuntimo procesas, ir televizoriuje bus parodytas atsisiuntimo ekranas.
  5. Atsisiuntimo metu televizoriuje ir grotuvo priekinio pulto ekrane bus rodomas pranešimas „DL */9“.Pastaba: „*“ pasikeis į rodinį nuo 0 iki 9, taip bus rodoma atsisiuntimo eiga.
  6. Po to, kai atsisiuntimas baigiamas, prasidės atnaujinimas, ir grotuvo priekinio pulto ekrane bus rodomas pranešimas „VUP“.
  7. Kol bus diegiamas atnaujinimas, grotuvo priekinio pulto ekrane bus rodomas pranešimas „VUP */9“.Pastaba: „*“ pasikeis į rodinį nuo 0 iki 9, taip bus rodoma atnaujinimo eiga.
  8. Kai grotuvo priekinio pulto ekrane bus parodytas pranešimas „FINISH“, atsisiuntimas bus baigtas.ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite ir neišjunkite grotuvo, iki kol nebus parodytas šis pranešimas. Dėl to „Blu-ray Disc“ grotuvas gali nustoti reaguoti arba jį gali reikėti remontuoti.
  9. „Blu-ray Disc“ grotuvas automatiškai išsijungs.
  10. Įjunkite „Blu-ray Disc“ grotuvą.
  11. Patikrinkite esamą programos versiją ir įsitikinkite, kad atnaujinimas sėkmingai įdiegtas.Pastaba: jei versijos numerio trys paskutiniai skaitmenys yra 789, programinė įranga buvo atnaujinta sėkmingai.

  Galimos problemos, susijusios su atnaujinimu per tinklą  Grotuvo priekinio pulto ekrane rodomas pranešimas „SYS ERR“ arba „VUP NG“.

  1. Nuspauskite ir kelias sekundes palaikykite mygtuką „POWER“, kol maitinimas išsijungs.
  2. Įjunkite „Blu-ray Disc“ grotuvą.
  3. Dar kartą atlikite atnaujinimo per tinklą procedūrą.
  4. Jei ir po pakartotinio atnaujinimo problema neišsprendžiama, susisiekite su „Sony“.


  Vykstant atnaujinimui per tinklą televizoriuje parodomas pranešimas „Connection status cannot be confirmed“ ir programinės įrangos atnaujinti nepavyksta.

  Problema gali būti tinklo ryšys. Patikrinkite, ar „Blu-ray Disc“ grotuvo tinklo nustatymai yra tinkami.

  1. Patikrinkite, ar LAN laidas yra įkištas į jungtį.
  2. Patikrinkite tinklo nustatymą ir įsitikinkite, ar „Blu-ray Disc“ grotuvas turi savo IP adresą. Jei naudojate tarpinį serverį, įveskite tarpinio serverio IP adresą vietoj tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio pavadinimo įvesties laukelyje „Proxy Server“.
  3. Tada dar kartą atlikite atnaujinimo per tinklą procedūrą.


  Atnaujinant išsijungė maitinimas.

  Vėl įjunkite grotuvą. Tada dar kartą atlikite atnaujinimo per tinklą procedūrą.  Po to, kai grotuvas įsijungia po atnaujinimo, priekinio pulto ekrane nuolat rodomas pranešimas „WELCOME“ arba „WAIT“.

  Susisiekite su „Sony“.  Programinės įrangos atnaujinimas (ne atsisiuntimas) nebaigiamas po daugiau nei 30 minučių.

  Susisiekite su „Sony“.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • UPDATA_M04R789.ZIP

Failo dydis

 • -