Apie šį atsisiuntimą

Atnaujinti paprasta, o su naujausia programinės įrangos versija dar geriau išnaudosite "Blu-ray" grotuvo galimybes.

 • Leidimo data: 12/04/2012
 • Pavadinimas: "Blu-ray" grotuvų įranga iki versijos 6.20
 • Taikoma modeliams: BDP-S1E
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Improves BD-Java compatibility to enhance interactivity with some BD-ROMs.
 • Apribojimai: naudoti tik "Blu-ray" grotuvams, parduodamiems Europoje. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai.

Sistemos reikalavimai

Jūsų programinė įranga gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio "Blu-ray" grotuvą. Jei versijos numeris yra 6.20 ar didesnis skaičius, atnaujinti jums nereikia.

Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti, kokią programinės įrangos versiją turite:

 1. Įjunkite televizorių, patikrinkite, ar jis nustatytas tam įvadui, prie kurio prijungtas "Blu-ray" grotuvas, ir jei grotuvas prijungtas prie lizdo HDMI 2, kaip įvesties šaltinį pasirinkite HDMI 2.
 2. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą. Jei pradedamas disko atkūrimas, spauskite STOP ir palaukite, kol pamatysite mėlyną "Sony Blu-ray" ekraną TV ekrane.
 3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką SYSTEM MENU (Sistemos meniu).
 4. Ekrane "SYSTEM MENU" išryškinkite Setup (Nustatymas) ir pasirinkite ENTER (Įvesti).
 5. Išryškinkite Video Setup (Vaizdo nustatymas) ir pasirinkite ENTER (Įvesti).
 6. Išryškinkite TV Type (TV tipas) ir pasirinkite ENTER (Įvesti).
 7. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite MĖLYNĄ mygtuką.
 8. TV ekrane bus rodoma programinės įrangos versija - Jei versijos numeris yra 6.20 ar didesnis skaičius, jau turite naujausią įrangos versiją.

Install

Ko jums reikia

 • Kompiuterio su CD įrašymo funkcija
 • Naujo, švaraus ir nesubraižyto CD-R disko, į kurį galima įrašyti

Pastabos:

 • Atsisiųstas failas sukurs ISO atvaizdą (ISO 9660 failų sistemos disko atvaizdą).
 • ISO failus į diską galima įrašyti daugeliu CD įrašymo programų. Daugiau informacijos žr. savo programinės įrangos skyriuje Pagalba.

Kaip užtikrinti, ar atnaujinimas vyksta sklandžiai

Atnaujinti paprastai yra labai paprasta. Kad jis suveiktų iš pirmo karto:

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite savo "Blu-ray" grotuvą sugadinti.
 • Neišjunkite "Blu-ray" grotuvo ir neatjunkite nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta atnaujinimas.
 • Nespauskite jokių kitų mygtukų, išskyrus nurodytus instrukcijose.

Atsisiųskite atnaujinimą į kompiuterį:

 1. Perskaitykite ir sutikite su sąlygomis ir nuostatomis
 2. Atsisiųskite failą UPDATE_BDPS1E_VER0620.exe į kompiuterį ir prisiminkite, į kokį aplanką jį atsisiunčiate.
 3. Raskite failą kompiuteryje, spustelėkite ant jo dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite "Properties" (ypatybės). Patikrinkite, ar dydis yra 50,1 MB (52,554,752 baitai).

  Failo ypatybės

Sukurkite diską:

 1. Išskleiskite failą į kompiuterį dukart ant jo spustelėdami- bus išskleistas ISO atvaizdas.
 2. Įrašykite išskleistą ISO failą į tuščią įrašomą CD-R diską su CD įrašymo programa. Nepamirškite kurdami diską pasirinkti funkcijos "Burn Image" (Kurti atvaizdą).

Perkelkite atnaujinimą į grotuvą

Iš pradžių pasiruoškite įrangą, po to perkelkite atnaujinimą į grotuvą.

Pasiruoškite įrangą:

 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar jame nustatytas įvadas, prie kurio prijungtas jūsų "Blu-ray" grotuvas. (Jei grotuvas prijungtas prie HDMI 2 lizdo, kaip įvesties šaltinį pasirinkite HDMI 2.)
 2. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą.
 3. Įdėkite diską į grotuvą ir uždarykite diskų dėkliuką.

Perkelkite atnaujinimą:

 1. Po to, kai diskas įkeliamas, atnaujinimas pradedamas automatiškai.
 2. Priekiniame pulto ekrane parodomas pranešimas DISC-DWLD.
 3. Grotuvas išsijungs ir vėl įsijungs automatiškai. - Nenaudokite ir neišjunkite grotuvo, iki kol atnaujinimas nebus baigtas.
 4. Priekinio pulto ekrane vienas po kito bus parodyti keli pranešimai.- Nenaudokite ir neišjunkite grotuvo, iki kol atnaujinimas nebus baigtas.
 5. Po maždaug 20 minučių diskų dėklas atsidarys. - Neišimkite disko iš grotuvo ir neuždarykite dėklo. Atnaujinimas dar nėra baigtas.
 6. Atnaujinimas baigiamas, kai priekinio pulto ekrane parodomas pranešimas DL OK.
 7. Išimkite diską ir įjunkite grotuvą. - Televizoriaus ekrane vaizdas iš grotuvo gali pasirodyti po maždaug 90 sekundžių.
 8. Patikrinkite grotuvo programos versiją dar kartą, vykdydami veiksmus, pateiktus Ar man reikia atnaujinti?

Klausimai ir atsakymai

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei atnaujinant "Blu-ray" grotuvo įrangą su kompiuteriu ir disku įvyko problemų.

 • Atnaujinimo diskas neišstumiamas, nors priekinio pulto ekrane rodomas pranešimas "DL OK".
  Atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Įjunkite grotuvą ir iškart (per sekundę) paspauskite grotuvo mygtuką STOP.- Mygtuko STOP paspaudimas nuotoliniame valdymo pulte neveiks.
  2. Disko dėklas atsidarys ir grotuvas automatiškai išsijungs.

 • Grotuvo priekinio pulto ekrane bus rodomas pranešimas ƒ"WRT FAILED".
  Atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Išjunkite grotuvą, kelias sekundes spausdami maitinimo mygtuką.
  2. Spustelėkite maitinimo mygtuką dar kartą.
  3. Procesas automatiškai prasidės iš naujo.
  Jei problema išlieka
  1. Išimkite diską iš grotuvo.
  2. Ištrinkite atsisiųstą atnaujinimo failą iš savo kompiuterio.
  3. Pakartokite visą atnaujinimo procedūrą nuo pradžių.

 • Pranešimas "DISC-DWLD" nerodomas priekinio pulto ekrane, kai įdedamas atnaujinimo diskas.
  1. Išimkite diską iš grotuvo.
  2. Ištrinkite atsisiųstą atnaujinimo failą iš savo kompiuterio.
  3. Pakartokite visą atnaujinimo procedūrą nuo pradžių.

 • „NO DWLD 02“ yra rodomas grotuvo priekinio pulto ekrane.
  Tai reiškia, kad jūsų grotuvas jau atnaujintas. Jums grotuvo atnaujinti nereikia.

 • Atnaujinus mano asmeniniai nustatymai buvo pašalinti
  Tai normalu. Grotuvas atsistatys į gamyklinius nustatymus.

 • Kai patikrinti, ar su mano CD diskų įrašymo programa teisingai sukurtas atnaujinimo diskas?
  Pažiūrėkite, ar sukurto disko pavadinimas yra "BDPV-00620".

 • Vykstant atnaujinimui dingo elektra arba nutrūko jos tiekimas.
  Įjunkite grotuvą išlaikydami atnaujinimo diską dėkle. Atnaujinimas automatiškai prasidės iš naujo.

 • Dukart spustelėjus ant atsisiųsto failo UPDATE_BDPS1E_VER0620.exe, ISO failas nebuvo sukurtas, vietoje to parodytas klaidos pranešimas: "Win32 Cabinet Self-Extraction".
  Atsisiuntimas gali būti nesėkmingas. Pabandykite ištrinti failą ir atsisiųsti jį iš naujo dar kartą.

 • Įjungus grotuvą po atnaujinimo ekrane nieko nerodoma.
  Jei jokio vaizdo nematote po 2 minučių, kreipkitės į "Sony" klientų aptarnavimo tarnybą.

 • Kai įjungiu grotuvą po baigtos atnaujinimo procedūros, TV ekrane arba grotuvo priekiniame ekrane rodomas pranešimas "POWER ON".
  Susisiekite su "Sony" klientų palaikymo tarnyba.

 • Atnaujinimas tęsiasi jau virš 50 minučių ir dar nesibaigė
  Susisiekite su "Sony" klientų palaikymo tarnyba.

 • Grotuvo priekinio pulto ekrane rodomas pranešimas "INCOMPLETE / "NEED DISC".
  Atnaujinimas nebaigtas.
  1. Įdėkite diską atgal į grotuvą.
  2. 5 sekundes spausdami mygtuką POWER grotuvą išjunkite.
  3. Įjunkite grotuvą, atnaujinimo procedūra automatiškai bus pradėta iš naujo.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • UPDATE_BDPS1E_VER0620.exe